Mange unge i Norge velger å avslutte livet selv

Man skulle tro at de fleste norske ungdommer har mye å leve for i Norge. Tall fra statistisksentralbyrå viser at mange norske unge velger å ta sitt eget liv. De som har gjort dette har sjeldent vært lei seg, deprimert eller ha synlige problemer som kunne ha forhindret dødsfallet. 

– Når det absolutt verste som kan skje, faktisk skjer er det først og fremst den nærmeste familie det går ut over. Uansett årsak, mange sier det er en for lettvint løsning å velge bort livet for døden. Ingen sak er så vanskelig at døden er eneste utvei fra problemene. Alvorlig sykdom, psykiske lidelser eller andre utfordringer i livet gir ingen- verken ung, voksen eller gammel, rett til å forkorte livet for å komme vekk fra alt det vonde.

– Livet er kort, unge mennesker har mye av livet foran seg og bør leve etter beste evne. Ingen skal måtte engang vurdere å velge selvmord som utvei, uansett hvor mørkt livet ser ut i perioder. Mobbing, omsorgssvikt, vold eller andre vanskelige forhold i hjemmet, kan forsterke de negative tankene hos en som tenker på selvmord som utvei.

– Vi voksne må være interessert i barnet, vi må se barnet, gjenkjenne endringer i væremåte, se etter tristhet og mistrivsel. Snakke med barnet, om hva det er som gjør barnet glad. Hvilke vansker opplever barnet å ha, smått og stort, – og hvordan vil barnet håndtere det. Prøv å ta del i barnets tanker, gleder og bekymringer på alvor.

Voksne må prøve å se verden fra det uerfarne barnets ståsted. For barn ser verden helt annerledes ut enn voksne som har langt mer kunnskap og erfaring enn det et barn har.

* I løpet av perioden 1993–2004 døde 91 barn under 16 år ved selvmord i Norge. Foreldre til 42 av disse barna har bidratt til Anne Freuchens doktorgradsstudie.

18 av de 42 barna hadde skrevet avskjedsbrev. I brevene forklarte barna hvorfor de ville ta sitt liv, de uttrykte kjærlighet til de gjenlevende og ga instrukser, blant annet om hva som skulle skje med eiendelene deres.

Like mange barn mellom 10 og 14 år dør av selvmord som av ulykker (2011) i Norge. Bare kreft er hyppigere dødsårsak blant barn.

Selvmord er den dødsårsaken blant barn og unge som øker mest på verdensbasis.

I gjennomsnitt begår 530 nordmenn selvmord hvert år i Norge, fordelt på 150 kvinner/ jenter og og i underkant av 400 menn/ gutter. Folkehelseinstituttet anslår at det er 10 ganger flere selvmordsforsøk enn selvmord.

Man kan bare tenke på hvor mange mørketall der man ikke klart vet om dødsfallet skyldes selvmord. Enda flere nordmenn går med selvmordstanker, men det blir med tanken.

– Om du lever med unge mennesker rundt deg så bør du se etter de signalene som de med selvmordstanker kan vise. Om du er i stand til å avverge et selvmord har du spart mange mennesker for umenneskelige lidelser og dyp sorg i lang tid. Ta grep så raskt som mulig, det kan være ditt barn som lever i en veden med dystre tanker uten å snakke om det til noen. Her er noen faresignaler.

 • Sosial tilbaketrekning
 • Økende bruk av rusmidler
 • Psykiske lidelsessymptomer, spesielt depresjon
 • Tidligere selvmordsforsøk
 • Sterk angst og/eller indre uro
 • Snakker om å dø eller om selvmordFaresituasjoner:
 • Tap eller brudd i nær relasjon
 • Utsatt for vold eller psykiske traumer
 • Nylig fått diagnostisert alvorlig kroppslig sykdom
 • Sosialt isolert
 • Kilde: Nasjonalt senter for selvmordsforskning- og forebygging.

 

Kilde: Aftenposten.no/ Leve.no

Foto: Flickr/  litchy_ko_ko

Vargas

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.