Lurer du arbeidsgiveren din?

Lurer du arbeidsgiveren din? Eller er du stolt av arbeidmoralen din? Går du på jobb når du egentlig er både deprimert og sliten eller litt forkjølet? Eller tar du en firedagers, bare fordi du kan og får den samme lønna?

Bergenet lesetid: 4 minutter

Kjeltringer

Nordmenn er kjent for å snylte unna når de kan, de stjeler, lyver og bryter loven uten dårlig samvittighet, om de vet at de kommer unna med det. Altså, de oppfører seg som en hvilken som helst stortingsrepresentant.

Les også: Datteren din stjeler – ofte

For er det ikke det vi er, da? En gjeng med kjeltringer som maler vår egen kake, lenge før vi spør andre om hva vi kan gjøre godt for dem. Og skulle vi til å hjelpe andre en sjelden gang, er vi ikke sen om å be om betaling for tjenesten. Kjenner du deg igjen?

Å beskrive moral blant norske arbeidstakere, gir muligheten til å utforske en rekke aspekter ved etiske verdier, holdninger og atferd i arbeidslivet i Norge. Her er en utdypende analyse som dekker flere viktige områder:

Moral og etikk spiller en betydningsfull rolle i arbeidslivet i Norge. Den norske arbeidskulturen er sterkt påvirket av verdier som tillit, rettferdighet og samarbeid.

I denne artikkelen vil vi utforske og diskutere moralen blant norske arbeidstakere ved å se på hvordan etikk påvirker beslutningsprosesser, arbeidsmiljøet, samfunnsansvar og mer.

Høy moral

Moralen blant norske arbeidstakere manifesterer seg i beslutningsprosesser. Mange norske bedrifter legger vekt på etikk i sine retningslinjer og forretningspraksis.

Dette inkluderer å vurdere konsekvensene av beslutninger for både selskapet og samfunnet som helhet.

Etikk er ikke bare et spørsmål om å følge lover og regler, men også å gjøre det som er rett, selv når det ikke er pålagt. Moral er også synlig i arbeidsmiljøet. Norske arbeidstakere er kjent for sitt samarbeidsvennlige og likeverdige arbeidsmiljø.

Dette skaper en atmosfære der moralen er høy, og ansatte føler seg verdsatt og respektert. Ledere og medarbeidere arbeider sammen for å oppnå felles mål, og det er et sterkt fokus på å skape et trygt og inkluderende miljø for alle.

Lurer du arbeidsgiveren din?

Bildet er tatt av John Leong fra Pixabay

Arbeidsmoralen

Norske arbeidstakere og selskaper er ofte opptatt av samfunnsansvar. Dette innebærer å ta ansvar for miljøet, samfunnet og interessentene.

Les også: Hva venter du på?

Norge har strenge miljøregler og fremmer bærekraftig utvikling. Bedrifter er ofte involvert i veldedige aktiviteter og støtter samfunnsprosjekter. Dette viser at moralen ikke bare er begrenset til arbeidsplassen, men strekker seg til samfunnet som helhet.

Arbeidsmoralen blant norske arbeidstakere reflekteres også i deres engasjement for likestilling og mangfold.

Norge har sterke lover og politikk for å fremme likestilling mellom kjønnene og mangfold på arbeidsplassen. Dette resulterer i en arbeidsstyrke som er mer inkluderende og representerer ulike bakgrunner og perspektiver.

Ledelse

Ledere spiller en viktig rolle i å forme moralen på arbeidsplassen. I Norge forventes det at ledere viser integritet, ærlighet og ansvarlighet. Ledelse ved eksempel er avgjørende for å opprettholde høy moral blant ansatte. Dette inkluderer å ta vanskelige beslutninger på en rettferdig og etisk måte.

Arbeidsmoralen blant norske arbeidstakere er preget av sterke verdier som tillit, rettferdighet, samarbeid og samfunnsansvar. I de fleste bedrifter som går godt, i Norge, er det en god ledelse med god moral. Som får sine ansatte til å dra lasset sammen.

Etikk spiller en sentral rolle i beslutningsprosesser, arbeidsmiljø, likestilling og ledelse. Norske arbeidstakere og bedrifter tar sitt ansvar for samfunnet på alvor, og dette er en viktig del av den norske arbeidskulturen.

Å forstå og verdsette moralen blant norske arbeidstakere er avgjørende for å sette pris på den unike arbeidskulturen i landet.

Vargas

Menneskehetens største trusler det neste århundre

Menneskehetens største trusler det neste århundre som vil kunne ta flest liv. Pandemien som rammet verden i januar 2020, best kjent som Koronapandemien – kostet nær 7 millioner mennesker livet. Hva som vil rammes oss i årene som kommet – vet vi heldigvis ikke. Men det vil utvilsomt være flere livsfarlige trusler som vil drepe mange. Kan vi forbedre oss på det aller verste? Neppe.

Bergenet lesetid: 4 minutter

Nødlager

Temaet om farene for menneskeheten i det neste århundret er både komplekst og dyptgående. Utviklingen av teknologi, klimaendringer, geopolitiske konflikter og sosiale utfordringer er blant de viktigste faktorene som kan påvirke menneskeheten i årene som kommer.

Les også: Er du bekymret for barnet ditt?

Krig og konsekvensene av krig er vanskelig å foreberede seg på. Nesten uansett. Men det kan være lurt å tenke det aller verste for sine nærmeste og sitt tettsted eller by. Ha på plass det aller nødvendigste i nærheten av hjemmet.

Rent vann, radio med batterier, tørrmat som tåler å lagres. Ved, parafinbrenner, kontanter, toalettpapir, fyrstikker, lommelykt, medisiner, gass og stearinlys. Hvor lenge strømmen blir borte, avhenger av alvorlighetsgraden av en eventuell krig eller naturkatastrofe.

Menneskehetens største trusler det neste århundre

Bildet er tatt av Robert Waghorn fra Pixabay

Klimaendringer

Klimaendringer utgjør en av de mest akutte truslene for menneskeheten. Økende globale temperaturer, havnivåstigning, ekstreme værhendelser og tap av biologisk mangfold kan ha katastrofale konsekvenser for livet på Jorden. Dette kan føre til matmangel, vannkriser og masseutryddelse av arter.

Les også: Dette er framtiden og det grønne skiftet

Fortsatt økning i global oppvarming kan føre til alvorlige konsekvenser som ekstreme vær-hendelser, havnivåstigning, matmangel og økende konflikter om ressurser.

Menneskehetens største trusler det neste århundre kommer an på viljen til å lykkes politisk, både lokalt og globalt. Det hjelper så lite av halve Norge kjører Tesla om Kina fortsetter å kjøre på med kulldrift. i hvert fall fra et klima-ståsted.

