Jeg mener at vi i rike Norge bør ha rom for å tenke på barns beste, men ikke at det skal komme på tvers av de lover og regler som allerede foreligger. Ingen barn blir sendt ut av Norge der liv og helse står i fare. Jeg mener Statsminister Jens Stoltenberg og hans regjering gjør helt rett i å la loven være lik for alle. 

– Det er viktig å ha en asylpolitikk som tar hensyn til barn, sier Stoltenberg.

Men ifølge Stoltenberg er ikke hensynet til barns beste viktig nok til å la de om lag 450 asylbarna som har bodd lenge i Norge bli værende i landet.

– En grunn til å ikke få opphold er jo at man jukser og ikke snakker sant, og vi må unngå å lage et system der man premierer juksing og tillater at man bruker barn for å bli i landet, sier Stoltenberg ifølge NRK.no

Asylpolitikken er brennhet, og svært mange har en mening om dette tema. Barn som er født i Norge med foreldre som har fått avslag på sin asylsøknad, vil bli vist ut av Norge, og det med rette.

Ap-ledelsen er på kollisjonskurs med sine egne velgere i saken om utsendelse av asylbarna. Selv i Frp er hver tredje velger for utsettelse – og rett til opphold for barna etter tre års opphold i Norge.

Uansett hva man mener så må det være likhet for loven for alle. Man kan ikke beholde de familiene som skriker høyest og har en gripende og alvorlig historie som er verd å lytte til, for så å vise ut en annen familie med like forutsetninger, men som ikke har vært i media.

Kommer man fra et land der det er all grunn for at familiene som har fått avvist sine asylsøknader kan ha et godt liv, så er det riktig å sende disse hjem.

Er det asylsøkere der liv og helse står i fare ved hjemsendelse så skal de selvsagt ikke sendes hjem. Her er sakens kjerne, og derfor er dette blitt en het debatt den senere tiden.

Norge er kjent for å være et bra land å bo i for alle, derfor er det mange som ønsker å komme hit. Noen på feil og ulovlig grunnlag, noen andre med frykt for liv og helse.

Faktum er at det blir færre land med alvorlige konflikter og krig der sivilbefolkningen har grunn til å frykte for sine liv i verden. Allikevel er flyktningestrømmen til Norge like sterk. Det krever en streng asylpolitikk som må fungere.

Etter min mening er det regjeringen gjør nå helt riktig, med å sende ut familier som har fått avslag etter å ha fått sin sak behandlet og avslått. Man kan ikke tro at jo lengre man er i landet, så øker sjansene for permanent oppholdt om man i tillegg skyver barna foran seg.

Skjebnen til barn som har foreldre med endelig avslag, og som har unndratt seg plikten til å returnere, har de siste dagene utløst sterke reaksjoner og store medieoppslag. Returavtalen med Etiopia, som Norge har inngått som det første land i verden, og som snart trår i kraft, blir særlig kritisert.

Det er snakk om en gruppe på vel 450 barn som er født i Norge, som snakker norsk og som ikke har noen spesiell tilknytning til foreldrenes hjemland.

Hvis Norge gir etter i asylpolitikken på bakgrunn av at barn som er født i Norge er det samme som billett til å få bli i landet, uansett foreldrenes nasjonalitet Da vil Norge bli en transitt-nasjon for mange tusen flere flyktninger hvert eneste år.

Tilstandene vil bli mye verre, behandlingstiden på asylsøknadene mange doblet og mangel på asylmottak.

Her bør regjeringen stå på sitt og holde en streng og lik linje for alle og la lovverket for asylsøknader bli stående.

 

http://www.udi.no/

 

Vargas

 

Kilde

 

Aftenbladet.no

Pin It on Pinterest

Les også vår forrige artikkel
Penger nok- hadde du blitt lykkelig med mer enn nok penger?

Summen er kanskje avgjørende på hvor lykkelig du blir? Litt lykkelig hvis du fikk 100.000 kroner veldig lykkelig hvis du fikk...

Justin Bieber går i ringen og får «bank»

  Han er den lille tenårings popstjernen, som nå skal bevise at han er blitt en voksen mann. Sånn går altså det, skikkelig juling. Justin Bieber...

Lukk