Slik er moderne markedsføring

Slik er moderne markedsføring som lykkes med å tjen penger både på kort og lang sikt. Vi som skriver artikler om alt fra næringslivet, om mat, aksjer, fotball eller livet – er avhengig av lesere. “Ingen” leser papiraviser lenger, podcaster og nettaviser har tatt kundene. Moderne markedsføring handler om å bli sett og hørt.

Bergenet lesetid: 5 minutter

Vargas12.com

At Podcasten har tatt over for bloggerne er en sannhet av visse modifikasjoner. Fordi “alle” har begynt med podcast, er det stadig flere som gir seg i kampens hete, og går tilbake til tastaturet i stedet. Vi sier ikke at podcastene ble en døgnflue. Kun at bloggerne fortsatt har livets rett – så fortjent, så fortjent.

Les også: Blogging er ut og podcast er in

Vargas12.com er ubeskjedent et godt eksempel på at bloggene har en framtid.

Enda AI og annen kunstig intelligens som Chat GPT er tilgjengelig for alle som ønsker å publisere ord. Det er verktøy som lett kan ta bloggernes jobb med et par tastetrykk. Alle som vet å forstå hvordan AI brukes, vil ta dette i bruk i mer eller mindre grad i tiden som kommer.

Vi som skriver på denne bloggen har ikke gjort annet enn å publisere så gode artikler som mulig siden 2010.

Vargas12.com har nå publisert 7200 artikler, snart. Vi har ingen planer om å gi oss heller. Vi skal fortsette å sjokkere, provosere, motivere og gi gode råd og sterke meninger om alt fra feilslått politikk, overganger i Premier League og hva som rører seg på børsen.

Og ikke minst, hva du skal serve dine gjester ved neste festmåltid. Slik er moderne markedsføring, vi skriver for leserne, men også kundene våre. Vi skriver helt bevisst om flere tema på samme bloggplattform, nettopp for å hegne om så mange potensielle kunder og lesere som mulig.

Derfor skriver vi om alt fra livet, om døden, privatøkonomi, mat, kjærlighet, sorg, selvmord og sport. Alt hva som opptar veldig mange av oss. Livet er som kjent en berg og dalbane. Noen dager går det greit, andre dager kan være et helvete. Det er det livet vi lever hver dag – her og nå, alle sammen.

Slik er moderne markedsføring

Image by Gerd Altmann from Pixabay

Moderne Markedsføring

I dag handler markedsføring ikke lenger bare om å sende meldinger til forbrukere, men om å skape meningsfulle interaksjoner og bygge langsiktige relasjoner. Sosiale medier spiller en avgjørende rolle, da de gir bedrifter muligheten til å engasjere seg direkte med kunder. Og dele relevant innhold og motta umiddelbar tilbakemelding.

Les også: Derfor funker ikke VAR i England

Plattformer som Facebook, Instagram, Twitter og LinkedIn har blitt essensielle verktøy for å bygge merkevare-bevissthet og øke konverteringer. Og disse plattformene er fortsatt svært aktuelle for å kunne dele linker, gjerne fra din nettbutikk. Bedre markedsføring får du ikke til en billig penge om innlegget deles av mange eller på en svært populær blogg.

Videre har innholdsmarkedsføring vunnet enorm popularitet.

Det innebærer å skape verdifullt, relevant og engasjerende innhold for å tiltrekke seg og beholde målgruppen. Blogginnlegg, artikler, videoer, podcaster og infografikk brukes til å informere, underholde og inspirere dine potensielle kunder.

Søkemotoroptimalisering (SEO) er også en sentral del av moderne markedsføring, da det hjelper bedrifter med å forbedre synligheten på nettet. Slik er moderne markedsføring – det handler om å nå så mange kunder som mulig, så ofte som mulig med det kundene ønsker å bruke penger på.

Reklame

Moderne reklame har gjennomgått betydelige endringer de siste årene, drevet av teknologiske fremskritt, skiftende forbrukervaner og nye tilnærminger til markedsføring. Den tradisjonelle tilnærmingen til reklame har blitt transformert av digitale plattformer og sosiale medier.

Du kan f.eks ikke skrolle på sosiale medier uten å motta masse reklame, med mindre du betaler for det. Eller sperrer din smarttelefon, nettbrett eller PC for reklame og bannere. De fleste gidder vel neppe det. Men det er altså forskjell på uønsket reklame og reklame som faktisk er nyttig og viktig.

I dag er reklame ikke bare begrenset til TV, radio og trykte medier. Digital reklame har blitt en dominerende kraft. Særlig mye brukt med søkemotor-annonsering, bannerannonser, video-annonser og sosiale medie-annonser.

Moderne reklame som dekker et bredt spekter av plattformer og enheter.

Personlig tilpasning er blitt et nøkkelord i moderne reklame.

Ved å samle inn og analysere store mengder data om forbrukernes oppførsel, kan annonsører tilpasse budskapene sine for å skape mer meningsfulle og engasjerende opplevelser. Dette kan føre til høyere konverteringsfrekvenser og mer effektiv bruk av markedsføringsbudsjettet.

I et stadig skiftende landskap må moderne reklame være dynamisk, kreativt og i stand til å tilpasse seg nye trender og teknologier. Dette krever at annonsører konstant overvåker og tilpasser strategiene sine for å nå og engasjere dagens kresne og informerte forbrukere.

Ta kontakt om du ønsker å se dine artikler eller linker til din nettbutikk på Vargas12.com. Vi vet at det virker.

Vargas

Dette er framtiden og det grønne skiftet

Dette er framtiden og det grønne skiftet som vi er helt avhengig av, faktisk skjer. Om det betyr at vi skal fase ut alt av olje gass i dag, så er det feil. Vi behøver både olje og gass i lang tid framover. Både til brensel og drivstoff, men også alle verktøy, og ulike produksjoner som er avhengig av olje.

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er delvis skrevet av Chat GPT, som et forsøksprosjekt.

Bergenet lesetid: 6 minutter

Les også: Viktig egenskap på børsen

Klimaendringene

Det grønne skiftet, også kjent som den grønne revolusjonen.

Refererer til en omfattende overgang fra fossile brensler og andre ikke-bærekraftige praksiser til fornybar energi og miljøvennlige løsninger. Målet er å redusere menneskets negative påvirkning på miljøet, avhengighet av begrensede ressurser og begrense de potensielt katastrofale konsekvensene av klimaendringer.

