Bekymringsmeldinger til barnevernet øker kraftig og nær doblet seg på ti år. Du kjenner noen barn uten å vite at disse etter stor sannsynlighet blir slått, mishandlet eller lider i hjemme pga foreldrenes omsorgssvikt. Alle barn har krav på et trygt og sikkert hjem der de får den omsorgen de fortjener.  

Dessverre så blir det verre og verre for flere og flere barn i Norge. Eller så har tallene være større, det er bare flere tilfeller som blir avdekket nå enn tidligere.

 

– I 2012 mottok barnevernet over 49.000 bekymringsmeldinger om barn som utsettes for omsorgssvikt, fyll eller mishandling i hjemmet. Også mor kan i mange tilfeller være et av ofrene sammen med barna. I noen tilfeller er det mor som slår barna, og i enda færre tilfeller er det mor som slår både far og barn. Veldig ofte er det far som står for volden i hjemmet.

– Du ser det for deg. De skrekkslagne barneøynene, holder pusten for å ikke tiltrekke seg oppmerksomhet, barnet vil beskytte seg selv og sin mor. Far løfter armen og slår mor med knyttneven av full kraft mitt i ansiktet så blodet pipler fra de fleste kropps-åpninger. Ikke bare en gang, men helt til det blir stille.

 

Så er det barnas tur, den eldste først. En opplevelse som legger seg som ett arr på sjelen for et barn.

Vi lever i et hektisk, krevende og til tider kalt samfunn der vi passer våre egne saker, vi bryr oss ikke så hardt om hva naboen bedriver så lenge vedkommende ikke plager oss. Vi vet vel strengt tatt ikke hvem naboen er om vi tenker oss godt om. Hvorfor skulle vi det?

– Alle barn har i følge FNs barnekonvensjon mange rettigheter. De viktigste er å ha krav på et trygt hjem, krav på å få gå på skolen, og i punkt nr 19 heter det:

BESKYTTELSE MOT MISBRUK- Staten skal beskytte barnet mot fysisk eller psykisk mishandling, forsømmelse eller utnyttelse fra foreldre og andre omsorgspersoner. Det betyr at man mister retten til å ha barna i hjemmet. De blir hentet av barnevernet for sitt eget beste, slik at de unngår å bli videre mishandlet.

Hva kan du som medmenneske, forelder eller nabo gjøre i en slik vanskelig situasjon? Om du er vitne til eller har sterk mistanke om at et eller flere barn lider i sitt hjem? Du bør ta grep, uansett. Gi beskjed til barnevern, politi eller ring alarmetelefonen for råd og veiledning.

Årsaken til misbruk, overgrep og omsorgssvikt kan være mange. Barn er lojale til det siste mot sine foreldre, men du kan se det på noen barn som ikke har det bra.

Adferdsendringer, holder seg for seg selv. få venner, inneslutta og drøyer i det lengste før man går helt hjem, er tydelige tegn på at noe ikke stemmer. Vis omsorg for alle barn, uansett nasjonalitet, vis at du bryr deg.

Alarmtelefonen er en gratis nødtelefon for barn og unge som lever med vold, overgrep og omsorgssvikt. Telefonen er også åpen for voksne som er bekymret for barn og unge. Alarmtelefonen for barn og unge på telefonnummer 116 111.

Telefontjenesten holder åpent når barnevernstjenesten sine kontorer er stengt. Barn som trenger hjelp kan ringe alle dager mellom kl. 15.00 og 08.00. I helgene er telefonen åpen hele dagen.

«For barnas beste- må du tørre å tenke det verste.»

 

Vargas

 

Foto: Flickr/ Br1_adam

Tags: Alarmtelefon

Pin It on Pinterest

Les også vår forrige artikkel
Nå dine mål med riktig innstilling til livet

Alle har noen mål i livet som kan være vanskelig å nå. Om du bruker dine viktigste hjelpemidler vil du...

Komiprisen 2013- Finnes det morsomme nordmenn?

"Komiprisen" går for 13. gang og som tradisjonen tro skal det hele sendes direkte i NRK i beste sendetid, også...

Lukk