Fram med spanskrøret i skolen!

Fram med spanskrøret i skolen! Ja, for vi skal ikke så mange tiår tilbake da det faktisk var lov for lærerne å slå elvene. Slå hardt og, med det man kalte et spanskrør. Et spanskrør er stengslene fra diverse palmer, som ble brukt til ulike formål, blant annet å avstraffe elever i skolen, før i tiden. Kanskje det er løsningen, nå?

Bergenet lesetid: 5 minutter

Disiplin

Selvsagt oppfordrer vi ikke til å tilbakeføre vold i skolen, det har aldri noe godt med seg, men den norske skolen er i fritt fall. Vi må ha lærer som kan sørge for at det blir ro og orden i klasserommet, før det er for sent.

Nå slutter lærerne i jobben sin – fordi de ikke får gjort det de skal, nemlig å undervise og gi elvene læring.

Les også: Leksefri skole – et folkekrav?

Nå blir lærerne rundt om i Norge truet med juling, de bruker masse tid på å få elvene rolig. Og de sliter med umotiverte elever som ikke takler skolehverdagen. Med litt mer disiplin som på sytti og åttitallet, da vi som var elever den gang, hadde respekt for både lærere og rektor. Ble vi ok elever og, som bestod de testene vi fikk.

Nå ler elevene av lærere som forsøker å være veiledere eller de som irettesetter elvene.

Noen lærer trues også på livet, andre blir banket opp og makter ikke å gjøre jobben sin på bakgrunn av denne behandlingen. Andre lærere gir seg fordi de bruker all sin tid på å være psykolog eller medmenneske. Er det slik skole vi vil ha for barn og unge i framtiden? Hvilke lærere vil ta den jobben?

Noen elever lar seg krenke av blikk. Ingen lærere har lov til å røre én eneste elev, det kan ende med avskjedigelse for læreren. Om to elever sloss, kan ikke lærerne skille kamphanene fysisk.

Fram med spanskrøret i skolen! I det minste mer disiplin, for at elvene på barne- og ungdomsskolen skal forstå at skolen ikke er en barnehage.

Jon Abraham Lie Leinæs fortalte på NRK hvordan man er sjakk matt som lærer: «Hvis jeg skulle diskutert surrogati og tatt utgangspunkt i en påstand om at det er feil. Da kan jeg jo ha en elev i klasserommet som er surrogatbarn. Og da kan du ikke lenger diskutere dette fordi eleven føler seg krenket, eller føle seg mobbet av lærer.»

VG.no
Fram med spanskrøret i skolen!

Bildet er tatt av 14995841 fra Pixabay

Pensum

All makt ligger i hendene på elvene og deres foreldre.

Det ender med en katastrofe i norsk skole, der vi snart ikke har villige og flinke lærere igjen. Her må Kari Nessa Nordtun, som Kunnskapsminister, på banen litt brennkvikt. Lærerne må få et mandat til å ha langt mer disiplin i klasserommet. Hvis ikke får vi elever som ikke har noen sjanse til å komme seg ut i arbeidslivet, fordi de har mistet for mye læring.

Les også: Tar du foreldrerollen på alvor?

Elevene bør kunne sendes hjem om de ikke tilpasser seg skolen lover og regler. Da er det eleven selv som mister viktig læring, uten å ødelegge for alle de elevene som ønsker å være på skolen, nettopp av den grunn.

Vi skal ikke mange tiår tilbake da elvene, klassevis, måtte stille opp utenfor skolen, for deretter å marsjere inn i klasserommet. Vi ble stille da læreren kom inn og vi satte oss rolig ned, og gjorde det vi fikk beskjed om.

Selvsagt var det én eller ei, som var klassens klovn, den gang som nå. Men det var disiplin og vi lærte det som stod i pensum.

Fram med spanskrøret i skolen! Om pensum skal gjennomføres for hvert skoletrinn, må lærerne få bruke tiden sin på læring. Ikke alt det andre. Alt for mange lærere sier nå offentlig at de ikke får gjort jobben sin, mange av disse finner seg noe annet å gjøre. Da er den norske skolen i en ond spiral.

Opplæringsloven

Det er helt sikkert behov for at opplæringsloven skal beskytte elvene mot mobbing, trakassering og det som verre er, fra lærere eller andre elever. I denne mye omtalte loven, vektlegges elvenes subjektive opplevelse av ulike situasjoner.

Altså, om en 16-åring synes en lærer sender henne blikk, kan hun med loven i hånden, i verste fall, få læreren sparket. Satt på spissen. Statsforvalteren (tidligere fylkesmannen) skal da i samråd med Mobbeombudet i respektive kommune, ta avgjørelsen for den respektive lærer. Hvem gidder å bli lærer med en slik lov?

Det er mange tusen saker som ender på Statsforvalterens bord, hvert skoleår. Og mobbing isolert sett, uansett hvor den kommer fra, må selvsagt alltid tas på største alvor.

Men i såfall ved siden av eller parallelt med skolens viktigste budskap, som er å gjennomføre pensum. Helst på en så god og lærerik måte – for alle elever som ønsker å lære.

Da må lærerne få en langt større frihet til å gjennomføre jobben sin. Og da må bråkmakerne, de som forstyrrer de andre elevene, fjernes fra klasserommet med makt om nødvendig.

Vargas

Har du tillit til regjeringen?

