Hvorfor ferier DU jul?

Mange feirer jul av forskjellige årsaker- Man må ikke være kristen for å feire jul. Og man må ikke være troende for at man skal ha det kristne budskap som bakgrunn for å feire jul. For veldig mange handler det selvsagt om flotte tradisjoner- Men noen barn er helt sikker på at man feirer jul for at da skal man få gaver. Da mener jeg at foreldrene har gjort en meget dårlig jobb som forelder, og ikke forklart poden hovedgrunnen til at man feirer jul i Norge- Hovedpersonen heter Jesus…

Juleevangeliet

Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. Denne første innskrivning ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria. Og alle drog av stedfor å la seg innskrive, hver til sin by. Josef drog da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt, for å la seg innskrive sammen med Maria, sin trolovede, som ventet barn.

Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn, den førstefødte, svøpte ham og la ham i en krybbe. For det var ikke plass til dem i herberget.

Det var noen gjetere der i nærheten som var ute og holdt nattevakt over sauene sine. Med et stod en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble meget forferdet.

Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Jeg kommer til dere med bud om en stor glede, en glede for hele folket: «I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang:

«Ære være Gud i det høyeste og fred på jorden blant mennesker som har Guds velbehag.»

Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake til himmelen, sa gjeterne til hverandre: «La oss gå inn til Betlehemfor å se dette som har hendt, og som Herren har kunngjort oss.» Og de skyndte seg av sted og fant Maria og Josef og det lille barnet som lå i krybben. Da de fikk se ham, fortalte de alt som var blitt sagt dem om dette barnet.

Alle som hørte på, undret seg over det gjeterne fortalte. Men Maria gjemte alt dette i sitt hjerte og grunnet på det. Gjeterne drog tilbake, mens de priste og lovet Gud for det de hadde hørt og sett; alt var slik som det var blitt sagt dem.

(Luk.2.1-20)

Jeg mener det er viktig å ta med en en svært viktig hrendelse som alle barn bør få vite om, og at foreldre forteller dem om nettop dette.

Jesu fødsel

Med Jesu Kristi fødsel gikk det slik til: Hans mor Maria var trolovet med Josef; men før de var kommet sammen, viste det seg at hun var med barn, ved Den Hellige Ånd. Josef hennes trolovede som var en rettskaffen mann og ikke ønsket å føre  skam over henne, ville da skille seg fra henne i stillhet.

Mens han nå tenkte på dette, viste en Herrens engel seg for ham i en drøm og sa: «Josef, Davids sønn! Vær ikke redd for å føre Maria hjem som din hustru. For barnet som er unnfanget i henne, er av Den Hellige Ånd.

Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus; for han skal frelse sitt folk fra deres synder».

Alt dette skjedde for at det Herren har talt gjennom profeten, skulle oppfylles.

Se, Jomfuen skal bli med barn

og føde en sønn,

og de skal gi ham

navnet Immanuel

– Det betyr: Gud med oss.

Da Josef våknet av søvnen, gjorde han som Herrens engel hadde pålagt ham, og tok sin trolovede hjem til seg. Men han levde ikke sammen med henne før hun hadde født sin sønn; og han gav ham navnet Jesus-

Matteus 1.18-25

Du må feire jul av hvilken som helst grunn som passer best for deg-

Men de aller fleste barn i Norge- uansett  nasjonalitet, religion eller kulturell bakgrunn- bør få vite om Jesus som den vi i Norge har som vår årsak til julefeiringen-

Gå i fred i troen på vår frelser Jesus Kristus.

Vargas

4 thoughts on “Hvorfor ferier DU jul?

 1. Synes man skal lære barna den historiske bakgrunnen for å feire jul, enten man er nå kristen eller ei. Folk som ikke er kristen men feirer, feirer fordi det er tradisjon tenker jeg. Er i alle fall det jeg gjør. Ville føles helt rart om jeg ikke gjorde det selv om jeg ikke er troende på noe vis:P

 2. Nå er jo ikke 24/25 desember datoen for Jesu fødtsel. Jula er ingen kristen helligdag. Det er dagen da solguden Mithra ble født Ikke Jesus. Så det å kalle jula for en kristen helligdag eller for Jesu fødtselsdag blir jo ren løgn.

