Den siktede terroristen som snudde opp-ned på Norge 22. juli da han tok livet av til sammen 77 mennesker, trives ikke i fengsel. 

– Breivik synes det er dårlig gjort av retten å la han sitte isolert i nye 4 uker. Ifølge hans advokat Geir Lippestad så var siktede forberedt på at det ville være en belastning å sitte i fengsel, men å sitte alene i så lange perioder betegnet siktede som kjedelig og kan sammenlignes med tortur.

Politiansatte har fortalt advokaten at det virker som om den siktede har problemer med å skjønne betydningen av å sitte isolert.

Massemorderen har også gitt uttrykk for at han opplever å ha en livsgnist på 10% . Det er vanlig at den siktede omtaler forskjellige ting omregnet i prosent, ifølge Lippestad.

Advokat Geir Lippestad Foto: TV2.no

De første dagene brukte Breivik på å trene og det opp til 4 timer daglig, også den interessen har dabbet kraftig av.

Brevik har nå tilgang til pc uten netttilgang, men som kan brukes til å se på filmer. Han hadde ønske om å få se TV serien Dexter, Serien handler om kriminalteknikeren Dexter Morgan, som lever et hemmelig dobbeltliv som seriemorder.

Dette ble ikke innvilget.

– Breivik ringte politiet to ganger ifølge Lippestad. Han drepte flere mennesker på Utøya i mellom de to samtalene. Det blir feil å spekulere i hvor mange mennesker som  hadde blitt spart om politiet hadde tatt siktede på alvor og forstått hvem som ringte, den første gangen. Samtalen ble dessverre brutt etter kort tid.

Anders Behring Brevik angrer fortsatt ikke på å ha drept mange mennesker, og viser fortsatt ingen følelser, bortsett fra at det er kjedelig i fengselet.

– Alt tyder på at det vil bli nye 4 uker i isolasjon på Norges farligste fange. Han viser ingen anger og kan få tid på seg å tenke over hvilken ondsinnet ufattelig tragedie han er skyld i.

Skjønt 4 uker er ikke nok siden han ikke viser et eneste tegn på anger eller skyld i de grusomste  handlinger utført på norsk jord.

 

Mange hundre mennesker har blitt berørt, siktede har ingen anger. Dette måtte skje, er et av utsagnene hans ifølge Advokat Geir Lippestad.

– Rettspsykiaterne Torgeir Husby og Synne Sørheim skal ta stilling til om terroristen er strafferettslig tilregnelig. Torgeir Husby er avdelingsoverlege ved Diakonhjemmet sykehus mens Synne Sørheim er spesialist i psykiatri, skriver NTB.

På grunn av den nøye planleggingen over mange år tyder alt på at Brevik er tilregnelig mener Tarjei Rygnestad, professor og leder for den rettsmedisinske kommisjon.

– Mens andre europeiske land alltid dømmer først og så vurderer den dømtes soningsdyktighet i ettertid, har Norge selv i den nye straffeloven valgt å droppe rettssaker der tiltalte er ansett som juridisk utilregnelig. I stedet blir den tiltalte tvangsbehandlet i lukket avdeling på et sykehus. Resultatet kan kanskje sies å bli det samme, men vi utfordrer alltid folks rettsfølelse når folk som begår alvorlige kriminelle handlinger ikke blir straffedømt, sier Rygnestad til NRK.

Strafferettslig eller ikke, det Behring Brevik har gjort vil skrives som det mørkeste kapitlet i norsk historie, og jeg mener det er en naturlig del av prosessen å ta opp spørsmålet om dødsstraff.

– Det er en naturlig del av sorgprosessen å ønske noen som har forvoldt så mye skade på så mange, død. Men det er også et ønske av mange andre i Norge som har opplevd 22. juli og tiden etter som en vond tid. Der det er grått og sørget på vegne av de som er berørt.  En vanskelig tid fordi det er så mye ondskap og brutalitet som blir omtalt i mediene i forhold til hvordan drapsmannen slaktet sine uskyldige offer.

Svært mange holdt rosene ved minnemarkeringen i Oslo, men det betyr ikke at den rette straffen på masse-drapsmannen, ikke er dødsstraff.

Jeg er overbevist om at flertallet ville sagt JA til dødsstraff om de hadde blitt spurt.

Hva ville du svart?

Selvsagt skal det svært mye til for at denne loven blir endret. Lovens strengeste fengselsstraff er som kjent 21 års forvaring. Eller 30 år om det er spørsmål om å true rikets sikkerhet, i Norge.

Det er liten tvil om at denne saken vil få enorm media-oppmerksomhet i lang tid framover.

Ordtaket «Tiden leger alle sår» blir fattig trøst for mange ennå…

Det er en liten  trøst i at Brevik bare må venne seg til å kjede seg i fengslet, straffen har knapt begynt.

Vargas

 

 

 

Kilde

http://www.dagbladet.no/2011/08/06/kultur/tv-serie/dexter/drap/anders_behring_breivik/17550492/

Translate »

Pin It on Pinterest

Les også vår forrige artikkel
Resesjon uunngåelig? Kan vi vente et børskrakk?

I markedene øker nå frykten for at verdensøkonomien er på vei inn i en ny resesjon. Dette er et teknisk...

Politiet tar ingen kritikk etter 22. juli

    [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=hfL61wvvNdc[/youtube] Det er ikke overraskende at politiets ledelse velger å ikke se å ha gjort noen feil, men det...

Lukk