Har du en god eller dårlig sjef? Hva er den viktigste jobben til en person som har ansvar for mange ansatte? Skal vedkommende ha bedriftens økonomi i hodet, døgnet rundt, eller er de ansatte viktigst?

En god sjef, kan være en drittsekk for noen, og ok for andre.

En ræva sjef kan være fantastisk for deg, men en patetisk idiot for andre. Hvordan man bedømmer en god og en dårlig sjef, er åpenbart individuelt alt etter som. Men det er ingen hemmelighet at AS Norge har ledere som burde ha vært fjernet.

Har du en god eller dårlig sjef? Click To Tweet

Hovedfokuset for en god leder, er å være samlende for så mange som mulig, at de ansatte føler seg verdifull for bedriften og har meningsfulle oppgaver. En god sjef skal ha bedriftens ve og vell i fokus, samtidig skal alle ansatte bli verdsatt på en respektfull måte.

Lest? Bra partner?

Det finnes en rekke eksempler på gode og dårlige ledere rundt om i landet og i verden for øvrig. Donald Trump er en mektig fyr med stort ansvar. USA går så det griner, fordi Trump og hans administrasjon har nese for god business. The Donald får penger inn, men går over lik for å få det som han vil.

Studier blant norske ansatte viser at en tredel gir sin nærmeste leder strykkarakter. Og en femdel av lederne innrømmer at de ikke bruker tid på ledelse.

Forskning.no

Aldri før har det vært flere utskiftinger i viktige stillinger og verv under en og samme president, som under Donald Trump. Han sliter rett og slett ut folk, forløpende. Dermed er han kanskje en god leder for landet og landets økonomi, men en drittsekk som ikke kunne brydd seg mindre om de han har rundt seg.

Har du en god eller dårlig sjef?

Forskning viser nemlig at, ledere med en streng og detaljstyrt agenda, ikke får med seg de ansatte på samme måte som en sjef med frie tøyler og god trivsel som sin kjepphest. En god sjef skal sette seg i respekt og vise en viss form for disiplin, men det kan gjøres med konduite og glimt i øyet.

Har du en god eller dårlig sjef?

Ledere som går etter produksjonskrav og resultat, uten å vite hvordan de ansatte har det på jobb i den prosessen, vil før eller siden få svakere sluttresultat. Studier viser tydelige svar på hva trivsel betyr for ansatte. Ansatte som gleder seg til å gå på jobb, gjør en langt bedre innsats enn de som er umotiverte.

Ledere som sier «Jeg» framfor «vi» i en setting der lederen er endel av en arbeidsgruppe, har misforstått det viktigste poenget med å være en god leder. En god leder skal alltid være endel av arbeidsgruppen, for å at alle skal forstå at vi drar lasset sammen.

Et eksempel:

Når en sjef på Rema skal ytre seg til en eventuell kunde, bør vedkommende si: «Dessverre den varen du spør etter er vi dessverre tom for i dag, men vi får varer igjen i morgen, vil du at vi skal legge unna for deg?» Bruker vedkommende i stedet «jeg«, som at «jeg» eier denne butikken, i stedet for «vi«, vil det virke negativt for de ansatte. Til tross for at sjefen faktisk eier bedriften, er ikke avgjørende. En god sjef skal være en av de ansatte. Alltid.

En liten bagatell med stor påvirkningskraft for den det gjelder.

Noen ganger må en god sjef gjøre upopulære valg, særlig i dårlige tider må man kanskje permittere eller gå til oppsigelser for å berge bedriftens eksistens. Da bør det gjøres på riktig måte, sist ansatt, må gå først, eller der behovet er størst for å skjære ned på bemanningen. Kan man omrokkere og la overflødige ansatte gå til en annen avdeling, er det selvsagt best.

Lest? Arbeidsmoral, hva er det?

Er sjefen din en usympatisk kontrollfrik som ikke skjønner at han eller hun gjør en dårlig jobb, bør det selvsagt rapporteres til andre ledere. En dårlig sjef er neppe bra for bedriften, verken på kort eller lang sikt, og bør derfor byttes ut med en ny. Det kan være en komplisert affære, men bør alltid flagges til øverste ledelse.

Den som aldri har lært å følge ordre, kan aldri bli en gode leder.

Aristoteles

Husk at du som ansatt i en bedrift med få eller mange ansatte, har selv et ansvar for å være en god kollega, sørge for å framsnakke i stedet for baksnakke, og legge ned en innsats for et godt miljø på arbeidsplassen.

Er sjefen din en drittsekk, sørg for å formulere din klage sammen med flere ansatte, helst skriftlig til øverste leder. Slik at du selv unngår å bli hoggestabbe om du alene er av den oppfatning.

Å mistrives på jobb over tid, kan føre til sykdom og engstelse, som kan være skadelig for helsa. Ta opp utfordringene med nærmeste leder og søk om overføring eller forflytning innad i bedriften. Sykemelding er ofte ikke nok, om «problemet» fortsatt er der når du blir friskmeldt.

Forskning viser altså at visjonære ledere som lar de ansatte selv få ta ansvar for sin egen arbeidsdag, oppnår høyere resultat og et godt arbeidsmiljø, framfor den lederen som går de ansatte etter i sømmene – uten å gi noen form for tilbakemeldinger.

Har du en god eller dårlig sjef? Click To Tweet

De ansattes trivsel påvirker lønnsomheten og gir større økonomisk overskudd. En god sjef skal først og fremst være relasjonsorientert, se den enkelte ansatte og bry seg oppriktig om enkeltmenneske.

Det er viktig å være klar over at en god leder, selvsagt kan være en kvinne, som en mann, uansett størrelse på bedriften.

Kilde: Forskning.no

Vargas

nb_NO
en_GB nb_NO

Pin It on Pinterest

Les også vår forrige artikkel
Slik får du bedre råd etter ferien

Slik får du bedre råd etter ferien, ved å ta kontakt med banken, forlang bedre betingelser, eller så bytter du...

Solskjær får sparken først!

Solskjær får sparken først! Hvis odds-setterne i England får rett, vil gode gamle Roy Hodgson i Crystal Palace og Ole...

Lukk