Når barn dreper …

Når barn dreper, settes det himmel og jord i bevegelse fordi det er så uvirkelig og sjokkerende for alle. Barn som dreper barn, skjer nesten aldri, men det skjer noen ganger – også i Norge. Årsaken kan være mange. Ofte har foreldrene et ansvar for at slikt kan skje med deres barn.

Når barn dreper, er det ikke alltid planlagt og de skjønner ikke hvilken ufattelig tragedie de har påført mange mennesker. Ifølge voldsforsker, Ragnhild Bjørnebekk, ved politihøgskolen i Oslo, finnes det fellestrekk hos barn som velger denne dramatiske utveien når de støter på utfordringer.

Når barn dreper … Click To Tweet

Lav empati, dårlig impulskontroll, høy aggresivitet som er vanskelig å kontrollere. Disse barna har ofte ulike typer av psykiske forstyrrelser og at de sliter med å kontrollere og håndtere vanskelige følelser.

Barn som dreper skjønner ikke alltid konsekvensene for hva de har gjort. Ungdom som opplever sterk sjalusi eller plutselige krenkelser, kan velge å ta liv i affekt uten å forstå rekkevidden av sine handlinger.

Når barn dreper ...

Når barn dreper …

Barn som dreper andre barn eller til og med voksne, har få eller ingen etiske begreper, de forstår heller ikke forskjellen på rett og galt, eller å ha en fungerende samvittighet. Deres mening og ønske kommer foran alt. Føler de seg truet eller krenket, kan de velge å bruke våpen for å rette opp situasjonen.

Ingen forventer at barn skal begå slike uhyrlige handlinger som å bli drapsmann i ung alder. Det er årsaken til at samfunnet reagerer så voldsomt, når dette skjer.

Det forventes ikke, at barn skal begå drap, det forventes aldri at gjerningspersonen er under 18 år. Enten det kommer en rask tilståelse eller etterforskningen avdekker det faktum, at et barn er siktet og senere funnet skyldig.

Et barn dreper aldri, for å drepe uten grunn, uten en bakenforliggende årsak som har gjord vedkommende i stand til å ta liv. Barn dreper ikke når de føler seg dårlig behandlet, det skal mye mer “påfyll” av frustrasjon og psykiske påkjenninger, vold i hjemmet eller andre psykiske eller fysiske belastninger på gjerningspersonen – før det ender med drap.

Ingen barn blir født som drapsmenn. Det ligger ofte en tragedie bak.

Det er når livssituasjonen oppleves som ukontrollerbar og ekstrem, at barn velger å gjøre ekstreme handlinger som de ikke helt forstår. Livet er så vanskelig og ukontrollerbart, at de velger å drepe, som en konsekvens av et liv i fullstendig kaos. Da er det ofte foreldrene som kan være skyld i en slik situasjon.

Alle foreldre, enten en mor eller en far, helst begge – har ansvaret for egne barn til de er myndige, foreldreløse barn er underlagt barnevernet. Men det er alltid barnet selv som må stå til ansvar for egne handlinger, enda barn under 15 år ikke settes i fengsel.

Det er slett ikke uvanlig at barn dreper andre barn, men i Norge skjer det heldigvis nesten aldri.

I USA opplever vi skoleskyting, som ender med massakre av barn og unge. Heldigvis er vi forskånet for slike mareritt her hjemme, men vi vet det er mulig at slikt kan skje også i Norge. Hvordan skal man forhindre det? Har vi godt nok system som plukker opp potensielle drapsmaskiner, ensomme ulver som ABB, som forandret Norge fullstendig 22. juli 2011?

Uansett må det settes inn mer resurser på å hindre slike situasjoner i framtiden, dessverre vet vi allikevel at det kan skje. Så lenge det er mennesker som omgåes hverandre i samfunnet vårt vil det skje drap, også der barn er både offer og gjerningsperson.

Når Barn dreper … Click To Tweet

For et par år siden ble en 4 år gammel gutt kvalt med et hoppetau av en 10 år gammel gutt i Ljungby i Sverige. En sak som rystet hele Norden og som fikk masse oppmerksomhet i lang tid.

Mange husker sikkert den grufulle forsvinningssaken i Liverpool i 1993, der 2 år gamle James Bulger forsvant fra sin mor på kjøpesenteret. Han ble funnet, torturert og drept, to dager senere, 4 km unna. De skyldige, de som drepte lille James, var to gutter på 10 år.

Det blir alltid helt spesielt når ofret er et barn, enda mer spesielt når forbrytelsen også blir utført av et barn. Det forventes at barn forblir barn, ikke gjerningsperson i en drapssak.

Lest? “Jodel” gir rom for terror-spøk ved Ungdomsskole

Barn kan bli redd og bli nervøse om nyheter om andre barn. Derfor er det i følge psykologer som vet mye om barn, svært viktig at omsorgspersoner tar tak og viser omsorg, snakker med barna om slike voldsomme nyheter. Fortell gjerne om konsekvenser for slike handlinger og hvor sjeldent slikt egentlig skjer i Norge.

Barn tar til seg informasjon på sin måte via TV og Internett, aviser og sosiale medier. De kan tenke tanker man ikke klarer å forestille seg, nettopp derfor er det så viktig å vise de at det er voksne som sørger for at de er trygge både i hjemmet og på skolen.

Norske barn har det bedre enn de fleste, men dessverre skjer tragedier også her.

Hva som skal til for å forhindre drap på barn utført av andre barn, er ikke lett å finne svar på. Psykisk helsevern har lenge vært en debatt i Norge, blir det gjort nok for barn og unge med psykiske lidelser?

Ingen familier fortjener å måtte gå gjennom en slik smerte og sorg som å miste sitt barn, uansett hvem gjerningspersonen er.

Vargas

Barnløs?

Barnløs? Å forbli uten barn i forholdet, der man ikke gjør stort annet enn å ha sex med partneren for å bli gravid, er en påkjenning man ikke unner noen. Sikkert deilig i starten, særlig for mannen, men ikke over tid.

Å øve på det er hyggelig nok, men når ektemannen eller partneren må ile hjem fordi hun har eggløsning akkurat nå, tærer på forholdet og gjør kanskje vondt verre over tid.