Avansert teknologi, inkludert kunstig intelligens, bioteknologi og nanoteknologi, kan ha både positive og negative konsekvenser. Risikoen for misbruk, som autonome våpen, og potensielle uforutsette konsekvenser av menneskelig inngrep i naturen, kan true vår eksistens.

Kunstig intelligens

Ukontrollert kunstig intelligens (AI), cyberangrep, autonomi av dødelige våpen og teknologisk overvåking kan true personvern, sikkerhet og stabilitet. Finansielle kriser, økende gjeldsnivåer og ujevn fordeling av ressurser kan føre til økonomisk kollaps og sosial uro.

Territorielle konflikter, ideologiske kamper og geopolitiske rivaliseringer kan føre til væpnede konflikter og krig. Tap av biodiversitet og ødeleggelse av økosystemer kan true planetens økosystemtjenester som vi er avhengige av for vår overlevelse.

Hypotetiske scenarier som involverer utviklingen av en superintelligent kunstig intelligens eller teknologisk singularitet kan ha uforutsigbare konsekvenser for menneskeheten.

Fortsatt befolkningsvekst kan legge press på ressurser som vann, mat og energi, og skape sosiale og økonomiske utfordringer. Feil i kjernefysiske anlegg, kjemiske ulykker eller industrielle katastrofer kan føre til katastrofale konsekvenser for mennesker og miljø.

Pandemier

Menneskeheten står alltid overfor risikoen for nye smittsomme sykdommer og pandemier. Globalisering og økt befolkningstetthet kan føre til rask spredning av smittsomme sykdommer, som vi har sett med COVID-19.

Økende sosial ulikhet, politisk polarisering og fragmentering av samfunn kan undergrave stabiliteten i nasjoner og internasjonale relasjoner. Dette kan føre til økt konflikt og til og med krig.

Økende etterspørsel etter ressurser som vann, mat og energi kan føre til økt konkurranse og potensielle konflikter mellom nasjoner og regioner. Og fortsatt spredning av atomvåpen, sammen med muligheten for utilsiktede utløsninger eller terrorisme, utgjør en vedvarende trussel mot menneskeheten.

I tillegg kommer alle trusler som vi ikke kjenner til i dag. Som kan være destruktivt og ødeleggende for menneskeheten. Derfor er det også mye riktig, i det Stephen Hawking sa i 2017. Vi må koloniser en annen klode, helst inne 100 år. Fordi vi er i ferd med å ødelegge den kloden vi bor på.

Det er viktig å merke seg at mange av disse farene er sammenkoblet, og løsningene krever samarbeid på tvers av nasjoner, sektorer og samfunn.

Menneskeheten står overfor store utfordringer i det kommende århundret, men det er også muligheter for å utvikle innovative løsninger og skape en mer bærekraftig fremtid.

Håpet ligger i vår evne til å handle proaktivt og kollektivt for å adressere disse utfordringene.

Vargas

Aker Horizons – sort hull eller gull?

Aker Horizons – sort hull eller gull? Kjell Inge Røkkes grønne satsning som skulle gå til himmels allerede da aksjen ble notert på børs i 2021. Siden har det gått bare én vei, rett i dass for Akers viktigste satsning på flere år.

Bergenet lesetid: 7 minutter

Mainstram Renewable Power

1. februar 2021 ble Aker Horizons notert på Euronext Growth. Overskriftene var mange og positive. Kursen var tidlig på over 50 kroner. I dag, september 2023 står kursen i 4 kroner og femti øre. Ja, du leste riktig, aksjekursen har rast nær 90 prosent fra start. Hvor skal dette ende for Røkke og co?

Les også: Børsmarkedet – hva skal du handle?

Aker Horizons -sort hull eller gull? Vi tror vi har svaret, men tar forbehold om at vi kan ta feil.

Mye av nedgangen skyldes kjøpet av Mainstram Renewable Power, et fornybarselskap som har møtt masse motgang, særlig i Chile. I tillegg har økte strømpriser og mangel på energi skapt trøbbel i Narvik-prosjektet, med byggingen av en Ammoniakk-fabrikk.

Derfor er det lett å tror at Aker Horizons problemer er uendelige og mer et sort hull enn gull. Men det er faktisk lys i Røkke-tunellen. Problemene i Chile er nær ved å løse seg, riktig nok ved rettssak og mye møtevirksomhet, men dog.

Etter sommerens krangel har Mainstream Renewable Power, der Aker Horizons er storeier, kommet til enighet med den børsnoterte amerikanske private equity-giganten Ares Management.

Finansavisen.no
Aker Horizons - sort hull eller gull?

Foto: Vargas12.com

Fornybar energi

I juli børsmeldte Aker Horizons at Mainstream startet en rettslig restrukturering av selskapene Huemul og Condor, i Chile. Det handler om å få vekk gjeld ved å skyte inn ny kapital – ved denne restruktureringen.

Les også: Slik er sommerens aksjeportefølje

Når problemene i Chile nå forsvinner vil Mainstream Renewable Power begynne å tjene penger.

På Aker Horizons nettside står det følgende:

Aker Horizons er eier av industriledende selskaper som driver dekarbonisering og bærekraftig utvikling. Og en utvikler av prosjekter som konverterer fornybar energi til rent hydrogen og dets derivater. Bærekraft i Aker Horizons omfatter investeringene vi gjør, prosjektene vi utvikler og vårt engasjement med selskapene vi eier.

Vi er forpliktet til å utvikle en portefølje av selskaper og prosjekter som er positiv for kloden.

Dessverre så har omstillingen tatt alt for lang tid. Det grønne skiftet har fått enormt mye motgang og har ennå ikke startet opp ordentlig.

Krigen i Ukraina har gitt energikrise i hele Europa. Før dette, en omfattende pandemi som satte en hel verden på pause. Og politisk prat uten særlig handling har påført bedrifter som Aker Horizons bremseklosser som har gjort at planlagte prosjektet har blitt stoppet eller utsatt.

Aker Horizons – sort hull eller gull? Aksjekursen er nok allerede kunstig lav, men det kan også falle mer. Men på sikt er det liten tvil om at selskapet vil tjene penger på alle sine prosjekter verden over. Selskapet har virksomheter i 18 land og har mer enn 1200 ansatte.

Energimangel

De aller fleste av Aker Horizons prosjekter, lar seg neppe gjennomføre uten betydelig offentlig økonomisk støtte og godkjenning.