Verdens ledere og forskere har advart om klimakrisen i flere tiår, og på 2000-tallet ble det grønne skiftet anerkjent som en nødvendighet for å sikre en bærekraftig fremtid for kommende generasjoner. Dette konseptet har inspirert land, bedrifter, og enkeltpersoner over hele verden. Til å ta konkrete skritt mot en mer miljøvennlig økonomi og levesett.

I tillegg til reduksjon av klimagassutslipp, er det grønne skiftet også rettet mot å fremme grønn teknologi og innovasjon. Dette innebærer utvikling av mer effektive energikilder som sol, vind, vannkraft og geotermisk energi. Bruken av slike fornybare ressurser bidrar til å redusere avhengigheten av fossile brensler. Eksempelvis som kull, olje og gass, som er hovedkilder til klimagassutslipp.

Foto: Vargas12.com

Bildet er tatt av Maria Maltseva fra Pixabay

Det grønne skiftet er et paradigmeskifte som tar sikte på å transformere våre økonomier, samfunn og livsstil for å bekjempe klimaendringene og fremme bærekraftig utvikling. Med økende bevissthet om de alvorlige konsekvensene av menneskelig aktivitet på planeten vår, har det grønne skiftet blitt en nødvendighet for å sikre en tryggere og mer bærekraftig fremtid for kommende generasjoner.

Det grønne skiftet

Det grønne skiftet er et komplekst konsept som omfatter en rekke politiske, økonomiske, og teknologiske tiltak. Alle rettet mot å redusere menneskets negative innvirkning på miljøet. Det fokuserer på å avkarbonisere økonomien ved å erstatte fossile brensler med fornybar energi. Og fremme energieffektivitet, bevare naturressurser, redusere avfall og styrke klimatilpasning.

Essensen av det grønne skiftet er å skape en sirkulær og bærekraftig økonomi som tar hensyn til planetens begrensede ressurser.

Hovedmålet med det grønne skiftet er å begrense den globale oppvarmingen til godt under 2°C over førindustrielt nivå, som fastsatt i Parisavtalen. Dette krever en betydelig reduksjon i utslippene av klimagasser. Spesielt karbondioksid (CO2), som er den viktigste driveren bak klimaendringene. For å oppnå dette målet må verdenssamfunnet handle raskt og samarbeide på tvers av landegrenser for å implementere bærekraftige løsninger.

Tiltak og målsetning

Dette er framtiden og det grønne skiftet. Målsetninger og tiltak som m å til for at vi skal berge framtiden for kommende generasjoner.

  • Fornybar energi: Overgangen til fornybar energi, som sol, vind, vannkraft og geotermisk energi, er et hjørnestein i det grønne skiftet. Investeringer i fornybar energiinfrastruktur og forskning og utvikling av nye teknologier er avgjørende for å erstatte fossile brensler og redusere klimagassutslippene.
  • Energisparing og effektivitet: Fremme energieffektivitet i industri, bygninger, og transport er en annen viktig strategi. Dette innebærer bruken av avanserte teknologier, grønn arkitektur og bedre planlegging for å minimere energiforbruket og dermed også utslippene.
  • Bærekraftig transport: Overgangen til elektriske kjøretøy, kollektivtransport og sykling kan bidra til å redusere avhengigheten av fossilt brensel innen transportsektoren. Samtidig er investeringer i infrastruktur som fremmer fotgjenger- og sykkelvennlige byer viktige for å redusere trafikk og forbedre luftkvaliteten.
  • Sirkulær økonomi: Å fremme prinsippene om sirkulær økonomi, der produkter og materialer blir gjenvunnet, resirkulert og gjenbrukt, er avgjørende for å minimere avfall og redusere behovet for utvinning av nye ressurser.
  • Bevaring av naturressurser: Beskyttelse av skoger, våtmarker, havområder og andre økosystemer er viktig for å opprettholde biologisk mangfold og sikre at økosystemene fortsetter å gi essensielle tjenester, for eksempel klimaregulering og matproduksjon.
  • Klimatilpasning: Det grønne skiftet må også omfatte tiltak for å tilpasse seg allerede uunngåelige klimaendringer. Dette inkluderer infrastrukturtilpasninger, beredskapsplanlegging, og bevissthet om hvordan man skal håndtere ekstremvær og stigende havnivåer.
  • Grønn finansiering: For å oppnå omfattende endringer, er det nødvendig med betydelige investeringer. Grønn finansiering er en tilnærming der private og offentlige investeringer kanaliseres mot prosjekter som fremmer bærekraftige og miljøvennlige løsninger.

Utfordringer, mulighet og konklusjon

Det grønne skiftet møter også betydelige utfordringer. Noen av disse inkluderer politisk motstand, avhengighet av etablerte fossile brenselsindustrier, høye oppstartskostnader for grønn teknologi. Og utfordringer knyttet til implementering og koordinering på globalt nivå.

Samtidig gir det grønne skiftet store muligheter for å skape nye grønne arbeidsplasser, forbedre folkehelsen, øke energisikkerheten. Og skape en mer bærekraftig og rettferdig verden for alle.

Det grønne skiftet er en nøkkelstrategi for å møte utfordringene knyttet til klimaendringer og bærekraftig utvikling. Det krever en koordinert og kollektiv innsats fra regjeringer, næringsliv og enkeltindivider over hele verden.

Gjennom investeringer i fornybar energi, energieffektivitet, bærekraftig transport og grønn infrastruktur, kan vi skape en bærekraftig fremtid for våre barn og barnebarn.

Det grønne skiftet handler ikke bare om å beskytte miljøet, det handler også om å skape en bedre og mer rettferdig verden for alle. Ved å ta handling nå, kan vi legge grunnlaget for en mer bærekraftig og fremtidsrettet planet.

Vi mener at Aker Horizons er det beste selskapet i Norge til å se framover, være bærebjelken i det grønnekkiftet i framtiden. Derfor kjøper vi også aksjer i dette selskapet, fordi vi mener Aker Horizons blir best i klassen når det grønne skiftet er et faktum.

Dette er ikke ment som en kjøpsanbefaling – husk at det medfører risiko å investere i aksjemarkedet.

Vargas

Menn sitter å tisser

Menn sitter å tisser stadig oftere. Det er ikke bra. Kanskje rent biologisk for å få tømt blæren skikkelig, men ærlig talt. Kan du skrive navnet ditt, så står du å tisser, etter vår mening. Mannedebatten har tatt fyr i sommer grunnet flere innlegg fra både kvinner og menn.

