Jonas Gahr Støre blir Norges neste statsminister. Skulle vi brukt Siv Jensens metafor, burde vi ha sagt: “Morna, Erna!” Men det skal vi holde oss for gode til. Vi vil heller si det med Arbeiderpartiets ord: “De store oppgavene løser vi best, sammen, og vi er beredt”.

Estimated reading time: 5 minutes

Brannslukking

Erna Solberg forsto det, når Fremskrittspartiet ikke ville leke mer, og trakk seg fra regjeringssamarbeidet. At hennes tid som statsminister, med adresse i statsministerboligen, Inkognitogaten 18 – var snart over. Siv ville ikke mer, ville ikke være politiker mer heller. Og da sto Erna igjen med Vestre og KRF, med et stadig svekket FRP, og alt gikk det til helvete.

Arbeiderpartiet med Støre i spissen har ikke bare vært suksess. Tvert i mot. Støre selv ville nok ha vært uten Me To-diskusjonene og Trond Giske-saken. I store deler av hans tid som leder av Norges mektigste parti, etter andre verdenskrig, har gått med til mye brannslukking.

Endelig er det vind i seilene og ro i rekkene. Arbeiderpartiet fosser fram på alle meningsmålinger før valget. Alt tyder på at folk flest ønsker et skifte, de ønsker Jonas Gahr Støre som ny statsminister, og en ny regjering.

Jonas Gahr Støre

Støre og sentralstyret i AP har måtte bruke for mye tid på alt annet enn politikk, fordi det har vært, og er, en ukultur i flere politiske organisasjoner, som aldri burde være der. Fordi det skaper uro innad i partiene og det skaper politker-forakt – som igjen er skadelig for demokratiet.

Jonas Gahr Støre blir Norges neste statsminister – og det er jaggu på tide.

Jonas Gahr Støre blir Norges neste statsminister
I maktens korridorer … foto: Vargas12.com
Jonas Gahr Støre blir Norges neste statsminister
Jonas Gahr Støre blir Norges neste statsminister
Jonas Gahr Støre Foto: AP

Jeg stiller til valg for Arbeiderpartiet fordi jeg tror vi får til mer sammen enn hver for oss. Fordi jeg tror at små forskjeller og like muligheter for alle er bedre for oss som samfunn – og helt avgjørende for at vi skal klare utfordringene vi står foran

Jonas Gahr Støre

Vår neste statsminister blir Jonas Gahr Støre, det er allerede klart, etter at Høyre faller som en stein på alle målinger. Det er bra for Norge at vi får inn en sterk og klok leder i en bråkete tid, der utfordringene står i kø for innbyggerne og nasjonen.

Ny regjering

Arbeiderpartiet må dessverre samarbeide med andre politiske partier, for å få gjennomslag for sin politikk i Stortinget. Det blir slik vi kan bedømme, Senterpartiet som blir den største “partneren”, men det kan også bli fler. Det vi resultatet av valget gi oss ytterligere svar på. Men AP er og blir det største partiet i den nye rødgrønne regjeringen, og Jonas Gahr Støre blir ny statsminister.

Om du ønsker en god og trygg skole med motiverte lærere, bør du stemme, og du bør stemme på Arbeiderpartiet. Ønsker du å opprettholde den sterke friheten vi har i Norge. Med et sterkt demokrati og åpenhet, god eldreomsorg, gratis sykehus og jobb til alle – bør du stemme på Arbeiderpartiet.

Høyre har gjennom regjeringen-Solberg gjort de rike rikere, og tusenvis av fattige, enda fattigere. Skattelette til de rikeste er verken demokratisk eller fornuftig, det gjør forskjellene større og Norge fattigere. Fordi vi trenger å få med så mange som mulig på en felles dugnad, for å opprettholde velferdsstaten slik den er i dag.

Arbeiderpartiets visjoner for å lede Norge inn i en urolig tid – er klar. Det handler om å få folk i arbeid etter pandemien. Og å jobbe hardt for en rettferdig verden, uten fattigdom, i fred og med likestilling.

Det handler om å gjøre velferdsstaten sterkere. Fjerne de som ønsker å tusle til seg av felles goder uten lov. Det handler om å gjøre veiene trygge, og få infrastrukturen til fungerer over hele landet. Og det handler om å at Norge skal opprettholde kjøpekraften, eksportere mer og imponere det vi behøver.

Partiet for alle

Arbeiderpartiet ønsker at barn og unge skal ha en trygg og god oppvekst, både i skole, på fritiden og i hjemmet. En god oppvekst varer livet ut, derfor satser Arbeiderpartiet på et solid barnevern, som jobber med barna i fokus, på barnas premisser.

Et annet viktig løfte som har mye fokus i Arbeiderpartiets program for den nye regjeringen, er at miljøet endelig må komme i fokus. Klimamålene skal nås, og den jobben starter så snart valget er over. Jonas Gahr Støre blir Norges neste statsminister. Nå begynner den viktigste jobben.

Den nye regjeringen vil jobbe hardt for alle innbyggerne i hele landet. Både barn, unge, voksne i arbeide, uføre og invandrere, men også de eldre. Norge av 2021 er et land i utvikling. Den utviklingen lykkes vi aldri med alene, men sammen.

Arbeiderpartiet er partiet for folk flest, for vanlige kvinner og menn med stemmerett.

Bruk stemmeretten innen mandag 13. september, og gjør din borgerplikt.

Les hele partiprogrammet her.

Vargas

Pin It on Pinterest

vargas12.com