Menneskehetens største trusler det neste århundre

Menneskehetens største trusler det neste århundre som vil kunne ta flest liv. Pandemien som rammet verden i januar 2020, best kjent som Koronapandemien – kostet nær 7 millioner mennesker livet. Hva som vil rammes oss i årene som kommet – vet vi heldigvis ikke. Men det vil utvilsomt være flere livsfarlige trusler som vil drepe mange. Kan vi forbedre oss på det aller verste? Neppe.

Bergenet lesetid: 4 minutter

Nødlager

Temaet om farene for menneskeheten i det neste århundret er både komplekst og dyptgående. Utviklingen av teknologi, klimaendringer, geopolitiske konflikter og sosiale utfordringer er blant de viktigste faktorene som kan påvirke menneskeheten i årene som kommer.

Les også: Er du bekymret for barnet ditt?

Krig og konsekvensene av krig er vanskelig å foreberede seg på. Nesten uansett. Men det kan være lurt å tenke det aller verste for sine nærmeste og sitt tettsted eller by. Ha på plass det aller nødvendigste i nærheten av hjemmet.

Rent vann, radio med batterier, tørrmat som tåler å lagres. Ved, parafinbrenner, kontanter, toalettpapir, fyrstikker, lommelykt, medisiner, gass og stearinlys. Hvor lenge strømmen blir borte, avhenger av alvorlighetsgraden av en eventuell krig eller naturkatastrofe.

Menneskehetens største trusler det neste århundre

Bildet er tatt av Robert Waghorn fra Pixabay

Klimaendringer

Klimaendringer utgjør en av de mest akutte truslene for menneskeheten. Økende globale temperaturer, havnivåstigning, ekstreme værhendelser og tap av biologisk mangfold kan ha katastrofale konsekvenser for livet på Jorden. Dette kan føre til matmangel, vannkriser og masseutryddelse av arter.

Les også: Dette er framtiden og det grønne skiftet

Fortsatt økning i global oppvarming kan føre til alvorlige konsekvenser som ekstreme vær-hendelser, havnivåstigning, matmangel og økende konflikter om ressurser.

Menneskehetens største trusler det neste århundre kommer an på viljen til å lykkes politisk, både lokalt og globalt. Det hjelper så lite av halve Norge kjører Tesla om Kina fortsetter å kjøre på med kulldrift. i hvert fall fra et klima-ståsted.

Avansert teknologi, inkludert kunstig intelligens, bioteknologi og nanoteknologi, kan ha både positive og negative konsekvenser. Risikoen for misbruk, som autonome våpen, og potensielle uforutsette konsekvenser av menneskelig inngrep i naturen, kan true vår eksistens.

Kunstig intelligens

Ukontrollert kunstig intelligens (AI), cyberangrep, autonomi av dødelige våpen og teknologisk overvåking kan true personvern, sikkerhet og stabilitet. Finansielle kriser, økende gjeldsnivåer og ujevn fordeling av ressurser kan føre til økonomisk kollaps og sosial uro.

Territorielle konflikter, ideologiske kamper og geopolitiske rivaliseringer kan føre til væpnede konflikter og krig. Tap av biodiversitet og ødeleggelse av økosystemer kan true planetens økosystemtjenester som vi er avhengige av for vår overlevelse.

Hypotetiske scenarier som involverer utviklingen av en superintelligent kunstig intelligens eller teknologisk singularitet kan ha uforutsigbare konsekvenser for menneskeheten.

Fortsatt befolkningsvekst kan legge press på ressurser som vann, mat og energi, og skape sosiale og økonomiske utfordringer. Feil i kjernefysiske anlegg, kjemiske ulykker eller industrielle katastrofer kan føre til katastrofale konsekvenser for mennesker og miljø.

Pandemier

Menneskeheten står alltid overfor risikoen for nye smittsomme sykdommer og pandemier. Globalisering og økt befolkningstetthet kan føre til rask spredning av smittsomme sykdommer, som vi har sett med COVID-19.

Økende sosial ulikhet, politisk polarisering og fragmentering av samfunn kan undergrave stabiliteten i nasjoner og internasjonale relasjoner. Dette kan føre til økt konflikt og til og med krig.

Økende etterspørsel etter ressurser som vann, mat og energi kan føre til økt konkurranse og potensielle konflikter mellom nasjoner og regioner. Og fortsatt spredning av atomvåpen, sammen med muligheten for utilsiktede utløsninger eller terrorisme, utgjør en vedvarende trussel mot menneskeheten.

I tillegg kommer alle trusler som vi ikke kjenner til i dag. Som kan være destruktivt og ødeleggende for menneskeheten. Derfor er det også mye riktig, i det Stephen Hawking sa i 2017. Vi må koloniser en annen klode, helst inne 100 år. Fordi vi er i ferd med å ødelegge den kloden vi bor på.

Det er viktig å merke seg at mange av disse farene er sammenkoblet, og løsningene krever samarbeid på tvers av nasjoner, sektorer og samfunn.

Menneskeheten står overfor store utfordringer i det kommende århundret, men det er også muligheter for å utvikle innovative løsninger og skape en mer bærekraftig fremtid.

Håpet ligger i vår evne til å handle proaktivt og kollektivt for å adressere disse utfordringene.

Vargas

Aker Horizons – sort hull eller gull?

Aker Horizons – sort hull eller gull? Kjell Inge Røkkes grønne satsning som skulle gå til himmels allerede da aksjen ble notert på børs i 2021. Siden har det gått bare én vei, rett i dass for Akers viktigste satsning på flere år.

Bergenet lesetid: 7 minutter

Mainstram Renewable Power

1. februar 2021 ble Aker Horizons notert på Euronext Growth. Overskriftene var mange og positive. Kursen var tidlig på over 50 kroner. I dag, september 2023 står kursen i 4 kroner og femti øre. Ja, du leste riktig, aksjekursen har rast nær 90 prosent fra start. Hvor skal dette ende for Røkke og co?

Les også: Børsmarkedet – hva skal du handle?

Aker Horizons -sort hull eller gull? Vi tror vi har svaret, men tar forbehold om at vi kan ta feil.

Mye av nedgangen skyldes kjøpet av Mainstram Renewable Power, et fornybarselskap som har møtt masse motgang, særlig i Chile. I tillegg har økte strømpriser og mangel på energi skapt trøbbel i Narvik-prosjektet, med byggingen av en Ammoniakk-fabrikk.

Derfor er det lett å tror at Aker Horizons problemer er uendelige og mer et sort hull enn gull. Men det er faktisk lys i Røkke-tunellen. Problemene i Chile er nær ved å løse seg, riktig nok ved rettssak og mye møtevirksomhet, men dog.