Bergenet lesetid: 4 minutter

Kjerring

Årsaken er hvor den norske mannen står i det 21. århundre i Norge. Det er strengt tatt stusselige greier.

Les også: Billie eller Rihanna mes sexy?

Årsakene er sikkert veldig mange. Hvorfor den norske mannen blir stadig mer lik kvinner. Altså får mer feminine trekk og beveger seg mot det kvinnelige. Mykhet og femininitet blir ofte omtalt som positivt når mannen ter seg i den retning. Tøffe menn tør å gråte, men må han sutre som ei “kjerring” i tillegg?

Mannen slik vi kjenner ham fra noen tiår tilbake burde ha vært idealer av i dag også. Synes vi. Altså, som mann. Hvor skal det eller ende?

Unge menn trenger disiplin, for menn kan være farlige. Så å si alle kriger, all vold, drap, overgrep, narkohandel og tyveri, har til alle tider, i alle kulturer, blitt gjort overveiende av menn

NRK.no

Om Norge på sikt vil bli stående som en nasjon med kvinner og venninne hennes? At menn er så lik kvinner at det er vanskelig å se forskjell på kvinner og menn, og de gjør de samme tingene. Og at menn ikke vil gjøre det menn fram til i dag har gjort. Både ute og hjemme.

Det blir ikke gjort en ting som har en smule fysisk arbeide ved seg. Ikke fordi kvinner er svake, men fordi kvinner er kvinner. Og mange menn er på vei dit. Enten de er heterofil, homo eller usikker.

Menn sitter å tisser

Bildet er tatt av Mircea – All in collections fra Pixabay

Mann

Misforstå oss rett. Vi hyller feministbevegelsen, vi har alltid støttet Pride og hyller enhver lesbisk, homo og bifil i dette landet. Men kom faen ikke å ta fra oss den ekte mannen som lukter mann. Som ser ut som en mann og gjør det alltid menn vil bli best på.

Les også: Utforsking av kvinners seksuelle lyst og orgasme

Menn sitter å tisser fordi de ikke har har kontroll på utstyret eller er redd for å skvette. Eller er så jævlig hypp på å være feminin at han skulle ønske han hadde fitte. Det er en holdning vi bør ta på alvor. Og som enhver gutt eller mann født med pikk – bør gjøre noe med.

For ca 20 år siden og fram til i dag så har mennesker blitt “født i feil kropp”, i et stadig større antall her i landet. Dette kalles av fagfolk for alvorlig kjønnsdysfori. Er det tilfeldig? Neppe. Hva som er årsaken strides de lærde om.

Mye tyder på at vi har kun ett kjønn i Norge, og kanskje verden forøvrig om noen hundre år. At alle barn som fødes, fødes ved kunstig befruktning og at det som en gang var kvinner, og menn er ett, og samme kjønn. Best kjent som “HEN”.

Hvorfor mange unge mener og føler de er født i feil kropp, kan skyldes teknologiens utvikling.

Internett

Internett, sosiale medier og foreldre uten kunnskap i hva problemet egentlig består av for den enkelte. For hvordan kan foreldre vite svaret når verken lærere, politikere eller fagfolk har noen svar til dem?

Noen eksperter hevder å vite at psykiske plager går hånd i hånd med sosiale medier og det å være født i feil kropp.

Da Instagram, Facebook og snapchat ble allemannseie, påvirket det ganske raskt mange unge, psykisk. Man kan se av antall henvendelser som kom til helsemyndighetene, gutter og jenter trengte hjelp, de taklet ikke hverdagen og livet. Sosiale medier hadde gjort noe med dem.

Ta en titt rundt deg i bybildet, på trikken, på bussen eller hvor som helst du ferdes. De fleste unge sitter med nesen i en smarttelefon. De sveiper enten til høyre eller venstre, på jakt etter egen identitet, selvfølelse og å bli akseptert.

Det er farlig, det. Når og kvinner og menn, gutter og jenter ikke vet hvem de er. Hva blir de til slutt, da?

Vargas

Datteren din stjeler – ofte

Datteren din stjeler – ofte, både for spenningens skyld, men også når hun trenger nye ting. Den aldergruppen som stjeler mest og oftest er unge jenter fra 12 – 14 år. Foreldrene til denne aldersgruppen unge jenter, vet sannsynligvis ingenting om tyveriene. Hvorfor det?

Bergenet lesetid: 4 minutter

Tyven Moxnes

I kjølevannet av at Rødt-lederen, Bjørnar Moxnes ble tatt med buksene nede på Gardermoen, ved å stjele et par solbriller til 1200 kroner – har fokuset på butikktyveri fått et oppsving. Om Rødt-lederen er det kun én ting å si. Gå av. Du er en butikktyv og butikktyver har ingenting i politikken å gjøre. Her er det tillit som gjelder.

Når videoen ble offentliggjort er det åpenbart at tyveriet var planlagt og ingen impulshandling. For oss ser det ut som om Moxnes sin kjæreste også er delaktig i det simple tyveriet. Og Moxnes har blitt tatt for tyveri tidligere, så mannen er og blir en tyv og bør gå av som leder for Rødt.

Alt er blitt dyrere det siste året. Men politikerne vår har penger til å gjøre opp for seg. Da er det rimelig patetisk å gjøre seg til kjeltring for et par Hugo Boss-solbriller til 1200 kroner. Hadde det dog vært en dyr bil, så hadde det vært litt mer forståelig og punch i skandalen.

Han gjør et klassisk og innøvd tyveri ifølge videoen vist på VG.no. Moxnes har åpenbart gjort dette tidligere uten å ha blitt tatt for det – før nå. Dette kan han åpenbart.

Tenåringsjenter

Datteren din stjeler – ofte, uten at du stiller et eneste kritisk spørsmål til hvor poden har fått råd til nye sko. Parfyme, klær, solbriller, smykker eller andre ting som ikke er gjort opp for, men som er ærlig og redelig stjålet fra en butikk eller kjøpesenter i nærheten.

Hvor naiv er det mulig å bli som mor eller far?