Har du tillit til regjeringen? Ikke vi heller. Tillit er noe du må gjøre deg fortjent til, det er ikke noe du har ved å bli tildelt en stilling. Det være seg som politiker på Stortinget, eller ikke minst som minister. Nå er Jonas Gahr Støre som statsminister iferd med å miste all troverdighet med sin regjering med Senterpartiet.

Har du tillit til regjeringen?

Innsidehandel

Ola Borten Moe (SP) visste nok at det han gjorde var feil, men han fortsatte å kjøpe aksjer.

Til tross for at han satt i møter med selskap som fikk avtaler med Kongsberggruppen. Det måtte han vite ville få konsekvenser på sikt. Ja, han uttaler at han er lei seg for å ha gjort feil, men sannheten er at han er lei seg for å ha blitt tatt for ugjerningen.

Les også: Viktig egenskap på børsen

Noen hevder at Moe har drevet innsidehandel, at han har hatt kunnskap få andre har hatt. Eller er offentlig kjent, da han kjøpte disse aksjene. Da snakker vi en potensiell fengselsstraff på inntil eks år. Det er i hvert fall straffen for alle oss andre. Og det burde den ha vært for politikere også.

Det var selvsagt bare snakk om tid før Ola Borten Moe måtte gå.

Mistanken om innsidehandel hviler tungt over Borten Moe på bakgrunn av tidslinjen i saken om aksjekjøpet, og regjeringens parallelle behandling av kontrakten med Nammo

Nordnorskdebatt.no
Har du tillit til regjeringen?

Fontenen på Youngstorget i Oslo Foto: Vargas12.com

Politikerforakt

Norge som nasjon skal ha troverdige politikere i alle ledd. Om vi ikke har det, vil det skape politikerforakt som skremmer velgerne vekk fra stemmeurnene. Både ved kommunevalg og stortingsvalg. Det er det bare nasjonen som taper på.

Les også: Slik er sommerens aksjeportefølje

Tidligere Kulturminister Anette Trettebergstuen (AP) ansatte en hel hau av venner og bekjente i viktige stillinger og måtte gå. Har du tillit til regjeringen? Nei, hvordan kan man ha tillit til en regjering som har så mange ministere som bryter et regelverk de selv har vært med på å lage?

Skjørtejegeren Odd Roger Enoksen (SP) ble hentet inn som forsvarsminister grunnet et seksuelt forhold til en ung kvinne. Han trakk seg da forholdet ble offentlig kjent.

Hadja Tajik (AP) måtte gå av som arbeids- og inkluderingsminister. Rammet av en omfattende pendlerboligsak. Løynene haglet og hun forsøkte å berge stumpene etter avsløringene, men det holdt ikke. Tajik måtte også gå av.

Til og med Tonje Brenna (AP), nestleder i AP og Kunnskapsminister har vært i søkelyset rundt habilitet. Dette fordi hun ansatte sin gode venn, Frode Elgesem som styremedlem i Wergelandsenteret. Den saken er fortsatt ikke avgjort, Brenna kan måtte forlate regjeringen hun også.

Svekket

Jada, vi vet at det er menneskelig å gjøre feil, men det er statsministerens ansvar å hente inn ministere, personer, som har rent mel i alle posene. At det er folk som kan gjøre jobben uten at likene, sakte, men sikkert faller ut av skapet. Og det er her skoen trykker.

Regjeringen er i ferd med å falle sammen, den er allerede svekket i form av svært lave meningsmålinger. Og det er nok bare snakk om tid før en ny minster må gå, tipper vi. I kulissene venter Erna Solberg og Høyre som fosser fram på alle meningsmålinger.

Selvsagt kan ikke Støre vite hva som har skjedd i en hver potensiell ministers liv. Men han kan være såpass klokkeklar i sin beskjed når han velger ministere – at han er sikker på at de har lest grundig gjennom reglene. Særlig rundt tema habilitet.

Statsminister Støre sier til VG at han innrømmer at slike saker er med på å svekke regjeringen og tilliten til politikere generelt. Det er den enkelte minister som har ansvaret, må sette seg inn i regelverket og lese håndboken nøye.

Det er åpenbart lettere sagt enn gjort.

Mens vi venter på et regjeringsskifte – har du tillit til regjeringen? Ikke vi heller.

Vargas

Norge hater smarte gründere

Norge hater smarte gründere som tør å satse på egne ideer. Den sittende regjeringen legger så mye byrde til de som tør å skape egen bedrifter at mange av de, flykter ut av landet. Hva tenker du om det? Er det bare grådighet at flere hundre milliardærer har flyktet til Sveits?

Regjeringen

Vi mener at regjeringen legger stein til byrden. Og pålegger gründerne alt for mange skatter og avgifter at det er ødeleggende for nasjonen. Vi trenger smarte folk som skaper arbeidsplasser og som betaler sin skatt med glede. Norge er ikke tjent med å jage de som faktisk bygger dette landet til skatteparadiser, det er dårlig politikk.

Regjeringen har skapt ordet skatteflyktning. det rammer hele nasjonen og hver eneste innbygger.

Arbeiderpartiet med Jonas Gahr Støre i spissen, skjønner ikke hva de gjør, når de lager rammevilkår som kveler gründerne. Rammevilkår som gjør at de som skaper bedrifter, stor inntjening og tusenvis av arbeidsplasser. Altså god inntjening til nasjonen som nå forsvinner ut av landet.