Barnløs? Click To Tweet

Tidene forandrer seg, norske kvinner setter større krav til egen karriere i større grad enn tidligere, noen forlanger at barnefaren skal være hjemme med barnet så lenge han kan ut i fra regelverket, mor vil ut og jobbe, hun har sin egen yrkeskarriere å ta vare på i tillegg til mann, barn, hus og hjem.

Det mange ikke har sett for seg som konsekvens for den frie og uavhengige kvinnen, er at hun i stadig større grad, velger vekk det å bli mor. Antallet barnløse, særlig menn, øker i stort omfang i Norge. En dramatisk økning av barnløse menn surrer rundt i gatene, uten kone, kjæreste og uten muligheten for å bli far. Men også kvinner synes det er så mye mer å gjøre i livet enn å bli mor.

Det finnes både kvinner, men også menn som ønsker å forbli barnløse, men her er andel kvinner økt de siste årene. Kvinner ønsker økonomisk trygghet, de søker seg oppover på samfunnsstigen, En kvinnelig lege, blir sjelden sammen med en rørlegger eller lærer. Hun ønsker å bli sett sammen med mennesker på lik linje som seg selv, med samme status og utdanning.

Dersom du og din partner har behov for infertilitetsbehandling i forbindelse med ufrivillig barnløshet, kan Helfo fullt ut dekke utgifter til hormonpreparater utover en fastsatt egenandel. Dere må legge fram en erklæring fra lege som viser hvilken behandling dere får.

HelseNorge.no
Barnløs?

Barnløs?

Dermed er det mange menn, som ikke har den samme tunge utdanningen som kvinnene, som faller utenfor den tradisjonelle samlivsordning, mann, kone og barn – han forblir alene og uten barn. Eller “kjøper” seg en kone fra Østen eller Øst-Europa.

Det er et kompleks og komplisert svar på hvorfor kvinner velger bort å bli mor. Hun kan velge en yrkeskarriere framfor å være hjemme med et barn, hun kan velge å utsette graviditeten til hun blir for gammel til at det er forsvarlig, eller hun finner ikke det rette pappa-emnet. Ikke alle kvinner kan få barn heller, enda det finnes måter å få barn utenom den tradisjonelle måten via en partner, gjennom prøverørs-ordning, surrogati, adopsjon og å bli fosterhjem.

Å bli alene-far for et barn, er mulig, men det skjer svært sjeldent.

Muligens fordi menn ser på pappa-rollen som en jobb for to. At et barn uten en mor ikke blir lykkelig nok, at et barn med én far, fortjener også en mor. Langt flere kvinner enn menn oppdrar barn alene, der barnet ikke er hennes biologiske.

Barnløshet har blitt et samfunnsproblem, fordi det ender med så mange ufrivillig barnløse menn som forblir single uten å lykkes med å stifte familie. Det er en ny endring i kjønnsrollemønstret i Norge. Med flere kvinner som tar høyere utdanning, vil altså menn med lavere utdanning, forbli barnløse. Seksti prosent av alle sosialhjelpsmottakere i Norge er enslige menn og kvinner uten barn.

Barnløs? Click To Tweet

Hvilke menn, kvinner ønsker å gå på date med, eller som hun vil skal bli far til hennes barn, er så forskjellig og individuelt, men det som går igjen av statistikken, er at hun velger bort lave menn. Altså menn som enten er lavere enn seg selv, eller som er lavere enn 170 centimeter.

Tinder

Er du kvinne på Tinder, et av flere sjekkesteder på nett som hjelper deg å finne den rette, via en app, sveiper du ofte bort lave menn. Kvinner dropper rett og slett lave menn. Hva som defineres som lav er selvsagt individuelt, men la oss si under 175 – 180 centimeter, som er ca gjennomsnittsalderen på norske menn. Menn som er lavere, er altså ikke bra nok.

Er du mann, har en begrenset høyde og leter etter en kvinnelig partner, vil du kanskje slite med å finne deg en kjæreste. Det finnes en rekke studier som viser det faktum at mange kvinner velger bort lave menn. Disse kvinnene finner ikke lave menn tiltrekkende nok, det gir ikke riktig status og det er faktisk bevist at lave menn – sliter med å finne de best betalte jobbene.

Barnløs?

Lavere menn sliter også med selvtilliten, har høyere prosent blant menn som tar selvmord, er mer deprimerte og kan ofte forbli barnløse, grunnet kvinners higen etter høyere menn. Det er kun inntekt og utdanning, som er en større årsak til hva kvinner ser etter hos sin partner, som kommer foran at mannen altså er for lav. Kvinner velger status for alt annet, menn ser etter utseende.

Lave menn uten partner

En lav mann på 175 cm kan åpenbart være en god elsker, en god far, omsorgsperson, kjæreste og bestevenn. Men svært mange kvinner, er ikke interessert. Det er noe med estetikken, hun ser at det er feil og sveiper videre til hun finner en annen. En høyere mann.

At hver fjerde mann i Norge, over 45 år, er barnløs for en grunn. Han har ikke lykkes på veien til å bli far og kjæreste. Han kunne ha vurdert å kjøpe seg en kone fra andre steder i verden, men har latt være. Han har gått og lengtet etter denne norske kvinnen, som alltid har snudd seg en annen vei, som har valgt vennene hans i stedet. De høye. Diskriminering? Selvsagt.

Det har vi sagt om mørkhudede i mange år også. På lik linje med de med en annen hudfarge, en minoritet, en som er annerledes, og som er valgt vekk for nettopp denne årsaken – er også lave menn, plukket vekk, stemt ut.

De passer altså ikke inn i det ideale og perfekte samfunnet, som mange kvinner ser seg selv som en viktig del av. Bare ikke sammen med lave menn. Diskriminerende og rasistisk. Ja, men fortsatt ikke snakket mye om.

Hvordan kan samfunnet endres, bør det endres? Bør ikke kvinner få velge hvor høy kjæreste hun ønsker seg, uten innblanding fra andre. Jo, for såvidt, men hvor havner vi til slutt da, om alle kvinner går rundt og dater jævlig høye menn i ett sett?

Barnløs

Bør ikke kvinner se etter og akseptere andre gode verdier hos lavere menn? Eller skal vi ha et klasseskille der de lave kvinnene og mennene holdes skjult fra det offentlige, så presenteres kun de høyreiste vakre kvinnene – som har funnet sin prekte mann? Han høye.