Den største gruppen som stjeler på Strømmen Storsenter er barn og unge. I fjor var det 159 tyverianmeldelser. Omtrent to av tre av alle tyveriene var gjort av barn og unge under 19 år

Kristian Ruud, Driftsleder Drammen storsenter i Dagens Næringsliv
Datteren din stjeler - ofte

Bildet er tatt av lisa runnels fra Pixabay

I følge DN.no er det tenåringsjenter, eller barn mellom 12 og 14 år, men også yngre, som stjeler oftest. Det betyr ikke at andre deler av innbyggerne rundt om i Norge, lar være. Nope. Både svært rike og kjente mennesker ønsker å få med seg varer hjem uten å gjøre opp for seg.

Les også: Vi gjør deg synlig

Dagen Næringsliv deler tyvene opp i fire kategorier.

Personer med rusavhengighet, men disse utgjør kun 5 prosent av totalen av de som stjeler på Strømmen storsenter. Omreisende vinningskriminelle utgjør 20 -30 prosent av varer som stjeles og utgjør store summer.

Alle stjeler

Driftslederen på Strømmen Storsenter hevder det stjeles for enorme summer på senteret hvert eneste år.

Nærmere 200 millioner kroner, nemlig fem prosent av omsetningen på fire milliarder kroner, forsvinner i form av butikktyveri og annen type svinn. Da er det lov å stille spørsmål om nordmenns moral eller mangel på sådan.

Det er all grunn til å tro at svinnet øker i takt med at alt blir dyrere og folk flest får dårligere råd. Men hvor er vi på vei om det er ok å stjele i butikker, uansett beløp? Har du spurt din datter eller sønn om han eller hun kjenner noen som driver med stjeling fra kjøpesentrene? Kanskje verdt å ta en liten moralpreken?

Men du er kanskje ikke noe bedre enn dine barn? For i følge tallene fra Drammen stjeler også “vanlige” folk for betydelig beløp de også. Nær 30 prosent av tyveriene står voksne for.

De som trenger tyvgodset til eget bruk og fortjeneste. Noen lykkes, en svært liten andel blir fersket og tatt. Og politianmeldt. Slike som Moxnes.

Den aller største gruppen av butikktyver er altså unge jenter mellom 12 og 14 år.

Datteren din stjeler ofte og for enorme beløp. Sosial aksept for å stjele, gruppepress og dårlig økonomi får mange unge til å velge å stjele i butikker og på senter i stedet for å betale for seg.

Datteren din stjeler – ofte, men det gjør kanskje du også?

Kilde: DN.no

Vargas

Pride-feiring med bismak

Pride-feiring med bismak i Oslo 1. juli. Årsaken er brente Pride-flagg og mange som skulle ha deltatt, velger å la være. Trusler og voldshendelser har forekommet også denne helgen i hovedsiden. Særlig mot kvinner med pride-emblem eller farger på seg. Nå må folk ta seg sammen og la kvinner og menn som ønsker å vise sin kjærlighet mot den man elsker – få lov til det. Vargas hyller Pride-feiringen og det bør du også gjøre.

Les også: Kjæresten din venter på deg

Anmeldelser av hatefulle ytringer på bakgrunn av seksuell orientering, økte med over 57 prosent. I fjor var antall anmeldelser for hatefulle ytringer mot skeive større enn voldslovbrudd. Sist det skjedde var i 2018.

NRK.no

Utviklingen er skremmende og tragisk for den som rammes, men som samfunn går vi i feil retning. Hvem har egentlig noe med hvem andre skal elske? Og hva har det å si at menn elsker menn og kvinner elsker en annen kvinne?

Vi ønsker å presisere hva Hans Majestet Kongen sa i sin mye omtalte tale fra hagefesten i slottsparken i 2016.

Kongens tale

Stortingspresident,
Statsminister,
Høyesterettsjustitiarius,

Etter at vi gjennom mange år har reist rundt i det meste av landet, er det veldig hyggelig å få være vertskap for representanter fra hele Norge!

Hjertelig velkommen til oss, alle sammen!

Dere som er samlet her utgjør bredden av det Norge er i dag.
Så hva er Norge?

Norge er høye fjell og dype fjorder. Det er vidder og skjærgård, øyer og holmer. Det er frodige åkre og myke heier.

Havet slår mot landet fra nord, vest og syd.

Norge er midnattssol og mørketid. Det er både harde og milde vintre. Det er både varme og kalde somre.  

Norge er langstrakt og spredt bebodd.

Men Norge er fremfor alt mennesker.

Pride-feiring med bismak

Bildet er tatt av Maicon Fonseca Zanco fra Pixabay

Nordmenn er nordlendinger, trøndere, sørlendinger – og folk fra alle de andre regionene.  Nordmenn har også innvandret fra Afghanistan, Pakistan og Polen, Sverige, Somalia og Syria. Mine besteforeldre innvandret fra Danmark og England for 110 år siden.

Det er ikke alltid så lett å si hvor vi er fra, hvilken nasjonalitet vi tilhører. Det vi kaller hjem, er der hjertet vårt er – og det kan ikke alltid plasseres innenfor landegrenser.

Nordmenn er unge og gamle, høye og lave, funksjonsfriske og rullestolbrukere. Stadig flere er over hundre år. Nordmenn er rike, fattige og midt i mellom. Nordmenn liker fotball og håndball, klatrer fjelltopper og seiler – mens andre er mest glad i sofaen.

Noen har god selvtillit, mens andre sliter med å tro på at de er gode nok som de er.

Nordmenn jobber i butikk, på sykehus, på oljeplattform. Nordmenn arbeider for at vi skal være trygge, arbeider med å holde landet rent for søppel, og leter etter nye løsninger for en grønn fremtid. Nordmenn dyrker jorda og driver fiske. Nordmenn forsker og lærer bort.

Nordmenn er engasjert ungdom og livserfarne gamle. Nordmenn er enslige, skilte, barnefamilier og gamle ektepar.

Glad i jenter

Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre.

Nordmenn tror på Gud, Allah, Altet og Ingenting.

Nordmenn liker Grieg og Kygo, Hellbillies og Kari Bremnes.

Med andre ord: Norge er dere.

Norge er oss.

Når vi synger «Ja vi elsker dette landet», skal vi huske på at vi også synger om hverandre. For det er vi som utgjør landet. Derfor er nasjonalsangen vår også en kjærlighetserklæring til det norske folk.

Mitt største håp for Norge er at vi skal klare å ta vare på hverandre.

At vi skal bygge dette landet videre – på tillit, felleskap og raushet.

At vi skal kjenne at vi – på tross av all vår ulikhet – er ett folk.