Etter sommerens krangel har Mainstream Renewable Power, der Aker Horizons er storeier, kommet til enighet med den børsnoterte amerikanske private equity-giganten Ares Management.

Finansavisen.no
Aker Horizons - sort hull eller gull?

Foto: Vargas12.com

Fornybar energi

I juli børsmeldte Aker Horizons at Mainstream startet en rettslig restrukturering av selskapene Huemul og Condor, i Chile. Det handler om å få vekk gjeld ved å skyte inn ny kapital – ved denne restruktureringen.

Les også: Slik er sommerens aksjeportefølje

Når problemene i Chile nå forsvinner vil Mainstream Renewable Power begynne å tjene penger.

På Aker Horizons nettside står det følgende:

Aker Horizons er eier av industriledende selskaper som driver dekarbonisering og bærekraftig utvikling. Og en utvikler av prosjekter som konverterer fornybar energi til rent hydrogen og dets derivater. Bærekraft i Aker Horizons omfatter investeringene vi gjør, prosjektene vi utvikler og vårt engasjement med selskapene vi eier.

Vi er forpliktet til å utvikle en portefølje av selskaper og prosjekter som er positiv for kloden.

Dessverre så har omstillingen tatt alt for lang tid. Det grønne skiftet har fått enormt mye motgang og har ennå ikke startet opp ordentlig.

Krigen i Ukraina har gitt energikrise i hele Europa. Før dette, en omfattende pandemi som satte en hel verden på pause. Og politisk prat uten særlig handling har påført bedrifter som Aker Horizons bremseklosser som har gjort at planlagte prosjektet har blitt stoppet eller utsatt.

Aker Horizons – sort hull eller gull? Aksjekursen er nok allerede kunstig lav, men det kan også falle mer. Men på sikt er det liten tvil om at selskapet vil tjene penger på alle sine prosjekter verden over. Selskapet har virksomheter i 18 land og har mer enn 1200 ansatte.

Energimangel

De aller fleste av Aker Horizons prosjekter, lar seg neppe gjennomføre uten betydelig offentlig økonomisk støtte og godkjenning.

Annonseringen kommer etter at Aker den 19. januar annonserte at Horizons skal kjøpe 75 prosent av det irske fornybarselskapet Mainstream Renewable Power

E24.no

Kommer den økonomiske støtten vil Aker Horizons lage både ammoniakk-fabrikker, hydrogenfabrikker og ikke minst, satse stort innen karbonfangst. I tillegg kommer altså havvind-prosjektene og fornybarprosjektet i Narvik-regionen.

Allerede denne høsten har vi sett en bedring i energitilførselen i Europa. Det er endelig mye gass tilgjengelig etter at sanksjonene mot Russland gjorde gass-etterspørselen enorm. Politikerne lover en storstilt satsning på havvind og vindmøller på land.

Aker Horizons - sort hull eller gull?

Aker Horizons

Aker Horizons er et norsk selskap som opererer innenfor fornybar energi og bærekraftig teknologi.

Selskapet ble opprettet som en del av Aker ASA, et av Norges største industrikonsern, med en historie som går tilbake til 1841. Aker Horizons ble etablert for å utvikle og investere i prosjekter innenfor fornybar energi og grønn teknologi.

Med så mange ulike prosjekter i startgropen, er det selvsagt vanskelig å regne hjem tallene som skal gi inntjening på sikt.

  1. Portefølje: Aker Horizons har en variert portefølje av selskaper og prosjekter innenfor fornybar energi, inkludert vindkraft, solenergi, vannkraft, batteriteknologi, og hydrogenproduksjon. De fokuserer på å utvikle bærekraftige løsninger for å redusere klimaendringene.
  2. Hovedprosjekter: Et av selskapets mest kjente prosjekter er utviklingen av nordisk havvind gjennom Aker Offshore Wind. De har også investert i selskaper som Mainstream Renewable Power og FREYR Battery for å fremme fornybar energi og batteriteknologi.
  3. Finansiering: Aker Horizons har hatt støtte fra Aker ASA og andre investorer for å finansiere sine prosjekter. De har også hentet kapital gjennom børsnoteringer og emisjoner for å finansiere sin vekst.
  4. Bærekraftsmål: Selskapet har som mål å bidra til overgangen til en mer bærekraftig energisektor. Dette innebærer å redusere karbonavtrykket og øke produksjonen og bruken av ren energi.
  5. Aksje og børsnotering: Aker Horizons har vært notert på Oslo Børs under tickeren “AKH” (Aker Horizons ASA). Verdien av selskapets aksjer kan svinge i tråd med utviklingen i fornybar energisektoren og selskapets egne resultater.

Svak inntjening

Aker Horizons var priset til å ha en verdi på 20 milliarder kroner fra start. Med ulike utfordringer på ulike arenaer – er det nesten bare Mainstream Renewable Power som har gitt særlig inntjening og har en reell verdi i dag.

Tallene for siste kvartal tyder på en svakere inntjening enn forventet. Aker Horizons hadde en verdijustert egenkapital på 11,1 milliarder kroner. Dette er en nedgang fra 15,8 milliarder ved utgangen av første kvartal.

Fjorårets andre kvartal hadde en verdi på 17,4 milliarder kroner. Kontantbeholdningen var på 3,6 milliarder, mot 3,8 milliarder fra første kvartal. Mye av pengene på bok er av salget av Rec Silicon til sørkoreanske Hanwha.

Det er altså satsningen i Chile og problemene som nå ser ut til å lese seg for Mainstream, som er hovedårsakene til en svakere inntjening.

Men om noen få år, om ting begynner å falle på plass for Akers grønne lunge, vil Aker Horizons kunne bli en gullklump som ikke slutter å vokse på svært mange år. Potensiale er enormt. Spesielt fordi vi ser hvem som står bak selskapet.

Yngve Slyngstad

Kristian Røkke er CEO, sønn av faren sin. Aker, med Kjell Inge Røkke er største eier og det er de beste folkene i bransjen er som hentet inn for å få Aker Horizons – opp å gå. Det betyr også at Yngve Slyngstad, tidligere sjef i oljefondet, er med på laget.

Slyngstad er nemlig sjef for Røkkes nye fond. Industry Capital Partners. Et fond som skal samle inn og forvalte 1000 milliarder kroner. Penger som skal brukes inn mot Akers grønne satsning. Altså også via Aker Horizons. Det alene betyr at aksjekursen bør stige på sikt, om fondet og prosjektene lykkes.

Som aksjonær og langsiktig investor, er det utvilsomt én aksje som blir værende lenge i vår portefølje. Og det er Aker Horizons.

Husk at det alltid er risiko og sjanse for å tape penger i aksjemarkedet. Denne artikkelen er ment som informasjon, ikke en kjøpsanbefaling.

