Kvinner som mishandler menn er i mindretall, men det faktum at det også skjer i Norge må taes på alvor. Langt mer vanlig er det at kvinner er ofre for menns brutale og voldelige adferd.

– For menn som opplever å bli fysisk og psykisk mishandlet av kvinner er det ofte sammenheng med skam og skyldfølelse. Å slå tilbake for disse mennene betyr en enda større katastrofe. De fleste vil ikke skilles, og gjør alt de kan for å berge forholdet.

Å løse konflikter med vold, gjør aldri saken bedre. Prøv å vær saklig og rolig når temperaturen stiger.


– Nettopp slik mange kvinner i samme situasjon velger å gjøre, å prøve å berge forholdet for enhver pris, noen ganger for barnas skyld. Det er neppe en klok avgjørelse, både for kvinner og menn som opplever å bli slått, lugget og sparket av sin partner.

Vold hører ikke hjemme i noen forhold. Et samlivsbrudd kan være eneste løsning i noen tilfelle der konflikten er for låst og volden fortsetter.

– Hvorfor en partner velger å bruke vold kan være av så mange forskjellige årsaker, men må aldri aksepteres. Barn som opplever vold i hjemmet kan få varige psykiske plager av å se at mor eller far blir mishandlet.

Kvinner som mishandler sin partner bør søke profesjonell hjelp, enda de sjeldent ser sine problemer, og tror at de er i sin fulle rett til å både slå og sparke. Det er har de selvsagt ikke.

– Menn som opplever vold fra sin partner kjenner ikke til de faktiske tilbud som er der for de. Her er det altså hjelp og få, og alle som en bør søke seg den hjelpen de trenger for å komme seg vekk fra volden.

Krisesenter:

• I 2012 oppsøkte 2046 personer krisesentre, 117 av dem menn.

• 24 prosent av de 117 oppga to eller flere overgripere.

• 66 prosent oppga kvinnelig overgriper.

• 24 prosent av dem hadde med seg barn.

• 58 prosent av dem var av utenlandsk opprinnelse.

• 48 krisesenter har tilbud for kvinner, 40 har tilbud for menn.

• I 2010 var det 37 menn som oppsøkte krisesenter, 39 i 2011. Antallet kvinner som oppsøker krisesenter har vært jevnt siden 80-tallet.

• Det er flere menn enn kvinner som tar kontakt med krisesenter på eget initiativ, ikke via hjelpeapparatet.

Kilde: Wenche Jonassen, forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Norsk Krisesenterforbund

Vargas

Tags: krisesenter, kvinner, menn, mishandling, vold

Pin It on Pinterest

Les også vår forrige artikkel
«Monsen på Villspor» med Anne Rimmen!

Lars Monsen (50) er fortsatt ikke helt frisk etter å ha blitt bitt av Flått der han fikk den fryktede...

Voldtekt i Dubai – Man bør vite hvem man besøker!

Kommer det muslimer til Norge, så forventer vi at de skal oppføre seg, og følge norske lover og normer. Akkurat...

Lukk