Uansett hva foreldrene har gjort mht brudd på norsk lov. Barn som er født og er oppvokst bør få bli boende i Norge, ikke vist ut til land de aldri har besøkt. 

Noe annet strider mot sunn fornuft, og menneskerettigheter.

Lille Verona (9) er født og oppvokst på Rjukan, men har aldri hatt lovlig opphold i landet. En vanskelig sak avgjort i Høyesterett. Verona får ikke komme hjem.

En sak med feil utgang. Et barn som er født i Norge bør få permanent oppholdstillatelse, til tross for at foreldrene ikke har lovlig opphold.

Flertallet av dommerne har konkludert med at FNs barnekonvensjonen ikke er brutt. Den europeiske menneskerettighetserklæringen er heller ikke brutt.

Hva som skjer med Verona og hennes fortvilte familie er fortsatt usikkert.

Barn på flukt, Regjeringens egen stortingsmelding er helt uten virkning. 

– Millioner av barn har reist fra hjemlandet med familien og mange tusen har reist alene, enten på flukt eller i søken etter et bedre liv. Noen når frem til Europas asylsystemer, mens et ukjent antall blir sittende fast i uverdige levekår eller mister livet underveis.

Videre i stortingsmeldingen heter det:

Meldingen synliggjør hvilke områder Regjeringen ønsker å prioritere når det gjelder barn på flukt, og fremhever noen tiltak. I det løpende arbeidet for disse barna mener Regjeringen det er viktig å ha et bredt perspektiv. Det er nødvendig med tiltak både her hjemme og internasjonalt.

– Barnets beste er sentralt i utlendingsforvaltningens arbeid med barn som søker beskyttelse, og Regjeringen vil sikre god barnefaglig kompetanse i alle ledd i utlendingsforvaltningens arbeid.

Hvorfor sendes norske barn ut av Norge til en uviss framtid ingen kan spå noe om.

Denne saken er en skam for rettsstaten og bør selvsagt gjøres om.

Barn født i Norge er norske, det burde være nok for å få bli.

Vargas

Translate »

Pin It on Pinterest

Les også vår forrige artikkel
Solbakken på gli med Wolves

Ståle Solbakken har hatt litt av et år, med avskjed i FC Køln for så å ta over hos Wolverhampton...

Hurra! Nå snur sola! Det går mot vår!

Vel, ikke helt. Riktig nok blir ikke dagene mørkere og lengre enn akkurat på denne tiden. 21. desember snur det....

Lukk