Vargas

Slik er moderne markedsføring

Slik er moderne markedsføring som lykkes med å tjen penger både på kort og lang sikt. Vi som skriver artikler om alt fra næringslivet, om mat, aksjer, fotball eller livet – er avhengig av lesere. “Ingen” leser papiraviser lenger, podcaster og nettaviser har tatt kundene. Moderne markedsføring handler om å bli sett og hørt.

Bergenet lesetid: 5 minutter

Vargas12.com

At Podcasten har tatt over for bloggerne er en sannhet av visse modifikasjoner. Fordi “alle” har begynt med podcast, er det stadig flere som gir seg i kampens hete, og går tilbake til tastaturet i stedet. Vi sier ikke at podcastene ble en døgnflue. Kun at bloggerne fortsatt har livets rett – så fortjent, så fortjent.

Les også: Blogging er ut og podcast er in

Vargas12.com er ubeskjedent et godt eksempel på at bloggene har en framtid.

Enda AI og annen kunstig intelligens som Chat GPT er tilgjengelig for alle som ønsker å publisere ord. Det er verktøy som lett kan ta bloggernes jobb med et par tastetrykk. Alle som vet å forstå hvordan AI brukes, vil ta dette i bruk i mer eller mindre grad i tiden som kommer.

Vi som skriver på denne bloggen har ikke gjort annet enn å publisere så gode artikler som mulig siden 2010.

Vargas12.com har nå publisert 7200 artikler, snart. Vi har ingen planer om å gi oss heller. Vi skal fortsette å sjokkere, provosere, motivere og gi gode råd og sterke meninger om alt fra feilslått politikk, overganger i Premier League og hva som rører seg på børsen.

Og ikke minst, hva du skal serve dine gjester ved neste festmåltid. Slik er moderne markedsføring, vi skriver for leserne, men også kundene våre. Vi skriver helt bevisst om flere tema på samme bloggplattform, nettopp for å hegne om så mange potensielle kunder og lesere som mulig.

Derfor skriver vi om alt fra livet, om døden, privatøkonomi, mat, kjærlighet, sorg, selvmord og sport. Alt hva som opptar veldig mange av oss. Livet er som kjent en berg og dalbane. Noen dager går det greit, andre dager kan være et helvete. Det er det livet vi lever hver dag – her og nå, alle sammen.

Slik er moderne markedsføring

Image by Gerd Altmann from Pixabay

Moderne Markedsføring

I dag handler markedsføring ikke lenger bare om å sende meldinger til forbrukere, men om å skape meningsfulle interaksjoner og bygge langsiktige relasjoner. Sosiale medier spiller en avgjørende rolle, da de gir bedrifter muligheten til å engasjere seg direkte med kunder. Og dele relevant innhold og motta umiddelbar tilbakemelding.

Les også: Derfor funker ikke VAR i England

Plattformer som Facebook, Instagram, Twitter og LinkedIn har blitt essensielle verktøy for å bygge merkevare-bevissthet og øke konverteringer. Og disse plattformene er fortsatt svært aktuelle for å kunne dele linker, gjerne fra din nettbutikk. Bedre markedsføring får du ikke til en billig penge om innlegget deles av mange eller på en svært populær blogg.

Videre har innholdsmarkedsføring vunnet enorm popularitet.

Det innebærer å skape verdifullt, relevant og engasjerende innhold for å tiltrekke seg og beholde målgruppen. Blogginnlegg, artikler, videoer, podcaster og infografikk brukes til å informere, underholde og inspirere dine potensielle kunder.

Søkemotoroptimalisering (SEO) er også en sentral del av moderne markedsføring, da det hjelper bedrifter med å forbedre synligheten på nettet. Slik er moderne markedsføring – det handler om å nå så mange kunder som mulig, så ofte som mulig med det kundene ønsker å bruke penger på.

Reklame

Moderne reklame har gjennomgått betydelige endringer de siste årene, drevet av teknologiske fremskritt, skiftende forbrukervaner og nye tilnærminger til markedsføring. Den tradisjonelle tilnærmingen til reklame har blitt transformert av digitale plattformer og sosiale medier.

Du kan f.eks ikke skrolle på sosiale medier uten å motta masse reklame, med mindre du betaler for det. Eller sperrer din smarttelefon, nettbrett eller PC for reklame og bannere. De fleste gidder vel neppe det. Men det er altså forskjell på uønsket reklame og reklame som faktisk er nyttig og viktig.

I dag er reklame ikke bare begrenset til TV, radio og trykte medier. Digital reklame har blitt en dominerende kraft. Særlig mye brukt med søkemotor-annonsering, bannerannonser, video-annonser og sosiale medie-annonser.

Moderne reklame som dekker et bredt spekter av plattformer og enheter.

Personlig tilpasning er blitt et nøkkelord i moderne reklame.

Ved å samle inn og analysere store mengder data om forbrukernes oppførsel, kan annonsører tilpasse budskapene sine for å skape mer meningsfulle og engasjerende opplevelser. Dette kan føre til høyere konverteringsfrekvenser og mer effektiv bruk av markedsføringsbudsjettet.

I et stadig skiftende landskap må moderne reklame være dynamisk, kreativt og i stand til å tilpasse seg nye trender og teknologier. Dette krever at annonsører konstant overvåker og tilpasser strategiene sine for å nå og engasjere dagens kresne og informerte forbrukere.

Ta kontakt om du ønsker å se dine artikler eller linker til din nettbutikk på Vargas12.com. Vi vet at det virker.

Vargas

Derfor funker ikke VAR i England

Derfor funker ikke VAR i England. Enten er dommertrioen og VAR-ansvarlige feige, dårlige i jobben sin eller i en kombinasjon av begge deler. Eller så er regelverket så innviklet at det ikke lar seg styre på en forsvarlig måte. Allerede i første runde i Premier League denne sesongen – kom det flere kontroversielle avgjørelser.

Bergenet lesetid: 5 minutter

Korrupsjon?

Verst gikk det ut over Wolves på Old Trafford. Ulvene ble frarøvet et straffespark. Dommerne? De er permiterte. Simon Hooper, VAR-dommerne Michael Salisbury og Richard West er fjernet fra sine stillinger på ubestemt tid.

Derfor funker ikke VAR i England og særlig i Premier League – det kommer feil på feil.

Enten fordi dommerne er korrupte, altså de har mottatt penger for å sørge for at “riktig” lag vinner eller ikke ser det de fleste andre ser. Enten fra tribuneplass eller via TV-skjermen.

En uhyrlig påstand, men sett i ettertid av at Manchester United ikke fikk straffe mot seg, på en helt åpenbart forseelse av målvakten André Onana. Må det være innlysende at påstanden diskuteres høylytt – for det har den blitt.

