Dette er Sam Altman (38), mannen som står bak vår tids viktigste og kanskje farligste nyskapning. AI eller Artificial Intelligence, moderne, kunstig intelligens gjennom sitt selskap Open AI, som ble etablert i 2019. Sam Altman sitt selskap har allerede revolusjonert verden, appen er lastet ned av millioner av mennesker, det raskest voksende selskap i historien, verdsatt til mange milliarder dollar.

Bergenet lesetid: 5 minutter

Open AI

Hva er det Open AI gjør? Det handler om å utvikle datasystemer, som kan lære av egne erfaringer og løse komplekse utfordringer, og problem i forskjellige miljøer, og situasjoner. Rakere enn noen ganger tidligere. Det er ikke snakk om enkle oppgaver, men krevende problemstillinger som mennesker selv ikke makter.

Les også: Snart kjøper du Tesla

Og da er vi ved kjernen av problemet. Sam Altman er ukjent for mange, ennå, men vil bli verdens mest omtalte person, allerede i år. Særlig om utviklingen løper løpsk og AI, altså kunstig intelligens blir en trussel for menneskeheten. Det er ikke floskel, men en faktisk reell problemstilling.

Sam Altman er en smart mann, helt åpenbart, men han kan også være en stor trussel, all den tid instrumentene Open AI står for, ikke er under kontroll. Merk deg navnet først og sist. Sam Altman vil bli verdens rikeste menneske innen kort tid.

Sam Altman

Og han bli bli mer kjent enn Donald Trump, Vladimir Putin, Elon Musk og USAs president, Joe Biden – til sammen. Men selskapet og hans ansatte kan altså være skjebnesvangert for alt liv på kloden. Tenk litt på det.

Dette er Sam Altman.

I 2015 etablerte den da 29-årige Altman selskapet OpenAI sammen med blant andre Peter Thiel og Elon Musk. OpenAI står bak språkmodellen GPT og tjenester som Chat GPT og Dall-E. Ingen er kommet lenger på utviklingsveien mot det som kalles generell kunstig intelligens, en maskinintelligens på menneskelig nivå eller høyere. Om feltet har en frontfigur akkurat nå, er det Altman

DN.no

Bildet er tatt av Gerd Altmann fra Pixabay

Sam Altman møter motstand i sin utvikling nettopp fordi den har gått alt for raskt. Eksperter og fagpersoner har signert et åpent brev der de ønsker at all videre utvikling med kunstige intelligens, stanset helt i seks måneder. Bare for å rekke å tenke over hvilke konsekvenser det kan få, om man mister kontrollen og den AI får løpe fritt. Det kan være en smart løsning. En løsning Sam Altman er lunken til, ifølge Financial Times.

If AI is poised to occupy an increasingly central place in our digital infrastructure, it’s time to think long and hard about who will control it.

Financial Times

Samuel Harris Altman er 38 år gammel.

Revolusjon

Best kjent som Sam Altman er fra Chicago, USA, Open AI gründeren som vil revolusjonere den moderne og teknologiske verden, slik vi kjenner den i dag. Han er investor, dataprogrammer, gründer og entreprenør. Sannsynligvis allerede verdens mektigste menneske, sett i lys av hva kunstig intelligens kan brukes til.

Les også: Hvordan har du det – egentlig?

Årsaken til at kunstig intelligens er så alt omfatrende er at det vil påvirke oss, både på kort og lang sikt.

AI, som altså er det engelske forkortelsen, men som vil bli brukt i alle land, uansett språk. Vil påvirke bedrifter, skoler, organisasjoner, bransjer, sektorer og vår grunnleggende forståelse for økonomi. Blant annet.

Sam Altmann er grunnleggeren av alt dette. Fordi AI er allerede i ferd med å få en stor plass i våre liv. Vi er bare ikke helt klar over det ennå. La oss gi deg et par eksempler. Dette er Sam Altman.

Du kan skrive i Open AI at du vil ha et brev om aksjer og finansrådgivning skrevet på tysk til dine forretningspartnere. Skrevet som det kom fra en profesjonell advokat. Et øyeblikk senere har du brevet ferdig skrevet, på tysk.

Hjelpemidler

AI kan gjøre ting for deg som du ikke er i stand til selv. AI kan lage kunst. Om du forteller Open AI hva du ønsker motivet skal være, f.eks “lekende barn i vannkanten”, og vipps, så får du opp flere alternativer til bilder du aksepterer å bruke.

Du mater inn stikkord, informasjon og ønsker – så leverer AI etter beste evne.

Kunstig intelligens kan brukes som gode hjelpemidler for både privatpersoner, men også bedrifter, uansett størrelse.

Bedrifter som vet å utnytte kunstig intelligens på riktig måte, raskt, vil utvilsomt ha et stort fortrinn mot sine konkurrenter. Fordi AI bidrar til å jobbe mer effektivt, gir ledelsen flere alternativer til å løse de mest komplekse utfordringene.

I tillegg er AI med på å gjøre bedrifter som følger med i tidens teknologiske utvikling sterkere økonomisk. Fordi AI er med på å videreutvikle og forbedre de systemene man allerede bruker i dag. Og motsatt, de bedriftene som ikke følger med i utviklingen vil raskt bli akterutseilt.

Sam Altman er vår tids Albert Einstein.

Dette er Sam Altman.

Prøv Chat GPT for å se hva AI kan gjøre for deg her.

Vargas

Pin It on Pinterest