At Norge er ett.

Igjen – varmt velkommen til oss – jeg håper vi får en fin stund sammen!

Pride

PRIDE er en årlig begivenhed, der fejres over hele verden for at markere og støtte LGBTQ+-samfundet. Det er en tid, hvor folk samles for at udtrykke deres stolthed, kærlighed og solidaritet med forskellige seksuelle orienteringer og kønsidentiteter. PRIDE er mere end blot en parade eller festligheder – det er en bevægelse, der har rødder i kampen for lige rettigheder og accept.

Les også: Slipp sommerstemningen løs

Historien om PRIDE går tilbage til begivenhederne i juni 1969 i New York City. På det tidspunkt var homoseksualitet stærkt stigmatiseret, og politiet førte ofte razziaer mod barer, der var kendt for at være mødesteder for LGBTQ+-samfundet. Men den 28. juni 1969 valgte LGBTQ+-personer at stå op imod undertrykkelsen og politibrutaliteten.

De reagerede på en politirazzia i Stonewall Inn, en homoseksuel bar i Greenwich Village, og startede en række oprør og protester, der varede flere dage. Disse oprør blev et symbol på modstand og en drivkraft for LGBTQ+-rettighedsbevægelsen.

I de efterfølgende år begyndte LGBTQ+-samfundet at organisere sig og kæmpe for deres rettigheder. PRIDE-parader blev et vigtigt værktøj til at synliggøre LGBTQ+-samfundet og skabe opmærksomhed omkring deres kamp. Den første PRIDE-parade fandt sted i New York City den 28. juni 1970, og siden da er parader og PRIDE-arrangementer blevet afholdt i byer over hele verden.

La kvinner og menn, unge som gamle og de i midten – få elske hvem de vil, nå, og for alltid. Husk, Norge er oss.

Vargas

Freia-sjokoladen boikottes over alt

Freia-sjokoladen boikottes over alt fordi eierne, tidligere Kraft Foods, nå Mondelēz, selger sine produkter i Russland. Mondelēz har drøyt $26 milliarder per år. Noe av omsetningen skjer altså i Russland. I følge E24.no

Mondelēz

Freia-sjokoladen boikottes over alt fordi eierne, tidligere Kraft Foods, nå Mondelēz, selger sine produkter i Russland. Det mener stadig flere at Mondelēz bør slutte med tvert. bedrifter som ikke er villig til å boikotte krigs-hissige Russland, blir boikottet. Flyselskapet SAS var tidlig ut, nå følger Norwegian etter.

Strawberry skal ikke handle varer av aktører som bidrar inn i Russlands krig mot Ukraina, sier konserndirektør Torgeir Silseth i Strawberry-kjeden 

E24.no

Mondelēz Internasjonal er et gigantselskap som foreløpig ikke velger å stoppe sin produksjon i Russland. Rema 1000 og Norgesgruppen har valgt å stoppe salg av russiske varer etter invasjonen i februar i fjor. Begge matvaregigantene vurderer nå fortløpende om de skal boikotte Freia det samme gjør togselskapet Vy.

I følge VG.no frykter man permitteringer ved Freia-fabrikken på Rodeløkka i Oslo, som har 130 ansatte. Freia-sjokoladen boikottes over alt, noe som vil få store konsekvenser for de Freia-ansatt i Norge.

Strawberry og DNT

Så kom hotellkjeden Strawberry, tidligere Choice Hotels, på banen og i dag meldte togselskapet SJ at de velger å kutte ut Freia sjokolade på sin tog. Strawberry fjerner Freia-produkter på samtlige 229 hotell, noe som utvilsomt vil merkes for sjokoladeprodusenten.

Også Den Norske Turistforening (DNT) velger å stoppe samarbeidet med Freias kvikk Lunsj. Et samarbeid som har vart siden 1960, men som nå pauses så lenge Mondelēz fortsetter sin virksomhet Russland.

Freia-sjokoladen boikottes over alt

Bildet er tatt av Jan Mateboer fra Pixabay

Om du vil boikotte Freia, så velger du konkurrentene i stedet når du skal handle sjokolade.

Les også: Sverigeturen er mindre lønnsom enn tidligere

Vi har valgt å følge etter de andre selskapene som vil statuere et eksempel. Russland har invadert Ukraina, krigen er inne i sin 16. måned og krigen ser ikke ut til å ha noen ende. At Mondelēz ikke skjønner alvoret, men vil forsette å produsere sine produkter i Russland.

Tyskland

Alle de sanksjonene som Russland er blitt til del, ser ikke ut til å virke. En rekke land gjør fortsatt sin forretning med Putin og Russland, via bakveier. En rekke land, både Kina og Tyskland, selger tjenester til Russland. Til tross for omfattende sanksjoner.

Tallene viser at total omgåelse av sanksjonene for 2022 var på mer enn 100 milliarder kroner. Tyskland er den største eksportøren av sanksjonerte varer. Sammenlagt står tyskerne og litauerne for eksport av halvparten av de europeiske varene som Russland ikke skal ha.

Aftenposten.no

Tysklands forbundskansler, Olaf Scholz skal om kort tid snakke med Russlands president Putin. I et forsøk på å få stoppet krigen. Noe som til nå er forsøkt av en rekke europeiske ledere – uten suksess.

Freia-sjokoladen boikottes over alt, og verre vil det bli, helt til ledelsen i Mondelēz skjønner at dette ikke er særlig smart å drive butikk i Russland.

Vargas12.com boikotter Freia-produkter helt til Mondelēz International stopper sin produksjon i Russland.

Vargas

Dater du hvem som helst?

Dater du hvem som helst? Da er du i så fall rimelig desperat på å få deg et ligg eller en ny partner. De aller fleste ønsker en kjæreste som kan ta vare på seg selv, ikke sant? Man går vel ikke på date med en uteligger, heller? Eller? Kan du som lege gå på en seriøs date med en arbeidsledig mann eller kvinne? Neppe.

Bergenet lesetid: 5 minutter

Lave menn

Visste du at mange kvinner synes lave menn er turn off? På sjekke-appen Tinder sveipes lave menn, altså menn under 175 cm vekk, automatisk. De blir sett på som ikke potensielle partnere for kvinner som vet hva de vil ha. Og får det, veldig ofte.

