Den tiltalte masse-drapsmannen er et vanskelig tilfelle for de sakkyndige som har prøvd å sette en diagnose på han. Så langt strides de «lærde». Det er stor uenighet om han er tilregnelig eller ikke, og om han skal behandles eller ikke. En slik sak har ikke vært oppe i det norske rettsapparatet tidligere. Det betyr at de har ingen sak å sammenligne med. Ikke i Norge. 

Behring Breivik er ikke lenger på isolat. Han sitter fortsatt alene, men kan bevege seg på fire forskjellige celler på Ila. Han får lese aviser, se på Tv og fra nå også motta besøk.

– Minst tre av medlemmene i Den rettsmedisinske kommisjon mener rapporten om Anders Behring Breivik ikke holder mål. Kommisjonen vurderer rapporten som ble levert av de rettspsykiatrisk sakkyndige den 29. november. Denne rapporten er omstridt siden den konkluderer med at Behring Breivik er psykotisk og at han dermed ikke kan straffes med vanlig fengsel.

– Senest 19. desember, og da for tredje gang, slo tidligere leder av Den rettsmedisinske kommisjonen, psykiater Randi Rosenqvist, at Anders Behring Breivik ikke er psykotisk. Den tidligere, mangeårige lederen av Den rettsmedisinske kommisjonen har på oppdrag fra Ila fengsel skrevet tre notater om Anders Behring Breivik for å vurdere om hans mentale helse er blitt påvirket av varetekten under full isolasjon i fengselet.

Siden det er forbudt å holde syke mennesker fengslet er det underlig at en person med diagnosen psykotisk eller schizofren fortsatt sitter inne uten behandling.

Er han ikke syk så bør han få en vanlig rettssak.

 

Advokat Geir Lippestad Foto: Uffe Frandsen / Dagbladet

Dessverre blir ingenting vanlig med rettssaken som starter i april mot personen som er skyld i 77 menneskers død. Det vil bli et langt mareritt fram til- og under rettsaken for alle berørte. Det er mange.

Rettspsykiaterne Torgeir Husby og Synne Sørheim, som slo fast at Breivik var utilregnelig. Men fagfolkene fra Sandvika distriktspsykiatriske senter mener at Breivik ikke trenger medisiner, og at det ikke er noen fare for at han skal ta sitt eget liv.

– Det er lett å skjønne at de sakkyndige har en svært vanskelig oppgave med å stille en korrekt diagnose på en masse-drapsmann. Allikevel stiller er det grunn til å stille spørsmålstegn ved kunnskapen til de som er satt til oppgaven. En psykiater har et fag, et støtteapparat og mal og gå etter når han skal behandle tilsynelatende psykisk syke mennesker.

Her har ekspertene kommet fram til helt forskjellig svar. Vet de ikke hva de driver med? Eller er tilfellet Behring Breivik så vanskelig at det er derfor de lærde ikke kommer til enighet?

For de aller fleste nordmenn så er det liten tvil om at det er mye som ikke er som det skal med et menneske som er i stand til å gjøre det tiltalte har gjort. Det viktigste er ikke om hans diagnose er syk eller ikke, men at han aldri mer slippes fri.

Det norske folk har litt nok fra denne mannen. Han bør stilles til ansvar og glemmes raskest mulig.

 

Vargas

 

Translate »

Pin It on Pinterest

Les også vår forrige artikkel
Mannens G-punkt en gåte?

Mannens G-punkt en gåte? Det er mange som ser på kvinnens G- punkt som en erotisk myte laget av erotiske...

Orkanen Emil vil gjøre ødeleggelser for millioner

Orkanen "Emil" kommer fra Skottland og vil sveipe over Vest og Sør Norge, samt nå både Sverige og Danmark med...

Lukk