Anders Behring Breivik – truet i fengslet, vil ikke overleve friheten!

Skulle terroristen bak 22. juli 2011 noen gang bli en fri mann – måtte Gud forby, vil han ikke leve lenge. Ved en glipp i rutinene i Telemark fengsel, avdeling Skien, klarte nylig en medfange å få verbal kontakt med Behring Breivik. 

Rutinene skal allerede være utbedret i fengslet hvor terroristen soner 21 års forvaring for å ha drept 77 mennesker, og kvestet enda flere. Det er en kjent sak at det er en rangordning i fengsler verden over, barnemordere er absolutt nederst i denne ordningen.

Vedkommende som er dømt for drap av barn og unge, vil måtte leve resten av livet i frykt for represalier.

Skulle en eller flere medfanger få tak i terroristen i fengslet, ville hans dager være talte.

Folk flest, Ola og Kari Nordmanns skattepenger – går blant annet til å holde en egen fløy i Telemark fengsel avdeling Skien, bemannet med flere fengselsvakter, pga den høye sikkerheten som må opprettholdes, døgnet rundt. Flere av de ansatte i fengslet har over lengre tid hatt problemer og følt seg utmattet av terroristens oppførsel.

Anders Behring Breivik – truet i fengslet, vil ikke overleve friheten!

Totalt mangel på anger, og en utpreget og manipulerende oppførsel har pålagt fengselsvesenet, myndighetene og Kriminalomsorgens yrkesforbund, å rullere terroristens soningssted. Behring Breivik blir derfor flyttet med jevne mellomrom, fra Telemark til Ila fengsel og forvaringsanstalt.

Antall brev som fangen ønsker å sende ut av fengslet, som må gjennom streng sensur, er også en direkte årsak til de krevende forhold fengselsbetjentene jobber under.

Til tross for at Norges farligste fange, sitter under det som kalles under «særlige høyt sikkerhetsnivå», klarte nylig en medfange å true Behring Breivik. Vedkommende hadde forlatt sin egen luftegård og tatt seg inn i område «særlig farlig fange» og banket på døra til terroristen.

«Bare denne døra forhindrer at jeg hadde drept deg, om jeg fikk tak i deg!». Sa vedkommende i følge en reportasje i Aftenposten.

– En forhatt mann, som koster norske skattebetalere millioner av kroner per år, og som fortsatt bruker all sin tid på å skrive brev og propaganda, som sendes ut til alle verdens hjørner, burde bli bragt til taushet en gang for alle.

Hadde rettsvesenet fungert optimalt – ville ikke en mann med Behring Breiviks agenda, fått lov til å spre sine meninger til omverden. Dessverre har ham med loven i hånd, rett til skrive videre på sitt forrykte manifest, til alle som er i hans gale lille verden.

Skulle en dom i framtiden, frigi mannen bak Norges mørkeste dag i moderne historie, vil det norske folk la brakkejustisen gjelde. Måtte han dog forbli bak murene for alltid.

Kilde: Aftenposten.no

Vargas

Translate »

Pin It on Pinterest

Les også vår forrige artikkel
Nico & Vinz og knallvær sender hundre tusen til Rådhusplassen 20. juni!

Artistlista for årets store konserteventyr, VG-lista top 20 på Rådhusplassen er lang. Værgudene vil vise seg fra sin beste side,...

Landslaget – Hvorfor går du ikke av Høgmo?

Landslaget - Hvorfor går du ikke av Høgmo? Det norske herrelandslaget i fotball, Norges tidligere så stolte flaggskip innen lag...

Lukk