Hver femte time dør et barn av mishandling eller omsorgssvikt i USA. Anslagsvise tall viser at 1770 barn ble drept som følge av mishandling i 2009. En kongressrapport viser at tallene kan være så høye som 2500 barn. USA har de høyeste tallene på barnemishandling i den industrialiserte verden. 

I Norge har det vært et høyt fokus på barnemishandling, omsorgssvikt og vold i hjemmet i lange tider. Dessverre så er tallene alt for høye også her hjemme, men de kan på ingen måte måle seg med USA.

Emma Thompson var bare fire år gammel da hun ble slått til døde i 2009. Hennes skader inkluderte brukne ribben, en blodig leppe, utbredte blåmerker og et kraniebruddet. Hun hadde også blitt voldtatt.

Hennes mor og morens partner har blitt fengslet for misbruket. Men Emmas far, Ben, tror at hans datter ble sviktet av alle rundt henne.

Nettopp det at ingen andre i barnets omgangskrets, familie, lærere, besteforeldre eller andre omsorgspersoner ser signalene er skremmende.

Christoffer Kihle Gjerstad skulle ha vært konfirmant i år, sånn gikk det ikke. Han ble drept av sin stefar, som nylig ble oppdaget for å slå sin sønn da han var på besøk i fengselet hos sin far.

Christoffer ble bare 8 år gammel, en av mange barn som mistet livet grunnet omsorgssvikt, vold eller mishandling i Norge.

Allikevel er Norge langt nede på listen over siviliserte i- land hvor det finnes statistikk over barn som dør av voksnes vold i nær relasjon til hjemmet.

I Washington har politikerne begynt å innse hva noen nå beskriver som en «nasjonal krise».

En Kongresshøring i juli med eksperter på området om hva som kan gjøres for å hindre dødsfall av barnemishandling. En nasjonal kommisjon ble satt opp til å koordinere en landsomfattende respons.

Nybakte foreldre trenger kvalifisert helsepersonell på hjemmebesøk for å forberede dem på utfordringer og vanskelighetene et familieliv med barn byr på, er nøkkelen til denne strategien.

Mens barnemishandling ødelegger livene til ofrenes familier, er dens ødeleggende virkning følt langt utover slektninger og venner.

Misbrukte barn har 74 ganger større sannsynlighet for å begå forbrytelser mot andre, og har seks ganger mer sannsynlighet for å mishandle sine egne barn, ifølge Foreningen for vern av barn i Texas i USA.

Barn har behov for de samme grunnleggende rettighetene, uansett hvor de bor i verden. 

Hvorfor har USA så høye tall på mishandling av barn? Sosiale problemer, lave inntekter, stor arbeidsledighet, lav moral og liten kunnskap rundt det å være en forelder, er kanskje noen punkter?

Eksperter mener det er i den amerikanske regjeringens samt samfunnets interesse å sikre at ALLE barn blir beskyttet mot overgrep. Hver eneste borger, sier de, har et ansvar for å bidra til å bryte denne syklusen av vold.

Den amerikanske regjering har satt fokus på problemet, i Norge er det VG og media som har satt fokuset på samme utfordring her hjemme. Politikerne i Norge gjør foreløpig alt for lite for å trygge barn i hjemmet.

Man må tørre å bry seg og tenke det verste for barns beste.

UNICEF har et slagord som er riktig og viktig- Barn er verdens viktigste. Og alle barn har rett på en trygg barndom. Du har plikt til å bry deg!

Barn er det kjæreste vi har, de fortjener å kunne legge seg i trygge omgivelser uten frykt for mishandel. De fleste barns største helter er foreldrene… du er en helt hvis du gir ditt barn en god barndom.

Jeg oppfordrer politikere til å ta tak i dette enorme samfunnsproblemet nå!

 

Vargas

 

Translate »

Pin It on Pinterest

Les også vår forrige artikkel
Todd M. Nelson – overlevde selvmordsbomber i Afghanistan

Historien om Todd Nelson er ikke unik på noen måte. En amerikansk soldat, i en konvoi, i Afghanistans hovedstad Kabul....

X- Factor- Emmanuel fra Irak funnet i krigssonen

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=W86jlvrG54o[/youtube] Vi bør kanskje sette vår liv i Norge i perspektiv til mennesker som Emmanuel? Han ble grunnet som nyfødt...

Lukk