Årets TV-aksjon går i sin helhet til Amnesty International.

INNSAMLINGS KONTO HOS AMNESTY ER: 8380 08 09005

Dette er Amnesty International:

AMNESTY INTERNATIONAL

drømmer om en verden der de grunnleggende menneskerettighetene oppfylles for alle.

Vi eksisterer for mennesker som på grunn av maktmisbruk lever i ekstrem fattigdom, som blir fratatt sin rett til helsetilbud, skole eller tak over hodet, som blir undertrykt, fengslet eller forfulgt.

VÅR INNSATS NYTTER

Når mennesker over hele verden går sammen om å sette flomlyset på et overgrep, har vi kraft til å stoppe det. Vi vet at vi har bidratt til å hindre tortur, stanse henrettelser og gi beskyttelse til aktivister i fare. Vi vet at vi har lykkes i å få et stort flertall av verdens stater på vår side i kampen mot dødsstraff, og vi vet at vi har bidratt til å endre diskriminerende lover i mange land.

 VI ER UAVHENGIGE

Amnesty International er en verdensomspennende og medlemsstyrt organisasjon. Vi er politisk uavhengig og tar ikke imot statlig støtte. Vi står fritt til å slå ned på menneskerettighetsbrudd uansett hvor de finner sted.

I dag har Amnesty International nærmere tre millioner medlemmer og støttespillere i 150 land.

INNSAMLINGS KONTO HOS AMNESTY ER: 8380 08 09005

I 50 år har Amnesty dokumentert overgrep og grusomheter, stanset tortur og forfølgelser, og gitt beskyttelse til modige
mennesker som gjør opprør. Vi er stolte og ydmyke over å ha fått TV-aksjonen for tredje gang.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=UyhpAJbYG2Q[/youtube]

Dette er hva de innsamlede midlene går til:

  • Etterforske menneskerettighetsbrudd og tilby undervisning.
  • Støtte menneskerettighetsforkjempere som forsvarer ytringsfriheten.
  • Gjennomføre aksjoner for at overgripere gir seg og blir stilt for retten.
  • Fremme rettighetene til kvinner og minoriteter, og motarbeide innføringen av lover som diskriminerer.
  • Gjennomføre kampanjer for at multinasjonale selskaper respekterer menneskerettigheter.
  • Intensivere arbeidet med å avdekke voldtekter i krigsområder og jobbe for at kvinner får oppreisning.
  • Reformere rettssystemer i Midtøsten og jobbe for å få løslatt ulovlig fengslede.

Om du er en blogger som skriver daglig, så er du en av mer enn 400.000 bloggere i Norge. Om halvparten av disse, dvs 200.000 bloggere gir 500 kr hver til Amnesty så blir det jævlig mye penger.

– Nøyaktig 100 millioner kroner blir det. Det er svært mye penger, og det er ikke sikkert alle kan gi så mye som 500 kr heller. Da kan du som blogger sende dette innlegget videre til andre bloggere å henvise til hvor mye du gav.

Vi har en plikt til å bry oss. DU kan gjøre en forskjell. Stå opp om urett!

Følg den herlige gjengen på P3.no som skal ha et radio-maraton-show som selvsagt er i regi av TV-aksjonen. De er også live fra Karl Johan, de egen link på P3.no.

Vis at du bryr deg ved å gi så det monner, du har bedre råd enn de fleste andre i verden.

Du kan allerede nå begynne å gi, men aksjonens offisielle dato er søndag 21. oktober. Vil du bli Bøssebærer, så er du selvsagt veldig velkommen.

INNSAMLINGS KONTO HOS AMNESTY ER: 8380 08 09005

Kilde Amnesty.no

http://www.blimed.no/

Vargas

Pin It on Pinterest

vargas12.com
Les også vår forrige artikkel
Regn, regn og atter regn…

Regner det mer på Østlandet nå, så blir vi snart skyldig vann. Strømmen må bli gratis etter all denne nedbøren....

Lukk