Framtidens viktigste aksje? Om vi ser på alle av Oslo børs aksjer, er det liten tvil om at Equinor er lokomotivet som drar lasset. Med et driftsresultat på 151 milliarder dollar for 2022 og levering av viktig energi til Europa, er og blir oljegiganten viktig også i framtiden.

Bergenet lesetid: 5 minutter

Kongsberg Gruppen ASA

Men det er et annet stort og kanskje minst like viktig selskap som blir viktig for framtiden.

Som også er et hardt satsende teknologiselskap, som vil være en banebrytende spydspiss i utviklingen av, og bruk av kunstig intelligens. I tillegg til en lang rekke andre viktige satsningspunkter.

Les også: Investorenes beste tips

Selkapet vi snakker om heter: Kongsberg Gruppen ASA. (KOG)

Kanskje best kjent som våpenprodusenten, men er også leverandør av tjenester for offshore- olje og gassindustrien, handlesflåten, men også innen romfart. Staten eier ca 50 prosent av Kongsberg Gruppen ASA.

Framtidens viktigste aksje? Er ikke det en kraftig påstand? Jo, mulig, det. Men vi mener at KOG, som er tickeren for Kongsberg Gruppen ASA på børsen, har så mange viktige elementer i sin diversifiserte portefølje, at de må anses som et av de viktigste.

Staten er eier i Kongsberg Gruppen for å opprettholde et høyteknologisk industriselskap med hovedkontorfunksjoner i Norge samt å ha kontroll med en strategisk forsvarsindustriell tilbyder. Staten eier 50,004 prosent av aksjene i Kongsberg Gruppen. Statens mål som eier er høyest mulig avkastning over tid innenfor bærekraftige rammer

Regjeringen.no

Er det en aksje vi mener det kan være verdt å eie i dag og ikke minst, langt fram i tid, er det Kongsberg Gruppen ASA. Framtidens viktigste aksje? Ja, vi mener å ha godt grunnlag for å mene det. Aksjen handles i øyeblikket for 525 kroner på børsen.

Framtidens viktigste aksje?

Bildet er tatt av WikiImages fra Pixabay

Internasjonalt renommé

En av Kongsberg Gruppens nøkkelstyrker ligger i mangfoldet av produkter og tjenester de tilbyr. Selskapets portefølje spenner over et bredt spekter, inkludert maritim teknologi, forsvarssystemer, romteknologi, olje og gass, og digitale løsninger.

Les også: Langsiktige investeringer er løsningen

Denne mangfoldigheten har gjort Kongsberg Gruppen robust og i stand til å tilpasse seg endringer i markedet.

Kongsberg Gruppen, et norsk teknologiselskap med global innflytelse. Og har gjennom årene etablert seg som en ledende aktør innenfor teknologiske løsninger og forsvarsindustri.

Med et sterkt fokus på innovasjon og kvalitet har selskapet spilt en betydelig rolle i utviklingen av avanserte systemer og løsninger som dekker et bredt spekter av sektorer.

Selskapets historie går tilbake til 1814, da Kongsberg Våpenfabrikk ble etablert som en del av den norske forsvarsindustrien. I løpet av årene har selskapet utviklet seg fra å være en våpenprodusent til å bli en allsidig teknologileverandør med internasjonal rekkevidde.

Kongsberg Gruppen ble formelt etablert som en selvstendig enhet i 1987 og har siden den gang vokst eksponentielt.

Romteknologi og våpen

Kongsberg Gruppen har også satt sitt preg på romsektoren gjennom utviklingen av avanserte satellittsystemer og romteknologi. Deres bidrag til romforskning og kommunikasjonssatellitter har styrket Norges posisjon som en aktør i det globale romfartsfellesskapet.

Selskapet er en betrodd leverandør av forsvarssystemer både nasjonalt og internasjonalt.

Kongsberg Gruppen har utviklet avanserte våpensystemer, luftvern, og overvåkningsteknologi i mange år. Deres evne til å levere integrerte forsvarsløsninger har gjort dem til en foretrukket partner for mange nasjoner som søker å styrke sitt forsvar, i en stadig skiftende geopolitisk virkelighet.

Som et ansvarlig selskap har Kongsberg Gruppen gjort betydelige fremskritt innen bærekraft og samfunnsansvar. De har implementert miljøvennlige praksiser i produksjonen, redusert karbonavtrykket og engasjert seg i samfunnsprosjekter for å gi tilbake til lokalsamfunnene de opererer i.

Våpenproduksjon kan selvsagt diskuteres som samfunnsansvarlig, men som de fleste vet. Man bør ha nok og viktige våpen for å kunne ha et solid forsvar.

Olje, gass og teknologi

Med røtter i olje- og gassindustrien har Kongsberg Gruppen utviklet seg til å bli en viktig partner for selskaper som opererer offshore. Deres teknologiske løsninger for styring av boreoperasjoner og undervannsinstallasjoner har bidratt til økt effektivitet og sikkerhet i denne krevende sektoren.

I den digitale tidsalderen har Kongsberg Gruppen investert tungt i utviklingen av digitale løsninger. Dette inkluderer avansert datanalyse, kunstig intelligens og cybersikkerhet. Selskapets kompetanse innen disse områdene har blitt stadig viktigere i en verden som blir stadig mer digitalisert og sammenkoblet.

En nøkkelkomponent i Kongsberg Gruppens suksess, har vært deres kontinuerlige fokus på innovasjon. S

Selskapet har etablert forskningssentre og samarbeider tett med akademiske institusjoner, og forskningsorganisasjoner. Nettopp for å ligge i forkant av teknologiske fremskritt.

Dette har resultert i en rekke patenterte løsninger og teknologiske nyvinninger som har styrket selskapets konkurranseevne.

Husk at det lønner seg å sitte lenge i aksjer som er fundamentalt solide og som ser god inntjening, også på lang sikt. Men det er en risiko å sette penger i aksjemarkedet, så vær på vakt.

Vi eier aksjer i Kongsberg Gruppen ASA.

Vargas

Pin It on Pinterest