Korsfestelsens fredag

 

Langfredag. Påskens høydepunkt på mange måter. Kristendommens viktigste hendelse, bortsett fra Jesu fødsel.

Og Jesus sa: » Tilgi de Far, for de vet ikke hva de gjør «.

Langfredag markerer i kristen  tradisjon dagen da Jesus Kristus døde på korset. Den markeres fredag før påske. Navnet kommer av at det var Jesu lengste dag. På engelsk kalles dagen Good Friday, som egentlig betyr «hellig fredag».

I Norge betraktes langfredag fremdeles som en viktig helligdag, en av de tre årlige som blant annet markeres med reklamefrie sendinger i kommersielle radio- og TV-kanaler.

Sammen med ham korsfestet de to røvere, en på høyre og en på venstre side av ham. Og det skriftordet ble oppfylt som sier: Han ble regnet blant lovbrytere. De som gikk forbi, ristet på hodet og spottet ham: «Se nå, du som river ned tempelet og bygger det opp igjen på tre dager! Frels deg selv og stig ned fra korset!»

Folkemengden var rasende på Jesus fordi de så på han som en av de andre kjeltringene som han der-

I timene før Jesus- jødenes konge- ble tatt av soldater i Getsemane hagen, så bad han til sin far, og ba disiplene holde vakt og holde seg våkne. Da Jesus kom tilbake så lå alle disiplene og sov. Han gikk tilbake til haven for å fortsette sin bønn. Jesus visste hva som skulle skje og skalv av frykt.

Han ba igjen til Gud. » Himmelske Far » Spar meg.

Men Jesus forstod at den tyngste børen for alle mennesker var på hans skuldre. Og skulle alle troende komme til himmelen etter deres død, så var det nå Jesus sin innsats som lå til grunn.

I Getsemane sviktet disiplene igjen og det var en lett oppgave for Herodes Antipas og landshøvdingen Pontius Pilatus å ta Jesus- uten kamp fra de sovende disipler.


Johannes 5.24  Sannelig, sannelig sier jeg eder: Den som hører mitt ord og tror ham som har sendt mig, han har evig liv og kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet.

Dette alene er den viktigste setning i bibelen fordi det forteller alle hva det betyr å tro på Gud. Tror man så får man evig liv.

Jesus sine ord på korset: » Eli, Eli, lema sabachtani?» Som betyr: «Min Gud! Min Gud! hvorfor har du forlatt mig?»

Og senere sier han » Det er fullbragt » og «Fader! i dine hender overgir jeg min ånd!»

Mange mennesker verden over har en kristen tro der de har valgt å tro på Gud som den himmelske Far og Jesus Kristus som sin sønn.


Jesus fra Nasaret, jødenes konge- Foto: NRK.no

Mange mennesker mener kristendommen generelt er roten til mye vondt. Både kriger og terror er utløst av troende mennesker som ikke mener det samme. Hellig krig? Og å dø martyr døden? Hva er det og hva betyr det?

Dette ligger ikke til vår norske tro, men hører til de som tror på en annen Gud enn vår. For mange er ALLAH en Gud. For andre er Buddha også hellig-

– For alle de som leser Koranen, står det der at man skal slakte andre som ikke har din tro? Står det at kvinner er søppel og de bør behandles deretter? Står det i Koranen at du skal sprenge deg selv i fillebiter og få evig liv, hvis du greier å ta med deg så mange som mulig i døden?

Hvorfor er det så mange muslimer som har Koranen som sin favoritt bok når det står så mye flott i den kristne Bibelen?

Man må selv velge hvilken sti man skal gå i livet. Men velger man å være åpen og gi det gode muligheten til å gro i sitt hjerte, så kan man en dag få en følelse av å bli overvåket, sett på og beskyttet.

Får du en varm og god følelse i magen og du får en indre ro, samtidig som du ser alt krystallklart for deg. Så har du sannsynligvis besøk…

Jesus ser deg!

Foto: NRK.no

Vargas


http://www.vl.no/folk/article126252.zrm

11 thoughts on “Korsfestelsens fredag

 1. Slik de fire evangeliene faktisk fremstiller hendelsene, så er det slik at det var jødiske ledere som planla og gjennomførte pågripelsen av Jesus. De ønsket å dømme Jesus for gudsbespottelse, fordi Jesus hevdet at han var Guds sønn. Jesus ble altså ifølge evangeliene først dømt av jødisk domstol, eventuelt høyesterett, avhengig av evangeliet.

  Verken Pilatus eller Herodes hadde altså noe som helst med pågripelsen av Jesus å gjøre. Faktisk er Herodes bare nevnt i evangeliet etter Lukas, der Pilatus sender Jesus til kong Herodes fordi Pilatus får høre at Jesus er fariseer. Herodes sender Jesus tilbake siden Jesus ikke sier ett ord til Herodes. Hva Vargas12 mener med Herodes Antipas er for meg en gåte, siden Antipas ikke har noe med Herodes å gjøre, men er nevnt i Johannes Åpenbaring 2:13.