Myndighetene må legge til rette for at folk kan sette ut sine ideer til livs, og ikke kvele dem med skatter og vanskelige regelverk

Arne Brimi / Finansavisen

Kommunevalget til høsten nærmer seg, nå bør du vite hva du skal gjøre. I alt for mange kommuner er det feilslått politikk styrt av Arbeiderpartiet og Senterpartiet som drives. Nå er det tid for endring. Admin for denne bloggen, Øyvind Teige, har alltid stemt Arbeiderpartiet, nå er det slutt. Aldri mer.

Kjell Inge Røkke

Investorer og gründere som har skapt sin egen formue i Norge jages ut av landet. Norge hater smarte gründere, i hvert fall den sittende regjeringen som ikke skjønner hva det vil si å drive sin egen bedrift.

Et lite stykke Norge – Bildet er tatt av woong hoe fra Pixabay

Alt for mange investorer må ta ut utbytte på mange millioner kroner hvert år for å betale skatt. Hva er poenget med å straffe viktige investorer og gründere på denne måten?

Da Kjell Inge Røkke ble tvunget til å flytte til Sveits, var det dråpen som fikk begret til flyte over. Mang en gründer har fulgt etter Røkke etter at han stakk. Dumme politikere ba Røkke ryke å reise. Dumt sagt og kritisk for as Norge.

Kjell Inge Røkke sto foran et umulig dilemma. I 15 år har han levd uten inntekt, men betalt formuesskatt av beskattede midler. Den tiden er over. Nå ventet 250 millioner i utbytteskatt for å betale formuesskatten på 360 millioner.

Finansavisen.no

Høyre

Fra Høyres partiprogram står det et par viktige punkt. Man kan ikke skattlegge for moroskyld, slik regjeringen gjør nå.

For at vi skal ha velferd trenger vi først verdiskaping. Norge har et svært høyt velferdsnivå allerede i dag, men for å bevare vårt høye velferdsnivå trenger vi bedrifter som skaper verdier. Næringslivet er hele ryggraden i et velferdssamfunn. Derfor vil Høyre føre en politikk som gjør det lett å starte en bedrift, og som gjør det enklere å utvide bedriften

For det trenger vi en konkurransedyktig og næringsvennlig skattepolitikk. Vi må fortsette å bygge mer vei og bane for å knytte folk sammen og gjøre det enkelt å frakte varer. Vi trenger digitalisering som gjør prosesser enklere. Høyre vil legge til rette for å skape mer, ikke skatte mer. Les mer her.

Støre er i ferd med å kjøre landet i grøfta, vi kan ikke vente mye lenger på at Erna Solberg inntar statsministerboligen.

Bruk stemmeretten din. Stem Høyre.

Vargas

Datteren din stjeler – ofte

Datteren din stjeler – ofte, både for spenningens skyld, men også når hun trenger nye ting. Den aldergruppen som stjeler mest og oftest er unge jenter fra 12 – 14 år. Foreldrene til denne aldersgruppen unge jenter, vet sannsynligvis ingenting om tyveriene. Hvorfor det?

Bergenet lesetid: 4 minutter

Tyven Moxnes

I kjølevannet av at Rødt-lederen, Bjørnar Moxnes ble tatt med buksene nede på Gardermoen, ved å stjele et par solbriller til 1200 kroner – har fokuset på butikktyveri fått et oppsving. Om Rødt-lederen er det kun én ting å si. Gå av. Du er en butikktyv og butikktyver har ingenting i politikken å gjøre. Her er det tillit som gjelder.

Når videoen ble offentliggjort er det åpenbart at tyveriet var planlagt og ingen impulshandling. For oss ser det ut som om Moxnes sin kjæreste også er delaktig i det simple tyveriet. Og Moxnes har blitt tatt for tyveri tidligere, så mannen er og blir en tyv og bør gå av som leder for Rødt.

Alt er blitt dyrere det siste året. Men politikerne vår har penger til å gjøre opp for seg. Da er det rimelig patetisk å gjøre seg til kjeltring for et par Hugo Boss-solbriller til 1200 kroner. Hadde det dog vært en dyr bil, så hadde det vært litt mer forståelig og punch i skandalen.

Han gjør et klassisk og innøvd tyveri ifølge videoen vist på VG.no. Moxnes har åpenbart gjort dette tidligere uten å ha blitt tatt for det – før nå. Dette kan han åpenbart.

Tenåringsjenter

Datteren din stjeler – ofte, uten at du stiller et eneste kritisk spørsmål til hvor poden har fått råd til nye sko. Parfyme, klær, solbriller, smykker eller andre ting som ikke er gjort opp for, men som er ærlig og redelig stjålet fra en butikk eller kjøpesenter i nærheten.

Hvor naiv er det mulig å bli som mor eller far?

Den største gruppen som stjeler på Strømmen Storsenter er barn og unge. I fjor var det 159 tyverianmeldelser. Omtrent to av tre av alle tyveriene var gjort av barn og unge under 19 år

Kristian Ruud, Driftsleder Drammen storsenter i Dagens Næringsliv
Datteren din stjeler - ofte

Bildet er tatt av lisa runnels fra Pixabay

I følge DN.no er det tenåringsjenter, eller barn mellom 12 og 14 år, men også yngre, som stjeler oftest. Det betyr ikke at andre deler av innbyggerne rundt om i Norge, lar være. Nope. Både svært rike og kjente mennesker ønsker å få med seg varer hjem uten å gjøre opp for seg.

Les også: Vi gjør deg synlig

Dagen Næringsliv deler tyvene opp i fire kategorier.

