Viasat Norge sliter med dårlig rykte og masse mediadekning rundt misfornøyde tidligere arbeidstakere. En bedrift som er avhengig av kunder som betaler penger for en tjeneste er også avhengig av gode arbeidstakere, god service og et godt produkt. 

Det kan bli svært vanskelig å budsjett med slike arbeidsforhold de de ansatte mistrives pga mobbing.

– Viasat Norge bør selvsagt rydde i egne rekker og få på plass en skikkelig avtale mellom sine vikarer som hentes inn via Adecco, og lederne i selskapet som har fått mye kritikk via fler aviser den siste tiden.

– Du som arbeidstaker har også plikt til å rette deg etter de lover og regler som gjelder for alle ansatte i det selskapet eller bedriften du jobber. Et arbeidsforhold er uansett tosidig og  bygger på gjensidig tillit.

– Som arbeidstaker har du dine rettigheter som du kan still krav om. Å stå alene mot en arbeidsgiver ved en eventuell konflikt er aldri lett. Er man organisert i et fagforbund står man sterkere og har folk i ryggen som kan tale din/deres sak.

Her er noen viktige punkt som alle arbeidstakere bør sette seg inn i.

Som hjemlet i Arbeidsmiljølovens § 14-5 skal det inngås skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold, selv om du bare er ansatt for en kort periode eller det dreier seg om en deltidsjobb. I lovens § 14-6 finner du minstekravene til hva en arbeidsavtale skal inneholde. Disse minstekravene er:

 • Partenes identitet, dvs. hvem som har inngått avtalen
 • Arbeidsplassen, dersom det ikke eksisterer noen fast arbeidsplass eller hovedarbeidsplass skal arbeidsavtalen gi opplysning om at arbeidstakeren arbeider på forskjellige steder, samt forretningsadressen eller eventuelt hjemstedet til arbeidsgiveren
 • En beskrivelse av arbeidet eller arbeidstakerens tittel, stilling eller arbeidskategori
 • Tidspunktet for arbeidsforholdets begynnelse
 • Forventet varighet dersom arbeidsforholdet er midlertidig
 • Arbeidstakerens rettigheter til ferie og feriepenger og reglene for fastsettelse av ferietidspunktet
 • Arbeidstakerens og arbeidsgiverens oppsigelsesfrister
 • Lønn ved arbeidsforholdets begynnelse, eventuelle tillegg og andre godtgjøringer som ikke inngår i lønnen, f.eks. pensjonsinnbetalinger og kost-/nattgodtgjørelse, og lønnsutbetalingsterminene
 • Den normale daglige eller ukentlige arbeidstid
 • Eventuelle prøvetidsbestemmelse
 • Opplysninger om eventuelle tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet. Dersom avtalene er inngått av parter utenfor virksomheten skal avtalen inneholde opplysninger om hvem tariffpartene er

Som arbeidsgiver har du selvsagt lover og regler å forholde deg etter.

– En god leder skal gjøre sitt ytterste for at bedriften man leder får best mulig inntjening og resultat, det går ikke med å prøve å tvinge folk til å jobbe mer enn de er pålagt, eller unngå å betale sine arbeidstakere den lønn de har krav på.

– De fleste vet at godt samarbeid, gode lønnsvilkår, og et godt teamarbeid er nøkkelen til suksess. Ingen gode ledere velger å bruke sjikane eller tvang for å nå sine mål, de blir ihvertfall ikke lenge i jobben.

Dessverre så er det mange små konger som tror de vet hva som skal til, men disse jobber i mindre og useriøse bedrifter som sjelden eksisterer over lengre tid.

– En god leder skal være en motivator som går foran som et godt eksempel, som får sine ansatte til å dra i samme retning. Med godt arbeidsmiljø der alle trives vil resultatene alltid være bedre enn der arbeidstakerne gruer seg til å komme på jobb.

– Selvsagt skal alle ansatte bidra til at arbeidsmiljøet er godt, men det er svært vanskelig hvis en eller fler sjefer går og kjefter, klager og truer med lønnskutt eller ubegrunnet oppsigelse.

– De færreste arbeidsgivere tør å bryte loven. Nettopp derfor er det smart å gå sammen på både mindre og større bedrifter og organisere seg i den organisasjonen som passer deres virke.

Kilde: YS.no

 

Vargas

Translate »

Pin It on Pinterest

Les også vår forrige artikkel
Vil du være med på «Paradise Hotel»? Nå har du muligheten!

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=S5Q9tbfXcUw[/youtube]  TV3 Skal sende en ny runde med Norges mest rølpete  reality-serie, muligens også den mest populære. Foreløpig er ikke...

Modne kåte damer retter blikket ut av Norge

Modne kåte damer retter blikket ut av Norge. "MILF" er en engelsk forkortelse for en "moden kvinne yngre menn gjerne skulle sett...

Lukk