Annonseringen kommer etter at Aker den 19. januar annonserte at Horizons skal kjøpe 75 prosent av det irske fornybarselskapet Mainstream Renewable Power

E24.no

Kommer den økonomiske støtten vil Aker Horizons lage både ammoniakk-fabrikker, hydrogenfabrikker og ikke minst, satse stort innen karbonfangst. I tillegg kommer altså havvind-prosjektene og fornybarprosjektet i Narvik-regionen.

Allerede denne høsten har vi sett en bedring i energitilførselen i Europa. Det er endelig mye gass tilgjengelig etter at sanksjonene mot Russland gjorde gass-etterspørselen enorm. Politikerne lover en storstilt satsning på havvind og vindmøller på land.

Aker Horizons - sort hull eller gull?

Aker Horizons

Aker Horizons er et norsk selskap som opererer innenfor fornybar energi og bærekraftig teknologi.

Selskapet ble opprettet som en del av Aker ASA, et av Norges største industrikonsern, med en historie som går tilbake til 1841. Aker Horizons ble etablert for å utvikle og investere i prosjekter innenfor fornybar energi og grønn teknologi.

Med så mange ulike prosjekter i startgropen, er det selvsagt vanskelig å regne hjem tallene som skal gi inntjening på sikt.

 1. Portefølje: Aker Horizons har en variert portefølje av selskaper og prosjekter innenfor fornybar energi, inkludert vindkraft, solenergi, vannkraft, batteriteknologi, og hydrogenproduksjon. De fokuserer på å utvikle bærekraftige løsninger for å redusere klimaendringene.
 2. Hovedprosjekter: Et av selskapets mest kjente prosjekter er utviklingen av nordisk havvind gjennom Aker Offshore Wind. De har også investert i selskaper som Mainstream Renewable Power og FREYR Battery for å fremme fornybar energi og batteriteknologi.
 3. Finansiering: Aker Horizons har hatt støtte fra Aker ASA og andre investorer for å finansiere sine prosjekter. De har også hentet kapital gjennom børsnoteringer og emisjoner for å finansiere sin vekst.
 4. Bærekraftsmål: Selskapet har som mål å bidra til overgangen til en mer bærekraftig energisektor. Dette innebærer å redusere karbonavtrykket og øke produksjonen og bruken av ren energi.
 5. Aksje og børsnotering: Aker Horizons har vært notert på Oslo Børs under tickeren “AKH” (Aker Horizons ASA). Verdien av selskapets aksjer kan svinge i tråd med utviklingen i fornybar energisektoren og selskapets egne resultater.

Svak inntjening

Aker Horizons var priset til å ha en verdi på 20 milliarder kroner fra start. Med ulike utfordringer på ulike arenaer – er det nesten bare Mainstream Renewable Power som har gitt særlig inntjening og har en reell verdi i dag.

Tallene for siste kvartal tyder på en svakere inntjening enn forventet. Aker Horizons hadde en verdijustert egenkapital på 11,1 milliarder kroner. Dette er en nedgang fra 15,8 milliarder ved utgangen av første kvartal.

Fjorårets andre kvartal hadde en verdi på 17,4 milliarder kroner. Kontantbeholdningen var på 3,6 milliarder, mot 3,8 milliarder fra første kvartal. Mye av pengene på bok er av salget av Rec Silicon til sørkoreanske Hanwha.

Det er altså satsningen i Chile og problemene som nå ser ut til å lese seg for Mainstream, som er hovedårsakene til en svakere inntjening.

Men om noen få år, om ting begynner å falle på plass for Akers grønne lunge, vil Aker Horizons kunne bli en gullklump som ikke slutter å vokse på svært mange år. Potensiale er enormt. Spesielt fordi vi ser hvem som står bak selskapet.

Yngve Slyngstad

Kristian Røkke er CEO, sønn av faren sin. Aker, med Kjell Inge Røkke er største eier og det er de beste folkene i bransjen er som hentet inn for å få Aker Horizons – opp å gå. Det betyr også at Yngve Slyngstad, tidligere sjef i oljefondet, er med på laget.

Slyngstad er nemlig sjef for Røkkes nye fond. Industry Capital Partners. Et fond som skal samle inn og forvalte 1000 milliarder kroner. Penger som skal brukes inn mot Akers grønne satsning. Altså også via Aker Horizons. Det alene betyr at aksjekursen bør stige på sikt, om fondet og prosjektene lykkes.

Som aksjonær og langsiktig investor, er det utvilsomt én aksje som blir værende lenge i vår portefølje. Og det er Aker Horizons.

Husk at det alltid er risiko og sjanse for å tape penger i aksjemarkedet. Denne artikkelen er ment som informasjon, ikke en kjøpsanbefaling.

Vargas

Lave menn blir avvist – over alt

Lave menn blir avvist – over alt. Til og med sosialt. Det er en skremmende og hårreisende utvikling som ikke gagner noen. Om vi begynner å skille ut visse grupper mennesker vil vi til slutt sitte igjen med et elitesamfunn. Der kun de høye, vakre og rike får gå ut av huset. Vil vi ha det slik?

Bergenet lesetid: 4 minutter

Lave menn

Enten du leter etter den rette på Tinder eller ønsker å finne deg en kjæreste på byen. Er du mann, lavere enn gjennomsnittet og ikke er mangemillionær – kan du snu og gå hjem igjen. Dette er ikke en spøk, men ramme alvor. Særlig for alle lave menn.

Les også: Forholdet ditt i fare etter sommerferien?

«Lave menn risikerer å tape på alle måter. I kjærlighetslivet, på jobbmarkedet og sosialt. Og det virker ikke engang som at det er akseptabelt å ta det opp, fordi det er tross alt mange andre utsatte grupper.

Aftenposten.no

Lave menn blir avvist – over alt. Også som potensiell kjæreste hos de aller fleste kvinner. Det er trist og bare trist. Vi er kanskje oppdratt slik, også i Norge, at han skal være noen centimeter høyere enn henne. for at det skal se perfekt ut. Men ærlig talt, da. Er det viktig, liksom? En teit tradisjon som bør avvikles umiddelbart.

Lave menn blir avvist - over alt

Bildet er tatt av StockSnap fra Pixabay

Barnløs

Hva som defineres som lav er selvsagt individuelt, men la oss si under 180 cm, som er ca gjennomsnittsalderen på norske menn.Menn som er lavere, er altså ikke bra nok.

Er du mann, har en begrenset høyde og leter etter en kvinnelig partner, vil du kanskje slite med å finne deg en kjæreste. Det finnes en rekke studier som viser det faktum at mange kvinner velger bort lave menn.

Disse kvinnene finner ikke lave menn tiltrekkende nok, det gir ikke riktig status og det er faktisk bevist at lave menn – sliter med å finne de best betalte jobbene. 

