Hawking: Ikke ta kontakt med fremmede planeter!

Skulle det komme til et punkt der forskere lykkes med å komme i kontakt med intelligent liv på andre planeter, advarer professor Stephen Hawing om konsekvensene.

Fysikeren Stephen Hawking, som kanskje er den aller fremste eksperten på tema, har sterke meninger om det meste som foregår utenfor vår egen kloden. 75-åringen har skrevet en rekke bøker om sorte hull, «The Big Bang» og kommet med formaninger om hvorfor det er så viktig å ha en annen planet enn Tellus å flykte til – innen rimelig tid.

Myten om små grønne menn fra eksempelvis Mars, er ikke lenger så langt fra virkeligheten, skal vi tro ekspertene. Små og grønne er de neppe, ikke bor det ukjente vesener på den røde planeten heller, men se ikke bort fra ett eller annet sted – finnes det skapninger av ukjent form og livsform. Som er en direkte trussel mot vår sivilisasjon.

Foto: Getty Images

Continue reading «Hawking: Ikke ta kontakt med fremmede planeter!»

Disse menneskene skal til Mars!

NASA (National Aeronautics and Space Administration) har fått grønt lys av president Donald Trump, til å framskynde den omfattende planleggingen med reisen til Mars. 

Det er satt av $20 milliarder til bruk for å gjøre NASA, Trump og USA til vinnere, hva romfarts-satsning angår. Mye arbeid gjenstår, men sjelden har optimismen rådet som nå, president Trump mener det bør være mulig å lykkes i hans tid i Det Hvite Hus, med å nå ørken-planeten. «Dream on» sier ekspertene til den påstanden.

Å reise til Mars, er det ultimate mål for NASA og verdens romfartsforskning.

Disse nye studentene fyller snart 30 år, de fleste av dem. De er den nye ledende generasjon med forskere, flygere, teknikkere og geologer, med den felles målsetningen – å nå Mars. Flere av disse vil være med å lede den reisen når tiden er inne.

I følge NASA, skal det også forskes, og bygges på vår nærmeste planet, månen, i årene som kommer. Det er også disse representantene for den amerikanske romfartsorganisasjonen, som skal gjøre den krevende jobben.

NASAs nyutdannede astronautkandidater Foto: Robert  Markowitz / AP

Å lykkes med å nå Mars, etablere et fungerende samfunn og leve der – er ifølge eksperter, helt avgjørende for menneskehetens eksistens. Fordi Tellus, kloden vår må erstattes på sikt. Den jobben har pågått en stund, men, det vil ta tid før avreise.

Året er 2033 og det nærmer seg landing. Verden holder pusten og det kan være et historisk øyeblikk man er vitne til. Det er ikke mer enn 16 år til. En ny tidsregning må begynne, fordi menneskeheten, for aller første gang, har besøkt en tredje planet, etter Tellus og månen. Mars er endelig nådd.

Men, dit er det mange timer, dager, måneder og år med forskning som må på plass, før det er fysisk mulig å reise.

Continue reading «Disse menneskene skal til Mars!»

Verden i år 2100, beboelig for mennesker?

Hvordan ser morgendagen ut for kommende generasjoner? En fireåring i 2016 vil være 89 år i 2100. Hvordan ser verden ut da, om mindre enn hundre år? Er det nok mat, spiser vi menneskekjøtt og er det fisk i havet?

Har du tenkt tanken; hvorfor er vi her?

https://www.youtube.com/watch?v=TGfQ56Dt7g0

Hvordan ser Norge ut? Har havene tatt store landområder? Har kriger tatt millioner av menneskeliv? Er det liv igjen på planeten vår som vi kjenner den i dag? Eller er det liv på andre planeter? Hvor langt er forskerne kommet med kreft-gåten? Hva med internettet? Eller har verden gått til grunne? Eller har vi flyttet til et nytt hjem, en ny planet, f.eks Mars?

Man kan spørre seg mange spørsmål om framtiden, men mest av alt er det kanskje greit at vi ikke vet hva framtiden vil bringe. Lar det seg gjøre å dyrke noe som helst? Eller er yrke bonde; allerede historie om hundre år på grunn av global oppvarming?

