Nordmenn elsker å lese og ser det som en selvfølge at man kan både lese og skrive. Allerede fra første skoledag, kan de aller fleste norske seksåringer, begge deler.

I andre deler av verden er det slett ingen selvfølge.

I dag, 8. september, markeres denne dagen internasjonalt gjennom UNESCO. For via FN’s organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon, er det fortsatt 758 millioner mennesker som verken kan skrive eller lese. Se gjerne på tallet én gang til. 758 millioner!

Allerede fra barnsben av, er det en viktig del av livet å kunne kommunisere med andre. Barn leker og lærer mye på et tidlig stadium i livet. Det legger til grunn hvem man blir som en selvstendig voksen. Mister man muligheten til fundamental og viktig læring, vil man kunne gå glipp av å skape sin egen identitet. Læring uten å kunne lese og skrive er åpenbart svært vanskelig.

Å kunne lære å skrive og lese er en rettighet som er tegnet ned i FN’s  Barnekonvensjon. Dessverre er det fortsatt svært mange som ikke kan det som alle norske barn, ser på som en selvfølge.

For 50 år siden bestemte UNESCO at denne dagen skulle minne verdenssamfunnet på at å lese og skrive er en menneskerettighet. Lese- og skriveferdigheter er utgangspunkt for videre læring.

Tema for årets 50-årsmarkering er innovasjon og har tittelen “Reading the Past, Writing the Future”

FN.no

Foruten å være en grunnleggende menneskerettighet, er utdanning et effektivt virkemiddel mot tvangsarbeid og fattigdom. I tillegg til å bidra til utvikling, kan utdanning fremme interkulturell forståelse, toleranse og samarbeid. Lese- og skrivekunnskaper kan dermed bidra til å redusere faren for konflikt.

Leseferdighetene blant ungdom i alderen 15 til 24 år har siden 2000 økt jevnt til 91 prosent globalt, takket være bedre tilgang til skolegang og obligatorisk utdanning i de fleste land.

Til tross for en positiv utvikling de senere år, er det skremmende å vite at så mange som 65% av unge kvinner, sør for Sahara, verken kan lese eller skrive.

FN’s merkedag, for lese- og skriveferdigheter er viktigst i den vestlige verden. Fordi fokuset bør settes på dagsorden for vestlige ledere – her hvor de store pengene sitter. Penger er makt, nå bør vi rike få bukt med problemet, en gang for alle.

FN via UNESCO bør få mer midler til å gjøre verden et bedre sted for de som har minst. Er det ikke et tankekors at nær 1 milliard mennesker ikke engang kan lese eller skrive sitt eget navn?

 

Kilde: FN.no

Vargas

Pin It on Pinterest

Les også vår forrige artikkel
Fraværsreglene i skolen får elevene til å sykemelde seg

Løper du til legen bare du kjenner deg litt tufs, eller blir du slept inn på legekontoret av din bedre...

Lukk