Lavere menn sliter også med selvtilliten, har høyere prosent blant menn som tar selvmord, er mer deprimerte og kan ofte forbli barnløse, grunnet kvinners higen etter høyere menn.

Det er kun inntekt og utdanning, som er en større årsak til hva kvinner ser etter hos sin partner, som kommer foran at mannen altså er for lav. Kvinner velger status for alt annet, menn ser etter utseende.

Du trenger ikke lang tid på å tenke over situasjoner der du har observert par, der hun er 180 cm og han er 170 cm. Har du noen gang sett et slikt par, hadde du husket det, fordi det er sjeldent, spesielt og ikke “normalt”.

Normalt par

Hva er et normalt par?

Jo det er et par der mannen er ca 10 cm eller mer, høyere enn kvinnen. Også likekjønnede par, har en tendens til å finne en likevekt hva høyde angår. Hvorfor er det slik og hvorfor er det kleint, at lave menn dater høye kvinner? Fordi hun så sjeldent ønsker å havne i en slik setting? Sannsynligvis, ja. 

Les også: Menn sitter å tisser

Lave menn blir av mange kvinner sett på som annenrangs. De er silt ut og ikke funnet bra nok for henne.

Denne moderne kvinnen som sveiper seg gjennom Tinder på jakt etter denne mørke, helst høye, flotte prinsen som kommer seilende inn i livet hennes og gir henne alt hun vil ha. En fantasi, en virkelighetsflukt som gir noen kvinner en høyere kjæreste, men ikke så mye mer enn det. Mann er mann, derfor forteller ikke høyden om han er er et godt menneske, eksempelvis.

En mann på 175 cm kan åpenbart være en god elsker, en god far, omsorgsperson, kjæreste og bestevenn. Men svært mange kvinner, er ikke interessert. Det er noe med estetikken, hun ser at det er feil og sveiper videre til hun finner en annen.

En høyere mann.

Vargas

Slik er moderne markedsføring

Slik er moderne markedsføring som lykkes med å tjen penger både på kort og lang sikt. Vi som skriver artikler om alt fra næringslivet, om mat, aksjer, fotball eller livet – er avhengig av lesere. “Ingen” leser papiraviser lenger, podcaster og nettaviser har tatt kundene. Moderne markedsføring handler om å bli sett og hørt.

Bergenet lesetid: 5 minutter

Vargas12.com

At Podcasten har tatt over for bloggerne er en sannhet av visse modifikasjoner. Fordi “alle” har begynt med podcast, er det stadig flere som gir seg i kampens hete, og går tilbake til tastaturet i stedet. Vi sier ikke at podcastene ble en døgnflue. Kun at bloggerne fortsatt har livets rett – så fortjent, så fortjent.

Les også: Blogging er ut og podcast er in

Vargas12.com er ubeskjedent et godt eksempel på at bloggene har en framtid.

Enda AI og annen kunstig intelligens som Chat GPT er tilgjengelig for alle som ønsker å publisere ord. Det er verktøy som lett kan ta bloggernes jobb med et par tastetrykk. Alle som vet å forstå hvordan AI brukes, vil ta dette i bruk i mer eller mindre grad i tiden som kommer.

Vi som skriver på denne bloggen har ikke gjort annet enn å publisere så gode artikler som mulig siden 2010.

Vargas12.com har nå publisert 7200 artikler, snart. Vi har ingen planer om å gi oss heller. Vi skal fortsette å sjokkere, provosere, motivere og gi gode råd og sterke meninger om alt fra feilslått politikk, overganger i Premier League og hva som rører seg på børsen.

Og ikke minst, hva du skal serve dine gjester ved neste festmåltid. Slik er moderne markedsføring, vi skriver for leserne, men også kundene våre. Vi skriver helt bevisst om flere tema på samme bloggplattform, nettopp for å hegne om så mange potensielle kunder og lesere som mulig.

Derfor skriver vi om alt fra livet, om døden, privatøkonomi, mat, kjærlighet, sorg, selvmord og sport. Alt hva som opptar veldig mange av oss. Livet er som kjent en berg og dalbane. Noen dager går det greit, andre dager kan være et helvete. Det er det livet vi lever hver dag – her og nå, alle sammen.

Slik er moderne markedsføring

Image by Gerd Altmann from Pixabay

Moderne Markedsføring

I dag handler markedsføring ikke lenger bare om å sende meldinger til forbrukere, men om å skape meningsfulle interaksjoner og bygge langsiktige relasjoner. Sosiale medier spiller en avgjørende rolle, da de gir bedrifter muligheten til å engasjere seg direkte med kunder. Og dele relevant innhold og motta umiddelbar tilbakemelding.

Les også: Derfor funker ikke VAR i England

Plattformer som Facebook, Instagram, Twitter og LinkedIn har blitt essensielle verktøy for å bygge merkevare-bevissthet og øke konverteringer. Og disse plattformene er fortsatt svært aktuelle for å kunne dele linker, gjerne fra din nettbutikk. Bedre markedsføring får du ikke til en billig penge om innlegget deles av mange eller på en svært populær blogg.

Videre har innholdsmarkedsføring vunnet enorm popularitet.

Det innebærer å skape verdifullt, relevant og engasjerende innhold for å tiltrekke seg og beholde målgruppen. Blogginnlegg, artikler, videoer, podcaster og infografikk brukes til å informere, underholde og inspirere dine potensielle kunder.

Søkemotoroptimalisering (SEO) er også en sentral del av moderne markedsføring, da det hjelper bedrifter med å forbedre synligheten på nettet. Slik er moderne markedsføring – det handler om å nå så mange kunder som mulig, så ofte som mulig med det kundene ønsker å bruke penger på.

Reklame

Moderne reklame har gjennomgått betydelige endringer de siste årene, drevet av teknologiske fremskritt, skiftende forbrukervaner og nye tilnærminger til markedsføring. Den tradisjonelle tilnærmingen til reklame har blitt transformert av digitale plattformer og sosiale medier.

Du kan f.eks ikke skrolle på sosiale medier uten å motta masse reklame, med mindre du betaler for det. Eller sperrer din smarttelefon, nettbrett eller PC for reklame og bannere. De fleste gidder vel neppe det. Men det er altså forskjell på uønsket reklame og reklame som faktisk er nyttig og viktig.

I dag er reklame ikke bare begrenset til TV, radio og trykte medier. Digital reklame har blitt en dominerende kraft. Særlig mye brukt med søkemotor-annonsering, bannerannonser, video-annonser og sosiale medie-annonser.