Personer med rusavhengighet, men disse utgjør kun 5 prosent av totalen av de som stjeler på Strømmen storsenter. Omreisende vinningskriminelle utgjør 20 -30 prosent av varer som stjeles og utgjør store summer.

Alle stjeler

Driftslederen på Strømmen Storsenter hevder det stjeles for enorme summer på senteret hvert eneste år.

Nærmere 200 millioner kroner, nemlig fem prosent av omsetningen på fire milliarder kroner, forsvinner i form av butikktyveri og annen type svinn. Da er det lov å stille spørsmål om nordmenns moral eller mangel på sådan.

Det er all grunn til å tro at svinnet øker i takt med at alt blir dyrere og folk flest får dårligere råd. Men hvor er vi på vei om det er ok å stjele i butikker, uansett beløp? Har du spurt din datter eller sønn om han eller hun kjenner noen som driver med stjeling fra kjøpesentrene? Kanskje verdt å ta en liten moralpreken?

Men du er kanskje ikke noe bedre enn dine barn? For i følge tallene fra Drammen stjeler også “vanlige” folk for betydelig beløp de også. Nær 30 prosent av tyveriene står voksne for.

De som trenger tyvgodset til eget bruk og fortjeneste. Noen lykkes, en svært liten andel blir fersket og tatt. Og politianmeldt. Slike som Moxnes.

Den aller største gruppen av butikktyver er altså unge jenter mellom 12 og 14 år.

Datteren din stjeler ofte og for enorme beløp. Sosial aksept for å stjele, gruppepress og dårlig økonomi får mange unge til å velge å stjele i butikker og på senter i stedet for å betale for seg.

Datteren din stjeler – ofte, men det gjør kanskje du også?

Kilde: DN.no

Vargas

Stjernespillere flytter til Saudi-Arabia

Stjernespillere flytter til Saudi-Arabia, ikke bare Karim Benzema. Men stadig flere attraktive og meget gode spillere gjør som Ronaldo. Henter store summer ut av en fallende karriere – på slutten av karrieren. Ville ikke du ha gjort det samme om du fikk muligheten? Om du legger vekk hva Saudi-Arabia som nasjon står for? Sannsynligvis.

Bergenet lesetid: 4 minutter

The Public Investment Fund

Fotballklubbene i Saudi-Arabia ønsker å få fram den profesjonelle ligaen opp blant de 10 største i verden. Det vil de sannsynligvis lykkes med så lenge de betaler helt ville summer i lønn, til de aktuelle spillerne.

Les også: Haaland-statistikken det kan bli vanskelig å slå

Årsaken til at de fire største klubbene i den omdiskuterte nasjonen, kan gjøre dette, er at ligaen ikke er omfattet av UEFAs financial fair play rules. Som igjen betyr at klubbene kan bruke de pengene de selv ønsker på hver enkelt spiller. Både i overgangssummer og i lønn.

The Public Investment Fund (PIF) will own 75 percent of Al Ittihad, Al Ahli, Al Nassr, and Al Hilal,

Aljazeera.com

I den profesjonelle ligaen i Saudi-Arabia er det (PIF) The Public Investment Fund, som eier 75 prosent av de fire beste klubbene. Dette er klubber som nå handler flere av de aller beste klubbene i Europa.

Det begynte med selveste Christiano Ronaldo, som så sitt snitt til å melke det siste ut av en lang og vellykket karriere.

I følge VG.no er det (PIF) som står bak den omstridte overtagelsen av Newcastle i Premier League også.

Om man går Saudi-Arabia litt etter i sømmene har det ikke vært fotball kongedømmet har vært mest kjent for.

Karim Benzema

Saudi-Arabias innbyggere består av 96 prosent muslimer.

Karim Benzema uttalte at det var bakgrunnen for hans ønske om å forlate Real Madrid nå, at han er muslim. Ikke den enorme lønna på en drøy milliard. Franskmannen skal spille for tidligere Wolves-manager Nuno Espirito Santos lag, All-Ittihad som nylig vant den profesjonelle ligaen i landet.

Stjernespillere flytter til Saudi-Arabia

Bildet er tatt av David Mark fra Pixabay

Den franske stjernespissen har spilt i Real Madrid siden 2009 og ble i fjor kronet med prisen, gullballen, Ballon d’Or. Som forteller verden at han dette år, var verdens beste fotballspiller. Bakgrunnen for den gjeve utmerkelsen var at Karim Benzema også vant Champions League med Real Madrid – forrige sesong.

Les også: Premier League med mange overraskelser

Superstjernen har blitt 35 år gammel, men det nivået som gjelder for ligaen i Saudi-Arabia, vil Benzema fortsette å skinne på fotballbanen – tipper vi.

Stjernespillere flytter til Saudi-Arabia, hvor mange det blir gjennom sommeren, gjenstår å se.

Saudi-Arabia

Omfattende brudd på menneskerettigheter, strenge sharialover, avstraffelser som henrettelser uten lov og dom. Samt et kvinnesyn som må være det verste kloden. I Saudi-Arabia må kvinner gå med verge, et familiemedlem, hvis ikke kan hun bli straffet.

Innførsel av alkohol, pornografi og svinekjøtt er strengt forbudt. Bruk og innførsel av narkotika kan straffes med døden. Til tross for omfattende protester fra Vesten, er det lite å gjøre med det kontroversielle styresettet i oljenasjonen Saudi-Arabia.

