Har du en seng til overs? Kanskje er fosterhjem noe for deg og din familie? Det finnes nemlig ikke nok slike hjem i Norge. Har du hjerterom, husrom, plettfri vandel og normalt god helse, kan du være den rette.

Det kreves at livssituasjonen er stabil og at du har interesse av særlig god omsorg, og overskudd for barn generelt.

Lest? Mødre som forgriper seg …

Årsakene til at barn i Norge, trenger et annet hjem, enn hos sine biologiske- eller adoptivforeldre, er svært ulike og mange.

Når barn eller unge av ulike grunner ikke kan bo hos familien sin, er det barnevernets oppgave å sørge for at de får en trygg og god omsorg. De fleste barn og unge som plasseres utenfor hjemmet, flytter til et fosterhjem, mens noen plasseres på barnevernsinstitusjon eller i bolig med oppfølging.

Som en god omsorgsperson, får du utfordringer og mestringsfølelser du aldri tidligere har kjent på, og du får oppleve gleder og berikelse bare barn kan gi. Barnet selv, er sjeldent årsak til at det må flytte vekk fra sitt eget hjem.

Seksuelt misbruk, alkoholmisbruk, narkotikamisbruk, vold eller annen omsorgssvikt er voksnes gjerninger. Disse må barna skjermes fra, da er det barnevernets ansvar å finne alternative bomuligheter for disse utsatte og uskyldige.

Har du en seng til overs?

Om du mener du er den rette, og i tillegg har lyst og engasjement til å ta deg av et barn, fram til det kan klare seg på egen hånd. Bør du og din familie ta til dere et fosterbarn som passer inn i deres familiesituasjon.

Det er ikke uvanlig at venner, familie, lærere eller andre bekjente av barn i vanskelige livssituasjoner, blir fosterforeldre. Det kan også være andre familiemedlemmer, også besteforeldre, som går inn og overtar omsorgen for barnet i en familie som trenger hjelp.

78 % av barn og unge som ikke kan bo hjemme hos foreldrene sine ved utgangen av 2015, bor i fosterhjem.

Som fosterforeldre vil du få god opplæring via kurs og samtaler med profesjonelle fagfolk, du vil dra god nytte av samtaler og møter med andre fosterforeldre i samme situasjon som dere. Ja, du kan være fosterhjem som enslig eller singel.

Som fosterhjem, vil du ikke bli ansatt, men bli oppdragsgiver for bufetat, eller andre private aktører. Her vil lønnen være en fosterhjemsgodtgjørelse, som avtales mellom dere og barnevernstjenesten. Denne består av en arbeidsgodtgjørelse som man betaler skatt av, og en utgiftsdekning som er skattefri. Denne skal dekke fritidsaktiviteter, klær, kost m.m.

Som en voksen omsorgsperson, med barn som er i ferd med å flytte hjemmefra, kan ditt hjem være perfekt som fosterhjem.

Tar du kontakt med barnevernstjenesten i din kommune, vil du få uforpliktende informasjon, hjemmebesøk om det er ønskelig og dermed muligheten til finne ut om dette er noe for dere. Ikke alle passer til å ta ansvaret for andres barn. Men, det er store ressurser i de tusen hjem, av gode foreldre som ville kunne gi vanskeligstilte barn – en ny start.

Snakk med din kjæreste, partner eller ektefelle. Barna er vår framtid, det er naturlig at de får den kjærligheten, omsorgen og oppfølgingen de fortjener, dessverre er ikke det naturlige, alle barns hverdag.

DU og din familie kan være med på å gjøre en forskjell. Ta kontakt allerede i dag. 

Kilde: Bufdir.no

Vargas

Pin It on Pinterest

Les også vår forrige artikkel
Dårlig råd? Våre beste tips for det nye året!

Dårlig råd? Våre beste tips for det nye året! Mange gruer seg til den voksende regningsbunken tidlig i det nye...

Lukk