Det norske forsvaret har blant de beste yrkesoldatene i verden, bare så synd de er så få. De alene kan åpenbart ikke forsvare en eventuell invasjon fra en fremmed fiende. Å tro at Russland skal invadere Norge for å «ta nasjonen» er lite trolig, men skulle Putin finne på å forsøke, ville oppdraget være utført på et øyeblikk.

For et år siden ville det være absurd å i det hele tatt snakke om en konflikt mellom Russland og resten av Europa. Men i det OL-ilden i Sotsji slukket i vinter, startet Russland med en invasjon av Ukraina.

En invasjon som til nå har krevd tap av mange liv, en konflikt få så komme- og hvor raskt den først kom når den inntraff.

Vladimir Putin sitter på store ressurser, men han vet han ikke har noen sjanse mot NATO-land alene. Ikke engang den russiske presidenten tar den risikoen, å utfordre 20 nasjoner samtidig.

– Norske politikere har en egen evne til å være skremmende naive mht trusler mot Norge. Noe terrorangrepet 22. juli 2011 er et grusomt bevis på. Norge er blant de aller rikeste nasjoner i verden, vi sitter på enorm rikdom og store ressurser som vi er forpliktet til å beskytte.

Med hva da? Det norske forsvar har noen få stridsvogner i Nord, og et par fly på Rygge, ellers ville russerne eller andre fiendtlige grupperinger ledd seg skakk om de visste hvilken motstand som møtte de ved den norske grensen.

– Som sagt, norske yrkesbefal er blant de beste i verden, men de er ikke i landet for å forsvare Konge- og fedreland, de aller beste blir plukket ut til «viktigere» oppdrag med Telemark-bataljonen i spissen. Disse er ofte på skarpe spesialoppdrag rundt om i verden.

De burde selvsagt ha oppholdt seg på norsk jord, hvis Putin eller andre skulle velge Norge som neste «oppdrag».

Det norske Forsvars struktur- og sammensetning bør gåes nøye etter i sømmene. Russland med Putin i spissen må sees på som en trussel, endog som en fiende. Det er helt åpenbart at Norge er en «forbuden frukt» som kan friste både naboer og terrorister.

Det er et stykke fram til tredje verdenskrig, men et hypotetisk angrep på Norge er nok et steg i den retning. Du har sannsynligvis aldri tenkt tanken, men det burde du.

Har vi råd til å la være å forsvare oss om et angrep kommer? Selv om det er liten vits? Det faktum at en nordmann sitter som leder for NATO, er ikke det samme som om å være fritatt for enhver militær konflikt, om det var en tanke du satt med. Heller tvert i mot.

 

 

Vargas

Tags: NATO, Norge, Russland

Pin It on Pinterest

Les også vår forrige artikkel
Din framtid, er du glad du ikke vet?

På livets vei møter man mang en skapning. Noen tykke og smale, noen vakre og vene, andre lange og tynne....

Mr. Green- Opp i mot 150% større jackpot enn ellers!

Du som liker å sitte foran PC´n, skjermbrettet eller med laptopen i fanget når du prøver lykken, bør taste deg...

Lukk