Om dette kongeriket i Midtøsten blir noen stor fotballnasjon, for å huse noen pengegriske stjerner, tviler vi på.

All-Ittihad er Saudi-Arabias svar på Manchester City, det er storlaget som nå ønsker å bli satt på fotballkartet for alvor. Og det er ventet av flere spillere vil gjøre som Ronaldo og Benzema – få astronomiske lønninger på tampen av karrieren.

Rykter

Chelseas N’Golo Kanté skal være så godt som klar for Benzema og Nunos All-Ittihad. Lønn €100m. Også Neymar ryktes å kunne gå til en av de store klubbene i Saudi-Arabia.

David de Gea, Manchester Uniteds mangeårige målvakt vurderer et klubb-bytte. Det ligger tilbud fra flere klubber i Saudi-Arabia for den spanske målvakten.

Det går rykter i fotball-Europa nå, om at Sheihk Jassim fra Qatar, også et land i den arabiske delen av verden – har fått tilslaget på kjøp av Manchester United.

Om du er interessert i fotball generelt eller Premier League spesielt, meld deg på vårt nyhetsbrev. Det er gratis og vil alltid komme med siste nytt, før du leser det andre steder.

Vargas12.com vil følge overgangsvinduet – døgnet rundt fra 1. juli og helt til seriestart.

Vargas

Freia-sjokoladen boikottes over alt

Freia-sjokoladen boikottes over alt fordi eierne, tidligere Kraft Foods, nå Mondelēz, selger sine produkter i Russland. Mondelēz har drøyt $26 milliarder per år. Noe av omsetningen skjer altså i Russland. I følge E24.no

Mondelēz

Freia-sjokoladen boikottes over alt fordi eierne, tidligere Kraft Foods, nå Mondelēz, selger sine produkter i Russland. Det mener stadig flere at Mondelēz bør slutte med tvert. bedrifter som ikke er villig til å boikotte krigs-hissige Russland, blir boikottet. Flyselskapet SAS var tidlig ut, nå følger Norwegian etter.

Strawberry skal ikke handle varer av aktører som bidrar inn i Russlands krig mot Ukraina, sier konserndirektør Torgeir Silseth i Strawberry-kjeden 

E24.no

Mondelēz Internasjonal er et gigantselskap som foreløpig ikke velger å stoppe sin produksjon i Russland. Rema 1000 og Norgesgruppen har valgt å stoppe salg av russiske varer etter invasjonen i februar i fjor. Begge matvaregigantene vurderer nå fortløpende om de skal boikotte Freia det samme gjør togselskapet Vy.

I følge VG.no frykter man permitteringer ved Freia-fabrikken på Rodeløkka i Oslo, som har 130 ansatte. Freia-sjokoladen boikottes over alt, noe som vil få store konsekvenser for de Freia-ansatt i Norge.

Strawberry og DNT

Så kom hotellkjeden Strawberry, tidligere Choice Hotels, på banen og i dag meldte togselskapet SJ at de velger å kutte ut Freia sjokolade på sin tog. Strawberry fjerner Freia-produkter på samtlige 229 hotell, noe som utvilsomt vil merkes for sjokoladeprodusenten.

Også Den Norske Turistforening (DNT) velger å stoppe samarbeidet med Freias kvikk Lunsj. Et samarbeid som har vart siden 1960, men som nå pauses så lenge Mondelēz fortsetter sin virksomhet Russland.

Freia-sjokoladen boikottes over alt

Bildet er tatt av Jan Mateboer fra Pixabay

Om du vil boikotte Freia, så velger du konkurrentene i stedet når du skal handle sjokolade.

Les også: Sverigeturen er mindre lønnsom enn tidligere

Vi har valgt å følge etter de andre selskapene som vil statuere et eksempel. Russland har invadert Ukraina, krigen er inne i sin 16. måned og krigen ser ikke ut til å ha noen ende. At Mondelēz ikke skjønner alvoret, men vil forsette å produsere sine produkter i Russland.

Tyskland

Alle de sanksjonene som Russland er blitt til del, ser ikke ut til å virke. En rekke land gjør fortsatt sin forretning med Putin og Russland, via bakveier. En rekke land, både Kina og Tyskland, selger tjenester til Russland. Til tross for omfattende sanksjoner.

Tallene viser at total omgåelse av sanksjonene for 2022 var på mer enn 100 milliarder kroner. Tyskland er den største eksportøren av sanksjonerte varer. Sammenlagt står tyskerne og litauerne for eksport av halvparten av de europeiske varene som Russland ikke skal ha.

Aftenposten.no

Tysklands forbundskansler, Olaf Scholz skal om kort tid snakke med Russlands president Putin. I et forsøk på å få stoppet krigen. Noe som til nå er forsøkt av en rekke europeiske ledere – uten suksess.

Freia-sjokoladen boikottes over alt, og verre vil det bli, helt til ledelsen i Mondelēz skjønner at dette ikke er særlig smart å drive butikk i Russland.

Vargas12.com boikotter Freia-produkter helt til Mondelēz International stopper sin produksjon i Russland.

Vargas

Hvorfor blir ikke Moss lufthavn, Rygge tatt i bruk?

Hvorfor blir ikke Moss lufthavn, Rygge tatt i bruk? En flyseteavgift og et brudd i avtalen med det irske lavprisselskapet Ryanair, var nok til å stenge en svært viktig flyplass. En flyplass som hadde 1000 ansatte, men som ble veid og ikke funnet bra nok.

