Beck Gjørv-Kommisjonen etter 22. juli kom med en knusende dom mot politiet og den norske politiske ledelse. Det må regjeringssjefen svare for i stortinget. Allikevel kan ikke Jens Stoltenberg alene få skylden for at Norge ble rammet av terror i fjor sommer. 

Da Alexandra Beck Gjørv fikk oppdraget som leder for 22. juli Kommisjonen var det noen viktige punkt på forhånd de ønsket å sette fokus på.

– Kommisjonen har samlet seg om seks hovedfunn og 31 enstemmige anbefalinger for å styrke beredskapen og bedre samfunnets evne til å avverge, bekjempe og håndtere angrep.

– Hvis Statsminister Stoltenberg skulle måtte trekke seg pga den knusende kritikken etter 22. juli kommisjonen vil det være å kaste Norge ut i et nytt kaos. Man kan i etterpå klokskapens navn si at det er Jens´s ansvar å sørge for sikkerheten til norske borgere. Det vil være en påstand med feil adressat..

* Terroristen burde vært stoppet tidligere av PST.

* Politiet burde ha hatt bedre plan på å håndtere terroren, med politihelikopter i beredskap og kommunikasjons-samband som fungerte.

* Representanter for Nedre Romerike politikammer stod på land siden i mer enn 30 minutter da skytingen var i gang på Utøya og burde tatt seg over på egenhånd. Ikke ventet på Delta fra Oslo.

* Politi-direktør Ingelin Killengreen (64) satt som politidirektør i 11 år, og gikk av bare noen uker før 22. juli 2011. Skulle noen svart for, eller stått til ansvar for at det gikk så galt med det meste den svarteste dagen, burde Killengreen vært i første rekke.

Fler av de feil og mangler som 22. juli kommisjonen avdekket skulle ha vært behandlet og gjennomført i den periode Killengreen satt som sjef i politiet.

* Hadde politiet gjort jobben sin skikkelig med bla tipset med registreringsnummeret VH 24605 son var terroristens bil, som ble ringt inn og så skrevet ned på den gule lappen som bare ble liggende og liggende på Oslo operasjonssentral. Kunne resultatet av angrepet vært totalt annerledes.

Hadde politiet valt riktig rute ut til Utøya, og fått tak i en båt som ikke havarerte ville resultatet vært et annet.

– Gummibåten ble  overlastet. Elleve mann var den åpenbart ikke beregnet for. Båten var så ustabil under opplastingen at de la baugen opp på en stein i vannkanten for å holde båten i ro/stabil. Et «signal» som det er uforståelig at hverken føreren eller den ansvarlige lederen oppfattet.

– Argumentet om at «alle ville bli med», er hoderystende og patetisk. Båten burde aldri bli satt på vannet, og var en feilvurdering som åpenbart kostet et titalls ungdommer livet pga den forsinkelsen dette skapte.

Politiets gummibåt ved Utøya

Selvsagt blir det for lettvint og helt feil å gi Jens Stoltenberg skylden for dette.

– Statsministeren bør få frie tøyler til å jobbe iherdig, sammen med regjeringen og politiets øverste ledelse og andre impliserte for å få kommisjonens graverende punkter på plass raskest mulig.

Opposisjonen, med Siv Jensen vil prøve å sverte Statsministeren for det som ble avdekket av kommisjonen. Det er både sjofelt, ondskapsfullt og tegn på ren dumskap.

ALLE politikere, også de fra FRP- må ta ansvar og tåle den knusende kritikken som Beck Gjørv-Kommisjonen avdekket.

Samtlige politikere har makten til å sette de lover og regler for at Norge skal være et trygt og sikkert land å leve i for alle innbyggere.

Terrorberedskapen, politiberedskapen, PSTs jobb mot det høyreekstreme miljøet og politiet som sviktet da det gjaldt som mest, er årsaken til at det gikk så forferdelig galt 22. juli 2011.

Statsminister Jens Stoltenberg stod opp i stormen og var en klar, tydelig og en markant, ryddig og en god leder under og ikke minst etter terrordøgnet.

Det er ingen selvfølge, og han bør derfor slippe en usaklig og uverdig kritikk for andres slendrian.

Politiets røde gummibåt-fadese vil for mange stå igjen som det offentlige Norges forsøk på å redde livredde ungdommer fra ren henrettelse.

Aldri mer 22. juli!

Ifølge Regjeringen.no skal det tas sikte på å samle politiets helikoptertjeneste, beredskapstroppen og hundetjenesten i Oslo politidistrikt.

Etablering av et slikt senter vil, i tillegg til å sikre en hurtig responstid, bidra til at viktige beredskapsressurser ses i sammenheng samtidig som det tilrettelegges for videreutvikling av et beredskapsfaglig kompetansemiljø.

Beredskaps-sentret skal ligge på Alnabru som i dag disponeres til jernbaneformål. Prisen på dette vil komme på mer enn 100 millioner kroner. Det er et skritt i riktig retning, men kommer så alt for sent for de som ble rammet 22. juli 2011.

Vargas

Translate »

Pin It on Pinterest

Les også vår forrige artikkel
Justin Bieber og Selena Gomez er mer forelsket enn noen gang

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=w3OMoMaJSV4[/youtube] Justin og Selena Foto: http://popcrush.com Det var bare et spørsmål om tid før Justin Bieber (18) samarbeidet med kjæresten Selena...

Kvinner higet etter pikk også i gamle dager…

  Oppsiktsvekkende historisk kartlegging av 1800-tallets holdning i USA til sex viser at datidens kvinner var mye mindre snerpete enn...

Lukk