Bør barnetrygden gå til barnet, på sperret konto til barnet fyller 18 år som en startbuffer på voksenlivet?

– Barnetrygd blir som hovedregel gitt automatisk for alle barn under 18 år som fødes i Norge. Barnetrygden utbetales til mor, med mindre foreldrene gir beskjed om at far skal ha barnetrygden utbetalt til seg. Foreldre som har inngått skriftlig avtale om delt bosted for barnet kan velge å dele barnetrygden.

Barna har krav på omsorg og omtanke fra dem som har foreldreansvaret.

Disse har rett og plikt til å ta avgjørelser for barnet i personlige forhold, og de er pliktige til å gi barnet forsvarlig oppdragelse og forsørgelse. Foreldre har lovbestemt rett til fri fra arbeid i forbindelse med fødsels- og omsorgsoppgaver.

– Barnetrygd gis med de beløp som fastsettes av Stortinget. Barnetrygd gis for opptil tre år før den kalendermåneden da kravet ble satt fram, dersom vilkårene for rett til stønad var oppfylt i denne perioden.

Barnetrygden utbetales til og med kalendermåneden før barnet fyller 18 år. Dersom retten til barnetrygd faller bort tidligere, stanses utbetalingen ved utgangen av den kalendermåneden retten til barnetrygd faller bort.

– Fra 1988 til 1992 økte barnetrygden med like kronebeløp pr. barn. I 1993 var barnetrygden nominelt uendret fra året før, det samme er tilfellet for gjeldende satser i 1996. I 1994 og 1995 ble det gitt like prosenttillegg på hver av de ordinære satsene.

I 1991 ble det innført et tillegg i barnetrygden for barn under tre år. Det hadde lenge vært oppmerksomhet om den økonomiske situasjonen for småbarnsfamiliene.

Barna er vår investering for framtiden, allikevel har vi våre verdifulle barn bare til låns fram til de er 18 år, like fult er vi foreldre resten av livet. Av den grunn er det smart å legge penger til side fra fødselen av, for å kunne ha et fornuftig økonomisk grunnlag.

Barn blir fort ungdom og enda raskere voksen etter det. Da er det godt å ha litt penger også.

Sett av hele barnetrygden til tidene som kommer.

Hva går barnetrygden til hjemme hos dere?

 

Kilde

Regjeringen.no

 

Vargas

Translate »

Pin It on Pinterest

Les også vår forrige artikkel
Aylar er tilbake i musikkvideo med Basshunter

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=g_eK9tOgDiA&ob=av2e[/youtube] Aylar Lie (28) har tidligere fått mye oppmerksomhet for sine sexy roller i flere av musikkvideoene til den svenske...

Beredskapssenteret i Oslo fortsatt ikke klart- ikke politihelikoptret heller

Man skulle neste ikke tro at det er sant, men fortsatt er det ikke et nytt helikopter på plass hos...

Lukk