Kreft tar flere liv på verdensbasis enn aids, malaria og tuberkulose til sammen.

Svært mange nordmenn har fått føle den lumske sykdommen på kroppen. Enten selv, en mor, en bror eller barn som har blitt syke, og i verstefall død av en type kreft.

For det er svært mange forskjellige typer.

– Kreft er et samlenavn på ca 200 ulike kreftsykdommer som alle arter seg forskjellig. Felles for kreftsykdommene er at de starter med ukontrollert celledeling. Kreftsykdommene har mange felles trekk, men det er også mye som skiller de fra hverandre. Dette innebærer at sykdomsforløpet for de som får kreft, varierer mye alt etter hvilken type kreft det dreier seg om. Prognosen varierer også fra person til person med samme krefttype.

– Uansett hvor frisk du er, hvor god helse du har, sykdommen kan ramme deg og meg, hvem som helst og når som helst. Å møte eller ta kontakt med en kollega, nabo eller venn som har fått kreft, kan utløse mange forskjellige reaksjoner hos oss. Først og fremst medfølelse med og bekymring for den syke. Vi kan også tenke at vi belaster den andre ved å ta kontakt, eller at vi ikke vet hva vi skal si eller gjøre.
Møtet kan også føre til at vi tenker på muligheten for egen sykdom og død.

 

   CopyrightVidarKolstad.jpg

– Bedrifter kan støtte Kreftforeningen på ulike måter. Enten ved å gi en gave til jul, gi jevnlig støtte eller ved å inngå et samarbeid med Kreftforeningen. Alle bidrag, små og store, er viktige og verdifulle. Statistisk sett vil vi alle før eller siden rammes av kreft – enten som pasient, pårørende, venn eller kollega. Gjennom å støtte Kreftforeningen er din bedrift med å vise samfunnsengasjement.

Det er mye forskning som ligger til grunn for at det er mange gode prognoser som gjør at det er ikke så mange som dør av de forskjellige sykdommene. Allikevel så er det så mange som rammes at forskningen trenger all mulig støtte og det i lang tid for å kunne få svar på kreft-gåten.

Vis at du bryr deg.

 

Kreftforeningen.no

 

 

 

Vargas

Translate »

Pin It on Pinterest

Les også vår forrige artikkel
Kåte kvinner skremmer de fleste menn

   Kvinner har en illusjon om at mannen ønsker sex så ofte som mulig, og aller helst flere ganger pr dag. Så...

En barndom uten vold- Barna er verdens viktigste

Alle barn trenger minst en voksen, og alle barn i Norge har rett til å være trygg. Reidar Hjermann er barneombud...

Lukk