Når vi vet hva barna våre betyr, vi som er så heldig å ha fått barn, er det med smerte vi kan forestille oss hvilket meningsløst liv det må være, for kvinner og menn som forblir ufrivillig barnløse.

Det er ingen menneskerett å få barn, men det burde vært mulig for alle, for både single, enslige og par, å kunne bli mor eller far uten en partner. Dit er veien lang og kronglete – særlig for barnløse menn. Dessverre.

Kjærligheten man får og kan gi til egne barn, er meningen med livet for mange foreldre. Derfor er det trist å vite at så mange menn, og sikkert noen kvinner, går glipp av denne unike gleden, som ikke kan sammenlignes med noe annet, enn å bli foreldre.

Bekymring og frustrasjon, kanskje sinne og fortvilelse gjennom årene, men aller mest glede over å se sine egne barn bli til stolte og selvstendig voksne.

Vargas

Er du et nett-troll?

Er du et nett-troll, som kaster av deg av etter og galle i kommentarfeltet? Kanskje uten å vite det, trår du over en rekke grenser ved å være både usaklig og frekk når du skal argumentere eller få fram din sak og din mening?

God folkeskikk er ingen selvfølge for mange, men det er ikke ungdommen som er verst, det er faktisk middelaldrende kvinner og menn med lav utdannelse, som ser på utlendinger og mennesker med en annen hudfarge, som en trussel mot seg og sitt. Der deres egen mening er eneste riktig svar. Punktum.

Er du et nett-troll? Click To Tweet

Av og til, kan det dessverre være både lærere og andre foreldre, som blir for ivrig i debatter de brenner for og hvor de har sterke meninger om et tema, men da er det viktig å puste med magen og tenke over at det sitter mange mennesker, som skal lese det du faktisk lirer av deg. Bruk hue, og ikke skriv når du er som hetest. Gå deg en tur til temperaturen har gått litt ned.

Både Dagbladet og Nettavisen har valgt å legge ned sine kommentarfelt, fordi det går med for store ressurser til å slette kommentarer, redigere og rydde i kommentarfelter. Der særlig tema som innvandring, ulv og bompenger er agendaen, går det ofte for vilt for seg.

Da koker det på Twitter, Facebook og sosiale medier forøvrig, det er rett og slett ikke forsvarlig å la nett-trollene få utløp for sine ofte svært streke meninger, som ofte går utover kvinner som har en annen mening enn dem selv, som til slutt ender opp med trusler og sjikane. Kjenner du deg igjen? Er du på vei til å bli et nett-troll? Er du stolt over det?

Er du et nett-troll?

Er du et nett-troll?

Du som beskytter deg selv bak anonymitetens tastatur og skriver til verden via alle mulige kommentarfelt, bak lukkede gardiner. Du tror du er smart hva? Du er ikke det, tvert i mot. Du er jo bare en liten pingle, som ikke tør å stå opp for meningene dine, derfor kommenterer du på falske Facebook-profiler eller som anonym.

Heldigvis er det ytringsfrihet her i landet, men det krever og ender også med høy temperatur i de kommentarfeltene som er åpen for alle – også de som ikke tør å stå for sine meninger i sosiale medier.

Det er forskjell på stor takhøyde, heftig debatt mot mobbing og trusler. Man skal tåle og diskutere uten å falle for fristelsen til å sjikanere den man er i ferd med å tape diskusjonen mot. Det er alt for lett å snu en diskusjon rundt, med å kalle den man er uenig med, med ukvemsord og bruke hersketeknikker i et forsøk på å skjule sine svake argumenter.

I Sverige, er nett-trollene mange og de går langt for å stoppe sine offer. Her, i Sveriges forskjellige kommentarfelt, enten det er hos nettavisene eller på Facebook, ender det noen ganger med drapstrusler.

Så ille har det blitt at journalisten Robert Aschberg, gjorde sin egen etterforskning i programmet “Trolljegerne” for å stille pinglene til veggs. De fleste som fikk kamera og mikrofon opp i ansiktet beklaget, men andre gikk enda lengre og fortsatte sin sjikane og sine trusler – til tross for at de var avslørt som nettopp nett-troll.

Fra filmens verden, ble vi kjent med hackeren “Lisbeth Salander” i trilogien “Millenium” hvor hun hadde sin måte å takle menn som hatet kvinner på. Heldigvis er det et stykke fram fra fiksjon til virkelighet, men det blir verre og verre i Norge også. Kvinner som tør å stikke hodet fram i offentligheten, det være seg forfattere, journalister eller programledere i TV, kan risikere å få trusler for å ytre sin mening, til mange menns store frustrasjon.

Kjendiser og artister, kvinner som menn, er fritt vilt, bloggerne også.

Det er slett ingen hemmelighet at de fleste nettaviser har mest trafikk når folk flest har fri, det vil si i helgene. Da stenger altså Dagbladet sitt kommentarfelt. Det kan sees på som to forskjellige løsninger fra avisens side.

Nett-trollene har vunnet, de har lykkes med å moderere et stort norsk kommentarfelt, eller disse må finne seg andre fora å spre sin propaganda. Dagbladet.no har fram til nå vært et trekkplaster for alle med sterke meninger, spesielt mot kvinnelige samfunnsdebattanter. 

Er du et nett-troll? Click To Tweet

– Årsaken er kamuflert inn i at «moderatorene» skal ha muligheten til å behandle debattfeltet, det er selvsagt bare tull og tøys, det handler om ressurser riktig nok. Men faktum er at Dagbladet ikke prioriterer verken tid eller penger på nett-troll som sprer om seg med trusler, usannheter og belærende kommentarer til høyre og venstre.

Ytringsfriheten er dermed satt til side. Vi bør derfor vokte oss vel for ikke å bli for engstelige med å uttrykke våre meninger offentlig. Da er vi virkelig på ville veier. Vi bør ikke eller kan ikke la nett-trollene kneble oss, vå må alltid stå opp for egne meninger, uansett hvor mange som er uenige med oss. Det er det som er selve kjernen i vårt demokrati.

Fra småbarnsfedre eller butikksjefen i nærbutikken. Du kan være uenig og bli forbanna, men det er faktisk forbudt å true andre mennesker til taushet i Norge. Ytringsfriheten står fortsatt sterkt, men vi må slå hardere ned på verbale trusler som kommer i åpne forum på sosiale medier.