Les også: Første manager ferdig i England

Målvakten gikk ut i feltet og forsøkte å slå vekk en ball som ikke var der. På veien feide nye Onana ned Wolves spissen Sasa Kalajdzic. Et overfall som midt på banen, eller inne i 16-meter-feltet på andre banehalvdel, ville bli avblåst som en forseelse i 10 av 10 hendelser.

Til og med dommersjef Howard Webb sa etter kampen at dette var en feil avgjørelse av dommer og VAR-panelet. Viaplay-kommentatorene og ekspertene i studio var krystallklare i sin samstemte dom. Straffespark.

På tampen gikk Onana særdeles hardt til verks i en duell med en Wolves-spiller. VAR-så på situasjonen, men konkluderte med at det ikke var straffe

Dagsavisen.no

Dommertabber

Tabben ble ikke noe bedre av at Wolves-manager Gary O’Neil fikk gult kort i stedet, for sine protester mot dommeren. Alle trodde dommer skulle ut på sidelinjen for å se på forseelsen på VAR-skjermen, men gav heller Wolves-manageren det gule kortet.

Derfor funker ikke VAR i England

Bildet er tatt av Alexander Fox | PlaNet Fox fra Pixabay

“Totalt sjokkerende!”, sa Pål André Helland i studio etter å ha sett forseelsen gjentatte ganger. “En skandale!”, uttalte Kasper Wikestad, Viaplay-kommentator på Old Trafford.

Og da må man følge opp spørsmålet og påstanden vår. Hvorfor skjer dette? Kan det være at dommeren Simon Hooper, ser på situasjonen med Manchester United-drakten på? Under dommerdrakten? Vi mener at spørsmålet er betimelig. Det hadde blitt straffe om det var en Manchester United-spiller som ble felt.

Les også: Premier League er dyrere enn noen gang

Dommbertabben på Old Trafford, der Wolves ble frarøvet et potensielt livsviktig poeng, er ikke den første av sitt slag i Premier League. På langt nær. Tabbene formelig florerer.

Lee Mason er fjernet for godt som VAR-dommer, etter at han overså en soleklar offside, forrige sesong.

I kampen mellom Arsenal og Brentford. På en scoring av spissen Ivan Toney stod Brentford-makker Christian Nørgaard i offside. Målet skulle ha vært annulert. Noe som senere førte til at Lee Mason ble fjernet fra VAR-bussen for godt – da han ikke “oppdaget” offsiden.

Underholdningsverdien

Jada, vi vet det er menneskelig å feile, vi vet også at de aller fleste dommerne, også i England, gjør så godt de kan. Men det hjelper så lite når systemene de bruker enten ikke fungerer eller allikevel fører til en rekke feil. Da bør VAR slik det brukes, eller ikke fungerer i dag, fjernes.

Underholdningsverdien i fotballen, som er selve kjernen i fotballens enorme popularitet verden over, forsvinner med videodømming.

VAR forsinker alt som har med den spontane gleden og jubelen en scoring gir fansen. Nå må man vente for å se hva dommerne bestemmer seg for – før en forsinket jubel eventuelt kan slippes løs. Slik vil vi ikke ha det.

At lille Wolves som er dømt nedenom og hjem grunnet managerbytte og få kjøp, makter å holde tritt med Manchester United er en bragd.

Wolves var bedre enn hjemmelaget gjennom store deler av kampen. Så blir de frarøvet muligheten til å få med seg ett poeng med hjem i sluttsekundene, fordi dommerne ikke tør å gjøre jobben sin.

Kampen blir beskjemmet av at dommerne ikke tør å ta modige og riktige valg på slutten. Ved å ikke gi Wolves den straffen de fortjener og skal ha, når de har så mange virkemidler som VAR skal gi dem. Det er en hån mot fansen og oss som ser på.

Et av de viktigste argumentene for å få VAR på plass i den moderne fotballen, var å rettferdiggjøre alle vanskelige dommeravgjørelser. Slik at alle lag, uansett merke og farge på drakten – skulle bli likestilt behandlet. Det har ikke skjedd.

VAR må fjernes for å få underholdningsverdien tilbake.

Vargas

Dette er Sam Altman

Dette er Sam Altman (38), mannen som står bak vår tids viktigste og kanskje farligste nyskapning. AI eller Artificial Intelligence, moderne, kunstig intelligens gjennom sitt selskap Open AI, som ble etablert i 2019. Sam Altman sitt selskap har allerede revolusjonert verden, appen er lastet ned av millioner av mennesker, det raskest voksende selskap i historien, verdsatt til mange milliarder dollar.

Bergenet lesetid: 5 minutter

Open AI

Hva er det Open AI gjør? Det handler om å utvikle datasystemer, som kan lære av egne erfaringer og løse komplekse utfordringer, og problem i forskjellige miljøer, og situasjoner. Rakere enn noen ganger tidligere. Det er ikke snakk om enkle oppgaver, men krevende problemstillinger som mennesker selv ikke makter.

Les også: Snart kjøper du Tesla

Og da er vi ved kjernen av problemet. Sam Altman er ukjent for mange, ennå, men vil bli verdens mest omtalte person, allerede i år. Særlig om utviklingen løper løpsk og AI, altså kunstig intelligens blir en trussel for menneskeheten. Det er ikke floskel, men en faktisk reell problemstilling.

Sam Altman er en smart mann, helt åpenbart, men han kan også være en stor trussel, all den tid instrumentene Open AI står for, ikke er under kontroll. Merk deg navnet først og sist. Sam Altman vil bli verdens rikeste menneske innen kort tid.

Sam Altman

Og han bli bli mer kjent enn Donald Trump, Vladimir Putin, Elon Musk og USAs president, Joe Biden – til sammen. Men selskapet og hans ansatte kan altså være skjebnesvangert for alt liv på kloden. Tenk litt på det.

Dette er Sam Altman.

I 2015 etablerte den da 29-årige Altman selskapet OpenAI sammen med blant andre Peter Thiel og Elon Musk. OpenAI står bak språkmodellen GPT og tjenester som Chat GPT og Dall-E. Ingen er kommet lenger på utviklingsveien mot det som kalles generell kunstig intelligens, en maskinintelligens på menneskelig nivå eller høyere. Om feltet har en frontfigur akkurat nå, er det Altman

DN.no

Bildet er tatt av Gerd Altmann fra Pixabay

Sam Altman møter motstand i sin utvikling nettopp fordi den har gått alt for raskt. Eksperter og fagpersoner har signert et åpent brev der de ønsker at all videre utvikling med kunstige intelligens, stanset helt i seks måneder. Bare for å rekke å tenke over hvilke konsekvenser det kan få, om man mister kontrollen og den AI får løpe fritt. Det kan være en smart løsning. En løsning Sam Altman er lunken til, ifølge Financial Times.

