Massemorderen har saksøkt den norske stat for brudd på den europeiske menneskerettkonvensjonen nr 3 (forbud mot tortur) og 8 (Retten til respekt for privatliv og familieliv) Anders Behring Breivik klager altså på forholdene i Skien fengsel.

I følge rykter skal massedrapsmannen ha kollapset og tatt til tårnene for en tid tilbake. Han måtte dele sine fire celler han har til disposisjon, med med annen innsatt. Til tross for at han aldri skulle dele noen av cellene med sin medfange, var det nok til at Breviks liv raste sammen.

Faktisk finnes det altså følelser hos terroristen. Følelser for eget godt befinnende.

Nå skal verden nok en gang måtte ta stilling til massedrapsmannen. Cirkus Brevik i gang igjen, dessverre. Nå med ønsker om bedre soningsforhold. Heldigvis, for de etterlatte, skadde og pårørende etter 22. juli 2011, er det kun satt av fire dager til denne rettssaken. Det er all grunn til å tro at soningsforholdene for terroristen; ikke blir endret på bakgrunn av denne.

Anders Behring Breivik ble som kjent dømt til 21 års forvaring for terrorangrepene på Regjeringskvartalet som drepte 8 mennesker, og for massedrapene som kostet 69 uskyldige mennesker livet på Utøya, noen timer senere.

I følge Aftenpsoten.no er det Helen Andenæs Sekulic som skal være dommer og administrator i den høyprofilerte rettssaken.

Det er Telemark fengsel avdeling Skien som er scene for begivenhetene, der gymsalen, biblioteket og kapellet, som er gjort om til rettslokale. Her er det ventet et stort oppmøte med nasjonal- og internasjonal presse til stede. Rettssaken er åpen for private tilhørere og det er igjen ventet en stor interesse i forkant av saken. Ikke minst rundt de spørsmål, presentasjon og prosedyre Breivik vil presentere som hovedsak for sin klage mot staten.

Så hva kan man forvente av denne saken?

Kanskje ikke mer enn nye høyreekstreme tilbøyeligheter, der hans mye omtalte manifest er bakgrunn for hans presentasjon. Det er lite trolig at en angrende synder kommer med beklagelser til tilhørerne. Tvert i mot, man vil kunne risikere å høre at soningsforholdene er umenneskelige og at fangen etter eget utsagt, tar skade av de faktiske forhold.

Breiviks advokat, Øystein Storrvik vil så godt det la seg gjøre å presentere bevis i rettssaken mot staten, som prosessfullmektig.

Hadde det vært opp til Ola og Kari Nordmann å bestemme soningsforholdene, ville ikke fangen få verken det ene eller det andre. Anders Behring Breivik er Norges mest forhatte mann, og slik vil det forbli til han ender sitt patetiske lille liv – på ene-cellen i Skien fengsel.

 

Vargas

Tags: Anders Behring Breivik, Helen Andenæs Sekulic, Skien, Øystein Storrvik

Pin It on Pinterest

Les også vår forrige artikkel
Er DU sammen med din partner om et år?

Kjenner du vedkommende godt nok til å vite om et eventuelt dobbeltliv? Kan hun ha en elsker på si? Kan...

Verdens ondskap når nye høyder

Eller hva sier du om denne hendelsen fra en buss i India: En 23 år gammel kvinne blir holdt og...

Lukk