Moderne reklame som dekker et bredt spekter av plattformer og enheter.

Personlig tilpasning er blitt et nøkkelord i moderne reklame.

Ved å samle inn og analysere store mengder data om forbrukernes oppførsel, kan annonsører tilpasse budskapene sine for å skape mer meningsfulle og engasjerende opplevelser. Dette kan føre til høyere konverteringsfrekvenser og mer effektiv bruk av markedsføringsbudsjettet.

I et stadig skiftende landskap må moderne reklame være dynamisk, kreativt og i stand til å tilpasse seg nye trender og teknologier. Dette krever at annonsører konstant overvåker og tilpasser strategiene sine for å nå og engasjere dagens kresne og informerte forbrukere.

Ta kontakt om du ønsker å se dine artikler eller linker til din nettbutikk på Vargas12.com. Vi vet at det virker.

Vargas

Dette er framtiden og det grønne skiftet

Dette er framtiden og det grønne skiftet som vi er helt avhengig av, faktisk skjer. Om det betyr at vi skal fase ut alt av olje gass i dag, så er det feil. Vi behøver både olje og gass i lang tid framover. Både til brensel og drivstoff, men også alle verktøy, og ulike produksjoner som er avhengig av olje.

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er delvis skrevet av Chat GPT, som et forsøksprosjekt.

Bergenet lesetid: 6 minutter

Les også: Viktig egenskap på børsen

Klimaendringene

Det grønne skiftet, også kjent som den grønne revolusjonen.

Refererer til en omfattende overgang fra fossile brensler og andre ikke-bærekraftige praksiser til fornybar energi og miljøvennlige løsninger. Målet er å redusere menneskets negative påvirkning på miljøet, avhengighet av begrensede ressurser og begrense de potensielt katastrofale konsekvensene av klimaendringer.

Verdens ledere og forskere har advart om klimakrisen i flere tiår, og på 2000-tallet ble det grønne skiftet anerkjent som en nødvendighet for å sikre en bærekraftig fremtid for kommende generasjoner. Dette konseptet har inspirert land, bedrifter, og enkeltpersoner over hele verden. Til å ta konkrete skritt mot en mer miljøvennlig økonomi og levesett.

I tillegg til reduksjon av klimagassutslipp, er det grønne skiftet også rettet mot å fremme grønn teknologi og innovasjon. Dette innebærer utvikling av mer effektive energikilder som sol, vind, vannkraft og geotermisk energi. Bruken av slike fornybare ressurser bidrar til å redusere avhengigheten av fossile brensler. Eksempelvis som kull, olje og gass, som er hovedkilder til klimagassutslipp.

Foto: Vargas12.com

Bildet er tatt av Maria Maltseva fra Pixabay

Det grønne skiftet er et paradigmeskifte som tar sikte på å transformere våre økonomier, samfunn og livsstil for å bekjempe klimaendringene og fremme bærekraftig utvikling. Med økende bevissthet om de alvorlige konsekvensene av menneskelig aktivitet på planeten vår, har det grønne skiftet blitt en nødvendighet for å sikre en tryggere og mer bærekraftig fremtid for kommende generasjoner.

Det grønne skiftet

Det grønne skiftet er et komplekst konsept som omfatter en rekke politiske, økonomiske, og teknologiske tiltak. Alle rettet mot å redusere menneskets negative innvirkning på miljøet. Det fokuserer på å avkarbonisere økonomien ved å erstatte fossile brensler med fornybar energi. Og fremme energieffektivitet, bevare naturressurser, redusere avfall og styrke klimatilpasning.

Essensen av det grønne skiftet er å skape en sirkulær og bærekraftig økonomi som tar hensyn til planetens begrensede ressurser.

Hovedmålet med det grønne skiftet er å begrense den globale oppvarmingen til godt under 2°C over førindustrielt nivå, som fastsatt i Parisavtalen. Dette krever en betydelig reduksjon i utslippene av klimagasser. Spesielt karbondioksid (CO2), som er den viktigste driveren bak klimaendringene. For å oppnå dette målet må verdenssamfunnet handle raskt og samarbeide på tvers av landegrenser for å implementere bærekraftige løsninger.

Tiltak og målsetning

Dette er framtiden og det grønne skiftet. Målsetninger og tiltak som m å til for at vi skal berge framtiden for kommende generasjoner.

 • Fornybar energi: Overgangen til fornybar energi, som sol, vind, vannkraft og geotermisk energi, er et hjørnestein i det grønne skiftet. Investeringer i fornybar energiinfrastruktur og forskning og utvikling av nye teknologier er avgjørende for å erstatte fossile brensler og redusere klimagassutslippene.
 • Energisparing og effektivitet: Fremme energieffektivitet i industri, bygninger, og transport er en annen viktig strategi. Dette innebærer bruken av avanserte teknologier, grønn arkitektur og bedre planlegging for å minimere energiforbruket og dermed også utslippene.
 • Bærekraftig transport: Overgangen til elektriske kjøretøy, kollektivtransport og sykling kan bidra til å redusere avhengigheten av fossilt brensel innen transportsektoren. Samtidig er investeringer i infrastruktur som fremmer fotgjenger- og sykkelvennlige byer viktige for å redusere trafikk og forbedre luftkvaliteten.
 • Sirkulær økonomi: Å fremme prinsippene om sirkulær økonomi, der produkter og materialer blir gjenvunnet, resirkulert og gjenbrukt, er avgjørende for å minimere avfall og redusere behovet for utvinning av nye ressurser.
 • Bevaring av naturressurser: Beskyttelse av skoger, våtmarker, havområder og andre økosystemer er viktig for å opprettholde biologisk mangfold og sikre at økosystemene fortsetter å gi essensielle tjenester, for eksempel klimaregulering og matproduksjon.
 • Klimatilpasning: Det grønne skiftet må også omfatte tiltak for å tilpasse seg allerede uunngåelige klimaendringer. Dette inkluderer infrastrukturtilpasninger, beredskapsplanlegging, og bevissthet om hvordan man skal håndtere ekstremvær og stigende havnivåer.
 • Grønn finansiering: For å oppnå omfattende endringer, er det nødvendig med betydelige investeringer. Grønn finansiering er en tilnærming der private og offentlige investeringer kanaliseres mot prosjekter som fremmer bærekraftige og miljøvennlige løsninger.

Utfordringer, mulighet og konklusjon

Det grønne skiftet møter også betydelige utfordringer. Noen av disse inkluderer politisk motstand, avhengighet av etablerte fossile brenselsindustrier, høye oppstartskostnader for grønn teknologi. Og utfordringer knyttet til implementering og koordinering på globalt nivå.

