Hvordan kjøper man aksjer på Børsen? Mer enn 90.000 nordmenn har brukt nedstengningen og hjemmekontor-pausene til å forsøke å bli rik. På aksjer. Det mange ikke vet, er at man slett ikke må handle via Oslo Børs, for å handle aksjer som er registrert på Børsen.

Bergenet lesetid: 5 minutes

EuroNext Growth

Man kan handle via sin egen bank, eller en selvstendig internett-meglerbank som populære, Nordnet.

Her kan man handle alle typer aksjer og fond via EuroNext Growth, som er et europeisk aksjesamarbeid for alle børsene i Europa. Det er ikke alle aksjer her som er registrert på Oslo Børs, men på EuroNext Growth som eier Børsen, finner du alle de aksjene i markedet som er tilgjengelig i Europa og USA. Du kan uansett handle akkurat der det passer deg best.

Lest? Taper penger på lojalitet til banken

Hvordan man handler aksjer er like enkelt som å overføre penger til nettbanken, egentlig.

Du må bare vite hva du skal handle, hva kurtasje er og at du må skatte av pengene du tjener, såkalt avkastning. Når du har satt deg inn i disse enkle reglene, er det bare å begynne å handle. Hvordan kjøper man aksjer på Børsen? Jo, man kjøper en liten del av selskapet man handler gjennom aksjer og selger disse igjen, når tiden er inne. Les, når fortjenesten er god nok.

Oslo Børs opererer de eneste regulerte markedene for verdipapirhandel i Norge og er verdensledende innen sektorene energi, shipping og sjømat. Oslo Børs ble en del av Euronext-konsernet i juni 2019.

EuroNext Growth
Hvordan kjøper man aksjer på Børsen?

Grønne Skifte

Poenget med å handle aksjer er å tjene penger. Man ønsker å handle for en lav pris for så å selge disse til en høyere pris senere. Kjøper du en aksje for ti kroner og selger den for femten, har du tjent en femmer, som er avkastningen. Husk at aksjer svinger, tidvis ganske mye både opp og ned, så ikke å panikk om du ser bare røde tall flere dager etter hverandre. Verdensøkonomien er i en evig endring som bølgene på verdenshavene.

I Norge påvirkes svingningene på børsen med hva som foregår med andre økonomier i Europa og særlig USA. Men også prisen på langsiktige og kortsiktige lånerenter, og oljeprisen er med på å gi løft eller fall i aksjer og fond. På verdens største TV-kanal og nettside for verdensøkonomien, Bloomberg, kan man følge med på alle kalkyler og kurver.

Prisen på alle mulige råvarer er også viktig for verdenshandelen og børsen.

Skal man handle tech-aksjer, bør man tenke fornybart? Mange ønsker å spekulere i det Grønne Skifte og handler deretter. Noen vil DayTrade, kjøpe og selge aksjer flere ganger daglig, hvor man håper på rask fortjeneste – gjerne på samme dag.

Svingninger

Aksjekursen er verdien på aksjen. Går aksjekursen opp etter at du har kjøpt aksjer, tjener du penger. Går aksjekursen ned, taper du penger, men ikke reelt før du selger aksjene med tap, først da realiserer du tapet.

Lest? Kan ikke kvinner gi økonomiske råd?

Aksjenes svingninger har i utgangspunktet lite å si for deg, all den tid du ikke selger før aksjekursen har steget – til over det beløpet du betalte i kurs for aksjen.

Alt for mange ferske investorer gjør den samme tabben. Vi kjøper og tror aksjen skal vokse raskt inn i himmelen og gjøre oss rike over natten. Det skjer dessverre kun på film. Skal du invester på børs, bør du vite at ting endrer seg raskt, du kan tape penger. Men sitter du lenge nok, vil det ofte komme oppgang som vil gi deg avkastingen du venter på.

Det er alltid svingninger i et marked som styres av mange ytre faktorer samtidig.

Kurtasje

Verden er laget sånn at markedskreftene tvinger seg fram over alt. Det betyr at økonomien må øke sin verdi, uansett om det er gull, røkelse, fond eller aksjer. Krakk og nedgangstider vil alltid komme, fordi det er endel av økonomien. Men etter nedgang kommer en ny oppgang. Du bør være tålmodig uansett hva du investerer i.

Hos de fleste banker og nettbanker hvor man kan handle aksjer og fond – er det også en kurtasje. Det er en avgift man må betale for hver handel man gjør, enten det er kjøp eller salg av aksjer. Avgiften går til den megleren som foretar transaksjonen.

Beløpet du betaler som kurtasje, finner du som en opplysningen på bankens nettside.

Hvordan kjøper man aksjer på Børsen? Man logger seg inn på nettsiden man har valgt for aksjehandel og følger anvisningene. Men ikke før man har satt seg inn i hva aksjeselskapet faktisk driver med, helst.

Portefølje

En portefølje er de faktiske aksjene du har kjøpt og som ligger inne i på nettsiden (banken) din. Har du eksempelvis kjøpt aksjer i Aker BP, Kahoot, REC Silicon og Tesla, og du har kun disse fire selskapene, er dette din portefølje.

Om du ønsker å tjene penger på aksjer, er det lurt å sette seg inn i hva selskapet du skal investerer i, produserer. Enten det er havvind, frakt av tungolje eller produksjon av våpen. Det finnes nemlig en lang rekke selskap å sette pengene sine i. Har man mange aksjer i mange selskap, sprer man risikoen for sine investeringer.

Husk at god kunnskap, langsiktighet og god tålmodighet, øker sjansene for at aksjene dine gir deg avkasting. Allikevel er all investering på børsen forbundet med en viss risiko. Skal man være litt mer trygg med investeringen, kan man finne gode fond – med lavere risiko.

Spør banken din for gode råd.

Lykke til!

Vargas

Pin It on Pinterest