Denne sittende regjerninge er jo kjent for å surre med saker fram og tilbake, og fram igjen. Justisminister Storberget godtok først bruk av hijab for så å trekke dette tilbake etter massiv kritikk. Det er selvsagt lov for politikere å ombestemme seg og snu i politiske saker. Men det begynner å bli lovlig mange nå synes jeg.

Hjab bør selvsagt være en lovlig del av politiuniformen for den som har den kristne tro, og ønsker å bruke det. Hvorfor ikke?

Justisminister Knut Storberget vil ikke endre politiets uniformsreglement for å tillate hijab.

– Mitt svar er veldig kort: Vår avgjørelse ligger fast. Vi har hatt en grundig politisk og juridisk vurdering, og det er ikke aktuelt å endre politiets reglement, sier Storberget til NTB.

Det var likestillings- og diskrimineringsombudet som bragte saken inn for nemnda, etter at Justisdepartementet kom til at forbudet var innenfor internasjonale konvensjoner og derfor nektet å endre regelverket.

Nemnda viser til at formålet med hijabforbudet, er at uniformen skal uttrykke nøytralitet og likhet. Nemnda er enig med Justisdepartementet i at det er en saklig begrunnelse, men mener samtidig at departementet «ikke har godtgjort at forbudet er nødvendig for å opprettholde tilliten til norsk politis nøytralitet».

Tvert om bør politiet gjenspeile samfunnets mangfold for å opprettholde bred tillit, heter det i uttalelsen.
– Grundig gjennomgang

Både Likestillings- og diskrimineringsnemnda og Likestillings- og diskrimineringombudet har konkludert med at et forbud er diskriminerende. Justisdepartementet velger likevel å holde fast på sin beslutning.

– Det har vært en grundig juridisk gjennomgang både hos oss og i de to instansene. Vi må bare leve med at vi har kommet til to forskjellige resultater, sier Storberget.

Det var 4. februar i fjor Justisdepartementet kunngjorde på sine nettsider at bruk av hijab til politiuniformen skulle tillates. Det skjedde etter at Politidirektoratet svarte positivt på en forespørsel fra Sandnes-kvinnen Keltoum Missoum, som ønsket svar på dette før hun søkte opptak på politihøgskolen.

Siden ble vedtaket trukket tilbake, og debatten om hijab i politiet har rast siden.

Jeg er sikker på at det blir en opphetet debatt om hijab i politet – for og i mot. Jeg er ikke politiker, men vi lever i et demokrati,og  kan ikke politiet ha hijab som en del av politiuniformen?

Fra Document.no i Februar 2009 står det å lese:

 I utgangspunkt skal det mye til å nekte politiet å bruke hijab, fordi det i prinsippet vil innebære et yrkesforbud, sier hun.

Justisministeren vil få tre ukers frist til å svare. Dersom ombudet konkluderer med at loven er brutt, kan Storberget anke avgjørelsen inn for likestillings- og diskrimineringsnemnda.

Gangås mener det vil være bemerkelsesverdig hvis departementet ikke retter seg etter en avgjørelse i nemnda, men et vedtak er ikke bindende for departementene.

Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås er forøvrig en av premissleverandørene bak det omstridte vedtaket om å tillate bruk av hijab til politiuniformen. I Politidirektoratets (POD) anbefaling om å tillate hijab, heter det at Likestillings- og diskrimineringsombudet, den tidligere POD-ansatte Beate Gangås, har «henvendt seg til POD i sakens anledning med oppfordring om å legge sterk vekt på betydningen av det norske diskrimineringsvernet for enkeltpersoners religion, herunder det religiøse uttrykk når direktoratet skal ta stilling til om det skal være tillatt å bære religiøse hodeplagg sammen med politiuniform.»

Altså yrkesforbud, Storberget. Noe å tygge på herr justisminister….

 

Hvorfor ikke la kvinnelig politi gå i BURKA!? Det hadde blitt et passe helvete kan jeg tenke meg!

Kilde

 VG.no, Aftenposten.no, og Document.no

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10044493

Pin It on Pinterest

Les også vår forrige artikkel
Norges neste statsminister er…

  ERNA SOLBERG (H)   Jeg er rimelig sikker på at vi får et regjeringsskifte ved neste stortingsvalg. Og Norges...

Er ikke morsmelk så sunt allikevel?

  Spedbarn som får annen mat før de er seks måneder, har lavere risiko for allergi senere i livet, viser...

Lukk