Samtidig gir det grønne skiftet store muligheter for å skape nye grønne arbeidsplasser, forbedre folkehelsen, øke energisikkerheten. Og skape en mer bærekraftig og rettferdig verden for alle.

Det grønne skiftet er en nøkkelstrategi for å møte utfordringene knyttet til klimaendringer og bærekraftig utvikling. Det krever en koordinert og kollektiv innsats fra regjeringer, næringsliv og enkeltindivider over hele verden.

Gjennom investeringer i fornybar energi, energieffektivitet, bærekraftig transport og grønn infrastruktur, kan vi skape en bærekraftig fremtid for våre barn og barnebarn.

Det grønne skiftet handler ikke bare om å beskytte miljøet, det handler også om å skape en bedre og mer rettferdig verden for alle. Ved å ta handling nå, kan vi legge grunnlaget for en mer bærekraftig og fremtidsrettet planet.

Vi mener at Aker Horizons er det beste selskapet i Norge til å se framover, være bærebjelken i det grønnekkiftet i framtiden. Derfor kjøper vi også aksjer i dette selskapet, fordi vi mener Aker Horizons blir best i klassen når det grønne skiftet er et faktum.

Dette er ikke ment som en kjøpsanbefaling – husk at det medfører risiko å investere i aksjemarkedet.

Vargas

Menn sitter å tisser

Menn sitter å tisser stadig oftere. Det er ikke bra. Kanskje rent biologisk for å få tømt blæren skikkelig, men ærlig talt. Kan du skrive navnet ditt, så står du å tisser, etter vår mening. Mannedebatten har tatt fyr i sommer grunnet flere innlegg fra både kvinner og menn.

Bergenet lesetid: 4 minutter

Kjerring

Årsaken er hvor den norske mannen står i det 21. århundre i Norge. Det er strengt tatt stusselige greier.

Les også: Billie eller Rihanna mes sexy?

Årsakene er sikkert veldig mange. Hvorfor den norske mannen blir stadig mer lik kvinner. Altså får mer feminine trekk og beveger seg mot det kvinnelige. Mykhet og femininitet blir ofte omtalt som positivt når mannen ter seg i den retning. Tøffe menn tør å gråte, men må han sutre som ei “kjerring” i tillegg?

Mannen slik vi kjenner ham fra noen tiår tilbake burde ha vært idealer av i dag også. Synes vi. Altså, som mann. Hvor skal det eller ende?

Unge menn trenger disiplin, for menn kan være farlige. Så å si alle kriger, all vold, drap, overgrep, narkohandel og tyveri, har til alle tider, i alle kulturer, blitt gjort overveiende av menn

NRK.no

Om Norge på sikt vil bli stående som en nasjon med kvinner og venninne hennes? At menn er så lik kvinner at det er vanskelig å se forskjell på kvinner og menn, og de gjør de samme tingene. Og at menn ikke vil gjøre det menn fram til i dag har gjort. Både ute og hjemme.

Det blir ikke gjort en ting som har en smule fysisk arbeide ved seg. Ikke fordi kvinner er svake, men fordi kvinner er kvinner. Og mange menn er på vei dit. Enten de er heterofil, homo eller usikker.

Menn sitter å tisser

Bildet er tatt av Mircea – All in collections fra Pixabay

Mann

Misforstå oss rett. Vi hyller feministbevegelsen, vi har alltid støttet Pride og hyller enhver lesbisk, homo og bifil i dette landet. Men kom faen ikke å ta fra oss den ekte mannen som lukter mann. Som ser ut som en mann og gjør det alltid menn vil bli best på.

Les også: Utforsking av kvinners seksuelle lyst og orgasme

Menn sitter å tisser fordi de ikke har har kontroll på utstyret eller er redd for å skvette. Eller er så jævlig hypp på å være feminin at han skulle ønske han hadde fitte. Det er en holdning vi bør ta på alvor. Og som enhver gutt eller mann født med pikk – bør gjøre noe med.

For ca 20 år siden og fram til i dag så har mennesker blitt “født i feil kropp”, i et stadig større antall her i landet. Dette kalles av fagfolk for alvorlig kjønnsdysfori. Er det tilfeldig? Neppe. Hva som er årsaken strides de lærde om.

Mye tyder på at vi har kun ett kjønn i Norge, og kanskje verden forøvrig om noen hundre år. At alle barn som fødes, fødes ved kunstig befruktning og at det som en gang var kvinner, og menn er ett, og samme kjønn. Best kjent som “HEN”.

Hvorfor mange unge mener og føler de er født i feil kropp, kan skyldes teknologiens utvikling.

Internett

Internett, sosiale medier og foreldre uten kunnskap i hva problemet egentlig består av for den enkelte. For hvordan kan foreldre vite svaret når verken lærere, politikere eller fagfolk har noen svar til dem?

Noen eksperter hevder å vite at psykiske plager går hånd i hånd med sosiale medier og det å være født i feil kropp.

Da Instagram, Facebook og snapchat ble allemannseie, påvirket det ganske raskt mange unge, psykisk. Man kan se av antall henvendelser som kom til helsemyndighetene, gutter og jenter trengte hjelp, de taklet ikke hverdagen og livet. Sosiale medier hadde gjort noe med dem.

Ta en titt rundt deg i bybildet, på trikken, på bussen eller hvor som helst du ferdes. De fleste unge sitter med nesen i en smarttelefon. De sveiper enten til høyre eller venstre, på jakt etter egen identitet, selvfølelse og å bli akseptert.

Det er farlig, det. Når og kvinner og menn, gutter og jenter ikke vet hvem de er. Hva blir de til slutt, da?

Vargas

Datteren din stjeler – ofte

Datteren din stjeler – ofte, både for spenningens skyld, men også når hun trenger nye ting. Den aldergruppen som stjeler mest og oftest er unge jenter fra 12 – 14 år. Foreldrene til denne aldersgruppen unge jenter, vet sannsynligvis ingenting om tyveriene. Hvorfor det?

Bergenet lesetid: 4 minutter

Tyven Moxnes

I kjølevannet av at Rødt-lederen, Bjørnar Moxnes ble tatt med buksene nede på Gardermoen, ved å stjele et par solbriller til 1200 kroner – har fokuset på butikktyveri fått et oppsving. Om Rødt-lederen er det kun én ting å si. Gå av. Du er en butikktyv og butikktyver har ingenting i politikken å gjøre. Her er det tillit som gjelder.

Når videoen ble offentliggjort er det åpenbart at tyveriet var planlagt og ingen impulshandling. For oss ser det ut som om Moxnes sin kjæreste også er delaktig i det simple tyveriet. Og Moxnes har blitt tatt for tyveri tidligere, så mannen er og blir en tyv og bør gå av som leder for Rødt.

