Fattige barn hører vi om ofte, at det finnes fattige foreldre som ikke kan gi barna sine en skikkelig ferie, trodde man kanskje ikke hører hjemme i rike Norge.

Så feil kan man altså ta. Mer enn 80.000 barn kan se langt etter sommerferie i år, heldigvis redder Røde Kors sommeren for noen av disse. 

Gjennom prosjektet “Ferie for alle” har Røde Kors et tilbud som gjør sommeren lettere for alene-foreldre og andre som sliter økonomisk, som igjen går ut over barn som åpnebart er en uskyldige tredjepart i det hele.

– Alle voksne som har et forsørgeransvar for barn og unge bør strekke seg veldig langt for å gi de unge en opplevelse, en sommer de vil huske.

De fleste vet det er dyrt å reise, men man kan faktisk planlegge en sommerferie i veldig lang tid i forveien. Er man i økonomiske problemer er man ofte skyld i dette selv, men det er mange måter å få hjelp på. 

80.000 barn i Norge - kan se langt etter sommerferie
  • Regjeringens fattigdomstall:
  • 215 415 personer er fattige i Norge ifølge regjeringa.
  • 4,5 prosent av befolkningen, eller 45 personer pr. 1000 innbygger, er dermed regnet som fattig.
  • Tallene er fordelt på alle landets kommuner, og andelen varierer en del fra kommune til kommune.
  • Oversikten er laget for Kommunal- og regionaldepartementet av SSB, og ble første gang brukt i statsbudsjettet for 2011.
  • Utregningen er gjort med basis i inntekt og bruker en relativ fattigdomsdefinisjon.Fattigdomsdefinisjon:
  • Personer med inntekt etter skatt under 50 prosent av medianinntekt i regionen som kommunen ligger i regnes som fattige.

Røde Kors setter barna i fokus, det gjør sommeren langt lysere for veldig mange unge i Norge.

80.000 barn i Norge – kan se langt etter sommerferie.

Mange barn får ikke de sosiale opplevelsene de trenger fordi familien strever økonomisk. Ferie for alle er et gratis ferietilbud til disse familiene.

Et økende antall barn i Norge vokser opp i familier med en inntekt under fattigdomsgrensen. Disse barna kan ikke delta på de samme fritidsaktivitetene som klassekameratene, og de har ofte ingen ferieturer å snakke om etter sommerferien. Mange av barna forteller om en oppvekst hvor de føler seg utenfor og mistrives i hverdagen.

– Gjennom ‘Ferie for alle’ får familier med svak økonomi tilbud om en unik ferieopplevelse for hele familien. Oppholdene arrangeres i skoleferiene og tilrettelegges først og fremst på Røde Kors-sentrene Haraldvigen i Vest-Agder, Merket i Oppland eller Eidene i Vestfold. Ferie for alle blir ledet og tilrettelagt av Røde Kors-frivilige.

Det er skremmende at så mange som over 200.000 mennesker betraktes som fattige i Norge. Og i disse tallene er det mange fortvilte barn som hører medelever og venner som skal på hytta, til syden, til Kristiansand Dyrepark, feriehus i Danmark, eller cruise i Karibien.

– Også de som er knyttet til sosialetaten sliter økonomisk gjennom en lang sommer. De fleste kommunene i Norge har nå lagt nivået på minstesatsen på det staten anbefaler, som er 5288 kroner i måneden.

– Å bli værene den eneste i vennegjengen som ikke skal reise bort er sårt og vondt for de barn som rammes. Og når foreldrene må jobbe eller har minimalt med ferie så blir disse barna gående hjemme og det er ikke vanskelig å tenke seg hvordan det må oppleves.

Å ha dårlig råd er skambelagt i et samfunn der «alle» synes så rike. Det bidrar til å gjøre fattigdom til et individuelt problem som må hemmeligholdes og takles av den enkelte.

Foreldre med stram økonomi, bør selvsagt så langt det lar seg gjøre, sette barna foran egne goder. Dessverre er det lettere sagt enn gjort for mange.

Kilde: RødeKors.no

Vargas

Pin It on Pinterest