Les også: Nordmenn lar seg lure – ensomhet er årsaken

Er du mann, har en begrenset høyde og leter etter en kvinnelig partner, vil du kanskje slite med å finne deg en kjæreste. Det finnes en rekke studier som viser det faktum at mange kvinner velger bort lave menn. Disse kvinnene finner ikke lave menn tiltrekkende nok, det gir ikke riktig status og det er faktisk bevist at lave menn – sliter med å finne de best betalte jobbene. 

Lavere menn sliter også med selvtilliten, har høyere prosent blant menn som tar selvmord, er mer deprimerte og kan ofte forbli barnløse, grunnet kvinners higen etter høyere menn.

Det er kun inntekt og utdanning, som er en større årsak til hva kvinner ser etter hos sin partner, som kommer foran at mannen altså er for lav. Kvinner velger status for alt annet, menn ser etter utseende.

Dater du hvem som helst?

Bildet er tatt av Nghia Le fra Pixabay

Status

Hvilken status man har i samfunnet er også av stor betydning når man skal velge partner. Er man selv tungt utdannet og har en lang og god utdannelse, går man neppe på date med en person uten utdanning. Ikke alltid, men ofte er det slik for mange nordmenn.

En kvinnelig lege er neppe særlig villig til å gå på date med en rørlegger eller en lærer.

Særlig kvinner ser på status hos sin partner, som den aller viktigste faktoren for å kunne få barn. Og det er særlig hva det å få barn sammen, denne saken handler om. Kunne du som jurist, med seks til syv års utdanning, f.eks bli sammen med en kvinne som aldri har vært i yrkeslivet?

Les også: Frihet til å velge livet

Statistikken viser nemlig at svært mange kvinner med høy status, faktisk dobbelt så mange som for en generasjon tilbake, velger å bli barnløse – fordi de ikke finner en mann som er likestilt. Med status menes et yrke som gir en solid inntekt, som lege, tannlege, professorer eller andre akademikere.

Det er dobbelt så mange kvinner som menn, som tar lengre og tyngre utdanning, nå enn før.

Høyere utdanning ser ut til å være forbeholdt kvinner i langt større grad enn menn. Det gir mange barnløse kvinner, men også mange barnløse menn som ikke finner seg en partner. Antallet single mennesker i Norge øker derfor også markant.

Klasseskille

At hver fjerde mann i Norge, over 45 år, er barnløs for en grunn.

Han har ikke lykkes på veien til å bli far og kjæreste. Kanskje kunne han ha vurdert å kjøpe seg en kone fra andre steder i verden, men har latt være. Han har gått og lengtet etter denne norske kvinnen, som alltid har snudd seg en annen vei, som har valgt vennene hans i stedet. De høye mennene. Diskriminering? Selvsagt. 

På lik linje med de med en annen hudfarge, en minoritet, en som er annerledes, og som er valgt vekk for nettopp denne årsaken – er også lave menn, plukket vekk, stemt ut.

De passer altså ikke inn i det ideale og perfekte samfunnet, som mange kvinner ser seg selv som en viktig del av. Bare ikke sammen med lave menn. Diskriminerende og rasistisk. Ja, men fortsatt ikke snakket mye om.

Hvordan kan samfunnet endres og bør det endres? Bør ikke kvinner få velge hvor høy kjæreste hun ønsker seg, uten innblanding fra andre.

Jo, for såvidt, men hvor havner vi til slutt da, om alle kvinner går rundt og dater jævlig høye menn i ett sett? Bør ikke kvinner se etter og akseptere andre gode verdier hos lavere menn?

Eller skal vi ha et klasseskille der de lave kvinnene og mennene holdes skjult fra det offentlige, så presenteres kun de høyreiste vakre kvinnene – som har funnet sin prekte mann? Han høye mørke.

Vi bør vokte oss vel for å ikke bli totalt blendet av vår egen tilfredshet.

Vargas

Har du plass til én ekstra?

Har du plass til én ekstra? Kanskje plass til et barn som trenger gode omsorgspersoner som i nettopp din familie? Det er et skrikende behov for fosterhjem i Norge. Dessverre går det ofte alt for lang tid før barn som behøver fosterhjem – får det. Og det haster for alle de nær fem tusen barna som venter på et nytt hjem.

Fosterhjem

Det kan være mange grunner til at barn ikke kan bli boen hjemme med sine foreldre. Det er ikke alltid vold, overgrep og rus som er grunnen til at barn må ut av hjemme. Det kan være psykisk sykdom eller foreldrenes manglende evne til å være en mor eller fra. Rett og slett, at de ikke ser hva barnet behøver. Og derfor blir det vanskelig å være en god omsorgsperson.

Har du plass til én ekstra?

Da vil nok fosterhjemstjenesten i din kommune bli veldig glad for å høre fra deg og din familie. I det øyeblikket dere blir vurdert og funnet egnet til å være fosterforeldre, ja, en fosterfamilie til et nytt barn, vil det skje ganske raskt. Man vurderer familier opp i mot barnets behov og interesser og om de voksne passer til å være reserve-foreldre til nettopp dette barnet.

Å være fosterforeldre er krevende, kanskje alt-oppslukende og slitsomt, men også givende og beriker livet. Man bør tenke på at man faktisk endret et menneskes liv ved å åpne opp hjemmet og hjertedøren for et fremmed barn. Et barn som vil huske deg og din familie for resten livet. Elske dere for det dere har gjort.

Kanskje kan ditt hjem bli et fosterhjem for et barn som ikke får den oppmerksomheten, kjærligheten, omsorgen, læringen og verdsettelsen det fortjener hos sine foreldre, av mange ulike årsaker?

Bildet er tatt av Olya Adamovich fra Pixabay 

Fosterbarn

Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige. De har sine egne selvstendige liv som ikke har blitt helt som planlagt, nesten alltid uten å være skyldig dette selv. De har sine egne historier å fortelle, sin egen personlighet og bakgrunn. Felles for alle barn er behovet får å bli sett av voksne omsorgspersoner som kan gi trygghet, læring, mestring og kjærlighet.

Les også: Klumpne i magen vokser …

Verden er et lite kult sted for alle barn som opplever det som burde ha vært den tryggeste havn, som blir til det verste mareritt. Da er det livsviktig at barna raskest mulig blir hentet ut av hjemmet for å slippe å oppleve det traume det kan være å omgås voksne; som ikke er i stand til å gi de den omsorgen de fortjener.

