Kan elever bli nektet å gå på toalettet i skoletimen? Min gode venn Kristine skriver bloggen Terninger, hun har muligens Norges flotteste og beste blogg. Hun skriver om alt fra barns oppdragelse til stor irritasjon om behandlingen barn får på skolen.

Terninger er en mester i å bruke bilder, og hun har en stor sans for humor som alltid vises i hennes tekster på den flotte bloggen.

Jeg har spurt henne om å få lov til å legge et av hennes siste innlegg her på min lille blogg og det har jeg fått lov til. Det er et viktig tema som jeg håper så mange som mulig kan si sin mening om. Kan elever bli nektet å gå på toalettet i skoletimen?

For at dette skal bli gjort på riktig måte så setter jeg pris på om du som leser kommenterer tilbake på Kristine sitt blogginnlegg, siden det var hun som startet denne saken og skrev om det på sin blogg.

Lest? Når skolene stenges øker overgrep mot barn

Noen bloggere treffer deg rett i hjertet med gode innlegg. Kristine gjør det med de fleste av sine innlegg.

Som du skjønner av overskriften-  så handler det om dårlig behandling av elever.

En lærer låser døren så ikke eleven kommer inn igjen i klasserommet etter et do besøk? Dette er ikke en dårlig fleip.  Det er ikke til å tro! Kan elever bli nektet å gå på toalettet i skoletimen?

Her er innlegget:

Bør (og skal) skolen virkelig få bestemme over våre tenåringers toalettbesøk?!

 
Foto fra forskning.no

Her om dagen kom guttungen på 16 år hjem fra skolen. Han fortalte at om en elev valgte å gå på do midt i skoletimen, ble døra inn til klasserommet låst etter at eleven hadde gått. På denne måten fikk ikke eleven komme tilbake og inn i klasserommet igjen etter endt toalettbesøk. Årsaken til at læreren hadde sett seg nødt til å iverksette et slikt tiltak var visst å få ned uroen i timen. Ungdommen skulle gå på do i 5-minutters-pausene mellom timene. Basta bom.

Og jeg bare: Kan du si det én gang til?

Men joda – jeg hadde hørt riktig.

Og i dag leser jeg dette i Aftenposten (et lite utdrag av artikkelen):

– Elevene skal ikke forlate klasserommet i løpet av timen. Prinsippet er at de skal ha gjort det de trenger å gjøre, som å gå på toalettet, i friminuttet. Er du 16 til 19 år, klarer du å holde deg, sier rektor Tora Mørstad, men presiserer at det finnes unntak.

Nå fra nyttår møter elevene også en låst dør hvis de kommer for sent. Elevene sendes til biblioteket for et faglig alternativ. Bakgrunnen for de nye reglene er tilbakemeldinger fra elevene selv i høstens elevundersøkelse (se faktaboks). Mange opplyste at de plages av uro.

– Det er også bra at det ikke er mange elever som vandrer i korridorer og på uteområder i timene. Det har hendt at vi har skjønt at elever har avtalt å møte hverandre, og da er det ikke for å gjøre noe konstruktivt, sier rektor.

 
Ah. Det finnes altså unntak, sier hun. Det var da enda godt. Men jeg føler likevel for å spørre:
 
Hvordan kan læreren bestemmer hva som er unntak, og når, da? Hvilken ekspertise har lærere på å vite/se om en elev må på do eller ikke? Tar de bladderscan av elevene? Eller ultralyd av colon?
 
 Hvordan vet læreren hvem som virkelig må på do, og hvem som ikke må?? Og er det riktig å nekte en elev å gå på do? Er dette med på å lære unge mennesker at de må ta ansvar for eget liv og egen læring? Jeg mener nei. Er dette forresten etisk riktig? Bygger dette opp under gjensidig respekt for hverandre og for hverandres privatliv? Jeg mener nei. Og ikke minst – har skolene virkelig lov å nekte elever å gå på do i timen?
 
Dette er videregående skoler! Elevene er der frivillig! Hvis enkelte elever er til urimelig plage for skolen og andre elever, må kanskje skolen heller ta dette opp med vedkommende elev? Kollektiv straff høres i dette tilfellet – i beste fall – uverdig og nedverdigende ut, synes jeg.
 
Men jeg skjønner at enkelte brukere av dette “naziregimet” gjemmer seg bak “tallenes tale”:
 
 
  • I høst oppga kun 18 prosent av Hellerud-elevene at de sjelden eller aldri opplever at elever i deres klasse kommer for sent til timene.
  • 45 prosent var litt eller helt enige i at det er god arbeidsro i timene.
  • 27 prosent svarte «sjelden» eller «aldri» på spørsmål om læreren må bruke mye tid på å få ro i klassen.
 
Sikkert vakre tall. Men jeg mener likevel skolen(e) går feil frem. Hvis enkelte elever gjentakende ganger forlater klasserommet i timen under påskudd av at de må på do, burde kanskje skolen heller ta seg en prat med den aktuelle elev?
 
Og kanskje til og med spørre eleven hva som er årsaken til slik residiverende blære-og/eller tarmtømming? Eller hva med å sende eleven til helsesøster, eller ta kontakt med elevens fastlege og legge igjen en aldri så liten bekymringsmelding der?
 
Kanskje eleven burde henvises til urolog eller indremedisiner? Eller kanskje er det noe annet som plager ham/henne? Kanskje trenger ungdommen bare å bli sett av en voksen? Eller kanskje eleven burde få nedsatt ordenskarakter om det ikke åpenbart feiler ham/henne noe? Kanskje eleven faktisk ikke har noe på videregående skole å gjøre?
 
I de fleste tilfeller vet friske ungdommer og voksne mennesker selv når de må på do, faktisk, så jeg bruker ikke legge meg borti den biten. Hvis for eksempel min 16-åring hadde sagt at han måtte på toalettet en tur (midt i en samtale med meg) så hadde jeg blitt svært overrasket over meg selv om jeg da skulle ha nektet ham et toalettbesøk.
 
Hvilken mor ville jeg vært om jeg skulle begynne å bestemme over min 16-årings toalettbesøk?! Jeg hadde vel blitt stemplet som et “offisersmonster”, vil jeg tro? Og muligheten for at andre voksne hadde reagert med vantro og meldt meg til barnevernet burde så absolutt være til stede…
 
Men skolen har derimot lov til å gjøre dette? De gjemmer seg bare bak at ungdommen selv vil ha det slik?
 
Forstå det den som kan.
 
 Skrevet av Kristine som eier en blogg du bør lese så snart du får en mulighet. Det gjør jeg!
 
Tusen takk Kristine
 
Vargas

Pin It on Pinterest

Les også vår forrige artikkel
Livet er skjørt, lev mens du kan- i morgen kan det være for sent

Om man er ung,voksen eller gammel så er livet så skjørt for alle oss mennesker. Vår skjebne henger på en måte...

Lukk