Da har de sakkyndige Torgeir Husby og Synne Sørheim slått fast at massemorderen var utilregnelig og psykisk syk 22. juli i år. Dermed må han behandles samtidig som han soner dommen han vil få i APRIL 2012. De fleste er overrasket over at Breivik var utilregnelig, men er man ikke nettopp det når man er i stand til å drepe 77 mennesker med kaldt blod?

Diagnosen Behring Breivik har fått av de sakkyndige rettspsykiaterne er såkalt paranoid schizofreni, som gir seg utslag i vrangforestillinger som storhets- og forfølgelsesforestillinger.

Ingen noenlunde friske mennesker er i stand til å gjøre så groteske handlinger som det den tiltalte gjorde 22. juli.

Når kommer han ut av fengslet om han skulle bli erklært frisk, er det nok mange som spør seg.

Det strider i mot sunn-fornuft og folks rettsoppfatning hvis det skal være en overhengende fare for at den terrorsiktede skal kunne gå fri innen uoverskuelig framtid.

Barndommen til Anders Behring Breivik skal være et sentralt tema for de to sakkyndige. Offentligheten vet lite om oppveksten til Norges verste massemorder i nyere tid, men det har kommet frem at barnevernet var koblet inn i familien.

Men hendelser under oppveksten er trolig ikke det som fører til at personer får den psykiske lidelsen.

Sett i lys av hva terroristen har gjort, skal det mye til om han slipper ut igjen noen gang. Men rent teoretisk er det ikke umulig om han viser tegn til bedring over lang tid. Dvs at man kan risikere å møte på tiltalte hvor-som-helst, hvis han om noen ti år skal få komme ut på prøve.

I verstefall, kan han bosette seg akkurat der det måtte passe han, om han noen gang skulle bli en fri mann.

Man kan ikke straffes dersom man var utilregnelig på handlings-tidspunktet. Det betyr ikke at den terrorsiktede slipper straff. Han kommer til å måtte sone veldig lenge til tvungen psykiatrisk behandling.

Mange av de etterlatte, skadde og deres familier lurer helt sikkert på hvordan man kan være utilregnelig når det er gjort så nøye planlegging over så lang tid for å kunne utføre disse grusomhetene.

Er det mulig å være strukturert, nøyaktig og samtidig psykotisk?

I følge de sakkyndige så er det faktisk det. Burde han allikevel vært plukket opp av PST for å ha planlagt dette over så mange år? De fleste vil nok svare ja på det spørsmålet.

Det er spor etter Brevik en rekke steder, med blant annet betalinger og bestillinger av mistenkelige varer på internett. Han har også ved en rekke anledninger brukt sitt eget navn på forum og diskusjonsfora der det har vært diskutert høyreekstreme meninger i mange år.

Sannsynligvis vil den terrorsiktede se på det som en enorm nedtur og en fornærmelse å bli kalt utilregnelig i følge de sakkyndige.

– At Behring Breivik erklæres utilregnelig vil ikke ha noen vesentlig betydning på rettsaken. Alt tyder på at saken kommer til å bli avviklet på samme måte og like omfattende som om det skulle vært en ordinær straffesak. Saken er berammet til å gå i 10 uker fra 16. april 2012.

– Den svenske psykiateren Ulf Åsgård, som blant annet er kjent for å innføre gjerningsmannsprofilering i svensk politi, sier han ble veldig overrasket over konklusjonen til de to psykiaterne Torgeir Husby og Synne Sørheim. – Det kan forekomme at paranoid schizofrene ikke har hallusinasjoner, men ifølge lærebøkene er dette det mest fremtredende symptomet, sier den svenske psykiateren.

– Det kommer daglig inn ny informasjon i saken fordi den ennå er bare måneder gammel. Vi har så vidt begynt å få pusten tilbake. Minnene eller marerittet fra det mørkeste døgnet i norsk etterkrigstid sitter som en klump i mellomgulvet. Sorgen blant mange hundre familier har ikke nådd toppen ennå. Savnet, fortvilelesen og håpløsheten gnager i hver eneste lille atom i hver eneste celle i kroppen. Det er ikke flere tårer igjen.

77 mennesker slaktet av et menneske uten forstand til å skille mellom fiksjon og virkelighet.

– For alt for mange familier vil det ta lang tid før de kan få ro i sinn og sjel. At mannen som tok deres kjære i fra dem er erklært utilregnelig er sikkert ikke overraskende på noen. Uansett spiller det mindre rolle da deres liv for alltid vil være endret. Et liv som må leves med sorgen, med savnet og lengselen etter de som så brutalt ble revet bort i livets lyseste tid.

Vi kan bare håpe at det norske rettsvesen og de psykiatriske sakkyndige vet hva de gjør, og gir massemorderen den straffen han fortjener.

Det viktigste er at den siktede ikke får mulighet til å gjøre noen mer vondt med uskyldige mennesker enn han har. Det er selvsagt et folkekrav!

 

 

Vargas

 

 

Kilder

 

VG.no og Aftenposten.no

Translate »

Pin It on Pinterest

Les også vår forrige artikkel
Planlegg en uke av gangen så slipper du tidsklemma

Tiden går ustanselig.  Og for mange så går den tilsynelatende raskere og raskere for hver dag som går. Et minutt er 60 sekunder,...

Hva har aldersforskjellen å si i et parforhold?

  Om du som 16 åring faller for en på 25 så er det en forskjell på 9 år. Det...

Lukk