Alt er blitt dyrere det siste året. Men politikerne vår har penger til å gjøre opp for seg. Da er det rimelig patetisk å gjøre seg til kjeltring for et par Hugo Boss-solbriller til 1200 kroner. Hadde det dog vært en dyr bil, så hadde det vært litt mer forståelig og punch i skandalen.

Han gjør et klassisk og innøvd tyveri ifølge videoen vist på VG.no. Moxnes har åpenbart gjort dette tidligere uten å ha blitt tatt for det – før nå. Dette kan han åpenbart.

Tenåringsjenter

Datteren din stjeler – ofte, uten at du stiller et eneste kritisk spørsmål til hvor poden har fått råd til nye sko. Parfyme, klær, solbriller, smykker eller andre ting som ikke er gjort opp for, men som er ærlig og redelig stjålet fra en butikk eller kjøpesenter i nærheten.

Hvor naiv er det mulig å bli som mor eller far?

Den største gruppen som stjeler på Strømmen Storsenter er barn og unge. I fjor var det 159 tyverianmeldelser. Omtrent to av tre av alle tyveriene var gjort av barn og unge under 19 år

Kristian Ruud, Driftsleder Drammen storsenter i Dagens Næringsliv
Datteren din stjeler - ofte

Bildet er tatt av lisa runnels fra Pixabay

I følge DN.no er det tenåringsjenter, eller barn mellom 12 og 14 år, men også yngre, som stjeler oftest. Det betyr ikke at andre deler av innbyggerne rundt om i Norge, lar være. Nope. Både svært rike og kjente mennesker ønsker å få med seg varer hjem uten å gjøre opp for seg.

Les også: Vi gjør deg synlig

Dagen Næringsliv deler tyvene opp i fire kategorier.

Personer med rusavhengighet, men disse utgjør kun 5 prosent av totalen av de som stjeler på Strømmen storsenter. Omreisende vinningskriminelle utgjør 20 -30 prosent av varer som stjeles og utgjør store summer.

Alle stjeler

Driftslederen på Strømmen Storsenter hevder det stjeles for enorme summer på senteret hvert eneste år.

Nærmere 200 millioner kroner, nemlig fem prosent av omsetningen på fire milliarder kroner, forsvinner i form av butikktyveri og annen type svinn. Da er det lov å stille spørsmål om nordmenns moral eller mangel på sådan.

Det er all grunn til å tro at svinnet øker i takt med at alt blir dyrere og folk flest får dårligere råd. Men hvor er vi på vei om det er ok å stjele i butikker, uansett beløp? Har du spurt din datter eller sønn om han eller hun kjenner noen som driver med stjeling fra kjøpesentrene? Kanskje verdt å ta en liten moralpreken?

Men du er kanskje ikke noe bedre enn dine barn? For i følge tallene fra Drammen stjeler også “vanlige” folk for betydelig beløp de også. Nær 30 prosent av tyveriene står voksne for.

De som trenger tyvgodset til eget bruk og fortjeneste. Noen lykkes, en svært liten andel blir fersket og tatt. Og politianmeldt. Slike som Moxnes.

Den aller største gruppen av butikktyver er altså unge jenter mellom 12 og 14 år.

Datteren din stjeler ofte og for enorme beløp. Sosial aksept for å stjele, gruppepress og dårlig økonomi får mange unge til å velge å stjele i butikker og på senter i stedet for å betale for seg.

Datteren din stjeler – ofte, men det gjør kanskje du også?

Kilde: DN.no

Vargas

Pride-feiring med bismak

Pride-feiring med bismak i Oslo 1. juli. Årsaken er brente Pride-flagg og mange som skulle ha deltatt, velger å la være. Trusler og voldshendelser har forekommet også denne helgen i hovedsiden. Særlig mot kvinner med pride-emblem eller farger på seg. Nå må folk ta seg sammen og la kvinner og menn som ønsker å vise sin kjærlighet mot den man elsker – få lov til det. Vargas hyller Pride-feiringen og det bør du også gjøre.

Les også: Kjæresten din venter på deg

Anmeldelser av hatefulle ytringer på bakgrunn av seksuell orientering, økte med over 57 prosent. I fjor var antall anmeldelser for hatefulle ytringer mot skeive større enn voldslovbrudd. Sist det skjedde var i 2018.

NRK.no

Utviklingen er skremmende og tragisk for den som rammes, men som samfunn går vi i feil retning. Hvem har egentlig noe med hvem andre skal elske? Og hva har det å si at menn elsker menn og kvinner elsker en annen kvinne?

Vi ønsker å presisere hva Hans Majestet Kongen sa i sin mye omtalte tale fra hagefesten i slottsparken i 2016.

Kongens tale

Stortingspresident,
Statsminister,
Høyesterettsjustitiarius,

Etter at vi gjennom mange år har reist rundt i det meste av landet, er det veldig hyggelig å få være vertskap for representanter fra hele Norge!

Hjertelig velkommen til oss, alle sammen!

Dere som er samlet her utgjør bredden av det Norge er i dag.
Så hva er Norge?

Norge er høye fjell og dype fjorder. Det er vidder og skjærgård, øyer og holmer. Det er frodige åkre og myke heier.

Havet slår mot landet fra nord, vest og syd.

Norge er midnattssol og mørketid. Det er både harde og milde vintre. Det er både varme og kalde somre.  

Norge er langstrakt og spredt bebodd.

Men Norge er fremfor alt mennesker.

Pride-feiring med bismak

Bildet er tatt av Maicon Fonseca Zanco fra Pixabay

Nordmenn er nordlendinger, trøndere, sørlendinger – og folk fra alle de andre regionene.  Nordmenn har også innvandret fra Afghanistan, Pakistan og Polen, Sverige, Somalia og Syria. Mine besteforeldre innvandret fra Danmark og England for 110 år siden.

Det er ikke alltid så lett å si hvor vi er fra, hvilken nasjonalitet vi tilhører. Det vi kaller hjem, er der hjertet vårt er – og det kan ikke alltid plasseres innenfor landegrenser.

Nordmenn er unge og gamle, høye og lave, funksjonsfriske og rullestolbrukere. Stadig flere er over hundre år. Nordmenn er rike, fattige og midt i mellom. Nordmenn liker fotball og håndball, klatrer fjelltopper og seiler – mens andre er mest glad i sofaen.

Noen har god selvtillit, mens andre sliter med å tro på at de er gode nok som de er.