If AI is poised to occupy an increasingly central place in our digital infrastructure, it’s time to think long and hard about who will control it.

Financial Times

Samuel Harris Altman er 38 år gammel.

Revolusjon

Best kjent som Sam Altman er fra Chicago, USA, Open AI gründeren som vil revolusjonere den moderne og teknologiske verden, slik vi kjenner den i dag. Han er investor, dataprogrammer, gründer og entreprenør. Sannsynligvis allerede verdens mektigste menneske, sett i lys av hva kunstig intelligens kan brukes til.

Les også: Hvordan har du det – egentlig?

Årsaken til at kunstig intelligens er så alt omfatrende er at det vil påvirke oss, både på kort og lang sikt.

AI, som altså er det engelske forkortelsen, men som vil bli brukt i alle land, uansett språk. Vil påvirke bedrifter, skoler, organisasjoner, bransjer, sektorer og vår grunnleggende forståelse for økonomi. Blant annet.

Sam Altmann er grunnleggeren av alt dette. Fordi AI er allerede i ferd med å få en stor plass i våre liv. Vi er bare ikke helt klar over det ennå. La oss gi deg et par eksempler. Dette er Sam Altman.

Du kan skrive i Open AI at du vil ha et brev om aksjer og finansrådgivning skrevet på tysk til dine forretningspartnere. Skrevet som det kom fra en profesjonell advokat. Et øyeblikk senere har du brevet ferdig skrevet, på tysk.

Hjelpemidler

AI kan gjøre ting for deg som du ikke er i stand til selv. AI kan lage kunst. Om du forteller Open AI hva du ønsker motivet skal være, f.eks “lekende barn i vannkanten”, og vipps, så får du opp flere alternativer til bilder du aksepterer å bruke.

Du mater inn stikkord, informasjon og ønsker – så leverer AI etter beste evne.

Kunstig intelligens kan brukes som gode hjelpemidler for både privatpersoner, men også bedrifter, uansett størrelse.

Bedrifter som vet å utnytte kunstig intelligens på riktig måte, raskt, vil utvilsomt ha et stort fortrinn mot sine konkurrenter. Fordi AI bidrar til å jobbe mer effektivt, gir ledelsen flere alternativer til å løse de mest komplekse utfordringene.

I tillegg er AI med på å gjøre bedrifter som følger med i tidens teknologiske utvikling sterkere økonomisk. Fordi AI er med på å videreutvikle og forbedre de systemene man allerede bruker i dag. Og motsatt, de bedriftene som ikke følger med i utviklingen vil raskt bli akterutseilt.

Sam Altman er vår tids Albert Einstein.

Dette er Sam Altman.

Prøv Chat GPT for å se hva AI kan gjøre for deg her.

Vargas

Nordmenns favoritthobbyer

Nordmenns favoritthobbyer. Hobbyer har alltid vært noe som gir oss mye glede. Noen hobbyer har vært populære i flere hundreår, mens andre er nye og har kommet med den teknologiske utviklingen. Mange hobbyer starter i barndommen og fortsetter inn i voksenlivet. Andre oppdager man senere. Man blir aldri for gammel til å starte med en ny hobby.

Aktiviteter utendørs

Norge er kjent for sin vakre natur, så det er ikke rart nordmenn liker å benytte den. Enten det er om vinteren til skigåing eller slalåm, toppturer om våren og høsten eller vannaktiviteter om sommeren. 

Naturopplevelser er aldri langt unna. Selv på hippeste Grünerløkka i Oslo kommer man seg opp til Grefsenkollen og Nordmarka på under en halvtime med offentlig kommunikasjon. Hver søndag gjennom vinteren fylles t-banen med store og små skiløpere på vei til Frognerseteren. 

Men man trenger ikke eie ski for å ha det som hobby. For mange er det nok å følge med på verdenscupen, VM og OL på tv. Men det er like mye en viktig del av livet deres og bringer mye glede og spenning.

Gaming og onlinespill

Vi tenker kanskje at videospill er relativt nytt, men det startet allerede på 1950-tallet. Med Nintendo og Sega på 80-tallet ble videospill en aktivitet man kunne holde på med hjemme. Siden da har gamingindustrien bare vokst og vokst. 

Med internett åpnet det seg nye muligheter for både spill og hvordan man spiller. Det har også blitt mye mer sosialt. Nå kan man sitte i Norge og spille med venner over hele verden. Nordmenns favoritthobbyer tyder på at mange nordmenn har god peiling på teknologi og internett.

Med smarttelefoner kan man spiller hvor som helst og når som helst. Derfor er det kanskje ikke overraskende at så mange som 46 % av nordmenn under 45 år spiller hver dag. Men om alle ville kalt det en hobby er ikke sikkert. 

Nordmenns favoritthobbyer

Foto: Pexels.com

Kasinospill er noe mange syns er gøy og som det finnes mye utvalg av på internett. De har masse forskjellige spill, fra klassiske spilleautomater til live spill som poker. Det kommer ofte nye tilbydere på markedet, så det kan være en fordel å følge med på de siste lanserte kasinoene

Musikk

Både korps og kor har lange tradisjoner i Norge. Hva er vel 17. mai uten korps? Noen tenker kanskje at det er en aktivitet kun for barn, men korps er en livslang hobby for mange. I Oslo arrangeres det årlig en brassfestival for korps, brassband og janitsjar. Så populært er det, at på under ett år var det premiere på ett program om korps og ett om kor, Korps united og Demenskoret.

Sånn som med korps begynner korinteressen for noen i barndommen. Første møte er ofte med barnekoret på skolen, men så blir det kanskje en pause i tenårene, før man finner tilbake til korsangen når man er voksen. Rundt i hele Norge finner man lokale kor for voksne i alle aldre. 

Det å skape noe sammen med andre og være del av noe større er det ikke så mange andre hobbyer som kan tilby. Det å jobbe med noe fram mot en konsert gir også veldig mestringsfølelse. 

Bil og båt

Rånere har kanskje er litt dårlig rykte, men de har en genuin bilinteresse og kan mer om hva som skjer under panseret på en bil enn gjennomsnittet. Mange har en drømmebil de sparer til eller mekker på en gammel bli og gir den et nytt liv. 

Vinteren 2022 kom siste sesong i den populære serien Rånebank. Her fikk publikum et nyansert bilde av rånekulturen, på godt og vondt. Mange hadde nok et ganske endimensjonalt bilde av rånere før Rånebank, men virkeligheten er alltid mer nyansert. Bil kan være en hobby som både er lærerik, fysisk krevende og gir et nettverk av likesinnede. 