Det er et stykke fra å true til å drepe. Men hatet er farlig nok. Hater man lenge nok og ikke får respons for sine meninger som sies eller skrives i klartekst kan hatet vokse, derfor bør det slås hardt nedpå allerede fra starten av. Ingen norske kvinner har blitt drept for å ytre seg. Ennå.

Den russiske journalisten, Anna Politkovskaja, turte å si Vladimir Putin midt i mot. Det kostet henne livet i 2006. Uten sammenligning forøvrig. Anna Lindh ble også drept, hun var Sveriges utenriksminister når en mann stakk henne ihjel på et kjøpesenter i Stockholm i 2003. Kloke, sterke, modige og tøffe kvinner med makt og meninger, som ikke tålte dagslys for andre. For mye makt kan være livsfarlig, derfor bør hatet stoppes på et tidlig stadium.

Særlig profilerte kvinner i Sverige, men også Norge, får passet sitt påskrevet, enten de er politikere, kjendiser, TV-vertinner eller Influencere på en annen scene i sosiale medier, blir forsøkt kneblet. Det er en farlig utvikling vi bør ta på største alvor og vi bør ikke gå lengre enn til oss selv.

Om du er i ferd med å bli et nett-troll bør du endre kurs. Bli en bedre utgave av deg selv, ved å velge en ny sti å gå. Du kan veie opp samtalen med dine barn rundt middagsbordet, hvem sier hva om hvem? Omtaler du andre barn eller voksne i riktige termer og ordelag foran barna?

Retter du på egen barn om det kommer noen gloser? Man bør alltid feie for egen dør før man dømmer eller omtaler andre negativ. Framsnakking er undervurdert, det er verdt å prøve.

Ikke glem å subscribe på nye artikler, vi lover overraske deg.

Vargas

Er du den beste utgaven av deg selv?

Når presset i arbeidslivet eller på privaten blir stort, kan de fleste av oss velge å ta snarveier – for å forenkle jobben eller for å beskytte vår egen person. Er du den beste utgaven av deg selv? De fleste av oss liker ikke å bli kritisert, få negative tilbakemeldinger eller stilt til veggs for ting vi mener er gjort i beste mening.

Når vi føler oss truet, fysisk eller verbalt, kan den mørke siden dukke fram i oss. Kjenner du deg igjen?

Å alltid gå rundt med et smil om munnen er både unaturlig og vanskelig. Ikke ser det særlig smart ut heller, men å forsøke å være en positiv person, som framsnakker andre og forsøker å være den beste utgaven av seg selv – burde vært en målsetning for de fleste av oss. Det er veldig lett å slenge med leppa til partneren eller ungene når blodsukkeret er lavt, man er sliten og vil aller helst være alene, med en diger sjokolade eller smågodt pose.

Lest? Ny partner løsningen?

Som det heter i sagnet i Håvamål, som ble skrevet på Island for 800 år siden, “mennesket er menneskets glede.” Så kloke var menneskene allerede den gang, at de forstod at mennesket, var viktig for andre, vi er ‘flokkdyr’ som ferdes med andre flokker, og som avdøde Per Fugelli var så opptatt av, den nærmeste flokken er den viktigste, man bør ta vare på flokken sin. Underforstått din nærmeste familie.

Dessverre er det i de næreste relasjoner at det skjer dramatiske hendelser som ikke burde skjedd. Vold, overgrep, psykisk og fysisk mishandling, omsorgssvikt er utbredt i Norge, tusenvis av barn behøver nye hjem. Mødre og fedre vil ikke, kan ikke, eller er ikke i stand til å ta vare på egne barn – Fosterhjemstjenesten er desperate i flere kommuner, det står barn på lange ventelister for å få et nytt hjem, grunnet problemer og utfordringer i hjemmet der foreldre har sviktet barna.

Ikke vær et ettall på jorda. Bry deg om flokken din!

Per Fugelli

Det finnes ingen manual som forteller deg hvordan du skal oppføre deg for å være den aller beste utgaven av deg selv. Gjør du mot andre, som du selv ønsker bli behandlet, kan det være et godt stykke i riktig retning. Å behandle en kollega med respekt er lettere sagt enn gjort, særlig om du ikke liker vedkommende. Å være hyggelig å grei mot folk du ikke tåler tryne på – eller som du krangler ofte med, er heller ikke enkelt. For det er neppe deg det er noe feil med, ikke sant?

Er du den beste utgaven av deg selv?
Per Fugelli døde 13. september 2017, 73 år gammel Foto: Wikipedia.org

Det finnes mange bøker som forteller deg hvordan du skal få bedre mental helse, hvordan du som leder skal få best mulig nytte av folkene du har under deg, eller hvordan du skal forbli i et langt og lykkelig ekteskap. Fellesnevneren for denne type litteratur er at det er tankens makt, det som sitter mellom ørene som er helt avgjørende hvordan du skal tenke, for å bli den aller beste utgaven av deg selv. Kanskje du ikke bør være en bra utgave alltid heller, kanskje er det riktig at du skal være både streng og hard i gitte situasjoner.

Er du den beste utgaven av deg selv? Når det brenner på dass, du har lavt blodsukker, irritert og oppkavet, sulten, sliten med lite søvn – kan noen og enhver telle på knappene. Det er mer unormalt å ikke gå i taket.

Som politimann bør du vise en autoritet som forteller at du mener det du sier, da kan du ikke stå med lua i hånda og be om godt vær, når du skal sette på plass en motorsykkelgjeng. Som sjef på et kjøkken med mange kokker, bør du også vise myndighet, vise at du har kontroll og vise at du vet hva du driver med. En svak leder, blir fort tatt igjen, avsatt av andre sultne og yngre krefter som vil opp og fram. Akkurat slik det er i dyreflokkene med en leder som har vunnet det siste slaget. Utfordrerne kommer tilbake.

Ingenting er umulig, det tar bare litt lengre tid“, heter boka til ikke helt ukjente Dag Otto Lauritzen, som du kan se på TV2 i programmet “Huskestue” – sammen med Kristian Ødegård. Han var blant de tøffeste i sitt kull som yrkesbefal i Forsvaret, han har jobbet som politimann og vunnet én etappe i Tour de France. Man kan si at Dag Otto Lauritzsen har lett for å være god, lett for å være den beste utgaven av seg selv, når det kreves av ham. En vinner på mange felt.