Hvorfor er vi her?

Se for deg hvordan teknologien har utviklet seg på skarve hundre år. Den kunnskapen vi har i dag og legg til nye hundre år, så skjønner man at alle de med onde hensikter, også kan ta denne til nytte og bruke den til sin fordel. Dessverre.

Longing for the old days. 🌏💙🌏

gusdiaz via Compfight

Continue reading «Verden i år 2100, beboelig for mennesker?»

Adresse: Mars!

Planeten Telus, jorden vi alle lever på er 4,6 milliarder år gammel. Det er fortid. Hvor gammel kloden blir kommer an hva vi gjør med den. Ser man menneskenes tidsalder under ett, så har vi, Homo sapiens, det tenkende mennesket, levd på kloden i svært liten del av klodens levetid, faktisk ikke mer enn mellom 150.000 – 200.000 år siden. 

Hva skjer i framtiden, om ti år, hundre år, tusen år fra nå?

Ser man planeten Telus’s endring, bare i de siste hundre år, vet vi at klodens aller største trussel er ene og alene. Oss. Menneskene. Derfor må vi være raske med å finne andre alternativ, et annet sted å føre menneskeheten videre. Vi må vekk fra Tellus, før det er for sent. Ikke i dag, ikke i morgen, men om noen få hundre år, kan jorden være så skadet og så farlig at vi blir tvunget vekk. Rett og slett for å overleve.

 

Hvor kan vi dra?

vi har to alternativer, som vil bli brukt i framtiden. Månen, og Mars. Det er bare én hake. Begge planetene er betydelig mindre, det er ikke mulig å flytte 7,6 milliarder mennesker. Nå eller i framtiden, planetene er for små, og teknisk sett vil utfordringen være for tidkrevende – enda om vi måtte flyte.

  • Jorden er 6,371  km i radius
  • Mars    er  3,390 km i radius
  • Månen er 1,737   km i radius

The_Earth_seen_from_Apollo_17 Foto: Wikipedia.org fra Apollo 17

Derfor er vi tvunget til å tenke alternativt, vi må reise til den røde planeten i påventa av at vi finner andre planeter, beboelig for kommende generasjoner. Og planene har pågått en stund. Faktisk er det bevegelse på Mars akkurat nå. Menneskeskapt bevegelse i form av et kjøretøy.

Continue reading «Adresse: Mars!»

Gigant-Asteroide nær jorda- ville vært katastrofe ved treff

Asteroiden «2004 BL86» er på størrelse med fem fotballbaner, og kunne ha utslettet en hel by om den traff kloden vår. Heldigvis har ekspertene rimelig bra kontroll på dens bane. 

LuneCreative Commons License

Thomas Bresson via Compfight

Den kommer ikke nærmere enn 1,2 millioner kilometer fra kloden vår, på det nærmeste. Heldigvis.

– Verdensrommet, slik dyktige astronomer har regnet ut at det er i følge relativitetsteorien, 13,7 milliarder år gammelt. Et tall så stort at det er vanskelig å skjønne. Her finnes det planeter, stjerner, Asteroider, kometer, stein, gass og endel menneskeskapt skrot, fordelt på milliarder av galakser, i det uendelige verdensrommet.

Continue reading «Gigant-Asteroide nær jorda- ville vært katastrofe ved treff»

Mennesket- fra villmann til intellektuelt geni?

Planeten Tellus, der  menneskene bor har eksistert i ca 4,5 milliarder år. Det moderne tenkende mennesket som vi kan sammenligne oss med har kun eksistert i ca 200.000 år. Jorden har med andre ord kun hatt mennesker i en svært kort periode av sine egen eksistens. 

Problemet for vår vakre planet er at menneskene blir klokere, vi blir stadig flere (ca 7 milliarder per 2012) og farligere, både for menneskeheten, men også for planetens eksistens.

At vi mennesker har tilegnet oss enorm kunnskap gjennom disse – et par hundre tusen årene; er helt avgjørende for hvordan vi lever våre liv i et moderne samfunn. Fra å bo i huler og å drepe maten med spyd, har vi blant annet sendt både mennesker og, dyrt utstyr og kjøretøy til andre planeter i vårt solsystem.