Et fosterbarn kan være et barn som f.eks har skilte foreldre, der mor kanskje har blitt fysisk eller psykisk syk, der far har valgt å reise vekk. Eller omvendt. Mor og eller far med barn som trenger omsorgshjelp, får hjelp av kommunen de bor i, som igjen finner fosterforeldre som påser at barna får det bra i et nytt hjem. Enten frivillig eller ved tvang om det er til barnets beste.

Fosterhjemstjenesten i kommunen hjelper kvinner og menn i alle aldre til å bli et fosterhjem. Et godt hjem for barn som trenger det. Det er kommunen man bor i som har ansvaret for barn som havner i en krise. Der de av ulike årsaker ikke kan bo sammen med sine biologiske foreldre.

Fosterforeldre

Som fosterforeldre får man et stort og viktig ansvar som slett ikke passer for alle. Det et visse kriterier som må være på plass før Fosterhjemstjenesten anbefaler dere til kommunen, som verdige fosterforeldre der et barn kan bli plassert.

Har du derimot plettfri vandel og normalt god helse. Og normalt god økonomi og forstår ansvaret med å ta til deg et barn som ikke er ditt eget. Da er sjansene store for at du kan oppleve en endring i livet ditt med å få et barn i hjemmet ditt. Og som trenger deg og det du har å tilby.

Har du plass til én ekstra? Da kan du være med å endre livet til et barn som trenger deg og din familie. Din trøst, din varme og kjærlighet.

Et fosterhjem er et hjem for barn som trenger trygge rammer og gode voksne som ser dem. Et hjem med trygge voksne som kan gi barnet den oppmerksomheten det fortjener. Hele tiden. Om du tror et fosterbarn er et barn som er misbrukt eller bare har opplevd et helvete i sin familie, så tar du nok feil.

Fosterhjemstjenesten

Fosterforeldrene har den daglige omsorgen for barnet de får ansvaret for, på vegne av barnevernstjenesten i  kommunen man bor. I de fleste tilfeller samarbeider fosterforeldrene, barnevernstjenesten og de biologiske foreldrene om barnets behov og barnets fremtid.

Et fosterhjem tar vare på barn og unge som ikke kan bo hos foreldrene sine. Noen har behov for et fosterhjem i en periode, mens andre har behov for et fosterhjem de kan vokse opp i. Og som gjør de til trygge, solide, kloke, kjærlige og selvstendige voksne, når tiden er inne.

Det er fosterhjemstjenesten i samarbeid med barnevernstjenesten som finner riktig hjem til barn i krise.

Det er et skrikende behov for fosterhjem i Norge og slik har det vært i mange år. Kan du være med å bidra til å løse floken?

Vargas

Dette er Sam Altman

Dette er Sam Altman (38), mannen som står bak vår tids viktigste og kanskje farligste nyskapning. AI eller Artificial Intelligence, moderne, kunstig intelligens gjennom sitt selskap Open AI, som ble etablert i 2019. Sam Altman sitt selskap har allerede revolusjonert verden, appen er lastet ned av millioner av mennesker, det raskest voksende selskap i historien, verdsatt til mange milliarder dollar.

Bergenet lesetid: 5 minutter

Open AI

Hva er det Open AI gjør? Det handler om å utvikle datasystemer, som kan lære av egne erfaringer og løse komplekse utfordringer, og problem i forskjellige miljøer, og situasjoner. Rakere enn noen ganger tidligere. Det er ikke snakk om enkle oppgaver, men krevende problemstillinger som mennesker selv ikke makter.

Les også: Snart kjøper du Tesla

Og da er vi ved kjernen av problemet. Sam Altman er ukjent for mange, ennå, men vil bli verdens mest omtalte person, allerede i år. Særlig om utviklingen løper løpsk og AI, altså kunstig intelligens blir en trussel for menneskeheten. Det er ikke floskel, men en faktisk reell problemstilling.

Sam Altman er en smart mann, helt åpenbart, men han kan også være en stor trussel, all den tid instrumentene Open AI står for, ikke er under kontroll. Merk deg navnet først og sist. Sam Altman vil bli verdens rikeste menneske innen kort tid.

Sam Altman

Og han bli bli mer kjent enn Donald Trump, Vladimir Putin, Elon Musk og USAs president, Joe Biden – til sammen. Men selskapet og hans ansatte kan altså være skjebnesvangert for alt liv på kloden. Tenk litt på det.

Dette er Sam Altman.

I 2015 etablerte den da 29-årige Altman selskapet OpenAI sammen med blant andre Peter Thiel og Elon Musk. OpenAI står bak språkmodellen GPT og tjenester som Chat GPT og Dall-E. Ingen er kommet lenger på utviklingsveien mot det som kalles generell kunstig intelligens, en maskinintelligens på menneskelig nivå eller høyere. Om feltet har en frontfigur akkurat nå, er det Altman

DN.no

Bildet er tatt av Gerd Altmann fra Pixabay

Sam Altman møter motstand i sin utvikling nettopp fordi den har gått alt for raskt. Eksperter og fagpersoner har signert et åpent brev der de ønsker at all videre utvikling med kunstige intelligens, stanset helt i seks måneder. Bare for å rekke å tenke over hvilke konsekvenser det kan få, om man mister kontrollen og den AI får løpe fritt. Det kan være en smart løsning. En løsning Sam Altman er lunken til, ifølge Financial Times.

If AI is poised to occupy an increasingly central place in our digital infrastructure, it’s time to think long and hard about who will control it.

Financial Times

Samuel Harris Altman er 38 år gammel.

Revolusjon

Best kjent som Sam Altman er fra Chicago, USA, Open AI gründeren som vil revolusjonere den moderne og teknologiske verden, slik vi kjenner den i dag. Han er investor, dataprogrammer, gründer og entreprenør. Sannsynligvis allerede verdens mektigste menneske, sett i lys av hva kunstig intelligens kan brukes til.

Les også: Hvordan har du det – egentlig?

Årsaken til at kunstig intelligens er så alt omfatrende er at det vil påvirke oss, både på kort og lang sikt.

AI, som altså er det engelske forkortelsen, men som vil bli brukt i alle land, uansett språk. Vil påvirke bedrifter, skoler, organisasjoner, bransjer, sektorer og vår grunnleggende forståelse for økonomi. Blant annet.

Sam Altmann er grunnleggeren av alt dette. Fordi AI er allerede i ferd med å få en stor plass i våre liv. Vi er bare ikke helt klar over det ennå. La oss gi deg et par eksempler. Dette er Sam Altman.

