Familietragedier- Når foreldrene mister grepet. Mer enn 30 barn er døde pga sine foreldres handlinger. Siden år 2000 er det kartlagt alle dødsfall i Norge der det er foreldrene som er skyld i egne barns død. Tallene er hentet fra rettskraftige dommer, og fra Kripos. 

Tallene der barnet er drept, og der en eller begge av foreldrene har tatt sitt eget liv i etterkant er ikke med i disse tallene. Da det ikke har vært noen siktelse.

Ikke alle overgrep og mishandling i Norge blir oppdaget, men det er dessverre all grunn til å tro at det er mange barn som gruer seg til å komme hjem fra skolen, og grue seg for å være hjemme da det er der man blir påført smerte.

Derfor må man bare innse at Norge er et land som trenger langt mer kompetanse, ressurser og gode systemer som fanger opp hvilke barn dette er.

Barn skal ikke grue seg for å komme hjem, eller å være sammen med sine foreldre. Det skal være trygt å være hjemme. Det er en selvfølge for de fleste barn. Men noen har det verre hjemme enn noe annet sted. Dessverre.

Barneombud Reidar Hjermann gjør helt sikkert så godt han kan, men det er systemene som ikke virker.

Det er flest menn som har tatt livet av barna sine. 23 av barna er drept eller mishandlet til døde av sine biologiske fedre. Stefedre har tatt livet av to barn.

Mens i 2002 i Bergen ble både mor og far dømt til fire års fengsel for å ha mishandlet deres 3 måneder gamle datter til døde. På Kalbakken i 2006 drepte storebroren sin 13 år gamle lillesøster og to andre søstre på 27 og 24 år. Storebroren ble dømt til 21 års fengsel.

Hvorfor det?

Jeg nekter å tro på at friske oppegående foreldre velger å drepe sine barn. Det er psykisk syke mennesker som gjør det, og det er psykiatrien som må få fokus for å unngå disse grusomhetene i framtiden.

Familietragedier- Når foreldrene mister grepet.

Man kan selvsagt bli psykisk syk uten å ville andre og seg selv vondt, men det er ofte en grunnleggende årsak til at barn blir drept av sine fedre.

– Her er andre årsaker som gjør en far til en potensiell drapsmann.Mistet anseelse pga arbeidsløshet, dårlig økonomi, dårlig selvtillit og sjalusi. Sorg kan forårsake psykiske problemer. Menn har i vår arts evolusjonære historie hatt en rolle som forsørger, og de kan fortsatt reagere med depresjon når de mister evnen til det.

En far skal være selve kromtappen i familien, selve samlingspunktet som alle familiemedlemmer skal føle seg trygge hos. Far skal være far i ordets rett forstand og med alle positive fortegn det fører med seg å være en god far, fordi  det er far som tar de viktigste avgjørelsene.

Noen ganger så blir dette bare en klisjé som kan hentes fra norsk-boka fra 60-tallet.

– Den moderne norske far med psykiske problemer sliter på jobben. Å være sosial kan være et stort problem. Han ønsker ikke å bidra med mye hjemme. Mørke tanker kommer oftere og oftere, når samboer eller ektefelle da nevner brudd eller skilsmisse så smeller det.

Ofte med fatale følger.

Grunnen til at det er barna som blir mishandlet, opplever omsorgssvikt eller i verste fall blir drept må fram i lyset. Dette er et samfunnsproblem som alle har ansvar for å ta på alvor. Alle psykisk syke mennesker bør få hjelp, og hjelp i tide.

Det er nesten helt umulig om ikke den syke selv eller nærmeste gir uttrykk for at det er noe galt og at man trenger profesjonell hjelp.

– De aller fleste, både menn og kvinner møter mørke og vanskelige perioder i livet, som er langt vanskeligere å takle enn det man har møtt på før. Det kan skyldes feks, skilsmisse, økonomiske problemer, dødsfall i nær familie som gjør at man utvikler strategier som skal takle disse traumatiske og vanskelig opplevelsene- som kan være med på å gjøre mennesker alvorlig psykisk syk.

Har man mistanke om at barn har det vanskelig hjemme, som er i sin omgangskrets, i nabolaget eller på sin skole, så si i fra. Vi må tørre å bry oss!

Vargas

Pin It on Pinterest

Les også vår forrige artikkel
Skavlan tilbake- Geir Lippestad første gjest

Geir Lippestad Foto: Adressa.no Skandinavias største "talkshow" er tilbake fredag 16. september med Norges mest omtalte advokat i gjestestolen. Fredriks Skavlan...

Lukk