– Framtidig teknologi vil gjøre oss enda farligere, men også betydelig smartere og bedre rustet til å beskytte oss selv mot trusler som medfølger i utviklingen. Kloden utsettes for enorme angrep daglig. Både menneskeskapt forurensning, men også utenomjordiske fenomen som asteroider, vulkanutbrudd fra sola og «gammaglimt» som kan forårsake enorm skade på jorda.

Alt dette kan vi på sikt klare å beskytte oss mot.

Continue reading «Mennesket- fra villmann til intellektuelt geni?»

Mennesket vet lite- det bør det jobbes mer med

En av verdens mest kjente og kanskje et av de klokeste heter Stephen Hawking har forsket på hvordan universet ble til i mange år. Han  leter etter de svar menneskene har spurt seg i millioner av år. Hvorfor er vi her? Og hvordan ble universet til? Hva var her før det var noe univers? Hva er det som finnes langt der ute, utenfor vår egen galakse?

Mennesket vet for lite. Det vi vet er at vi lever på denne blå planeten, vi blir født, vi lever, vi dør. I bare et lite blunk av den store sammenhengen. Drøye 7 milliarder lever her nå, om 40 år vil det være ca 9 milliarder.

– Vår planet er ca 4,6 millarder år gammel, Tellus, vårt hjem. Vi vet at mennesker har eksistert på kloden i bare svært kort tid av dens eksistens. Det tenkende menneske, som hadde språk og en utviklet hjerne som  er i stand til utstrakt abstrakt tenkning og bevissthet har levd på kloden i bare 200 000 år.  Det vet vi. De første moderne menneskene  Homo Sapiens, oppstod der i det vi i dag kaller Afrika.

– Læring, mestring av oppgaver små og store er en viktig del av det å være et menneske som skal fungere i en sivilisert verden. Vi går på skole, vi få en utdanning, vi jobber ut i fra den kunnskapen vi har fått. Vi bruker denne gjennom store deler av livet. Noen velger å lære nye ting underveis. Omskolerer seg til å jobbe med helt andre ting som gir andre verdier.

NASA-illustrasjonsbilde

Continue reading «Mennesket vet lite- det bør det jobbes mer med»

Gigant-Asteroide treffer jorda om vi ikke endrer dens kurs

Om 19 år, i 2032 vil Asteroide 2013 TV 135, som er 410 meter lang, kunne treffe jorden med en kraft som tilsvarer 2.500 tonn med sprengstoff, ifølge ukrainske astronomer. Det vil bety slutten på planeten Tellus og dermed alt liv på jorda.

Den kan treffe 26. august i 2032 i følge beregningene.

Det er såpass mange år fram i tid at vi trenger ikke å begynne å ligge våken om natta av bekymring. Ennå.

NASA og alle andre observatorium andre steder på kloden har god kontroll på de fleste av de største asteroidene som også går i bane rundt solen slik vår klode gjør. Problemet er åpenbart, de har forskjellig bane og en helt annen hastighet en vår planet. Derfor kan ekspertene som jobber med dette tema kontinuerlig, beregne nøyaktig trefftidspunkt.

Continue reading «Gigant-Asteroide treffer jorda om vi ikke endrer dens kurs»

Planeten Tellus sine siste år…

Om noen år, ikke i vår levetid, ikke i dine barnebarns levetid heller, men om 1,5 til 2 milliarder år. Vil kloden bli slukt av sola. Om ikke vi mennesker klarer å ødelegge vår vakre planet innen den tid. 

Kloden som vi er så avhengig av vil før eller siden nærme seg den glødende stjernen som vi kjenner som vår livsviktige sol. Vi er nå og vil være i en beboelig sone i mange millioner år.

Så vil den gradvis sakte, men sikkert gå inn mot sola og i en varmere fase. Her kan det fortsatt være mulig å leve.

Den teknologien som foreligger en gang langt der framme i tid vil gjøre det levelig for mennesker i langt varmere temperaturer enn det vi er vant til. Etterhvert, noen millioner år til fram i tid, vil det gå som det må.

