Helse- Frykter du å bli alvorlig syk i Norge?

Mange tusen mennesker står i forskjellige helsekøer rundt om i de største byene i Norge. Eldre som blir syke eller trenger plass på et alders- eller sykehjem bor på fellesrom med andre beboere. Å bli gammel og syk i rike Norge er ikke lett. Frykter du å bli gammel og syk?

– Samtidig er det masse meget dyktig helsepersonale, sykepleiere, hjelpepleiere og leger som gjør alt de kan for sine pasienter. De aller fleste av disse gjør en fantastisk jobb for å hjelpe syke og eldre. Problemet for norske sykehus, alders- og sykehjem og andre institusjoner er bemanning, kapasitet, plassmangel og sprengte budsjett som tvinger ledelsen til å ta grep som ikke gagner pasienten, ei heller de ansatte.

Arbeidsforholdene hos de ansatte i helsevesenet er så dårlig mange steder, at det skremmer vekk unge som er i ferd med å utdanne seg. Mange velger heller andre yrker fordi de ser alle den negative omtalen behandlingen eldre og syke får i Norge.

Kreft fortsatt høy dødelighet

– Kreftdødeligheten har endret seg lite fra 1950 til i dag – når vi ser på antall dødsfall per 100 000 innbyggere og korrigerer for økt levealder. Kreftforekomsten har derimot økt. Det er dessuten større sosioøkonomiske forskjeller i kreftdødelighet i dag enn for 40 år siden, særlig gjelder det lungekreft.

– Når vi studerer perioden 1951-2010, finner vi at gjennomsnittlig levealder i befolkningen har økt; totaldødeligheten har gått ned. Spedbarnsdødeligheten og andelen som dør av hjerte- og karsykdommer har falt betydelig, men for kreft er det små endringer.

Vi ser likevel en liten økning i kreftdødeligheten hos menn på 1960- og 1970-tallet og en svak nedgang de senere år. Hos kvinnene har tallene vært svært stabile fra 1956-60 til i dag.

For begge kjønn samlet er det om lag èn av fire nordmenn som dør av kreftsykdom i dag.

Eldre i institusjon er ensomme 

Eldre mennesker i slutten av livet, om de er hjemme eller i institusjon er ensomme. Det er ikke et nytt fenomen, men det blir stadig flere eldre som stadig lever lengre. Problemet er stort, men vil bli enormt om bare få år. Institusjonene taper penger og må gjøre grep som berører de syke eldre. Om ikke trenden snus vil det å bli gammel eller syk i Norge være en grusom skjebne.

Å være gammel og syk kan være vanskelig nok, er man klar over sin egen ensomhet er livet trist for våre foreldre, besteforeldre og oldeforeldre.

Politikerne må på banen for å legge til rette for at eldre og syke mennesker kan gå inn i livets siste fase med verdighet, trygghet og ikke minst mennesker rundt seg som bryr seg og kan bruke tid i tillegg for å få lønn for det. Familie og venner kan ta sin del der dette er mulig, men det er helsepersonell som er viktigst for eldre som bor på institusjon.

Du kjenner helt sikkert noen eldre mennesker du ikke har sett på lang tid. Kanskje et lite besøk ikke hadde vært av veien?

Gruer du deg til å bli gammel og kanskje alvorlig syk? Mye tyder på at det er en berettiget frykt!

Kilde: Folkehelseinstituttet.

Foto: Flickr/  Kirkens Bymisjon

Vargas

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.