Korreksjonen gir kjøpsmulighet på børsen. Oslo børs har ikke falt mer enn et par prosent i år, men vi skriver ikke mer enn medio februar, så det er tidlig på året. At 26 aksjer på børsen er på all time low, derimot, bør være et varsku om at vi er inne i en korreksjon.

Bergenet lesetid: 4 minutter

Oljeprisen

Langt unna et krakk, som det ofte snakkes om. Men dog en korreksjon.

Konflikten mellom Russland og Ukraina kan komme til å vare en stund. Alt kommer an på hva Putin foretar seg den neste dagene og ukene. Vi ser en økt oljepris på nær $100 per fat. Og vi ser at de fleste børsene i Europa faller i kjølvannet av den økte spenningen.

Les også: Dårlige nyheter tar liv

Ose, altså Oslo børs har også falt litt etter at Russland rullet inn i deler av Ukraina, men på langt nær så tungt som andre børser i Europa. Norge blir nok engang berget av at vi har solide olje-relaterte selskap som stiger i takt med økt oljepris. Men denne uken måtte til og med Equinor gå ned med 1,5%.

På samme tid har både olje- og gassprisene steget markant, etter forventninger om at energikrisen vil intensiveres av en videre konflikt i Øst-Europa. Oljeprisen passerte over 99 dollar fatet. Det er det høyeste nivået på over åtte år.

DN.no
Korreksjonen gir kjøpsmulighet på børsen

Kjøpsmuligheter

Korreksjonen gir kjøpsmulighet på børsen, fordi det norske aksjemarkedet har aksjer som tåler urolighetene oppsiktsvekkende godt. Men man skal passe seg for å ikke se langt nok fram. Med tanke på at Oslo børs har ca 1 prosent av potensielle selskap du kan handle. Forteller deg at du bør handle aksjer utenfor Norge også.

Les også: Aksjene du bør eie nå

Oppgangstiden vi har hatt de to siste årene på børs er over. Alle piler peker i retning av en langt mer volatil børs dette året. Da må man enten være lynrask med å selge før for store fall. Eller tåle unormalt store svingninger.

Når Wall Street “nyser” smittes verdens børser. Alt som skjer i USA påvirker aksjemarkedet i Europa og selvsagt også Oslo børs. At Joe Biden rasler med sablene mot Putin og Russland er normalt og forventet. Men hva Biden sier, påvirker alltid Wall Street i den ene eller andre retningen.

At USA er med på alle de sanksjonene Europa velger å gi Russland, roer ned børsene.

Spre risikoen

Hvor mange aksjer du skal ha i din portefølje avgjøres av hvor mye penger du investerer. Har du mye penger kan du variere porteføljen og dermed spre risikoen. Det kan være en fordel. Aller helst bør du eie aksjer i ulike kategorier og bransjer.

Kanskje bør du ha litt i vekstaksjer, som speiler selskap som skal ha sin inntjening i fremtiden.

Eller investere i aksjer som gir deg utbytte flere ganger i året, som gir deg en viktig trygghet? Og du bør kanskje ha en skjerv i “det grønne skifte?” Tør du satse på at olje og gass-etterspørselen øker? Da bør du eie slike aksjer også.

Samtidig gjenspeiler alle gode råd når du spør kloke økonomer, hva som lønner seg. Du bør eie fond, og kanskje aller helst indeksfond, som følger indeksene i ulike selskaper.

Om du varierer porteføljen din ved å eie selskap i ulike bransjer, både i Norge og utlandet – sprer du risikoen for dine investeringer. Korreksjonen gir kjøpsmulighet på børsen, du bør utnytte nå.

Lykke til!

Vargas

Pin It on Pinterest