  Det er heller ikke riktig av Vargas12 å si at Jesus kunne bli pågrepet fordi disiplene sov. Ifølge Matteus og Markus tar Jesus med seg Peter, Jakob og Johannes, mens de øvrige disiplene blir igjen. Ifølge Matteus er det disse tre som sovner tre ganger, men Markus nevner ikke dette. Ifølge Lukas er det alle disiplene som sovner, mens Johannes ikke nevner dette i det hele tatt.

  Ifølge Matteus, Markus og Lukas går Jesus til Oljeberget, men ifølge Johannes går de til en lund med oliventrær. Det er bare Matteus og Markus som nevner Getsemanehagen, og Markus kaller Getsemanehagen en olivenlund. Ifølge disse to er det i Getsemanehagen at Jesus ber.

  Ifølge Matteus har Jesus til slutt bedt disiplene om å sove da Judas ankommer med en stor hær bevæpnet med sverd og klubber. En av disiplene hogger øret av øversteprestens tjener, deretter flykter de. Markus sier bare at Jesus ble arrestert, og nevner ikke at de har sovet. Ifølge Lukas kommer Judas med en flokk menn. Han skriver at disiplene sovner hele tiden, men en disippel hogg øret av øversteprestens tjener. Jesus tar seg her tid til å helbrede øret. Johannes nevner ikke at disiplene sovnet. Da Judas kom med en tropp soldater og politifolk som øversteprestene og fariseerne hadde gitt ham. De kommer med lysende fakler og lykter og våpen. Peter hogg øret av Malkus, øversteprestens tjener.

  Som sagt blir Jesus så ført til den jødiske øverstepresten. Ifølge Matteus bruker de falske vitneutsagn mot Jesus, men det er Jesu eget utsagn om at han kommer til å sitte ved Guds høyre hånd som får ham dømt for gudsbespottelse. Ifølge Markus blir han dømt til døden, uten nærmere beskrivelse. Ifølge Lukas trenger de ingen vitner, fordi Jesus selv sier at han er Guds sønn. Ifølge Johannes blir Jesus forhørt, men ikke dømt.

  Selve korsfestelsen kunne de imidlertid ikke gjennomføre, fordi dette bare ble påført de som ble dømt under romersk lov. Det er derfor jødene førte Jesus til den romerske guvernøren Pontius Pilatus. Herodes var altså ikke landsbyhøvding slik Vargas12 hevder. For å gjøre en lang historie kort, så fremgår det av egangeliene at Pilatus mener at Jesus er uskyldig, og han formaner folkemengden gjentatte ganger om å løslate Jesus, men han overlater ham til folkemengden når han skjønner at det kommer til å bli opptøyer.

  Det er også en rekke avvikende beskrivelser av det videre hendelsesforløpet i de fire evangeligene, men det trenger jeg ikke gå igjennom her.

  Men når det gjelder Vargas12 sitt spørsmål om koranen hevder at man skal slakte andre som ikke har din tro, så har jeg følgende tekst:

  Om din bror, din mors sønn, eller din sønn eller din datter eller din hustru i din favn eller din venn, som du har så kjær som din egen sjel – om noen av disse lokker deg i hemmelighet og sier: La oss gå bort og dyrke andre guder – slike som du og dine fedre ikke har kjent, av de folks guder som bor rundt omkring dere, enten nær ved deg eller langt fra deg, fra jordens ene ende til den andre – da skal du ikke samtykke og ikke høre på ham; du skal ikke spare ham og ikke ynkes over ham og ikke skjule ham, men du skal slå ham ihjel; du skal selv være den første som løfter hånden mot ham for å avlive ham, og siden skal hele folket gjøre det samme.

  Og videre:

  Hører du si om noen av de byer som Herren din Gud gir deg til å bo i:
  Det er stått frem ugudelige menn av din midte, og de har forført innbyggerne i sin by og sagt: La oss gå bort og dyrke andre guder – slike som dere ikke kjenner – da skal du granske og ransake og spørre nøye etter, og er det da sannhet, er det sikkert og visst at denne vederstyggelighet er gjort i din midte, da skal du slå innbyggerne i denne by ihjel med sverdets egg; du skal bannlyse den og alt det som i den er; også feet der skal du slå med sverdets egg.

  Alt byttet du tar der, skal du samle midt på torvet, og du skal brenne opp både byen og alt byttet du har tatt, med ild som et heloffer for Herren din Gud, og den skal være en grushaug for alle tider, den skal ikke bygges opp mere.

  Ikke det minste av det bannlyste skal bli hengende ved din hånd, for at Herren må la sin brennende vrede fare og være deg nådig og miskunne seg over deg og gjøre deg tallrik, som han har svoret dine fedre, når du hører på Herrens, din Guds røst, så du tar vare på alle hans bud, som jeg gir deg i dag, og gjør det som er rett i Herrens, din Guds øyne.

