Selvsagt bør dette være like forbudt via sosiale medier som via annen ytring, men ytringsfriheten står sterkt i Norge. I flge norsk lov fra 1902 står det ikke en dritt om ytring via Internett, naturlig nok. 

Bloggeren Eivind Berge, som få om noen bloggere hadde hørt om før han ble arrestert av politiet for å oppfordre andre til drap på nettopp denne arbeidsgruppen.

Nå viser det seg altså at Berge kan fortsette å oppfordre til vold via sin blogg mot både politi og andre, uten å risikere å bli fengslet igjen.

Eivind Berge (34) har kommet med på sin blogg om vold og drap på politifolk ikke omfattes av hva straffeloven regner som offentlige ytringer. Uttalelsene er derfor ikke straffbare – selv om de er «klart straffverdige», fastslår Høyesterett.

– Straffeloven fra 1902 opererer med et offentlighets- og publiseringsbegrep som naturlig nok ikke tar høyde for elektronisk publisering på internett. Dermed er heller ikke kravet til en klar lovhjemmel mot straffbare handlinger, slik både Grunnloven og Menneskerettighetskonvensjonen stiller, heller ikke innfridd.

Man skal ikke måtte være rakettforsker for å forstå at en lovendring må på plass veldig raskt. Det er pinlig av den sittende regjering å ikke ha gjort noe med § 140 i de norske lover.

§ 140. Den, som offentlig opfordrer eller tilskynder til Iværksettelsen af en strafbar Handling eller forherliger en saadan eller tilbyder at udføre eller bistaa ved Udførelsen af en saadan, eller som medvirker til Opfordringen, Tilskyndelsen, Forherligelsen eller Tilbudet, straffes med Bøder eller med Hefte eller Fængsel indtil 8 Aar, dog i intet Tilfælde med høiere Frihedsstraf end to Tredjedele af den høieste for Handlingen selv anvendelige.

Lige med strafbare Handlinger regnes her Handlinger, til hvis Foretagelse det er strafbart at forlede eller tilskynde.

Kilde: Lovdata

Hva sier det om loven når det skal en «kriminell handling» til for at de som sitter og lager lovene skjønner at det må en lovendring til? For å spørre på en annen måte, hva sier det om politikerne?

Internettet har eksistert i mer enn 20 år, denne lovendringen- som garantert kommer pga denne saken, burde vært på plass for veldig lenge siden.

Flaut av den sittende regjering, men det er all grunn til å tro at bloggeren Berge vil bli like fort glemt som han ble fort kjent.

Budskapet hans er av det høyreekstreme slaget, og det er mer ut enn på lenge. Allikevel er PST og politiet for øvrig på vakt for å hindre at bloggere med ekstreme meninger og ytringer får spre dritten sin.

Før de kan straffes for det må loven endres, og det blir den.

Vargas12.com ønsker å benytte anledningen til å oppfordre alle bloggere i Norge til å snu ryggen til høyreekstreme og voldelige holdninger og ytringer framstilt via Internett. Kun på den måten vil man få kontroll på de som ønsker å skade andre.

Bloggere har makt, men kun om vi står sammen mot de som er en trussel mot vårt frie demokrati.

Finner du innlegg, tekster eller ytringer på sosiale medier eller andre steder på nettet, gi beskjed til Politiet som helt sikkert ønsker å høre i fra deg.

 

Vargas

 

Pin It on Pinterest

Les også vår forrige artikkel
The Big Bang- Da ALT ble til

 Greier du å se for deg og forstå hvor stort universet er? Det er ikke lett, og selv om vi...

Hvem bestemmer i husets viktigste rom hjemme hos dere?

Hvordan er det hjemme hos dere? Har gubben i huset tatt over grytene og kokebøkene? Det er lenge siden likestillingen...

Lukk