Nordmenn jobber i butikk, på sykehus, på oljeplattform. Nordmenn arbeider for at vi skal være trygge, arbeider med å holde landet rent for søppel, og leter etter nye løsninger for en grønn fremtid. Nordmenn dyrker jorda og driver fiske. Nordmenn forsker og lærer bort.

Nordmenn er engasjert ungdom og livserfarne gamle. Nordmenn er enslige, skilte, barnefamilier og gamle ektepar.

Glad i jenter

Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre.

Nordmenn tror på Gud, Allah, Altet og Ingenting.

Nordmenn liker Grieg og Kygo, Hellbillies og Kari Bremnes.

Med andre ord: Norge er dere.

Norge er oss.

Når vi synger «Ja vi elsker dette landet», skal vi huske på at vi også synger om hverandre. For det er vi som utgjør landet. Derfor er nasjonalsangen vår også en kjærlighetserklæring til det norske folk.

Mitt største håp for Norge er at vi skal klare å ta vare på hverandre.

At vi skal bygge dette landet videre – på tillit, felleskap og raushet.

At vi skal kjenne at vi – på tross av all vår ulikhet – er ett folk.

At Norge er ett.

Igjen – varmt velkommen til oss – jeg håper vi får en fin stund sammen!

Pride

PRIDE er en årlig begivenhed, der fejres over hele verden for at markere og støtte LGBTQ+-samfundet. Det er en tid, hvor folk samles for at udtrykke deres stolthed, kærlighed og solidaritet med forskellige seksuelle orienteringer og kønsidentiteter. PRIDE er mere end blot en parade eller festligheder – det er en bevægelse, der har rødder i kampen for lige rettigheder og accept.

Les også: Slipp sommerstemningen løs

Historien om PRIDE går tilbage til begivenhederne i juni 1969 i New York City. På det tidspunkt var homoseksualitet stærkt stigmatiseret, og politiet førte ofte razziaer mod barer, der var kendt for at være mødesteder for LGBTQ+-samfundet. Men den 28. juni 1969 valgte LGBTQ+-personer at stå op imod undertrykkelsen og politibrutaliteten.

De reagerede på en politirazzia i Stonewall Inn, en homoseksuel bar i Greenwich Village, og startede en række oprør og protester, der varede flere dage. Disse oprør blev et symbol på modstand og en drivkraft for LGBTQ+-rettighedsbevægelsen.

I de efterfølgende år begyndte LGBTQ+-samfundet at organisere sig og kæmpe for deres rettigheder. PRIDE-parader blev et vigtigt værktøj til at synliggøre LGBTQ+-samfundet og skabe opmærksomhed omkring deres kamp. Den første PRIDE-parade fandt sted i New York City den 28. juni 1970, og siden da er parader og PRIDE-arrangementer blevet afholdt i byer over hele verden.

La kvinner og menn, unge som gamle og de i midten – få elske hvem de vil, nå, og for alltid. Husk, Norge er oss.

Vargas

Freia-sjokoladen boikottes over alt

Freia-sjokoladen boikottes over alt fordi eierne, tidligere Kraft Foods, nå Mondelēz, selger sine produkter i Russland. Mondelēz har drøyt $26 milliarder per år. Noe av omsetningen skjer altså i Russland. I følge E24.no

Mondelēz

Freia-sjokoladen boikottes over alt fordi eierne, tidligere Kraft Foods, nå Mondelēz, selger sine produkter i Russland. Det mener stadig flere at Mondelēz bør slutte med tvert. bedrifter som ikke er villig til å boikotte krigs-hissige Russland, blir boikottet. Flyselskapet SAS var tidlig ut, nå følger Norwegian etter.

Strawberry skal ikke handle varer av aktører som bidrar inn i Russlands krig mot Ukraina, sier konserndirektør Torgeir Silseth i Strawberry-kjeden 

E24.no

Mondelēz Internasjonal er et gigantselskap som foreløpig ikke velger å stoppe sin produksjon i Russland. Rema 1000 og Norgesgruppen har valgt å stoppe salg av russiske varer etter invasjonen i februar i fjor. Begge matvaregigantene vurderer nå fortløpende om de skal boikotte Freia det samme gjør togselskapet Vy.

I følge VG.no frykter man permitteringer ved Freia-fabrikken på Rodeløkka i Oslo, som har 130 ansatte. Freia-sjokoladen boikottes over alt, noe som vil få store konsekvenser for de Freia-ansatt i Norge.

Strawberry og DNT

Så kom hotellkjeden Strawberry, tidligere Choice Hotels, på banen og i dag meldte togselskapet SJ at de velger å kutte ut Freia sjokolade på sin tog. Strawberry fjerner Freia-produkter på samtlige 229 hotell, noe som utvilsomt vil merkes for sjokoladeprodusenten.

Også Den Norske Turistforening (DNT) velger å stoppe samarbeidet med Freias kvikk Lunsj. Et samarbeid som har vart siden 1960, men som nå pauses så lenge Mondelēz fortsetter sin virksomhet Russland.

Freia-sjokoladen boikottes over alt

Bildet er tatt av Jan Mateboer fra Pixabay

Om du vil boikotte Freia, så velger du konkurrentene i stedet når du skal handle sjokolade.

Les også: Sverigeturen er mindre lønnsom enn tidligere

Vi har valgt å følge etter de andre selskapene som vil statuere et eksempel. Russland har invadert Ukraina, krigen er inne i sin 16. måned og krigen ser ikke ut til å ha noen ende. At Mondelēz ikke skjønner alvoret, men vil forsette å produsere sine produkter i Russland.

Tyskland

Alle de sanksjonene som Russland er blitt til del, ser ikke ut til å virke. En rekke land gjør fortsatt sin forretning med Putin og Russland, via bakveier. En rekke land, både Kina og Tyskland, selger tjenester til Russland. Til tross for omfattende sanksjoner.

Tallene viser at total omgåelse av sanksjonene for 2022 var på mer enn 100 milliarder kroner. Tyskland er den største eksportøren av sanksjonerte varer. Sammenlagt står tyskerne og litauerne for eksport av halvparten av de europeiske varene som Russland ikke skal ha.

Aftenposten.no

Tysklands forbundskansler, Olaf Scholz skal om kort tid snakke med Russlands president Putin. I et forsøk på å få stoppet krigen. Noe som til nå er forsøkt av en rekke europeiske ledere – uten suksess.

Freia-sjokoladen boikottes over alt, og verre vil det bli, helt til ledelsen i Mondelēz skjønner at dette ikke er særlig smart å drive butikk i Russland.

Vargas12.com boikotter Freia-produkter helt til Mondelēz International stopper sin produksjon i Russland.

Vargas

Pin It on Pinterest