Bergenet lesetid: 4 minutter

Utvalg

Faktum var at Rygge lufthavn var viktig for mange tusen reisende i Østfold og minst like mange rundt stor-Oslo og det sentrale Østlandet. Men Ryanair gadd ikke å forholde seg til enda en avgift i Norge og stakk. Forståelig nok.

Les også: Slik reiser du trygt i sommer

Tafatte politikere i den forrige og den sittende regjeringen har gjort at en helt moderne flyplass står tom og ubrukelig siden 2016. Forstå det den som kan.

Er ikke det å sløse med de resursene vi har til rådighet og ikke bruke en fullgod flyplass som bare står der, uvirksom? Hvorfor blir ikke Moss lufthavn, Rygge tatt i bruk?

Hadde det vært tak i politikerne, burde selvsagt Moss lufthavn, Rygge fortsatt ha avlastet Oslo lufthavn, Gardermoen. For det har ikke manglet på aktører som har ønsket å ta over flyplassen, men uten hjelp fra myndighetene, med grønt lys for å la fly lande der – blir det vanskelig.

Så handler det det selvsagt om penger. Hvorfor skal samferdselsdepartementet bruke tid og penger på noe for oss velgere er en stor selvfølge. Man trenger ikke et dyrt uavhengig utvalg for å avgjøre det, Nygård.

Hvorfor blir ikke Moss lufthavn, Rygge tatt i bruk?
Bildet er tatt av Johannes Kirchherr fra Pixabay

Det koster å drive flyplass, men det skal også være et politisk flertall for at det er behov for en flyplass i Østfold. Derom kan det ikke være tvil.

Sentralt

Flere underskriftskampanjer har ikke ført fram, det er og blir skammelig at lufthavnen som ligger sentralt til rett ved E6 i Moss kommune ikke blir tatt i bruk. Det er for oss en gåte.

Les også: Kjenner du dine rettigheter når du flyr med Norwegian?

Moss Lufthavn Rygge er til salgs. Jotunfjell Partners, som har sittet som eiere siden 2017, selger både terminalbygg, parkeringshus og flyoppstillingsplasser. Flyplassen stengte i 2016 etter å ha vært i drift siden 2007

NRK.no

Thon-gruppen, med mangemilliardær Olav Thon i spissen, eide flyplassen før den private grupperingen Rygge Airport tok over. Men de har heller ikke fort fart på sakene eller lov til å drive flyplass. Hvorfor blir ikke Moss lufthavn, Rygge tatt i bruk?

Med tidligere Fredrikstad-ordfører, Jon-Ivar Nygård som samferdselsminister, var det vel et håp for den lille, men akk så viktige flyplassen? Neida, ikke engang han fattet særlig interesse for Moss lufthavn, Rygge, dessverre.

Legges ned

Det ble i 2021 vurdert om Moss lufthavn, Rygge skulle fungere som avlastningsflyplass for Gardermoen. Siden Oslo-flyplassen hadde behov for en tredje rullebane, men det ble stemt ned.

Et uavhengig utvalg, som sikkert koster skattebetalerne millioner av kroner, skal se på behovet for en tredje rullebane på Gardermoen. Hvorfor det, når Rygge står klar til bruk?

Er det rart det blir politikerforakt i Norge? Hvorfor blir ikke Moss lufthavn, Rygge tatt i bruk?

Gardermoen skal sannsynligvis bygges ut og Moss lufthavn, Rygge som titusenvis av mennesker på Østlandet ønsker, forblir stengt eller blir bygd om.

Hvorfor det?

Vargas

Har det klikket for Elon Musk?

Har det klikket for Elon Musk? Nylig la han ut en poll, en spørreundersøkelse, på microblogging-nettstedet Twitter. Som han nylig kjøpte for $44 milliarder, om han burde gå av som sjef i Twitter. Brukerne svarte med å svare, ja, Musk bør gå av som sjef i Twitter.

Estimated reading time: 4 minutes

Ubalanse

Hvorfor gjør Elon musk dette? Under finalen av Fotball-VM ble Musk avbildet sammen med en hel haug med rikfolk, sjeiker og andre, på VIP-tribunen. Vi tror Elon Musk leter etter investorer, til tross for at Sør-afrikaneren er verdens rikeste mann.

Les også: Hva finnes utenfor verdensrommet?

Har det klikket for Elon Musk? Som investor, Tesla-eier, altså Musk eier Tesla-navnet, fabrikkene og butikkene, og han eier SpaceX – som jobber med å skulle sende mennesker til Mars i framtiden, intet mindre.

Alle de merkelige meldingene på Twitter, alle begrensingene for brukerne og alle de sparkede ansatte i konsernet, tyder på at Elon Musk er i ubalanse. Eller så er det et nøye planlagt PR-stunt. Vi skal verken sette noen diagnose eller påberope oss retten til å vite Musks tanker, men mye skurrer rundt Twitter- og Tesla-eieren nå.

Twitter-trøbbel

Mer enn 17 millioner Twitter-brukere har gikk Musk svar, 57,5 prosent vil at Musk trekker seg som CEO for Twitter. Og det burde verdens rikeste mann ha visst om på forhånd, da han spurte. Spørsmålet er hvorfor han spør, hvem som skal ta over og hvor vil Musk ta Twitter videre?

Flere ansatte i romprogrammet til SpaceX har offentlig kritisert Musk, disse har senere blitt sparket.

