Fram med spanskrøret i skolen! Ja, for vi skal ikke så mange tiår tilbake da det faktisk var lov for lærerne å slå elvene. Slå hardt og, med det man kalte et spanskrør. Et spanskrør er stengslene fra diverse palmer, som ble brukt til ulike formål, blant annet å avstraffe elever i skolen, før i tiden. Kanskje det er løsningen, nå?

Bergenet lesetid: 5 minutter

Disiplin

Selvsagt oppfordrer vi ikke til å tilbakeføre vold i skolen, det har aldri noe godt med seg, men den norske skolen er i fritt fall. Vi må ha lærer som kan sørge for at det blir ro og orden i klasserommet, før det er for sent.

Nå slutter lærerne i jobben sin – fordi de ikke får gjort det de skal, nemlig å undervise og gi elvene læring.

Les også: Leksefri skole – et folkekrav?

Nå blir lærerne rundt om i Norge truet med juling, de bruker masse tid på å få elvene rolig. Og de sliter med umotiverte elever som ikke takler skolehverdagen. Med litt mer disiplin som på sytti og åttitallet, da vi som var elever den gang, hadde respekt for både lærere og rektor. Ble vi ok elever og, som bestod de testene vi fikk.

Nå ler elevene av lærere som forsøker å være veiledere eller de som irettesetter elvene.

Noen lærer trues også på livet, andre blir banket opp og makter ikke å gjøre jobben sin på bakgrunn av denne behandlingen. Andre lærere gir seg fordi de bruker all sin tid på å være psykolog eller medmenneske. Er det slik skole vi vil ha for barn og unge i framtiden? Hvilke lærere vil ta den jobben?

Noen elever lar seg krenke av blikk. Ingen lærere har lov til å røre én eneste elev, det kan ende med avskjedigelse for læreren. Om to elever sloss, kan ikke lærerne skille kamphanene fysisk.

Fram med spanskrøret i skolen! I det minste mer disiplin, for at elvene på barne- og ungdomsskolen skal forstå at skolen ikke er en barnehage.

Jon Abraham Lie Leinæs fortalte på NRK hvordan man er sjakk matt som lærer: «Hvis jeg skulle diskutert surrogati og tatt utgangspunkt i en påstand om at det er feil. Da kan jeg jo ha en elev i klasserommet som er surrogatbarn. Og da kan du ikke lenger diskutere dette fordi eleven føler seg krenket, eller føle seg mobbet av lærer.»

VG.no
Fram med spanskrøret i skolen!

Bildet er tatt av 14995841 fra Pixabay

Pensum

All makt ligger i hendene på elvene og deres foreldre.

Det ender med en katastrofe i norsk skole, der vi snart ikke har villige og flinke lærere igjen. Her må Kari Nessa Nordtun, som Kunnskapsminister, på banen litt brennkvikt. Lærerne må få et mandat til å ha langt mer disiplin i klasserommet. Hvis ikke får vi elever som ikke har noen sjanse til å komme seg ut i arbeidslivet, fordi de har mistet for mye læring.

Les også: Tar du foreldrerollen på alvor?

Elevene bør kunne sendes hjem om de ikke tilpasser seg skolen lover og regler. Da er det eleven selv som mister viktig læring, uten å ødelegge for alle de elevene som ønsker å være på skolen, nettopp av den grunn.

Vi skal ikke mange tiår tilbake da elvene, klassevis, måtte stille opp utenfor skolen, for deretter å marsjere inn i klasserommet. Vi ble stille da læreren kom inn og vi satte oss rolig ned, og gjorde det vi fikk beskjed om.

Selvsagt var det én eller ei, som var klassens klovn, den gang som nå. Men det var disiplin og vi lærte det som stod i pensum.

Fram med spanskrøret i skolen! Om pensum skal gjennomføres for hvert skoletrinn, må lærerne få bruke tiden sin på læring. Ikke alt det andre. Alt for mange lærere sier nå offentlig at de ikke får gjort jobben sin, mange av disse finner seg noe annet å gjøre. Da er den norske skolen i en ond spiral.

Opplæringsloven

Det er helt sikkert behov for at opplæringsloven skal beskytte elvene mot mobbing, trakassering og det som verre er, fra lærere eller andre elever. I denne mye omtalte loven, vektlegges elvenes subjektive opplevelse av ulike situasjoner.

Altså, om en 16-åring synes en lærer sender henne blikk, kan hun med loven i hånden, i verste fall, få læreren sparket. Satt på spissen. Statsforvalteren (tidligere fylkesmannen) skal da i samråd med Mobbeombudet i respektive kommune, ta avgjørelsen for den respektive lærer. Hvem gidder å bli lærer med en slik lov?

Det er mange tusen saker som ender på Statsforvalterens bord, hvert skoleår. Og mobbing isolert sett, uansett hvor den kommer fra, må selvsagt alltid tas på største alvor.

Men i såfall ved siden av eller parallelt med skolens viktigste budskap, som er å gjennomføre pensum. Helst på en så god og lærerik måte – for alle elever som ønsker å lære.

Da må lærerne få en langt større frihet til å gjennomføre jobben sin. Og da må bråkmakerne, de som forstyrrer de andre elevene, fjernes fra klasserommet med makt om nødvendig.

Vargas

Pin It on Pinterest