Dyrtiden rammer de fattigste mest. Legg merke til dette ordet som vil bli dagligtale i mange år framover, dyrtid. Vi er midt i denne tiden nå, dessverre vil det bli enda verre. Skal vi tro rentebanen Norge bank har presentert. Alt tyder på at en ny renteøkning bare er dager unna.

Bergenet lesetid: 4 minutter

Vinteren

Om du tror at økt rente og en eventuell rentehopp vil gi oss en snarlig rentenedgang, er du naiv.

Dyrtiden er kommet for å bli og det skal dessverre bli verre gjennom vinteren. Strømprisene er ventet å øke, drivstoff, mat, klær og offentlige tjenester vil følge på.

Les også: Har du tillit til regjeringen

Nå ser det ut til at de grådige kjede-eierne i Rema 1000, Coop Extra, Prix, Meny og de andre kjedene – gjør det de kan for å melke systemet. De tar mer enn nødvendig for de fleste varne de selger i sine butikker.

Det burde ha vært slik at alle som hadde litt moral, burde kuttet prisene på sine tjenester for at alle kunne slippe billigere. Men det er grådigheten som gjelder, særlig blant de som har mye penger før – er vårt inntrykk.

Både utlendinger som selger til Norge, og norske bedrifter som selger i hjemmemarkedet, har økt prisene sine mer enn vi kunne forvente basert på utviklingen i resten av økonomien

E24.no

Dyrtiden

Dyrtiden rammer de fattigste mest. Altså de som ikke har særlig inntekt eller levere på NAV-penger eller annen type sosialhjelp. Småbarnsforeldre uten fast inntekt, aleneforsørgere eller foreldre som av ulike årsaker ikke makter å få endene til å møtes.

Antall fattige familier med ett eller flere barn, øker i Norge. Mye grunnet dyrtiden vi er i på starten av vinteren 2023/2024. Hvor disse familien skal få penger fra, er utelukkende NAV og sosialtrygd, samt mat fra fattighus og frivillige innsamlinger.

Jo lavere inntekten din er, jo mer problematisk er det med store utgifter. Nyetablerte har en tendens til å være i denne kategorien, sier forsker Christian Poppe til Dagsavisen.

Dagsavisen.no
Dyrtiden rammer de fattigste mest

Bildet er tatt av Steve Buissinne fra Pixabay

Heldigvis finnes det organisasjoner som gjør det de kan for å hjelpe alle disse menneskene som opplever håpløshet i rike Norge. “Vanlig folks tur“, sa Støre. Endelig var det vanlige folks tur til å få det enklere økonomisk.

Aldri før har flere Nordmenn slitt økonomisk enn akkurat i dag. Det er ikke bare skammelig, det er selvsagt helt unødvendig. For det finnes resurser, det finnes nok mat og det burde ha vært ordninger på plass, som hjalp de verst stilte.

Barnefattigdom er særlig utbredt i de store kommunene, og om lag en tredjedel av alle barna med vedvarende lavinntekt bor i en av landets sju største kommuner. Blant disse kommunene har Oslo, Drammen og Kristiansand en høyere andel barn som bor i husholdninger med lavinntekt enn for Norge som helhet

Bufdir.no

Småbarnsforeldre

Dyrtiden rammer altså de som allerede har anstrengt økonomi fra før. Og for alle disse vil det bli verre grunnet økte renter, dyrere mat og fortsatt dyr strøm. Mange av disse som sliter mest økonomisk har barn som skal i barnehage eller på skole, på trening eller øving.

Da må foreldrene ha bil, en bil de kanskje må selge for å klare å berge huset. Det er en ond sirkel det er skambelagt og vanskelig å komme seg ut av.

Økt barnetrygd med noen få kroner er en hån mot alle småbarnsforeldre som sliter med økonomien. Regjeringen gikk til valg på at det var vanlige folks tur. Det er lovnader som har falt så jævlig til steingrunnen. Dyrtiden rammer de fattigste mest og særlig foreldre med små barn.

Om du ønsker endringer for folk flest, bør du sørge for at den sittende regjeringen aldri mer kommer til makten. Og dermed heller stemme Høyre ved neste Stortingsvalg. Det er ikke mer enn et par år unna.

I de to kommende årene må vi dessverre leve med en løgnaktig regjering, som har mangemillionæren Jonas Gahr Støre ved roret.

Vargas

Pin It on Pinterest