Alle har noen mål i livet som kan være vanskelig å nå. Om du bruker dine viktigste hjelpemidler vil du kunne nå disse med riktig fokus og pågangsmot. Viljen til å lykkes og ha tro på egne ferdigheter er nøkkelen til å klare målet eller bli nummer én om du skal konkurrere.

De vinnerne du vet om, de som er best på sitt felt eller sin gren har jobbet lenge med å nå sine mål, ingenting kommer av seg selv. Utfordringen for de fleste er å ikke gi opp, ha positiv innstilling til de vanskeligste hindrene, ha en genuin tro på at du skal lykkes.

Livet er ikke perfekt, uten feil og fandenskap. Vi må godta oss selv og hverandre som medfødt feilvare

Per Fugelli

Det meste sitter mellom ørene, du skal hele veien tenke på de riktige oppgavene og løse de, en etter en. Tenker du at dette blir for vanskelig, du lykkes ikke, så kan det fort være nettopp det som skjer. Er du allerede en grinete, negativ vriompeis er det mye som taler for at du ikke blir så gammel som du gjerne skulle ønske heller.

Ingen dør av å eldes, men jo eldre du blir, jo mer utsatt blir du for sykdom. Som regel er det én eller flere sykdomstilstander som gjør at du til slutt dør. Slik er livet for oss alle. Negative tanker tenkes for ofte av de fleste. Klarer du å snu dette til positive, konstruktive tanker, vil du ikke nødvendigvis bli 150 år, men du kan ha et bedre og mer lystbetont liv. Du er i tillegg langt hyggeligere å være i selskap med. For andre.

Man kan ha enorm selvtillit, slik f.eks bokseren over alle boksere hadde i sin aktive karriere, Mohamed Ali. Han var best og likte å si det til en hel verden. Trener du regelmessig, har et aktiv yrkesliv og er positiv til sinns, er sjansene store for at du unngår alvorlig sykdom og avkortet livsløp. Men det er selvsagt ingen garantier for noe som helst. Livet henger i en tynn tråd som det synges i sangen av CC Cowboys, og man balanserer ofte på en knivsegg, da er det skjebnesvangert å falle ned på feil side.

En god resept på et godt liv er å lære å gi litt mer faen!

Per Fugelli

Eldre i Norge blir stadig gamlere og snittalderen kryper oppover for hvert eneste år, og er nå på over 80 år for både kvinner og menn. Visste du at mange pensjonister har sex flere ganger i uken så sant de er friske? Er det ikke flott?

Er du svært opptatt av å spille piano når du er 4 år, og du liker det godt, øver masse og fortsetter med det til du er voksen, i tillegg til å ha talent for det, så er du rimelig habil på piano når du skal forsørge deg selv. Gjennom et langt liv er dine tanker din røde tråd. Hvilken retning dine tanker tar er helt avgjørende for hvordan du lever. Et eksempel:

Om du har et glass med vann som er fylt opp 50%. Er det halvtomt, eller er det halvfullt? For den positive er det halvfullt, for den som tenker negativt er det halvtomt og vell så det. Fokuser på dine arbeidsoppgaver, om du er idrettsutøver, elev eller en vanlig arbeidstaker eller kanskje en leder, for en stor gruppe mennesker.

Lest? Blåklokker med tårer på …

Uansett hvor du er i livet, det du tenker og i hvilken retning disse tankene tar er med på å forme livet ditt. En god leder oppmuntrer til innsats gjennom positive tiltak og får det beste ut av hver enkelt medarbeider. En dårlig leder meler kanskje kun sin egen kake for å imponere disponentene eller aksjeeierne.

Går du gjennom livet som egoist eller medmenneske? Det er faktisk opp til deg selv, hvordan du oppfattes blant andre. Ønsker du å framstå som den aller beste utgaven av deg selv, det være seg innad i flokken din, blant venner eller som kollega – bør du tenke over hva du sier og hvordan du uttrykker deg.

Det er enorm forskjell på å be om hjelp og gi ordre. Er du snill mot alle på din vei, vil du nå langt i livet, men forsøk å ikke bli naiv, da er du et enkelt offer for de som vil utnytte din godhet.

Dette innlegget er en hyllest til mennesket og en av mine største helter, Per Fugelli. Hvil i fred, kloke mann og takk for alle tankene du delte med oss.

Vargas

Glem Fortnite – konkurrenten er her!

Glem Fortnite – konkurrenten er her! Dine barn har sikkert spilt det populære spillet så ofte de kan, til og med ektemannen lurer seg til å spille verdens mest populære data eller PC-spill. Men, nå har konkurrenten kommet. Apex Legends er navnet, du kan merke deg navnet, først som sist. Det er sannsynligvis dette hele familien spiller – innen kort tid.

Vi har spilt begge, men kjenner ikke til rutinene for alle barn i kongeriket, derfor refererer vi til barnvakten.no og videreformidler deres anbefalinger. For det er en viktig forskjell som du som forelder skal passe på. Fortnite har en anbefalt aldersgrense på 12 år. Apex Legends har 16 års aldersgrense. Det er en merkbar forskjell.

For ungdommene er dette bad news, men aldersgrensene er satt der av en god grunn. Sitter du sammen med poden og forklarer hvorfor det er slik, kan det hende du slipper lettere unna, enn om du bare nekter de unge å få spille dette meget populære spillet.

Du kan håpe på at dette er nok en døgnflue, som Pokémon Go, men vi er redd for at Apex Legends er kommet for å ta tronene fra nettopp Fortnite.

Glem Fortnite - konkurrenten er her!

Budskapene er like i Fortnite og den nye konkurrenten, Apex Legends. Det skal skytes og helst drepes. I sistnevnte er det en tøffere tone, som man kjenner fra konfliktfylte spill fra tidligere. Man kan spille gratis på PS4, X-Box One/ Windows og PC-plattformer.

Apex Legends har fått anbefalt aldersgrense på 16 år fra PEGI på grunn innhold med vold.
På PEGI sine sider der spillet er vurdert står det: «This game has received a PEGI 16 because it features sustained depictions of violence towards human characters and moderate violence. Not appropriate for persons below 16 years of age.»


Målet med spillet, som i andre ‘battle royale-spill’, er å overleve så lenge som mulig i et scenario der lag med spillere jakter hverandre.
Apex Legends har i flere tilfeller blitt omtalt som det «neste Fortnite». En del foreldre lurer nok på om det er greit å tillatte Apex Legends dersom barnet allerede spiller Fortnite
.

