Drikker dine aldrende foreldre for mye? Dessertgenerasjonens barn, de mellom 35 og 45 år, som har foreldre som nærmer seg, eller har havnet i pensjonistenes rekke – har en bekymring som gnager. Ikke alle, men stadig flere. Drikker mor eller far, eller kanskje begge, for mye?

Verdens helseorganisasjon anbefalte maksimumsgrense for alkoholinntak per uke er 14 enheter for kvinner og 21 enheter for menn.

Forskning.no

De eldre drikker mer

Antallet eldre stiger og vil stige i årene som kommer. De godt voksne har hatt og har god økonomi, de har voksne barn, er både besteforeldre og til og med oldeforeldre. Mye tyder på at alle disse eldre, som lever lengre og har bedre helse, vil bli i stadig større antall. Heldigvis. Men drikker dine aldrende foreldre for mye? Og for ofte?

Men, noen av disse, og i et stadig større antall ser det ut til at de i sin voldsomme velferd, velger å nyte alkohol i for stor grad.

Drikker dine aldrende foreldre for mye?
Alessandro Baffa via Compfight

Drikker dine aldrende foreldre for mye?

Dagens eldre har vokst opp med et helt annet syn på bruk av alkohol enn sine foreldre. Det kan ha en sammenheng med den økte bruken, eller misbruken som avdekkes nå. En langt bedre økonomi, den urbane livsførselen, hyppig bruk av pub- og restauranter, samt mer fritid – er andre årsaker.

Kjenner du deg igjen i denne problemstillingen?

Figuren gir et innblikk i hvordan vi kan forvente oss at antallet eldre vil bli i framtiden. Fra 1950 til 2004 har antallet personer 67 år og over steget fra 250 000 til omtrent 600 000 personer. Uavhengig av hvilke alternativer vi velger, viser figuren at vi fortsatt kan forvente en vekst av antall personer 67 år og over i befolkningen. Andelen personer 67 år og over i befolkningen vil øke fra 13 prosent i dag og til et sted mellom 15 og 28 prosent i 2050. Med utgangspunkt i alternativet middels vekst vil antallet personer nå 1 250 000 personer i alderen 67 år og over i 2050.

SSB

Drikker dine aldrende foreldre for mye?
Kilde: SBB

Statistikken viser at eldre drikker mer

  • Det er i dag flere eldre som drikker enn for 15 år siden, og økningen er størst i aldersgruppen 66-79 år.
  • Eldre drikker også oftere enn før, også her er økningen størst i aldersgruppen 66-79 år, og den er omtrent like stor for kvinner og menn.
  • Det er særlig konsumet av vin som har økt markant.
  • Det er fremdeles uvanlig å drikke seg beruset blant de eldre, særlig for eldre kvinner, og eldre har også få episoder med storkonsum (seks eller flere alkoholenheter per gang).
  • Trolig er alkoholproblemer hos eldre underraportert.
  • Årsaken kan være at det er forbundet med større skam blant eldre, at helsepersonell unlater å rapportere, eller ikke vil se at eldre kan ha et alkoholproblem.

Mange godt voksne nordmenn kan slutte å jobbe i en alder av 62 år, under gitte forutsetninger. Snittalderen for kvinner er 84, for menn er den 82 år og hos begge kjønn er gjennomsnittsalderen stigende. Dette betyr at stadig flere eldre, er pensjonister i nær én tredjedel av livet. All den tid stadig flere nordmenn blir både 90 og 100 år gamle.

Drikker dine aldrende foreldre for mye?

Situasjonen behøver ikke å være dramatisk, og kanskje er det med rette at eldre; som har jobbet gjennom et langt liv, skal kunne få nyte pensjonisttilværelsen med et glass vin eller tre. Hvor en slik grense går, om hva som er misbruk eller kontrollert kos er individuelt.

Kanskje er det de voksne barna som er ubegrunnet bekymret for en mor eller en far som setter pris på livet, gjennom et glass med noe rødt i, f.eks?

Hvilken reaksjon forventer du å få om du konfronterer eksempelvis din mor, om at du synes hun drikker for mye?

Hun er neppe enig med deg, og det hele vil kunne bli avfeid med at du bør passe dine egne saker. Du, på din side ønsker henne kun det beste og ytrer bare din bekymring. Nok til at du sier noe om det.

Ja, for hvem bestemmer egentlig? Når blir det for mye og hvem tar skade av noen glass med rødvin eller en drink; når man har passert middagshøyden?

Kilde: SBB.no og Forskning.no

Vargas

Pin It on Pinterest