Alle barn trenger minst en voksen, og alle barn i Norge har rett til å være trygg. Reidar Hjermann er barneombud i Norge. Han har ansvaret for at barna skal ha det bra i hjemmet, på skolen, på fritiden og ellers hvor barn ferdes. Men det er fryktelig mange barn i Norge, heldigvis. Derfor er det veldig viktig at også foreldre og andre omsorgspersoner sørger for at alle har det fint. 

Sånn skulle det ha vært i en ideell verden. Det er dey dessverre ikke.

Det er noen voksne som gjør ting de ikke burde, blant annet å bryte loven. I lovene står det hvordan man skal oppføre seg mot andre mennesker, og vi har jo lover for at ikke alle som har lyst til å gjøre hva de vil, gjør nettopp det. Allikevel så er det noen som blir tatt for å gjøre lovbrudd.

22. juli 2011 ble loven brutt av en person mange ganger i løpet av ca tre timer. Resultatet var 77 drepte, mange sårede og et sprengt regjeringskvartal. Norge blir aldri det samme igjen.

– Anders Behring Breivik vil for alltid stå som terroristen som prøvde å ta fra oss demokratiet. Han bør aldri mer få gå fritt. Men grunnet de norske lover som har en maksimumsstraff på 21 års fengsel, vil Breivik være ute som en fri mann om noen år.

Dette strider selvsagt mot folks rettsoppfatning, og lovverket bør endres så snart som mulig.

Eksempel en norsk domstol i nyere tid: En person kjører en «ransbil», vedkommende står med bilen i gang og venter til ranerne kommer med utbytte for da å kjøre til skjulestedet. Vedkommende blir dømt til 11 års fengsel, selv om vedkommende ikke deltar på selve ranet.

En person filmer grove voldtekter av to barn, han deltar ikke på selve voldtekten. Vedkommende blir idømt 1 år og 9. mndr i fengsel. Fungerer da lovverket som en norm for hvordan folk flest skal finne seg i?

Hva skjer med rettstaten om Breivik slipper ut og gjør alt han kan for å drepe flest mulig igjen? Bør han rehabiliteres til å bli frisk nok til å komme tilbake i samfunnet?

Ungdommer og barn er vår alles framtid, de er våre aller viktigste. Derfor kan vi ikke ha et lovverk som går på akkord med alles oppfatning av at lovene virker bare for noen som bryter den. Men for alle.

Justisminister Knut Storberget har ansvaret for å gjøre det umulig for Breivik å flytte inn i nabolaget til de fornærmede og etterlatte etter 22. juli. Om få år kan dette være en realitet. Skremmende nok.

 

 

 Stine Sofies stiftelse,  som ledes av Ada Sofie Austergard, er en fantastisk flott organisasjon. Hun mistet sin datter Stine Sofie i den meget omtalte Baneheia-saken der også Lena Sløgedal Paulsen ble drept, 19. Mai 2000.

Hun risikerte å få de tiltalte løslatt på prøve, rett inn i nabolaget sitt.

Hun gjorde hva hun kunne for å slippe det, og anket helt til Høyesterett for å prøve å oppnå sitt ønske om å ikke møte på sin datters drapsmenn i nærmiljøet.

Hun vant ikke fram.

Vi er så få i dette landet, hvert eneste barn er umistelig, derfor trenger vi et rettsapparat som fungerer for å beskytte de som ikke kan beskytte seg selv.

– Derfor er tiden inne for en verdidebatt rundt straffeutmålingen, klagerett for fornærmede/ etterlatte samt den manglende offeromsorgen i Norge, da vi vet at lovgiverne har bestemt at Breivik skal tilbakeføres til samfunnet etter endt soning.

Barna er vår framtid. og vi må verne om dem. «Det er lettere å bygge barn enn det er å reparere voksne». Vi trenger din støtte for å sikre en kontinuitet i våre prosjekter som har fokus på å forebygge, avdekke og ivareta det voldsutsatte barnet. Som støttespiller viser du ditt engasjement for «en barndom uten vold».

Du har plikt til å bry deg!

– Austegards utrettelige kamp for å gjøre hverdagen best mulig for så mange barn som mulig i Norge er en enorm utfordring. Og jeg er så inderlig takknemlig og glad for at det finnes ildsjeler med et så utrettelig engasjement, og som utelukkende jobber for en viktig ting, som egentlig burde være viktig for alle foreldre og foresatte, barns trygghet.

– Stine Sofies Stiftelse har en fagmesse i Bergen 17. november. Et seminar om vold mot barn, håndtering ved mistanke om vold mot barn og krisehåndtering. Med landets eksperter og foredragsholdere. Dette holdes i Magnus Barfot konferansesenter. 

Takk Ada!

 

Stinesofiesstiftelse

 

Vargas

 

 

Translate »

Pin It on Pinterest

Les også vår forrige artikkel
Vinterdekk- med eller uten pigg?

Det nærmer seg dekkskifte- enten du vil eller ei. Hva velger du? Pigg eller piggfritt? Skal du på veier det...

Penger til overs? Spare eller bruke?

Har du penger på bok, så kan det være greit å la de stå nettopp der. Eller du kan investere i eiendom....

Lukk