Foto: Wikimedia Commons

Continue reading «Planeten Tellus sine siste år…»

Stephen Hawking – en levende legende med enorm kunnskap

Mr. Stephen Hawking leter etter de svar menneskene har spurt seg i millioner av år. Hvorfor er vi her? Og hvordan ble universet til? Hva var her før det var noe univers? Hva er det som finnes langt der ute, utenfor universet?

Stephen Hawking er kanskje den som har det beste svaret.

http://www.hawking.org.uk/

Continue reading «Stephen Hawking – en levende legende med enorm kunnskap»

Enveisbillett til Mars- det neste store skritt for menneskeheten

Om noen år er første avgang klar. 10.000 personer er villig til å forlate jorden for å bo og leve på Mars, vel vitende om at de aldri kan returnere. For 24 personer kan det bli virkelig. Planen er å beholde en permanent base på den røde planeten. Utfordringene er mange. 

Mars-One prosjektet har en verdi på 6 milliarder Dollar.

– Er dette noe du kunne vurdert å bli med på? Å si farvel til alle du har kjær for å reise en-veis reise til en fremmed planet, sammen med bare fremmede mennesker? Ikke for meg heller. Men interessen er formidabel for andre med eventyrlyst og en formidabel trang til å oppleve en reise ingen andre før har gjort.

Man skal vite hva man går til før man belager seg ut på noe sånt, men hvordan kan man vite det når det aldri før har skjedd?

Man må være 18 år, ved gode helse og snakke flytende engelsk, være villig til å strekke seg langt for å overleve i et tøft klima, resten av livet. Temperaturen på planeten Mars er minus 55 grader.

Meningen er å få sendt av gårde 6 lag med 4 personer på hvert. De skal sende med to års mellomrom. Reisen tar tar drøye syv måneder, første reise er planlagt å ta av fra planeten Tellus til planeten Mars i år 2022. Det er bare ni år til. Du har fortsatt muligheten til å søke deg plass.

 

roadmap2023Slik vil kolonien på Mars se ut Foto: Mars-One.com

Continue reading «Enveisbillett til Mars- det neste store skritt for menneskeheten»

Jorda vil før eller siden bli slukt av sola

Miljøforkjempere har i lang tid sagt at det er menneskeskapte utfordringer og problemer som forurensninger og  misbruk av naturens ressurser som vil ødelegge planeten Tellus.

Selvsagt er det alvorlig at vi ikke gjør mer for å bevare kloden vår, men det er nok en annen årsak til jordas undergang.

– SOLA blir vår skjebne. Ikke din og min, men generasjoner som lever på planeten om ca 5 millioner år vil kunne oppleve at kloden Tellus blir slukt av en stadig større og sterkere sol som sluker kloden vår.

– Det vil selvsagt bli slutten på alt liv, slik vi kjenner det i dag. Så fremst det ikke er funnet en ny teknologi som gjør det mulig for menneskeheten å flytte seg til andre beboelige planeter mange tusen lysår unna vår planet. Solas styrke øker, men det er veldig lenge til den er noen fare for oss, det er snakk om milliarder av år fram i tid.

Stjerne sluker planet (Foto: Illustrasjon: NASA)

Foto: NRK.no/ NASA.com

Astronomer har nettopp funnet første bevis for at en planet har blitt «spist opp» av stjernen sin, og det har gitt innsikt i Jordas uhyggelige fremtidsscenario.

Siden det vil gå så galt med vår klode en gang langt der framme, så kan vi jo gjøre det beste ut av det så lenge. Det er jo ingen grunn til å legge seg ned å grine av den grunn. Ikke ennå.

Mange vil kanskje synes det er en skremmende tanke at absolutt alt liv, alt som er på kloden som vi kjenner det, vil forsvinne.

Når man setter det i det tidsperspektiv, og prøver å forstå hvor lenge 5 milliarder år er, så vil det være de færreste som blir berørt av tanken.

– Med tanke på miljøtruslene, krigene, naturkatastrofene som vi opplever i moderne tid. Kan det godt hende at planeten Tellus er borte for lenge siden når det kommer til det punkt at den skulle blitt slukt av solen.

Det er en tanke som burde skremme vannet av de fleste…

Om ikke f.eks den røde planeten kan bli vårt neste hjem.

Kilde: NRK.no

 

Vargas