  1. Mulig du kan ha rett i det Roger- men nå er det nå en gang slik at Jula i Norge og svært mange andre land har den 24. desember som sin helt spesielle dag å feire Jesu fødsel på. Og det synes jeg faktisk vi skal fortsette med-

   Vargas

 3. Ja jeg er enig i det at det er tradisjon, men å si at Jesus be født 24/25 desember er ikke riktig å si. Jeg feirer selv jul, men ikke pga at det er den dagen Jesus ble født. Det er den Romesk katolske kirke som innførte jula i kristenheten.
  Ingen, absolutt ingen, som har studert temaet, tror at Jesus ble født i desember. Datoene 24/25 desember ble feiret i hedensk religioner lenge, lenge før Jesus kom til denne verden. Det er fødselen til en sentral hedensk solgud (Mithra) som ble hedret på denne tiden av året. Vi har adoptert og kristengjort en hedensk skikk og tradisjon, som var knyttet til en avgud som i oldtiden representerte Herrens store fiende, utfordrer og motpol. Vi har gjort denne hedenske merkedagen til en representasjon eller et symbol på vår Frelser Jesus Kristus. I tillegg feirer vi dagen på samme måte som israels barn feiret sin religionsblanding, med gaver, god mat, mye drikke og ved å leke. Men sier noen, det som skjedde ved Sinai fjellet, fant jo sted i gammeltestamentlig tid. Alt var annerledes da. Til og med Gud fungerte på en annen måte. I vår runde, tilpassede, aksepterende, grenseutviskende og dogmemagre økumeniske tid, er nok også Gud blitt langt mer myk, forståelig og kristen. Den gang ønsket Gud at de troende skulle elske ham så høyt at de var lydige og tjente og tilba ham slik han ba dem om. Vi lever i nådens tid, og da er det ikke lenger nødvendig å elske Herren så høyt at vi gjør det han sier. I dag kan vi bedrive all slags spennende, koselig og erfaringsrik religionsblanding, uten at Gud bryr seg noe særlig om det.

  Ja, er du sikker på det? Hvor i Guds Ord finner du dokumentasjonen på at Gud har forandret seg? Tvert i mot.: Han sier; jeg, Herren, har ikke forandret meg. Mal.3:6.

  Hva om vår religionsblanding er like mye shâchath (skammelig, fordervelig og en vederstyggelig) i Herrens øyne, som det Israels barn gjorde ved Sinai fjellet?

  Juletreet.
  Senere, da folket fortsatte å lengte etter avgudsskikker, advarte Gud dem mot et annen hedensk tradisjon. Han sa: ”Venn deg ikke til hedningenes vei… For folkets skikker er tomhet. De feller et tre i skogen… med sølv og gull pryder de det. Med spiker og hammer fester de det, så det ikke skal falle…., Jer. 10:2-4.8. Men pytt, sier vi. Det var den gang. Dessuten er det hedenske juletreet pent å se på og vi danser gjerne rundt det og innbiller oss at vi feirer noe kristent. Israels barn fjernet sølvet og gullet de hadde i ørene, og benyttet på den måten sine oppsparte verdier på å feire religionsblandingen. Ikke få graver dypt i sine lommebøker og tømmer sine bankkonti for å gjøre det samme i vår tid. Det er selvfølgelig ikke noe galt i å gi gaver, spise god mat, drikke og leke. Det er benyttelsen av en hedensk tradisjon for å feire noe Gud gjorde, Herren kaller vederstyggelig.

  Som alt nevnt, gleder jeg meg til fritiden knyttet til julen, men den tradisjonelle julefeiringens opposisjon mot Herrens vilje, gjør meg vondt.

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.