Du kan skrive i Open AI at du vil ha et brev om aksjer og finansrådgivning skrevet på tysk til dine forretningspartnere. Skrevet som det kom fra en profesjonell advokat. Et øyeblikk senere har du brevet ferdig skrevet, på tysk.

Hjelpemidler

AI kan gjøre ting for deg som du ikke er i stand til selv. AI kan lage kunst. Om du forteller Open AI hva du ønsker motivet skal være, f.eks “lekende barn i vannkanten”, og vipps, så får du opp flere alternativer til bilder du aksepterer å bruke.

Du mater inn stikkord, informasjon og ønsker – så leverer AI etter beste evne.

Kunstig intelligens kan brukes som gode hjelpemidler for både privatpersoner, men også bedrifter, uansett størrelse.

Bedrifter som vet å utnytte kunstig intelligens på riktig måte, raskt, vil utvilsomt ha et stort fortrinn mot sine konkurrenter. Fordi AI bidrar til å jobbe mer effektivt, gir ledelsen flere alternativer til å løse de mest komplekse utfordringene.

I tillegg er AI med på å gjøre bedrifter som følger med i tidens teknologiske utvikling sterkere økonomisk. Fordi AI er med på å videreutvikle og forbedre de systemene man allerede bruker i dag. Og motsatt, de bedriftene som ikke følger med i utviklingen vil raskt bli akterutseilt.

Sam Altman er vår tids Albert Einstein.

Dette er Sam Altman.

Prøv Chat GPT for å se hva AI kan gjøre for deg her.

Vargas

Nye kostholdsråd – dropp ølet

Nye kostholdsråd – dropp ølet om du skal være sund og holde deg frisk lenge. Helsemyndighetene har nok engang levert anbefalt inntak av vått og tørt. Nytt av året er at man skal droppe ølen, om man skal leve sunt nok. En halvliter har vel aldri tatt livet av noen, tenker du, kanskje?

Bergenet lesetid: 5 minutter

Øl er gift

Nei, det er nok riktig, det, men én halvliter med vanlig øl med 4,7% alkohol, inneholder masse “dritt.” Dessverre. Enda så deilig det er med en iskald halvliter i solveggen eller på brygga en varm vårdag. i realiteten spiser du et “halvt brød” for hver halvliter du tar. 150 kalorier per 0,5 ltr er mer enn du behøver.

Les også: Slik arrangerer du utdrikningslag

Alkohol inneholder masse kalorier, ingen næringsstoffer og masse sukker. Som om øl skulle være gift. Det er det jo ikke, i moderate mengder.

Du går raskt i 30 minutter på tredemølla for å svi av tilsvarende med kalorier. Er det verdt, det? Ja, mange mener jo det. Øl er kultur og en samlende faktor for både kvinner og menn i helgen eller i ferien, når man skal kose seg.

Helsemyndighetene

Og om man velger å være måteholden ellers, så tar man ikke skade av en halvliter en gang i blant – tror vi. Men å lytte til myndighetenes kostholdsråd, ser vi på som klokt og anbefalt. Du bør kutte ned på sukker generelt, rødt kjøtt og altså, alkohol.

Tidligere har Helsemyndighetene uttrykt at det ikke medfører helserisiko å innta to enheter øl per dag.

Men dette går myndighetene bort fra nå, du skal være måteholden, om du ikke skal risikere helsen, siden øl og da alkohol, har en negativ påvirkning på menneskers helse. Hele livet.

Her finner du flere gode råd fra Helsemyndighetene som kan gi deg hint om enn sunnere hverdag.

Nye kostholdsråd – dropp ølet – om du er usikker på helseeffekten det har på din kropp.

Nye kostholdsråd - dropp ølet

Foto: Copyright Vargas12.com

Overvekt

Admin av denne bloggen har drukket øl i mer enn førti år, hver eneste uke, nesten hver eneste dag – og har ingen skavanker, ennå. Så alt som står skrevet på trykk, må taes med en klype salt. Mat og drikke påvirker oss ulikt.

Dobbelthake og ølmage er ikke bra for helsa, men det er verken snus eller røyk heller. Dessuten, noe skal man jo dø av. Hvorfor ikke kose seg litt ekstra, mens man venter, si?

Spøk til side, misbruk av alkohol over tid, gir store kostnader til myndighetene i form av helseskader. Overvekt er en folkesykdom i Norge som tar liv hver eneste dag. Det bør man selvsagt ta inn over seg, neste gang man handler alkohol generelt og øl spesielt.

Generalsekretær Ragnhild Kaski i organisasjonen Av-og-til sier at man aldri bør drikke alkohol for helsens skyld, og hun er glad for at utvalget nå lener i retning å anbefale avhold fra alkohol

VG.no

For å unngå overvekt, kan kanskje periodisk faste være løsning for deg. Ikke alle behøver frokost, men heller spise en sunn lunsj, etterfulgt av en god og næringsrik middag. Slik at man får riktig antall timers hvile mellom måltidene.

Alkoholfritt

Våren 2023 starter urolig, med storstreik som rammer uskyldig tredjepart, slik en streik er ment for. Det er sikkert helt riktig. Men det rammer øltørste nordmenn, som kanskje må drikke alkoholfritt, frivillig eller ikke til 17. mai-festen. Heldigvis finnes det fantastiske alternativer med alkoholfritt øl.

Eller er du typen som klarer å takke nei, takk – til alkohol og velger alkoholfritt, brus eller vann? 

Kan du dra på fest, men kjøre begge veier? Edru? Da er du blant veldig få, for nordmenn tviholder på kombinasjonen alkohol og fest. Om du trodde det var de unge som drakk mest, tar du feil. 

Det er de godt voksne og eldre som drikker stadig mer alkohol, i følge ferske undersøkelser gjort av TNS Gallup.

Inntaket av alkohol for nordmenn er det vanskelig å ha nøyaktig kontroll på. Fordi det er en rekke områder man kan skaffe denne typen nytelsesmiddel, blant annet brygge selv, handle svart, i utlandet, på Tax Free osv. 

Trenden har nå snudd. Ungdom som tidligere hadde rykte på seg for å ikke gjøre annet enn hærverk, tyveri og rave dritings rundt i sentrumsgatene, har når funnet andre arenaer å markere seg.

Vargas

Pin It on Pinterest