Forhåpentligvis blir den iskalde drapsmannen som voldtok Anja før han kvalte henne, kraftig påvirket av en rekke medikamenter- dømt til forvaring. En slik mann kan bare ikke få være blant andre mennesker i et normalt og fritt samfunn. 

Lovens strengeste straff er 21 års fengsel samt forvaring kan bli utfallet av dommen. Forvaring betyr:

 Lovbrytere som av en rett ansees for tilregnelige, kan bli dømt til forvaring dersom det er stor fare for at lovbryteren kan komme til å gjenta forbrytelsen eller regnes som en fare for samfunnet. Forvaring er i dag det eneste virkemidlet det norske rettsvesenet har til disposisjon for å idømme lovbrytere en reell livstidsdom eller en dom som tilsvarer «livsvarig fengsel» i andre straffesystemer, da det ikke er noen øvre grense for en slik doms varighet.

Ved idømmelse av forvaringsstraff fastsettes det en tidsramme og normalt også en minstetid. Forvaringsfangen kan ikke løslates før utløpet av minstetiden, og forvaringsdommen kan forlenges med inntil 5 år av gangen etter utløpet av tidsrammen. Dette innebærer at en forvaringsfange må kvalifisere seg for løslatelse gjennom å godtgjøre at vedkommende ikke lenger utgjør en fare for samfunnet eller kan komme til å begå nye forbrytelser.

Kilde: Wikipedia

Onsdag 28. august i fjor var Steven Danielsen (24) ruset på narkotika da han overfalt Anja Weløy Aarseth (21) som var på joggetur på fjellet Aksla ved Ålesund. Han voldtok henne og for å skjule sin forbrytelse kvalte han 21 åringen og skjulte liket.

Anja ble meldt savnet, men funnet drept i søkeområdet lørdag 31. august.

– Danielsen har erkjent at han drepte jenta fra Bergen. Nå er han siktet for forsettlig drap, og det anses som skjerpende at han drepte jenta for å skjule voldtekten. Politiet mener å vite at drapet skjedde mellom kl 1840 og 1900 onsdag 28. august.

Den siktede skulle ha sonet en dom for en tidligere forseelse, men slurv i systemet gjorde at den tidligere dommen ikke var rettskraftig før på sensommeren i 2012. Riksadvokat Tor-Aksel Busch forlanger granskning av den saken.

I følge media skal den siktede 24-åringen ha forsøkt å rane en kiosk i forkant av drapet, dette er noe Steven Danielsen ikke sier seg enig i og han nekter derfor å ha noe med ranet å gjøre.

– Aktor i denne grusomme drapssaken som sjokkerte Norge på sensommeren i fjor, Statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim sier til TV2 at det er tatt forbehold om at aktoratet vil legge ned påstand om forvaringsdom.

Etter de forholdene Danielsen er tiltalt for har en strafferamme på 21 år. Med en forvaringsdom kan straffen gå ut over dette, men ikke behandlet igjen før etter 10 år.

Den tiltalte i denne saken har også vært i kontakt med politiet i romjulen i 2012, en episode som skjedde i Rauma i Møre og Romsdal. Der skal etter en siktelse ha brukt grov vold og trusler mot en eller flere polititjenestemenn.

Steven (Paco) er en robust og slagkraftig type som flere ganger har truet politiet med voldtekt av deres bekjente. I følge politiet skal den siktede ha vært svært beruset da han først voldtok og deretter kvalte 21 år gamle Anja Weløy Aarseth fredag 30. august.

Politiet har gått igjennom bopelen på den eiendommen siktede befant seg på i det han ble pågrepet. Han skal også ha trykket «liker» på en minneside for den drepte på Facebook.

I følge venner av den siktede skal han også ha vært svært opptatt av saken og lest det meste i media og fulgt nøye med i nyhetene på hva som ble sagt og skrevet om Anja-saken. Han gikk også tilbake dagen etter for å forsikre seg om at hun ikke var i livet.

– Årsaken til at han så raskt etter drapet ble tatt, var hans tidligere kriminelle aktiviteter, DNA-profilen politiet fant på Anja stemte overens med 24 åringens. Svært lite tyder på at Danielsen blir en frimann igjen. Rettssystemet funger godt nok til å beskytte samfunnet for mennesker som Steven Danielsen.

Den siktede kommer fra Isfjorden i Møre og Romsdal. Navnet Paco skal Danielsen ha tatt etter at han ble arrestert for drapet på Anja Weløy Aarseth. Dommen blir avsagt i Sunnmøre tingrett i Ålesund mandag 3. mars.

 

Vargas

Tags: Anja Weløy Aarseth, Drap, Steven Danielsen, Ålesund

Pin It on Pinterest

Les også vår forrige artikkel
And the Oscar goes to…

Oscar- nominasjonene er alltid like spennende og det som var svært gledelig når vi fikk bekreftet det som vi skrev...

Britney- You sexy bitch!

http://www.youtube.com/watch?v=pt8VYOfr8To Britney Spears har rukket å bli 32 år, er mor til to gutter og kanskje den største kvinnelige pop-stjerne...

Lukk