Andre ansatte og ledere i Twitter, ble sparket på dagen da Elon Musk dundret inn i hovedkvarteret til Twitter i San Fransisco, med en vask under armen. Hendelsen ble selvsagt filmet og publisert på Twitter, med teksten: “Let that SINK in“.

Har det klikket for Elon Musk?
Mohamed Hassan from Pixabay 

Elon Musk er en merkelig skrue, han er ofte å se på sosiale medier hvor han poserer og gjør ablegøyer. Gründeren av Tesla og PayPal, eieren av Twitter og SpaceX er god for $ 165 milliarder, men han taper mye penger daglig nå.

Les også: Fra hest og kjerre til Tesla

Tesla-aksjen har gått kraftig ned fordi Musk har solgt mange millioner aksjer i eget selskap. Men aksjen steg når nyheten om at Musk ser ut til å måtte gå av, om han tar Twitter-brukernes anmodning på alvor.

Donald Trump

Industrilederen skal ha ti barn, blant annet tvillinger og trillinger fra sitt første forhold. En av tvillingene ønsker ikke å hete Musk, og har valgt Wilson til etternavn. I skrivende stund er Elon Musk sammen med Grimes, som han har fått en datter med. Og navnet? Det er “X-Æ A-Xii”, ifølge Wikipedia.org.

En flyvertinne inngikk forlik med SpaceX i 2018 etter å ha anklaget grunnlegger Elon Musk for seksuelt krenkende atferd, ifølge Business Insider

E24.no

I 2018 inngikk Musk og en flyvertinne et forlik, der han ble anklaget for seksuell trakassering.

Hovedgrunnen til at vi mener det må ha klikket for Musk, er hans nære samarbeide med Donald Trump og ex presidentens nærmeste. Er man i stand til å bygge moderne romskip, være hjernen bak Tesla og PayPal, da henger du vel ikke med Donald Trump? Der skurrer det som sagt mest.

Donald Trump har sagt ja til å bli republikanernes president-kandidat for valget om verdens viktigste maktposisjon i presidentvalget for 2024.

Har det klikket for Elon Musk? Eller han smartere enn alle oss andre og vil bli enda litt rikere på sine stunt i sosiale medier?

Vargas

Long December Night

Long December Night. En lang desember natt, eller måned om du vil. Ordspillet er henter fra det fantastiske bandet “Dance With a Strangers” berømte låt. Ment for å beskrive situasjonen for svært mange nordmenn nå.

Bergenet lesetid: 4 minutter

Støres løgn

Her er teksten til låta om du vil synge med – det er som kjent trøst i god musikk.

Når statsminister Jonas Gahr Støre, tåkefyrsten, står på Dagsrevyen og lyver, kan man bli lei seg på minstepensjonistenes vegne, og andre som går en lang desember i møte.

Les også: November, sliten og nedstemt?

Programlederen spør: “Tror du pensjonistene jubler for de 333 kronene de får i økt trygd, nå?” “Ja, det tror jeg, svarer Mangemillionær, Støre. Og øyene hans forteller oss at det han sier ikke holder mål. Han lyver.

Hva faen får man for 333 kroner i dag, Støre? Et brød, litt pålegg og en liter melk, kanskje? Long December Night, det vil bli en jævlig lang desember for veldig mange. Særlig de som har svært lite fra før.

Barnetrygden har stått på stedet hvil i mange tiår, med unntak av en liten justering for et par år siden. Det er barnetrygden som nå burde ha blitt tredoblet, om det skulle ha hjulpet litt på økonomien til de som har minst.

Men den blir ikke engang rørt. Long December Night, in coming.

Long December Night
Long December Night

Depresjon og selvmord

Å ha anstrengt økonomi over tid, gjør noe med folk. Noen sliter allerede med mørketiden, med usikkerheten som påvirker oss rundt krigen i Ukraina og økt fare for mer Covid. Folk dauer jo som fluer i dette landet hver dag, uten at noen ser ut til å reagere.

Kanskje ikke rart folk flest blir nedstemt, blir deprimert og velger selvmord som løsningen på utfordringene. Noe som slett ikke er noen god løsning, selvsagt, men som vi vet mange velger nå. Mer enn 700 norske kvinner, menn og unge velger trolig å ta sine liv i 2022. Det er rekord i så fall.

Les også: Ikke prisstigningens skyld at du sliter

Vi skal ikke gi regjeringen all skyld for at folk sliter i en vanskelig tid, fordi det er et sammensatt og komplisert samfunnsproblem. Men de kunne ha gjort livene mye enklere for veldig mange. Ved å gjøre litt mer enn å si, at vi overvåker saken nøye. Ingen blir mett av at politikerne “overvåker saken”, Støre og co.

I 2021 ble det registrert 658 selvmord i Norge. 482 menn og 176 kvinner valgte den verst tenkelige måten å forlate livet sitt på. Dessverre er det grunn til å tro at mørketall og krevende levevilkår vil få tallene opp i år. Long December Night.

Løsningen

Det er åpenbart at mange gruer seg til årets jul, med god grunn.

Løsningen kan være å tørre å spørre om hjelp.

Enten til det offentlige, til familie eller gode venner. Det er mange som synes det er beklemmende og ubehagelig å spørre om å låne penger til mat, men det kan være eneste utvei for noen. Frelsesarmen og andre hjelpe-institusjoner ser deg for hvem du er og stiller ingen spørsmål.

