[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=sc4HxPxNrZ0[/youtube]

Nei, det kan den nok ikke. Men verden står i fare for å gå inn i en av de alvorligste økonomiske krisene i moderne tid, og den verste siden 2. verdenskrig. USA som er lokomotivet i den vestlige verdens økonomi har sporet av, har motortrøbbel og mangler lokfører på en og samme tid. Det er alvorlig, og det rammer Europa. 

Det er ingen enkel vei ut av et globalt økonomisk problem. Det sitter meget kompetente mennesker å prøver å løse de alvorlige utfordringene vi står ovenfor. Det ser ikke ut til å hjelpe da det er så mange utfordringer, så mange nasjoner, og så mange forskjellige utfordringer som kommer på en gang at det er nesten umulig å få oversikt over hva som skjer.

Hver nasjon bør feie for egen dør kan man være fristet til å mene. Problemet er bare at vi er avhengig av hverandre.

Norge er avhengig av at andre land kjøper vår fisk, vår olje og vår gass. Får vi ikke solgt våre produkter så får norske bedrifter problemer og den onde sirkelen er i gang. Jo flere nasjoner som har dårlig økonomi jo tregere går de store globale økonomiske tannhjulene rundt. Billedlig fortalt.

Siden 1990 har Norge hvert år solgt mer enn vi har kjøpt fra utlandet. Overskuddet var på sitt høyeste i 2006. Olje og naturgass er de varene som utgjør størst andel av eksportinntekten. Også fikserinæringen, metallindustrien, verfts- og maskinindustrien eksporterer for store verdier.

– Størstedelen av Norges eksport av varer går til EU. Sverige, Storbritannia og Tyskland er våre viktigste handelspartnere. Sverige er landet vi importerer mest fra. Vi kjøper også stadig mer billige forbruksvarer fra Kina. Dette bidrar til å holde prisene nede og renta lav. Vi har også en betydelig handel med tjenester.

Utenriks-sjøfart bidrar mest til inntektene fra tjenestehandelen. Ved utgangen av 2008 skylder andre land oss netto 2. 470 milliarder kroner. Det utgjør mer enn 450 000 kroner per nordmann. Veldig mye penger.

Disse tallene i gjeld til Norge, blir større jo verre det går i verden. Da blir naturligvis inntjening, dvs BNP også redusert.

Fra Wikipedia: – Norges bruttonasjonalprodukt var på 2500 milliarder kroner i 2008 og økte med 2,0 prosent fra året før, målt i faste priser. Bruttonasjonalprodukt per innbygger var på 530 000 kroner i Norge dette året. Det er bare Luxembourg som ligger høyere enn Norge i Europa når en justerer for ulikheter i prisnivå mellom landene. (Syd Sudan, et av verdens fattige land, har til sammenligning ca 800 kroner per innbygger i BNP per innbygger.)

 

Oljefondet er en kort trygghet Foto: Nettavisen.no

– Uansett hvordan det går med verdensøkonomien så vil Norge greie seg på kort sikt grunnet svært mye penger på bok. Vi har mange hundre milliarder kroner pga oljefondet. Det er penger Norge tjener pga høy olje pris, usikkerhet og krig i oljeproduserende land, samt høy etterspørsel etter olje i store deler av verden.

Vi har mye pææng på bok, sa finansminister  Sigbjørn Johnsen når han la fram statsbudsjettet nylig. Mulig det, men vi kan ikke leve av oljen for alltid.

Problemet er at Norge bør komme opp med ny teknologi, fornybar energi og ikke minst andre måter å tjene mye penger på når olje og gass ikke lenger er Norges redningsbøye.

Heldigvis så er norske forskere på øverste hylle, og vi har kapasitet til å være ledende på både framtidige teknologiske løsninger samt være med på å løse de enorme økonomiske problemene verden står ovenfor i dag.

– Land som Hellas, Italia og Spania er så skakk kjørte og så lite selv-hjulpet at det ser svært mørkt ut. Hellas spesielt har vært på kanten av stupet i lange tider, og har det ene benet i graven. Enten må EU gå inn å støtte Hellas til de kan stå på egne ben, ellers må de slås konkurs. Problemet med det er at det får ringvirkninger for alle andre nasjoner som har hjulpet Hellas med store lån. Dette er penger de aldri får tilbake som igjen betyr store tap i en ellers slunken statskasse.

Arbeidsledigheten har ikke vært større på 15 år i Norge, så vi er berørt av det hele. Verre vil det dessverre bli om nasjoner går konkurs.

I 2008 var vi livredde for at banker verden over ville slås konkurs. I dag frykter vi at nasjoner skal lide samme skjebne. Det i seg selv skjønner de fleste er meget alvorlig.

Allikevel kan ikke verden gå konkurs.

Noen land har foreløpig kontroll og det er stormakter som Kina, Japan og Tyskland og til dels Frankrike.

Vi er nærmere 7 milliarder mennesker som skal ha mat hver eneste dag. Mange får ikke det. Problemene er så store mange steder at folk flykter til andre land for å få hjelp.  Sannsynligvis har det ikke vært flere mennesker på flukt fra sine hjem i moderne tid som nå.

Miljøkatastrofer, kriger, korrupsjon, kriminalitet, og hungersnød er enorme utfordringer verdens befolkning står framfor. Porno, våpen, gambling og narkotikaproduksjon er store industrier som ikke gagner verden nevneverdig, og hvor mørketallene er store. Verden har ikke vært i en større turbulent syklus enn akkurat nå.

Kan vi klare å stå han av?

Har du et godt svar på et eller flere av disse spørsmålene så kan du sende dette skriftlig til Inkognitogaten 18 i Oslo, så vil statsminister Jens Stoltenberg vurdere om forslaget er bra nok til å ta det opp med verdens mektigste mann, når han besøker Barack Obama i Washington om kort tid.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Fwp5TMoxs1o[/youtube]

Vargas

Translate »

Pin It on Pinterest

Les også vår forrige artikkel
SEX- Hva skal til for at du får det som du vil?

Du går med en et brennende ønske og en våt drøm om å få være sammen med to gutter på...

IDOL- Her er de 10 finalistene!

   De ti verdige IDOL finalistene er klare. 5 gutter og 5 jenter skal kjempe om heder og ære, berømmelse...

Lukk