  Det kan være greit å vite at dette er hentet fra 5. Mosebok, kapittel 13 fra den Bibelen Vargas12 og mange andre tilhengere hevder det står så mye flott i.

  God påske!

  1. Jonaro- Takk for lang kommentar-

   Kan hende du har rett i all den avskrift du har hentet i fra andre tekster. Men muslimer har da vitterlig en tendens til sprenge andre inkl seg selv i fillebiter. Det kan du ikke komme fra-

   i bibelen er det også mye vold, men det står ingenting om selvmordbombere- De som leser Koranen har en tendens til å utføre voldelige terror handlinger hvilket de bør så absolutt slutte med-

   Vargas

 2. Og siden du bruker så lang tid på å moderere innlegget kan jeg opplyse om en annen feil i innlegget mitt, hvor jeg påstår at du hevder at Herodes er landsbyhøvding, det skal selvsagt stå at du påstår at Pilatus er landsbyhøvding.

 3. Grunnen til at jeg kom med utdraget fra Bibelen var å vise deg at det slett ikke er noen grunn til å fremheve Bibelen som noe bedre enn Koranen når det kommer til å legitimere vold mot «vantro». Jeg vil selvsagt ikke legitimere selvmordsaksjoner, det er en syk og umoralsk handling. Siden begge bøkene oppfordrer til vold mot vantro, må må det altså være en annen mekanisme som utløser slike handlinger. Det eneste som skal til er et sosialt system som legitimerer det. Og jeg tror ikke at det tar lang tid å etablere et slikt system.

  Jeg er enig med deg om at man selv har ansvar for å finne sin sti i livet, men den stien må man komme til ved å handle som et moralsk tenkende menneske. Dessverre har verken Koranen eller Bibelen eller andre helllige skrifter noen god oppskrift på hvordan man skal finne denne stien. Man kan selvsagt, som du, velge å betrakte Bibelen og Gud og Jesus som ideal og rettesnor og leve et godt og fullverdig liv, men det kan man ikke ved å følge Bibelen ord for ord. Man må, som deg og mange andre, velge de bitene som passer best. Og da handler man som et moralsk tenkende menneske på tross av, og ikke på grunn av, Bibelen eller noen annen «hellig» bok.

  Dersom du utelukkende velger å følge instrukser fra en bok, en menighet, eller noen annen autoritet, så er du ikke lenger moralsk. Du fraskriver deg selv ansvaret for dine handlinger, og du legitimerer dine og andres handlinger fra noe som står utenfor deg selv. Men sannheten er at du uansett er selvstendig moralsk ansvarlig for alt du gjør, selv om du handler slik andre har sagt. Du må selv, til syvende og sist, avgjøre om du handler moralsk eller ikke, og ta ansvar for konsekvensene av det.

  1. Hvis man skal velge mellom to bøker og leve sin tro ut i fra den, så vil de fleste nordmenn velge bibelen pga sin overbevisning og barnelærdom som har gått i slekters-gang.

   Vi nordmenn hadde knapt hørt om Koranen for 10 15 år siden, men det er fordi det er våre nye landsmenn samt all den terror, død og ødeleggelse muslimer har skapt i nyhetsbilde-

   Jeg mener det må være opp til hver og en om de velger å tro på noe som helst. Jeg personlig vet at Gud er der og at Jesus levde og døde for menneskene- Det har jeg fått bevis for mange ganger.

   Takk for dine kommentarer Jonaro

   Vargas

 4. Måtte bare skrive litt da jeg leser om dette med vold og drap i både bibelen og koranen…
  Jeg er personlig kristen og prøver leve etter det bibelen sier og mener vi skal.

  Da det kommer til at vi skal drepe om de gjør urett o.s.v var dette under den tiden før Jesus ble født og kom til jorden for og sona elles synder.
  Vi skla IKKE drepe er budet vi som har vendt om fått av Gud.
  Gud sier «Hvilken rett har dere til og tas liv ? Det er det opp til meg og gjøre »
  Da Jesus kom,ble det en helt ny tid med Han som veiviser.

  Vi skal ikke drepe,den som tar til sverd skal falle for sverd….

  Man skal ikke slakte andre nei,det er rett…men forkynne evangeliet for alle,og leve som et forbilde slik at «verden» ser at vi lever et annerledes liv.
  Ikke dømme andre heller…men la slike ting bli til Gud og ta seg av….

  Jeg lever fullt for Jesus i hans tjeneste og har sett tegn og under…

  Gud velsigne dere !

 5. jeg vil bare si, jeg tror på Gud og Jesus jeg pleier og være trist på lørdag for da døde Jesus og glad på søndag for da sto opp Jesus fra døden, dere bør tenke dette er nok sant det han gjorde

  1. Hei

   Jeg tror ikke Jesus døde på lørdag for så å stå opp dagen etter. Fint at du tror, men jeg er rimelig sikker på at
   Jesus stod opp fra døden på tredje dag, og sitter ved sin Gud den allmektiges høyre hånd.

   Takk for din kommentar.

   Vargas

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.