Barnevakten.no

Er du som omsorgsperson usikker på hva du skal gjøre når barna gråter blod, fordi alle andre tolvåringer, venner og klassekamerater spiller Apex, men du er ikke happy for at din sønn eller datter skal spille det. Gå inn på barnevakten.no og les deg opp på deres strenge anbefalinger. Det er et voldelige spill, det er mennesker som er ofre. Aldersgrenser settes av hensyn til at barn er barn.

Apex har bedre grafikk, som gjør alle bilder langt mer naturtro enn i Fortnite. Du slipper også den kjente byggingen som er kjennetegnet til Minecraft-etterligninger som Fortinte har. Du er good to go, så snart du har lastet ned Apex Legends. Det alene er en av årsakene til den enorme populariteten, tror ekspertene.

Battle Royal-sjangeren er den kategorien man finner dette nye Apex Legends spillet i, som er en av de første spillene på Fortnite. Så det er mange likhetstrekk, men også forskjeller.

Mer enn 25 millioner brukere har tatt Apex Legends i bruk – på én eneste uke.

Glem Fortnite – konkurrenten er her!

En annen forskjell er at man må alltid være tre spillere, mens i Fortnite kan man spille alene. Og det er ifølge NRK.no, de fornøyde brukerne, gamerne på YouTube og de som streamer spillingen sin live, som gjør disse spillene så fryktelig populære, også for norske brukere.

Selvsagt skal ungdommen følge med hva som skjer på spillfronten, det er endel av det å være ung. Alle ønsker å spille, men ferdighetene gjør at noen heller velger Roblox, noen er tro mot fotballspillene, andre vil beholde Fortnite som om det gjelder livet. Nå ser det ut til at svært mange unge, verden over, hegner om det samme spillet – kanskje mer enn noen gang.

Alle typer spill, det være seg på PC eller i konsoll, så er trendene med på å utvikle populariteten. Noen spill holder seg populære i årevis, andre forblir døgnfluer som forsvinner på kort tid. Denne enorme populariteten for et og samme spill over landegrensene.

Nå er det altså Apex Legends som gjelder. Om du er 16 år eller eldre.

Kilde: NRK.no

Vargas

Pappa jeg skal pule – har du kondom?

Pappa jeg skal pule – har du kondom? Hadde du besvimt om spørsmålet dukket opp hjemme hos dere? Som de fleste ungdommer vet, er det verken mor eller far som ansvaret for å skaffe kondomer når lysten kommer.

Kanskje hadde det vært både klokt og smart – at foreldrene hadde en pakke liggende, men for både foreldre og de unge, finnes det neppe noe som er mer kleint å snakke om? Eller er det ok å snakke om sex med tenåringene i huset?

Lest? Kåt? Kommer du ofte nok i sommer?

For de fleste foreldre er det mer enn nok info å i det hele tatt vite, at sønnen, eller ofte enda verre, datteren deres, har sex med en person de neppe kjenner godt nok – i deres eget hus.

“Å bruke kondom, er som å spise karameller med papiret på”, sier de unge.

Abort brukes dessverre fortsatt, som et prevensjonsmiddel, p-piller og spiral brukes flittig, men så er det dette kondomet da. Som skal brukes av gutter eller menn, det blir verken akseptert eller godtatt som et godt alternativ til prevensjon.

Pappa jeg skal pule – har du kondom?
Pappa jeg skal pule - har du kondom?
Foto: Steemit

Mer veiledning og undervisning på ungdomsskolenivå, ville kanskje ha fjernet noe av denne unødvendig og feilaktige skepsisen til det beste alternativet prevensjon, for begge parter, nemlig kondomet. Da bør ikke lærerne stå og rødme foran elevene, når de underviser i seksualundervisningen.

At de unge knuller, bør de fleste foreldre vite om og ta til seg. Helt ned i 12-års alder, har ungdommene sex med hverandre. Det faktum at det er forbudt, med henhold til norsk lovgivning spiller svært liten rolle – er man ung og kåt, så skal det pules. Punktum.

Norsk ungdom bekymrer seg langt mer for graviditet enn kjønnssykdommer. Dette kommer fram i en ny stor nordisk undersøkelse, ”Sex og Kondom og Sånn 2016”, utført for Riksförbundet För Sexuell Upplysning

RFSU

Her kan åpenbart foreldrene spille en viktig rolle, ved å legge forholdene til rette for tenåringene som er i starten på voksen livet. I stedet for å hamre løs med formaninger og en dirrende pekefinger, burde man kanskje hatt en neve dong liggende synlig – om ikke rett på stuebordet.

Å se streken i gravid-testen gjør noe med deg som jente eller kvinne, det burde gjøre det samme for gutter og menn, men ikke alltid. Å få klamydia er noe dritt, men kan fikses opp med antibiotika, det er altså flere grunner til å bruke beskyttelse – enten man har én eller flere partnere.

Bruk kondom for helsas skyld, ikke for andre enn deg selv. Spør mor, spør bror, spør far.

La kondomet bli like vanlig som sykkelhjelm – tre det på automatisk.

Kilde: NRK.no

Vargas

Hvor er alle barna?

Hvor er alle barna? Går du en tur på noen få kilometer i ditt nabolag, om du bor på et helt vanlig, norsk boligfelt – vil du etter all sannsynlighet kunne telle barna du møter i utelek, på én hånd.

Om du i det hele tatt ser noen som er ute. De fleste sitter nok inne foran en skjerm.

Norske barn blir mer og mer overvektig for hvert år som går. Årsakene er flere, men det faktum at de fleste unge sitter hjemme foran et tastatur, er utvilsomt en av de. Usunt kosthold, for mye sukker og for store porsjoner gjør de fleste av oss både fete og late. Hvor er alle barna?

Dårlig helse

Dessverre har dette pågått over noe tid, og er blitt et av de største samfunnsproblemene knyttet til helse i Norge, men barna selv bør slippe å få skylden for det.

Barn i middelhavsland har vært blant de sunneste i verden, fram til sytti-åttitallet.