Norge har en lang kystlinje. Når vi regner med fjorder og bukter er den på hele 3 28 953 km. Så at mange nordmenn eier båt er ikke så overraskende. Nordmenns favoritthobbyer kan altså være hva som helst.

Båtfolket

Noen vil nok si at båt er ikke en hobby, men en livsstil. Kanskje det stemmer, verden oppleves litt annerledes fra vann enn fra land. Men de fleste båteiere bor på land og bruker båten i helger og ferier.

Det er mye frihet som følger med en båt, men også mye jobb. For båtfolket er ikke påsken første og fremst tid for krim, påskegodt og lammestek, men klargjøring av båten for sesongen. 

Mange nordmenn har en eller flere hobbyer. Naturen selv står for mange av dem, men ikke alle er friluftsmennesker og fortrekker heller aktiviteter som gaming eller musikk. Heldigvis finnes det noe for alle. Det viktigste er å ha en hobby man trives med.

Vargas

Snart kjøper du Tesla

Snart kjøper du Tesla du også. Om du tar en titt rundt deg på veien, så tar det ikke mange sekundene før du får øye på den første teslaen. Neste alle vil ha den mest populære elbilen, av ulike årsaker. Billig er den blitt også, nesten uansett modell.

Bergenet lesetid: 4 minutter

Elon Musk

Til den det måtte angå, dette er ikke betalt reklame, men informasjon skrevet på redaktørens ansvar og mening.

Les også: Kunstig intelligens er her allerede

Etter første kvartal har Tesla ca 33 prosent av markedet. Tatt i betraktning at det er både 12 og 15 leverandører er det formidable tall. Og de vil sannsynligvis fortsette å stige, for markedsandelen av teslaer i Norge har blitt lagt merke til.

Til og med Elon Musk, gründeren som står bak verdens mest populære elbil, har besøkt Norge.

Mest for å takke nordmenn som har kjøpt og kjøper hans bilmerke, men også for å markedsføre seg i her til lands. Apropos markedsføring. Du har ikke sett én eneste reklame for Tesla, noe sted. Vet du hvorfor? Ikke vi heller, men vi har en teori.

Elon Musk bruker sosiale medier og enhver anledning til å snakke om Tesla, på Twitter (som han også eier). Og han får folk flest, Tesla-eiere og andre til å omtale bilens finesser og brukerområder. Helst i positive ordelag som jo må anses som gratisreklame.

Alle andre bilmerker bruker millioner av kroner på TV-reklame, men ikke Tesla. Bilen er i følge Tesla, reklame god nok.

Snart kjøper du Tesla

Bildet er tatt av Urs Widmer fra Pixabay 

Priskutt

Snart kjøper du Tesla fordi alle andre, slektninger, kollegaer og naboen har Tesla. Og du vil ikke være noe dårligere, ikke sant? Kjenner du deg igjen? Det finnes hundre gode grunner til å investere i en rå elbil. Så hvor ikke velge den som selger best i landet.

Les også: Vi gjør deg synlig, online

Tesla har kommet med flere priskutt på sine modeller, som igjen har fått konkretene til å se rødt. Salget av Tesla-modeller har gått i taket også i år, til tross for avgiftskutt som forsvant 31.12 2022. I år har altså Tesla solgt 33 prosent av alle elbiler der Toyota og Volvo kommer på de neste plassene.

Det er luksusutgaven, Tesla modell Y som har knust all motstand. Bare i mars måned ble det solgt hele 7464 biler. Registrert Musk og co. Som åpenbart er svært imponerende. I 2022 ble det solgt hele 21303 teslaer, som er rimelig vilt.

Grunnet presset privatøkonomi siden pandemien tok til, har mange måtte selge sine nye biler. Derfor er det per i dag kjøpers marked. I dag kan du faktisk finne en nesten ny bil på bruktmarkedet, til sterkt reduserte priser. Særlig om du handler privat og ikke av en forretning.

Aksjen

Tusenvis av nordmenn har altså trykket Tesla som elbil til sitt bryst. Ikke like mange, men dog, har også valgt Tesa-aksjen som investeringsobjekt og tjent seg store summer på Musks voldsomme suksess i aksjemarkedet.

Som f.eks Eirik Bakke (24), som ble styrtrik etter å ha blitt coronapermittert.

Eirik fra Lillehammer skrapet sammen 300.000 og kjøpte Tesla-aksjer, som ble til 2 millioner kroner i fortjeneste. Et bevis på at det er mulig for vanlige folk å bli rik i markedet, og. Man må bare tørre å prøve.

På ett år har Tesla-aksjen steget med 145% og koster nå $185 – per aksje. Som er ca 2000 kroner ut i fra dagens kurs. For 1 aksje, ja! Teslas eier, Elon Musk er innimellom verdens rikeste mann.

En unik grunder som startet og driver fortsatt, elbilprodusenten Tesla, romfart-selskapet SpaceX og altså mikroblogg-nettstedet Twitter.

For å bli rik i aksjemarkedet må du ha penger til å investere, men først må du lese. Lese mye og riktig. Så kan du begynne å kjøpe riktige aksjer. Og du bør kanskje tørre å ta litt risiko?

Det gjør i hvert fall vi.

Vargas

Kunstig intelligens er her allerede

Kunstig intelligens er her allerede og i en så rivende stor utvikling, at den vil bli endel av din hverdag, allerede i år. Myten om at kunstig intelligens er en fare for menneskeheten er til stede den også, fortsatt. Men først og fremst skaper forskningen jubel blant ekspertene som har jobbet med kunstig intelligens i en årrekke.

Bergenet lesetid: 4 minutter

Revolusjon

Endelig kommer resultatene i form av fantastiske verktøy for oss alle.

Les også: Snart kjører du elbil

Du har sikkert hørt om Chat GPT, om ikke så vil du høre om det om kort tid. Dette er nemlig kunstig intelligens, satt i system, en betegnelse på kunstig intelligens som lager no nytt. Det være seg teks, lyd eller bilde i en rasende fart. Til stor hjelp for deg og oss.

Chat GPT og kunstig intelligens er faktisk minst like revolusjonerende som den moderne smarttelefonen, internett og måten vi yter service til våre kunder på. Ja, kunstig intelligens vil endre arbeidslivet vårt på sikt, men den behøver ikke erstatte arbeidsfolk, den vil være et supplement. Det beste verktøy man kan tenke seg.

Nå kan hvem som helst skrive hyggelige eposter på all verdens språk. Robotene kan hjelpe med å analysere data, lage kreativ grafikk, være vår personlig jurist, samt vår lokale ekspert på de fleste områder

DN.no
Kunstig intelligens er her allerede

Chat GPT

Dette er Chat GPT: Det å google, blir liksom litt sånn 1980, etter at du nå kan chatte med en chat boot, som gir deg svar på et øyeblikk. Og da mener vi ordentlige svar, gjerne lange svar. Alt du behøver for å prøve er å registrere deg her, på chatopenai.com, så kommer du inn i det aller helligst. Herfra kan du stille spørsmål og få svar.

