Frykter du alderdommen? Bor du i Norge så har du all grunn til det også. Den voksne generasjon nordmenn vil bli rekord mange eldre, og en eksplosjon i behov for sykesenger, eldre boliger og sykehjem.

For ikke å snakke om sykepleiere og leger som skal passe på alle disse eldre.

– I snitt blir vi ca 80 år, og dette tallet vil stige med årene, og allerede om 20 til 50 år er det langt flere eldre om man setter de eldre som fylte 66 år. I 2050 vil det være 1 ¼ million gamle, pluss/minus noen hundre tusen.

Det er svært mange mennesker der de fleste skal ha sin pensjon. Dette bør planlegges i god tid, da samfunnet er i stadig endring.

Skal alle disse eldre bli syke og svake, og trenge pleie ville dette bli en enorm tragedie, og vi måtte kanskje gå til det skritt å importere masse arbeidskraft fra andre nasjoner, langt flere enn i dag.

I dag opplever man at det er uforsvarlig få ansatte på jobb, for få fagutdannede, mangler ved legemiddelhåndteringen, manglende journalføring og mangel på smittevernplaner. I to av tre kommuner drives sykehjem i strid med loven

– Heldigvis er de fleste sykdommene som tidligere skapte mye lidelse og for tidlig død holdt i sjakk eller utryddet. Men det gir ingen garanti for at de framtidige gamle ikke skal bli syke. Det kommer sannsynligvis nye epidemier, virus og bakterier vi kanskje ikke engang har hørt om ennå.

Frykter du alderdommen?
Foto: NRK.no

Frykter du alderdommen?

Derfor er det veldig viktig at politikerne som har ansvaret for velferdsstaten Norge, ikke bruker oppe alle olje-milliardene for tidlig. Om ikke mange ti år er havene tomme for olje og gass, og da må nye verdier skapes for at vi også i framtiden kan ha et godt helsetilbud, nok pleiere og sykelønnsordninger som vi har i dag.

Nå skal jeg ikke rote meg bort mer enn nødvendig da dette skulle handle om det å bli gammel i Norge.

Det kan være grunn til å se med en viss sinnsro på det framtidige antallet eldre. Veksten blir stor, men ikke fundamentalt annerledes de kommende 50 årene enn det vi har sett de foregående 50.

– Vi holder oss friske lengre, men det å bli gammel og syk i Norge, er det grunn til å frykte i dag. Det er for få sykehjemsplasser, det er for få sykepleiere, og det er for få som velger å utdanne seg innen helsefag. Og det er en meget skummel utvikling som må snus allerede nå.

Jeg kjenner noen eldre mennesker, og de er heldigvis friske ennå. Og det de frykter mest er å bli sengeliggende tiden de har igjen av et langt liv. Da er det bedre å få slippe, enn å lide seg gjennom livets siste fase.

Dette er en enorm utfordring for dagens og morgendagens politikere som jeg håper blir tatt på alvor.

Det er med skrekk og gru man ser hvordan mange eldre har det i sine siste leveår, og det er en veldig sørgelig bekreftelse å se i styrtrike Norge. Vi bør ha råd både til å utdanne nok fagfolk, og bygge nok plasser til de eldre som kommer i framtiden.

Spesielt når de fleste større fengsler ser ut som et trestjerners hotell fra andre land i Europa.

Jeg ønsker å leve så lenge som mulig, men skulle jeg bli syk og sengeliggende i livets siste fase så håper jeg det er blitt skikk på velferdsstaten Norge.

Den får strykkarakter per i dag.

Helseminister, Anne-Grethe Strøm-Erichsen (Ap) har et enormt ansvar og en stor jobb å gjøre på kort sikt. Hennes politiske arvtagere en enda mer krevende utfordring, på noe lengre sikt.

Gruer du deg til å gå inn i alderdommen med usikkerhet og frykt for å bli syk?

Kilde: SSB/ Lars Østby

Vargas

Pin It on Pinterest

Les også vår forrige artikkel
Italias statsminister en kåt gammel gris, narr og tyv?

Italia er et viktig land i EU. Italia har den tiende største økonomien i verden. Italia har også en statsminister som...

Livet går for fort – du har liten tid igjen

Uansett hvor gammel du er, så går tiden like fort som alle andres. Du har en tilmålt tid, eller en...

Lukk