Mange feirer jul av forskjellige årsaker- Man må ikke være kristen for å feire jul. Og man må ikke være troende for at man skal ha det kristne budskap som bakgrunn for å feire jul. For veldig mange handler det selvsagt om flotte tradisjoner- Men noen barn er helt sikker på at man feirer jul for at da skal man få gaver. Da mener jeg at foreldrene har gjort en meget dårlig jobb som forelder, og ikke forklart poden hovedgrunnen til at man feirer jul i Norge- Hovedpersonen heter Jesus…

Juleevangeliet

Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. Denne første innskrivning ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria. Og alle drog av stedfor å la seg innskrive, hver til sin by. Josef drog da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt, for å la seg innskrive sammen med Maria, sin trolovede, som ventet barn.

Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn, den førstefødte, svøpte ham og la ham i en krybbe. For det var ikke plass til dem i herberget.

Det var noen gjetere der i nærheten som var ute og holdt nattevakt over sauene sine. Med et stod en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble meget forferdet.

Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Jeg kommer til dere med bud om en stor glede, en glede for hele folket: «I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang:

«Ære være Gud i det høyeste og fred på jorden blant mennesker som har Guds velbehag.»

Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake til himmelen, sa gjeterne til hverandre: «La oss gå inn til Betlehemfor å se dette som har hendt, og som Herren har kunngjort oss.» Og de skyndte seg av sted og fant Maria og Josef og det lille barnet som lå i krybben. Da de fikk se ham, fortalte de alt som var blitt sagt dem om dette barnet.

Alle som hørte på, undret seg over det gjeterne fortalte. Men Maria gjemte alt dette i sitt hjerte og grunnet på det. Gjeterne drog tilbake, mens de priste og lovet Gud for det de hadde hørt og sett; alt var slik som det var blitt sagt dem.

(Luk.2.1-20)

Jeg mener det er viktig å ta med en en svært viktig hrendelse som alle barn bør få vite om, og at foreldre forteller dem om nettop dette.

Jesu fødsel

Med Jesu Kristi fødsel gikk det slik til: Hans mor Maria var trolovet med Josef; men før de var kommet sammen, viste det seg at hun var med barn, ved Den Hellige Ånd. Josef hennes trolovede som var en rettskaffen mann og ikke ønsket å føre  skam over henne, ville da skille seg fra henne i stillhet.

Mens han nå tenkte på dette, viste en Herrens engel seg for ham i en drøm og sa: «Josef, Davids sønn! Vær ikke redd for å føre Maria hjem som din hustru. For barnet som er unnfanget i henne, er av Den Hellige Ånd.

Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus; for han skal frelse sitt folk fra deres synder».

Alt dette skjedde for at det Herren har talt gjennom profeten, skulle oppfylles.

Se, Jomfuen skal bli med barn

og føde en sønn,

og de skal gi ham

navnet Immanuel

– Det betyr: Gud med oss.

Da Josef våknet av søvnen, gjorde han som Herrens engel hadde pålagt ham, og tok sin trolovede hjem til seg. Men han levde ikke sammen med henne før hun hadde født sin sønn; og han gav ham navnet Jesus-

Matteus 1.18-25

Du må feire jul av hvilken som helst grunn som passer best for deg-

Men de aller fleste barn i Norge- uansett  nasjonalitet, religion eller kulturell bakgrunn- bør få vite om Jesus som den vi i Norge har som vår årsak til julefeiringen-

Gå i fred i troen på vår frelser Jesus Kristus.

Vargas

Tags: Jesus, jul, julefeiring, julehøytid

Pin It on Pinterest

Les også vår forrige artikkel
Deilige norske håndballspillere ble EM mestere!

  Camilla Herrem og de andre norske stjernene kommer til å sloss for medaljer og er favoritt til å kapre...

Norge- Sverige rått parti eller ny svensk triumf?

  Gro Hammerseng Jeg føler meg veldig sikker på at de norske jentene tar Sverige på alvor når de nå...

Lukk