Oppvokst på middelhavskost, kombinert med en aktiv livsstil, var det ikke et hjerteinfarkt eller en eneste tett blodåre å oppdrive i verken Spania, Frankrike eller Hellas på denne tiden. De spiste optimalt og nesten aldri sukker, samtidig som de gikk, syklet og svømte dit de skulle. Man rakk med andre ord ikke å legge på seg noe særlig. Nå har fisen endret oktav, bokstavlig talt.

Hvor er alle barna?

Barneovervekt stiger drastisk

Antallet ekstremt overvektige barn er tidoblet til 124 millioner de siste 40 årene, viser en ny studie ledet av Verdens helseorganisasjon (WHO) og Imperial College i London. WHO advarer at blir verre i årene som kommer man ikke går drastisk til verks.

Kilde: NRK.no

Hvor er alle barna?
Foto: Pinterest

Fysisk aktivitet

Barn rundt middelhavet har sluttet å svømme, sluttet å gå, de velger heller Internett, de sitter nesten like stille som norske barn, og har gjort det i flere år allerede. Dessverre har det kommet langt mer sukkerholdige produkter til de, franske greske og spanske hjem også. Det gir åpenbare negative resultater, knyttet til helse.

De fleste vet hva som er bra ernæring både for oss selv og ungene våre, men tidspress, dårlig moral og mangel på evnen til å ta sunne nok valg, for oss selv og andre – gir oss fete voksne og fete barn. Moraliserende, men sant.

Før internettet tok oss, la oss si for tretti år siden, var det barn å finne i de fleste gater, på lekeplasser, på fotballbaner og idrettsanlegg. Barna lekte sammen, var sosiale og i fysisk aktivitet i mange timer hver eneste dag. Å spille fotball, klatre i trær, løpe etter jenter, spille slåball, boksen går, gjemsel eller sykle sammen med gode venner inn i solnedgangen – koster mange kalorier. Ved å heller sitte inne foran Playstation, PC, TV eller smarttelefonen, gjør de fleste av oss – betydelig tyngre.

Hvor er alle barna? Har internett eller spill-konsollene tatt alle sammen?

Overvektig

Den farlige utviklingen for barn og unge, som selvsagt er av enorm betydning for folkehelsen for kommende generasjoner – er på agendaen for hele EU, som spytter inn nær 100 millioner kroner til forskning. Hva som kommer ut av nitidig forskning, på et problem og en utfordring som er så åpenbar – vet vi ikke mye om ennå.

Problemet for mange foreldre, som vil det beste for barna sine, er å legge forholdene til rette for et sunt og klokt kosthold over tid. Det hjelper ikke å sende med en gulrot i matpakken, når poden klemmer i seg to poser potetgull etter skolen. 17% av alle norske 8-åringer er overvektige, da må det mer til, enn bare oppmuntrende ord og gode meninger fra omsorgspersoner.

Overvektige barn er selvsagt offer for flere ting enn dårlig helse og dårlig kondisjon, nemlig mobbing og sjikane fra medelever, både til og fra skolen, men kanskje enda verre – også via sosiale medier. Internettet er et fantastisk verktøy, om det brukes riktig.

Dessverre er også internett med på å sette vårt intellekt på prøve.

Kilde: NRK.no

Vargas

KRIPOS advarer mot grov vold mot barn

KRIPOS advarer mot grov vold mot barn. Vi har alle et ansvar for at små barn, som ikke er i stand til å varsle om vold, blir beskyttet mot overgripere – som egentlig skulle beskytte barna.

Kripos advarer alle som jobber med barn, om å se etter røde “varselflagg” når det angår de minste, som utsettes for grov og dødelig vold.

Lest? Ikke alle hemmeligheter skal holdes …

Om det er på helsestasjon, barnehage eller i omgangskretsen til barnet, må alle bli flinkere til å se etter tegn på mishandling. Vi ser ofte at barn kommer inn med flere alvorlige skader som er påført over tid, og som kunne vært oppdaget tidligere, sier etterforskningsleder Kåre Svang ved Kripos.

KRIPOS advarer mot grov vold mot barn.

KRIPOS advarer mot grov vold mot barn

Hva som får mor og far til å bruke grov vold, som kan få fatale følger for barnet som rammes, er sammensatt og komplisert for helsepersonell å svare godt på. Noen ganger får man ikke svar heller.

Terskelen for å øve vold mot barn, kanskje særlig mindre barn, ser ut til å være lavere hos mange. Sosiale medier tar mye av tiden til allerede stressede og slitne foreldre – et gråtende barn kan oppfattes som en forstyrrende og svært irriterende faktor. Da kan det komme slag, risting og spark, som i verte fall kan ende med drap.

Jeg tror ikke lenger at alle foreldre vil barna sine vel

Anne Lindboe, Barneombud

Anne Lindboe har kjempet for barnas rettigheter som barneombud i seks år. Nå skal hun gjøre noe annet, men vil fortsette å snakke barnas sak. De svakeste som ofte blir oversett og aldri hørt, grunnet tungvint byråkrati og foreldre som rett og slett ikke bryr seg. Det avtroppende barneombudet blir administrerende direktør i Private Barnehagers Landsforbund.

Nytt barneombud fra 1. juli 2018 blir Inga Bejer Engh, som var aktor under 22. juli rettssaken mot Anders Behring Breivik.

Du som er prest, barnelege, lærer, SFO-ansatt trener eller bare venn av familien – har en plikt til å varsle, om du har mistanke om vold. Alle har også et ansvar for å avverge vold, og avvergingsplikten i straffeloven opphever taushetsplikten. Hvis du har mistanke om at et barn utsettes for vold har du en selvstendig plikt til å melde i fra til politiet eller barnevernet i din kommune.

Pressetelefon: tlf 23226080
E-post: kripos.info@politiet.no

Kilde: KRIPOS.no

Vargas

Nordmenn er lik egoister og søplehuer?

Nordmenn er lik egoister og søplehuer? Når TV-aksjonen går for full skjerm, gir av hjertens lyst. Verdens største dugnad, gir vi opp til 260 millioner kroner i klingende mynt i veldedighet til de heldige – som er plukket ut til å motta pengene.

Vi kan hvis vi vil vi nordmenn. Men etter 22. juli 2011, skulle Norge bli ett land som sto samlet mot galskap, terror og ondskap, men hva skjedde egentlig?