Les også: Vår aksjeportefølje og hvorfor

For å ta et eksempel. Andrea Holm Tanderø leverte en oppgave på skolen, produsert av AI og fikk en femmer. Skoler og høyskoler fortviler over hvor lett tilgjengelig dette verktøyet har blitt. Det er nesten umulig å vite om elevene leverer egenproduserte oppgaver, eller noe som er laget av kunstig intelligens.

Kunstig intelligens er her allerede i en rivende rask utvikling som mange mener går alt for raskt. Elon Musk, den kontroversielle gründeren, Tesla-skaperen og Twitter-eieren, mener at utviklingen av kunstig intelligens må bremses.

Det vil den neppe gjøre, all den tid denne utviklingen og revolusjonen alt er i gang, tjener noen selskap mye penger. Så mye penger som aldri før og det på svært kort tid.

Selskapet Nvidia, best kjent som spillkonsoll-utvikler, har gjort et unikt gjennombrudd. Nemlig utviklet programvare og datamaskiner som jobber én million ganger raskere, med kunstig intelligens. Tenk litt på det.

Pengemaskin

Microsoft har brukt 100 milliarder dollar på å være med på utviklingen til Open AI, skapt av Sam Altman.

Chat booten Chat GPT er verdens raskest voksende app, ja, selvsagt er det allerede app og den ligger inne på din Snapchat-konto. Den nådde 100 millioner brukere, raskere enn alle de store gigantene som de store sosiale mediene, bare kunne drømme om.

De fleste seriøse selskapene som satser på kunstig intelligens og som er registrert på Wall Street – har vært de reneste pengemaskinene. Størst av dem alle er vel nevnte Nvidia, som i skrivende stund er det sjette mest verdifulle selskapet i verden.

Hvor vi skal inn i framtiden, med kunstig intelligens kan vi bare fantasere om.

At det kan være livsfarlig for menneskeheten, er det liten tvil om. Fordi utviklingen alene kan gå alt for raskt, som er et paradoks, siden vi trenger gode verktøy som kan hjelp oss. Men ikke utslette oss.

Webgruppen.no har skrevet endel om Chat GPT som du kan finne nyttig.

Vargas

Nettcasinoer eller tradisjonelle spillehaller: Hvorfor har pengespill på internett mange fordeler?

Norge har hatt en mer avslappet tilnærming til nettgambling siden 2022; tidligere var det helt forbudt i store deler av landet. Å spille i et nettcasino kan gi forskjellige fordeler for spillere med ekte penger.

Et anerkjent mobil casino norge har en spillelisens og er direkte underlagt kongen. Hvis en spill-leverandør ikke overholder de strenge lovkravene, kan det norske statsoverhodet når som helst trekke tilbake lisensen.

Fordel utbetalingsprosent: Slik kommer gevinsten fra Norges nettcasinoer folket til gode.

Nettcasinoer eller tradisjonelle spillehaller: Hvorfor har pengespill på internett mange fordeler?
Foto: Michał Parzuchowski Unsplash.com

Sannsynligheten for å vinne penger på nettet er omtrent den samme som i en tradisjonell spillehall. Etablerte casinoer har imidlertid en høyere husfordel, det vil si at de betaler ut mindre av inntektene sine til spillerne enn et nettcasino. Nøyaktig hvor mye dette er i Norge er fastsatt i pengespillisensen, som trådte i kraft i januar 2023.

Paragraf 10 i den norske pengespilloven regulerer spesifikt hvilke områder inntektene fra pengespill skal investeres i. En stor del av pengene går til det norske helsevesenet, men også idrett og kultur støttes. Humanitære organisasjoner støttes også, på samme måte som Kongehuset støtter forebygging av spilleavhengighet.

Spilleavhengighet blir et stadig større problem i Norge

De økonomiske konsekvensene av spilleavhengighet i Norge er enorme. Bransjeeksperter anslår den økonomiske skaden til 5 millioner kroner. For å kunne beskytte spillere på internett så vel som i norske spillhaller enda bedre mot patologisk spilleatferd, ble spillmyndigheten også opprettet med det nye lovforslaget.

Frem til begynnelsen av 2023 var oppgavefordelingen fortsatt ansvaret til forskjellige norske myndigheter, nemlig Kulturdepartementet, Lotteritilsynet og Landbruksdepartementet. Ved å samle ansvarsområdet blir det mulig å gripe inn mer effektivt når enkeltspillere viser påfallende atferd. For eksempel vil det bli enklere å utestenge seg selv fra videre deltakelse i pengespill.

En slik selvutestenging kan opprettes hos den nye Lotteritilsynet for en begrenset periode eller uten utløpsdato. Den beste måten å beskytte seg mot spilleavhengighet er på nettkasinoer. Der brukes AI som sender et varsel hvis det er mistanke om avhengighet. Spillere er imidlertid alltid ansvarlige for å blokkere sine egne kontoer.

Fordel i nettcasinoet: Det er ingen kleskode å observere

Hvis du vil spille for ekte penger i den regionale spillhallen, må du følge forskjellige kleskoderegler. For eksempel har damer ikke lov til å bruke åpne sko i kasinoet, og for lavt dekolleté er også mislikt. Herrer er forpliktet til å bruke dress og slips i kasinoet, noe som ikke er alles kopp te. Håret må også bæres pent for å matche den eksklusive kveldskjolen, ellers kan inngang nektes.

På nettet spiller det imidlertid ingen rolle hva du har på deg eller hvor stylet frisyren din er. Dette gjør en kasinokveld fra sofaen til en uformell glede der du vinner omtrent like ofte som i et vanlig kasino. Hvis du merker hjemme at du ikke lenger er konsentrert nok til å fortsette å spille, slår du bare av PC-en eller mobiltelefonen og trenger ikke å ta en lang kjøretur hjem.

Fordelen med bærekraft: Er nettcasinoer bra for klimaet?

Hvis du bor langt unna et kasino, kan du sjelden bruke offentlig transport for å komme deg dit. Dette er bare virkelig klimavennlig hvis energien kommer fra fornybare ressurser. Elbilen produserer minst utslipp når den lades med grønn strøm. I Norge kommer nå 98 % av det totale strømforbruket fra fornybare energikilder, og mesteparten av strømmen kommer fra vannkraft.

