Bryr du som lærer deg om barn, som du ser ikke har det bra når det kommer inn i ditt klasserom? Du svarer sikkert ja, på det spørsmålet, men gjør du nok med det? Hvordan barn egentlig har det i hjemmet, er ikke lett å vite.

Ring Alarmtelefonen 116 111, det er gratis. Vi har også åpent i helligdager. Vi skal gjøre alt vi kan for at du skal få hjelp.

En bekymringsmelding kan være veien ut av et liv i redsel, misbruk og vold. Selvsagt er det slett ikke bare lærere som skal- og må bry seg. Enten du kontakter skolen, barnevernet, politiet eller andre voksne i barnets omgangskrets, så er det viktigst at det blir tatt grep. At du å bry deg, for barnets skyld.

Du som et voksent medmenneske, har plikt til å bry deg om det du ser, hører eller vet, om barn eller unge som lider i sin hverdag.

Stort sett har norske barn det bedre enn de aller fleste andre barn i verden. Vårt velferdsamfunn fanger ofte opp de som faller utenfor, de som ikke har det bra eller som lever med en mor, en far eller andre omsorgspersoner, men som ikke gjør det de skal og som forventes av dem. Viser nok og riktig omsorg.

a silent plea

Kiran Foster via Compfight

Grasp the wine

Brad Higham via Compfight

Punishment

Enrique Saldivar via Compfight

Er du en forelder, fører det med seg et ansvar. Alle barn i Norge har nemlig rettigheter som er skrevet ned i barnekonvensjonen. Laget av FN, for alle barn i verden. Du som mor eller far, skal og må gi barne de rettigheter de har.

Barnekonvensjonen krever at medlemslandene anerkjenner og respekterer barns grunnleggende rettigheter til liv, utvikling, beskyttelse og deltagelse. Det er staten som har ansvaret for at barns rettigheter blir fulgt.

FN.no

Lett å si, lett og forstå og lett å gjøre for de aller fleste mødre og fedre, som vil barna sine det aller beste. Men, det er dessverre en hel del barn og unge, som gruer seg til å gå på skolen, gruer seg til å komme hjem fra skolen og som gruer seg til f.eks jul.

Årsakene kan være flere enn man kan tro.

Seksuelt misbruk, trusler og vold, ikke bare fra far, men også mor. Alkoholmisbruk, narkotikamisbruk, tablett-misbruk og psykisk sykdom hos mor, far eller begge, er mange barns hverdag. Her kan barn leve en tilsynelatende normal hverdag, for alle utenforstående. Men der virkeligheten er et helvete for de barna som ikke tør eller kan varsle om situasjonen de lever under.

Har vi sluttet å bry oss?

I ditt nabolag, i din gate, på din skole, i din by – lever noen barn, garantert i frykt, for sine foreldre. Er det ikke ditt barn som rammes, så kan det være en gutt eller en jente i samme klasse som lider. Som ikke får mat på bordet etter skolen, men en real omgang juling, før det må gå til sengs.

Ring Alarmtelefonen 116 111, det er gratis. Vi har også åpent i helligdager. Vi skal gjøre alt vi kan for at du skal få hjelp.

  • Du får snakke med en fagperson som ønsker å hjelpe deg
  • Hvis du står midt i en vanskelig situasjon kan vi ta kontakt med politi eller legevakt der du bor
  • Ringer du 116 111, kan du får råd og hjelp, om du kjenner noen som ikke har det bra, det kan også være deg

En ny dag på skolen, uten rene klær, uten hjelp med lekser eller uten noen form for omsorg. Du har en plikt til å bry deg, vi har plikt til å bry oss. Send én bekymringsmelding for mye, enn én for lite. Din telefon, kan være veien ut av et lite verdig liv, og inn i normale forhold etterhvert.

Ja da. Vi har skrevet om det før og vi vil skrive om det igjen. Barn i Norge, som ikke har det slik de fortjener, på det som skal være det tryggeste stedet for dem, hjemmet, – er et alvorlig samfunnsproblem det skrives og snakkes for lite om. Derfor gjør vi det igjen, før en ny julehøytid, for at noen barn kanskje kan få hjelp til et tryggere og bedre liv.

Skolene, skolefritidsordningene, fastlegene og andre foreldre som omgås barn, bør være oppegående og årvåkne nok, til å ta signalene. Det setter nemlig spor i et barnesinn, uansett alder, å ikke få den nødvendig læringen, kjærligheten og omsorgen som de trenger allerede fra fødselen av.

Vi må tørre å bry oss!

RING 116 111, for barnas skyld!

 

Vargas

Translate »

Pin It on Pinterest

Les også vår forrige artikkel
Verdensrommet – kontakt utenfra …

Intelligente vesner. Det påstås at det er vi menneske, de eneste på kloden. Noen vil kanskje være uenig. Tanken på...

Julen 2016 er avlyst!

Det hadde tatt seg ut! Tenk hvor mange skuffede barn vi har fått her i landet. Om julen ikke ble...

Lukk