Så sent som i vinter, når skieliten skulle måle krefter i Holmenkollen, rant det over for noen og enhver. Fyll, vold og tusenvis av mennesker som ville gjøre som de selv ville – og da festen var over, så det ut som et sant helvete i skogen. Tonnevis med søppel, brente soveposer, tusenvis av tomme ølbokser, engangsgriller og gjenglemt mat.

Har vi blitt en nasjon med egoister og søplehuer? Har vårt egen selvbilde blitt så digert at vi ikke engang er villig til å forsøke å sette oss inn i andres problemer?

Som skryter hemningsløst av vårt perfekte liv i sosiale medier som Instagram og Facebook, men gråter oss i søvn over hvordan livet egentlig er? Når ingen andre ser oss.

Nordmenn er lik egoister og søplehuer?

Nordmenn er lik egoister og søplehuer?

Foto: pixabay

Våre nye landsmenn med annen hudfarge enn vår egen, blir ofte uglesett og kalt ord som ikke egner seg på trykk. Vi har en egen evne vi nordmenn, til å føle oss langt bedre enn alle andre. Særlig de som kommer som flyktninger. Ja, for vi er vel ikke interessert i å dele godene vi har tilgjengelig med en hel haug med fremmed pakk – er vi vel? Vi vil ha landet vårt for oss selv. Norge for nordmenn, basta! Du er vel ikke flau heller, din tilknepte idiot med slike naive holdninger?

Vi har plikt til å bry oss, vi har en plikt til å dele av godene og vi har en plikt til å oppføre oss mot andre, som vi slev ønsker å bli møtt i Syden, eller andre steder vi reiser. Enten vi møter Mohamed fra Afghanistan, eller Petter fra Trøgstad.

Til og med norske politikere har svin på skogen. Flere menn på Stortinget har innrømmet å ha sjikanert kvinner i eget parti. Det er ikke bare Arbeiderpartiet og Trond Giske som ble tatt med trusene nede. En hel haug med folkevalgte har vært berørt etter Metoo-oppvasken i vinter.

Hvordan skal våre barn kunne gå en lys framtid i møte, om både mor og far sitter rundt middagsbordet og snakker dritt om både skole, lærere, naboen, tanter og onkler? Vi må stå fram som gode forbilder for våre barn som skal lede landet inn i framtiden, ikke lære dem at bare “vi” har det bra, så driter vi i alle andre.

En slik holdning er destruktiv, og det vil ramme alle som ikke skjønner at vi er sterkere sammen, enn naive enkeltmennesker som ikke ser over sin egen skjortekrave. Mye av dette kommer av kunnskapsløshet rundt hvordan man lever i andre land. Har du vært i Hellas, skjønner du kanskje litt bedre hva vi mener. Grekerne er et gavmildt og generøst folkeslag vi har mye å lære av. De har ofte ikke mye, men deler med glede det lille de eier – med et smil rundt munnen.

Dessverre har styrtrike nordmenn blitt et inneslutta, deprimert og egoistisk folkeslag med alt for høye tanker om seg selv og sine. Vi stjeler som ravner, både fra egen arbeidsgiver og fra butikker, vi betaler helst ikke skatt og smugler både røyk og sprit så snart vi får en sjanse. Og vi kaster søpla vår i havet om ingen ser oss.

Ja, for hav er det jo nok av, tenker du, det er jo vårt hav må vite …

Vargas

Lekser eller ei?

Lekser eller ei? Den norske skolen er viktig for alle, både elevene, for lærerne og de som er engasjert i de unges utdannelse.

Lekser har vært en viktig del av pensum i mange tiår, men har tiden løpt i fra denne gamle ordningen?

Nå rasler de lærde med sablene, stadig flere eksperter mener å vite at det skader mer enn det gagner, å påføre barn og unge tvungen læring. Tid nok til å leke og kose seg sammen med venner og familie, er ikke nok til å fjerne leksene.

Lekser skaper flere tapere enn vinnere, mennesker er forskjellige, noen lærer raskt, andre trenger lengre tid. Lekser gir ikke nødvendigvis god læring, men skaper heller ‘læringsforakt’ fordi det rett og slett, kan bli for mye for noen barn.

Lekser eller ei?

– Når barn over hele landet føler seg som idioter kveld etter kveld, i en tid i livet der identitenten formes. Og følelsen av å være dum fester seg.

Dora

Lekser eller ei?
læring bør foregå på skolen, ikke som lekser, hjemme Foto: UIO.no

I tillegg påfører lekser angst og skaper forskjeller mellom elever. Hva mener du? Bør lekser avvikles? Eller er det viktig at barn og unge lærer seg den disiplin som innebærer med å ha lekser etter skoletid?

Stand up komiker, Dora Thorhallsdottir hater lekser, som mor vil hun mye heller bruke tiden sin positivt med sine barn, enn å sloss, krangle og diskutere rundt et tema ingen i familien skjønner noe av. Hun etterlyser også gode argumenter for å gjøre pålagt skolearbeid i barnas og familiens dyrebare fritid.

Hvor mange land som har denne ordningen med lekser, har vi ingen oversikt over, men vi tipper det kun er en håndfull land, som gir lekser til elevene. Mest fordi ordningen er gått ut på dato, har liten eller ingen viktig funksjon – men skaper klasseskille, som igjen er med på å bryte ned de svakeste elevene.

Som voksen, kan man tenke seg hvordan det er for barna og måtte “Gå på jobb igjen” etter middag, eller etter å endelig ha kommet hjem til familien. Ikke er det nødvendig, og ikke er det særlig fornuftig bruk av tid.

Norske elever tilbringer ofte mer tid med sine medelever og lærere, enn de gjør med sine foreldre. Da blir lekser et onde som stjeler dyrebar tid, som kunne vært brukt langt mer fornuftig. Kvalitetstid med foreldre, er det mange barn og unge etterlyser mest, når de blir spurt om hva de savner i livet.

AUF vil også avvikle lekser som læringsform. Lederen, Mani Hussaini, mener lekser er en tidstyv, som på ingen måte gagner forholdet mellom barn og foreldre, da det er mot eller far som må være ‘læreren’.

Eller hva mener du om 9. klassingene på Kannik ungdomsskole i Stavanger, som fikk i lekse å skulle bake som hjemmeoppgave, en lekse som krevde mer enn tusen ord?

Leksedebatten herjer over hele landet, her kan du si din hjertens mening i kommentarfeltet.

Bør leksene vekk fra den norske skolen?

Vargas

Pin It on Pinterest