Å besøke et nettcasino er spesielt miljøvennlig hvis du bruker grønn strøm hjemme. Sammenlignet med andre europeiske land kan innenlandsk elektrisitet selges så billig fordi det sannsynligvis ikke finnes noen større produsent av naturlig energi i hele Europa enn Norge. Hvorvidt det til syvende og sist er mer gunstig for verdens klima å spille på et nettcasino enn å reise til casinoet, avhenger av flere faktorer. Når det gjelder globale CO2-utslipp, ligger Norge på 31. plass, rett etterfulgt av Tyskland. Landlisten over CO2-utslipp per innbygger tok nylig hensyn til årene 1971 – 2020.

Større spillutvalg i nettcasinoer er en klar fordel

I mange regionale spillhaller er utvalget av forskjellige sjansespill ganske håndterbart. De klassiske bordspillene tilbys ofte, men for kortspill kan tilbudet i kasinoet være begrenset. Bordene i et kasino kan spilles med forskjellige rundeinnsatser. Avhengig av antall gjester kan enkelte bord være stengt på en kveld. Du er da avhengig av å spille med en ganske høy eller ganske lav innsats.

I nettcasinoet er du derimot helt fri til å velge din runde innsats. I tillegg er det visse gevinstmultiplikatorer som kan låses opp i spillet. Disse gjør et besøk på et nettcasino spesielt underholdende og variert. Spesielt vanlige spillere er glade for disse små pengegavene og forblir deretter lojale mot favorittleverandøren lenger.

Nettcasinoer har ingen åpningstider: Nordmenn vinner når de vil

På internett kan du registrere deg på nettcasinoet når som helst. Enten veldig tidlig om morgenen, før den nye arbeidsdagen starter, eller til og med sent på kvelden. Når det gjelder regionale pengespilltilbud, er du alltid bundet til åpningstidene og må selvfølgelig også inkludere ankomst- og avgangsruter i tidsberegningen.

Du kan imidlertid vinne mest på nettet hvis du setter deg en tidsbegrensning. Selv dyktige spillere kan bare opprettholde konsentrasjonen i en viss periode, hvoretter de taper mer på grunn av feil beslutninger.

Nettcasinoer eller tradisjonelle spillehaller: Hvorfor har pengespill på internett mange fordeler?

Hvilken tid på dagen som er best for å vinne, er noe hver spiller må finne ut selv. For noen mennesker er lunsjpausen ideell for å nyte en rask runde på nettcasinoet. Andre mennesker utnytter ettermiddagshøyden og rydder virkelig opp i pengespill.

Rett før søvn kan være den verste tiden å se seg rundt på nettet for en stor eller liten gevinst. Det fargerike nettcasinoet kan neppe anbefales mot problemer med å sovne, da den sensoriske overbelastningen så vel som gleden ved å vinne penger øker adrenalinnivået i blodet, noe som motvirker søvn.

Vargas

Snart kjører du elbil

Snart kjører du elbil som Tesla, BMW eller Mercedes du også. Eller en rimeligere variant som Skoda, Renault eller Nissan. Norge er et foregangsland for elbiler og er nok det landet i verden som kjører flest elbiler generelt og flest Teslaer spesielt. Sammenlignet med folketallet mot andre land. Ikke rart Musk kom for å takke.

Bergenet lesetid: 4 minutter

Kun elbil

Vi tvinges inn i et annet bilmarked fordi produsentene slutter helt å produsere biler med manuelt gir og biler med bensin- og dieselmotor. Snart eier du en elbil enten du ønsker det eller ikke. Innen 2030 produserer f.eks giganten Mercedes, verken diesel- eller bensinbiler mer. Kun elbiler. Tenk litt på det.

Les også: På tide med elbil?

Snart og snart. Alt relativt og ett år er nå ett år, da. 2030 kommer dog dundrende på oss, og innen den tid vil du sannsynligvis ha eid elbil i årevis. Ja, kanskje flere enn én, og.

Hos de aller fleste bilforretningene som selger deg nybil, vil svært få ha biler med manuelt gir nå. For femten år siden var det omvendt. Tidene endres og vi er tvunget til å tenke miljø framfor noe annet. Og det er åpenbart på tide.

Elbilfordelene blir stadig færre, men lave drivstoffkostnader bidrar til at elbil fortsatt lønner seg. – Den største fordelen får du hvis du kan lade bilen hjemme

NAF.no
Snart kjører du elbil
Bildet er tatt av Andreas fra Pixabay 

Fases ut

I oktober 2021, som er 1,5 år siden allerede, ble kun 9 prosent av nybilsalget registrert som bensin og dieselbiler. Disse bilene fases sakte, men sikkert ut av bilparken i Norge nå. Og innen 2025 skal alle biler være utslippsfrie fra norske leverandører av nybil. Snart kjører du elbil av et eller annet slag du og.

Les også: Tilbehør til dine digitale enheter

Også ladbare hybrider har solgt bra de siste årene, men det er all grunn til å tro at også hybridbilene fases ut på sikt. Det er fullelektriske biler som er framtiden. Til tross for at Volvo som eneste produsent, har solgt rikelig med Volvo XC60 av sin dieselvariant.

Mange nordmenn vegrer seg nok fortsatt for å kjøpe og eie elbil. Fordi man har ladevegring eller er livredd for å gå tom for strøm. Det er nok mer eller mindre en vanesak, all den tid man har den samme problemstillingen med drivstoff og. Ulempen er at det tar litt lengre til å lade enn å fylle. En vanesak det også.

Innen fem år, helst før, helst i dag, bør du ha planlagt hva du skal gjøre med bilen din som går på fossilt drivstoff.

Kjøpers marked

Om du ser etter billige biler på det norske markedet, enten privat eller hos bilbutikkene, vil du finne billige biler nå. Enten du er ute etter en billig elbil eller en dyr Mercedes eller Tesla. Det finnes biler i alle prisklasser, men det er utvilsomt kjøpers marked.

På Finn finnes det blant annet 2800 Teslaer og nesten 1000 elbiler av merket Mercedes. Totalt er det ca 6000 elbiler til salgs, bare på Finn, alene. Nå er tiden inne for å gjøre et godt brukt- eller nybilkjøp. Og det er nå du bør selge diesel- eller bensinbilen din, om du ønsker å få noe for den i det hele tatt.

Myndighetenes avgiftskutt på elbiler, som gjaldt fram til 31. desember 2022, og som nå er opphørt, har fått elbilsalget kraftig ned. Men butikkene har mye bil på lager, konkurransen er stor, etterspørselen er enorm og ventetiden deretter. Dette vil føre til prispress, både på brukte og nye elbiler.

Til og med amerikanerne, som lever og ånder for sine Pick Up Trucks, tvinges nå til å tenke nytt. Elbil-markedet kommer til å eksplodere, også i USA, i årene som kommer. Og det er bra for naturen og miljøet, ikke minst.

Kjøp eller bestill din elbil i dag.

Vargas

Pin It on Pinterest