Bestemor ønsker å dø, og gjør i stor grad noe med det selv! Stadig flere eldre tar sitt eget liv av ulike grunner. Bestefar har det enda verre, dessverre. Det finnes en skjult sykdom i det norske samfunnet som heter ensomhet. En sykdom mange unge ikke forstår alvoret av. Naturlig nok.

Ensomhet, sykdom og å føle seg mer som en byrde enn noe annet – er noen årsaker til dette økende samfunnsproblemet. Våre eldste sto i det til siste slutt før i tiden, men ikke lengre. Bestemor ønsker å dø!

Eldre mennesker som har levd lengre enn de fleste andre, fortjener respekt og en god alderdom. Selvsagt skal vi ta vare på våre seniorer som har gjort så godt de har kunnet for seg og sine gjennom et langt liv. Selvsagt skal bestemor, bestefar, oldemor og oldefar tas vare på, men det er kanskje lettere sagt enn gjort?

Lest? Selvmordstallene øker!

På verdensbasis, uansett alder, tar nær 800.000 mennesker livet av seg per år. Hvert 40. sekund, ender et menneske livet sitt – på verst mulig måte. Ca. 600 av disse er nordmenn.

Kanskje er vi for opptatt av vårt eget hverdagsliv enn å huske på våre eldre, kanskje er de i sin fulle rett, alle disse eldre som sitter der og er pensjonister i tjue, tretti år? Kanskje er det direkte forståelig at eldre som trenger pleie og omsorg ønsker å ende livet, fordi de føler seg som en belastning?

Bestemor ønsker å dø!

Nesten 800 000 personer tar sitt eget liv hvert eneste år. Det er flere enn antallet som blir drept i krig og som følge av kriminelle handlinger.

Sykepleien.no

Bestemor ønsker å dø!

Hvem rammer et selvmord? Det rammer familie, venner, bekjente, kollegaer, foreldre, søsken og barn, ikke minst den som dør. Et selvmord løser aldri noen problem, dødsfallet skaper sorg, ubesvarte spørsmål, fortvilelse, savn og sikkert sinne. Like fullt er det mange hundre som tar dette desperate valget hvert eneste år i Norge.

Mange eldre sitter alene i ukevis uten annet besøk enn hjemmesykepleien.

Er man frisk nok, kommer ikke engang kommunen på besøk. Da skal man trives godt i eget selskap for å leve et godt og meningsfylt liv. Ikke alle eldre makter å komme seg ut av hus eller leilighet for egen regning, det alene er kilde til mye alenetid.

Nordmenn er i utgangspunktet omsorgsfulle folk. Men tiden kan være en utfordring for mange. Arbeid, trening, Netflix, unger hit og dit, smarttelefon, mail, reising, ferie, venner og sosialisering – tidstyvene er mange for alle som har en forelder, en bestemor, en eldre å besøke.

Lest? Livets kommode …

Prioriteringer gjøres på bekostning av de eldre som er vant til å være alene og ensomme, isolerte og kanskje deprimerte. Kanskje er det ikke nok med et kort besøk i uken, kanskje er det ikke engang ensomheten som gjør at bestemor eller bestefar ønsker å dø.

Vi vet at 2 av 3 som velger å dø for egen regning, er menn. Bestefar dør oftere enn bestemor. Ensomme eldre, deprimerte og isolerte eldre menn, vil ikke lenger leve, til tross for at det er både barn og barnebarn som setter pris på dem.

Selvsagt er det både tabubelagt og lite omtalt, at disse snille gamle, selv ønsker å dø. Vi hører nesten aldri om det, men det er et økende antall eldre som tar sitt eget liv. Det er både trist og skammelig på engang.

Lest? Norske menn over femti blir trakassert …

Ifølge Røde Kors, var det 102 menn over 60 år, som valgte å ende livet i 2017. Mørketallene er sannsynligvis store. Og med stadig flere eldre kvinner og menn, er vi nok bare i startgropa av et stort samfunnsproblem politikerne bør ta på største alvor.

Psykisk og fysiske påkjenninger

Det å være i stand til å ta sitt eget liv, begrunnes ut fra psykiske påkjenninger og belastninger som ikke kommer på bordet. Det er tabubelagt og skambelagt å spørre om hjelp til å leve bedre. Rapporten som Røde Kord henviser til, viser at mange av de eldre var hos fastlegen, rett før selvmordet ble gjennomført.

Julen nærmer seg og de eldre blir tatt inn i varmen og satt ved et bord, sammen med storfamilien, og alle hjerter gleder seg. Problemet er at det finnes 51 andre uker i året å være ensom, for de eldre.

Å være gammel er et vidt begrep. Man kan være gammel som 58-åring, eller som 96-åring. Alt der i mellom anses som eldre i Norge. Og flere vil det bli i årene som kommer. Mange av disse vil dø i selvmord, fordi vi har for liten tid og vilje til å ta vare på våre eldste.

Er det virkelig et slikt samfunn vi ønsker å leve i? At vi lar de eldste visne bort i ensomhet og fortvilelse, at vi ikke har tid til verken bestemor eller bestefar?

Kan vi være bekjent av å være et kaldt og egoistisk samfunn som ikke har plass til våre eldste? Når besøkte du din bestemor eller bestefar sist? Du husker på å be vedkommende til julebesøk?

Eller skal de eldste få sitte i fred, alene, de er jo så vant til det …

Vargas

Pin It on Pinterest

Les også vår forrige artikkel
Wolves senket Besiktas og Man City på tre dager!

Wolves senket Besiktas og Man City på tre dager! Begge kampene ble spilt på bortebane. Kampen før dette vant Nuno...

Lukk