Rent økonomisk kan det faktisk være en løsning å ta kontakt med banken. og få utsatt betalingen av renter og lån. Å søke om avdrag/utsettelse på boliglånet, koster ikke mer enn fornedrelsen det er å ikke makte å gjøre opp for seg. Men det tåler man kanskje å stå i én måned eller to?

Ikke la skammen få gjøre livet verre for deg. Long December Night, men den kan endres til å bli den fine julemåneden du husker som barn. Helt uten bekymringer, men da må du se etter positive løsninger. Finne ut av utfordringene, kanskje sammen med andre i samme situasjon.

For hos regjeringen, der er det ikke hjelp å få. De lar deg steke i ditt eget fett, uten å løfte en finger.

Bruk stemmeretten din, så snart du får sjansen.

Vargas

Fotball-VM fra helvete

Fotball-VM fra helvete der til og med kampene så langt, har enten vært sjokkerende resultater eller dørgende kjedelige og lange. Eller så har fokuset vært på at FIFA overstyrer lagenes ønsker om å bruke det mye omtalte regnbue-armbindet, 1 love.

Bergenet lesetid: 4 minutter

Boikott

FIFAs utskjelte president, Gianni Infantino dummet seg ut med en tale, rett før VM-start, som minnet om en diktator som snakket til sitt underkuede folk. Hvor han nærmest sjikanerte media for å stille kristiske spørsmål til arrangøren Qatar.

Om han overlever dette VM før finalen 18.desember, tviler vi faktisk på. En boikott nærmer seg, noe som vil få verden til å få opp øynene for hva som forgår i arrangørlandet.

Tysklands lagbilde, hvor spillerne holder seg for munnen, er et sterkt symbol om at spillerne ikke er fornøyd med måten FIFA har håndterte dette på. Hva som blir den neste protesten vet vi ikke, men det kan være at noen lag begynner å la være å entre banen. Da er VM-kaoset et faktum og en fiasko.

Les også: Slik spilles fotball-VM i Qatar

Nå rasler flere av de største kanonene, Tyskland, England og Danmark om å forlate VM før det er ferdig. Fotball er viktig, det, men det er faktisk noe som er viktigere, nemlig brudd på menneskerettigheter.

Sett i lys av at syv lag ble truet med gule kort, hvis de kom på banen med regnbuefargede kapteinsbind.

FIFA med Infantino som president og talsperson, skyter seg selv i benet. Dette vil få dramatiske konsekvenser. Fotball-VM fra helvete vil gå fra vondt til verre. Vi ser for oss at VM kanskje ikke engang blir spilt ferdig. Det blir mer bråk – lenge før sluttspillkampene tar til.

Fotball-VM fra helvete vil sannsynligvis bli husket for alt annet enn den gode fotballen og underholdningen på banen.

Fotball-VM fra helvete

Til retten

Det var den tyske storavisen Bild som meldte at Tyskland vil ta Fifa til idrettens voldgiftsrett. Det vil de etter at Fifa truet med sportslig straff dersom kapteiner brukte regnbue-armbind under kampene i VM

NRK.NO

Også tilskuere med regnbuefarger på hodeplagg eller klær, blir nektet adgang til stadion. Dette mener stadig flere lag og deltakernasjoner, strider mot menneskerettigheter og mangfold. Tyskland er villig til å gå rettens vei for å få viljen sin.

Les også: Nå jakter mange på pengene dine

Det handler om mangfold og gjensidig respekt for hvem man er som menneske, skriver det tyske fotballforbundet på Twitter.

Sammen med en rekke andre nasjoner ønsker Tyskland å få stemmen sin hørt, og ønsker en hurtigbhandling i Idrettens voldgiftsrett, CAS. Om FIFA taper saken, vil det få ytterligere konsekvenser for Qatar som arrangør.

Fotball må gjerne gå over til å være politikk eller omvendt, men ikke under VM, da burde fotballen få fokuset. Det vil aldri skje unette dette VM som skal pågå helt til 18. desember.

Sjokkresultatene

Mange påstår at Argentina aldri kunne tape for Saudi Arabia, under normale omstendigheter.

Men i dette VM, som åpenbart aldri burde ha vært arrangert, er ingenting normalt. Heller ikke resultatene. Saudi Arabia lå under 0-1 til pause, men gikk rett i strupen på Messi og co og vant kampen. Det skal ikke være mulig.

Kan resultatet være fikset? Vi bare spør. Ingenting sjokkerer oss. Fotball-VM fra helvete vil garantert levere flere sjokkresultater, uten at så mange hever et øyenbryn av den grunn. Fordi det er utenfor banen det virkelig sjokkerende foregår.

At Tyskland taper for Japan er heller ikke særlig normalt. Men det skjedde også i dette VM. Kanskje nettopp Tyskland har et annet fokus? Et fokus på de større spørsmålene, de viktige tingene i livet. For fotball skal være lek, moro, en underholdene fest.

VM i Qatar har vist oss halvtomme tribuner og opp til tjue minutters tilleggstid.

Dog er det andre overskrifter fra fotballverden som får naturlig oppmerksomhet. Cristiano Ronaldo har fått sparken i Manchester United. En klubb som helt uten videre er satt opp til salgs. Det samme er storklubben Liverpool.

Hva blir det neste? At FIFA bøyer av og lar kapteinene få bruke regnbuefargede armbind? Aldri!

Vargas

Pin It on Pinterest