EU samarbeidet henger i en tynn tråd. Euroen er på vei til å bli Europas Akilles. De neste dagene blir helt avgjørende på om EU- lederne i Frankrike, Storbritannia og Tyskland kommer til enighet om kraftige kutt i EU landenes gjeld og økt inntjening. De hardt pressede EU-lederne sier ja til at euroland som har budsjettunderskudd større enn 3 prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP), straffes automatisk.

Storbritannia er ikke med i EU men er like fulgt Europas stormakt og må lyttes til i alt hva som innebærer av Europas økonomi. Storbritannias befolkning er minst like skeptisk til EU som det nordmenn er. Denne skepsisen får vann på mølla for hver eneste dag som går.

Lisboa-traktaten – står sentralt i EU-samarbeidet. Den er et viktig skritt i EUs utvikling og har betydning for Norges forhold til EU. Derfor er jeg glad for at allmennheten nå får direkte tilgang til traktaten i norsk oversettelse, uttaler utenriksminister Jonas Gahr Støre.

EUs Reformtraktat ble undertegnet i Lisboa 13. desember 2007 og fikk derfor det offisielle navnet Lisboa-traktaten. Etter en lang ratifikasjonsprosess i EUs medlemsland kunne traktaten tre i kraft 1. desember 2009.

Som ikke-medlem av EU er Norge ikke direkte part til Lisboa-traktaten. Traktaten har likevel betydning for Norge, fordi den medfører flere endringer som påvirker Norges samarbeid med EU.

Budskapet på toppmøtet i Brussel var en krangel om endring av EU-traktaten for å sikre budsjettdisiplin og en bedre økonomisk politikk i eurosone-landene. Det kom ikke til enighet så langt, og møtene forventes å fortsette gjennom hele helgen om nødvendig.

Kommer det ikke til enighet så brenner det et blått lys for de fleste landene i Europa, og konsekvensene på et sammenbrudd kan man ikke forestille seg. Flere land vil kunne gå konkurs, hvilket er den alvorligste situasjon i Europa siden EU ble opprettet i 2003 og utvidet i 2004.

I det samarbeide som utgjør den europeiske sammenslutning, inngår et fellesmarked som sikrer rettigheter til fri bevegelighet for personer, varer, tjenester og kapital på tvers av medlemslands nasjonale grenser. EU består av 27 demokratiske nasjonalstater.

 

 

Flagg

Euroen kan være historie innen kort tid…

Situasjonen er nå så alvorlig for EU og for mange land i Europa, at det det kan få konsekvenser for verdensøkonomien, og selvsagt også Norge som så langt ikke er rammet i samme grad som i 2008.

I markedene øker nå frykten for at verdensøkonomien er på vei inn i en ny resesjon. Dette er et teknisk uttrykk som betegner en utvikling der den samlede verdien av de produserte varene og tjenestene synker i to eller flere kvartaler på rad.

Europas sterkeste økonomi er den tyske, og når altså Frankfurt-børsen begynner å vakle, da følger de andre børsene etter raskt.

Børsene i Asia, Europa og USA vil falle kraftig etter signalene fra Brussel om at det ikke er kommet til enighet om den europeiske krisen.

 

Vargas

 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14063708.ab

Translate »

Pin It on Pinterest

Les også vår forrige artikkel
Snøstorm og kriseføre i hele landet

Store nedbørmengder, fullstorm og svært vanskelige kjøreforhold i både Norge og Sverige de ti neste dagene.  Forsikringsselskapene stålsetter seg fram mot...

Norske myndigheter har sviktet psykisk syke

  Selvmordstallene ser ut til å øke, psykiatrisk kompetanse må hentes utenfra. Norske myndigheter har sviktet fundamentalt på å styrke psykisk helsevern år etter...

Lukk